Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lärorikt: IT-strategierna

190 views

Published on

Lärorikt 2016: En genomgång av förslaget till nationella IT-strategier för grundskolan. En presentation jag gav i Partille 2016-10-31.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lärorikt: IT-strategierna

 1. 1. Hej!
 2. 2. Fokus på förändrade läroplaner, särskilt kursplanen i svenska
 3. 3. En läroplan i förändring 2011: LGR 11 2013: Nya kommentarmaterial 2016: Reviderad läroplan 20??: Nationella IT-strategier
 4. 4. “ I ett alltmer digitaliserat samhälle är det viktigt att skolan bidrar till att utveckla elevernas digitala kompetens. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för och förmåga att använda digital teknik för lärande, kommunikation, skapande, informationsbearbetning och problemlösning. De ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt för att kunna värdera information, förstå risker och se möjligheter, samt att ta ansvar för sitt eget handlande vid användning av digitala medier.
 5. 5. “ Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och andra.
 6. 6. “ ”Med och utan digitala verktyg”
 7. 7. Eleverna ska få ”använda digitala verktyg och programmering” i alla åldrar Matematik
 8. 8. Teknik “Den egna användningen av tekniska lösningar”
 9. 9. Samhällskunskap Digital samhällskunskap Undervisningen ska ”ge eleverna möjlighet att förstå hur digitaliseringen kan påverka den demokratiska utvecklingen och den personliga integriteten”.
 10. 10. Svenska Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i en digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter.
 11. 11. “ Undervisningen ska bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier.
 12. 12. 1-3
 13. 13. Enkla former för textbearbetning, Rll exempel aS i eTerhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. 
 AS skapa och bearbeta texter Rllsammans med andra. 1-3 Läsa & skriva
 14. 14. 1-3 HandsRl och aS skriva med digitala verktyg. Läsa & skriva
 15. 15. 1-3 Enkla texter i digitala miljöer för barn, Rll exempel texter med länkar och texter med interakRva funkRoner. BeräSande texter och sakprosatexter
 16. 16. 1-3 Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikaRon i digitala medier. Språkbruk
 17. 17. 4-6
 18. 18. 4-6 Olika säS aS bearbeta egna och andras texter Rll innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. AS skapa och bearbeta gemensamma texter. Läsa & skriva
 19. 19. HandsRl samt aS skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg. Läsa & skriva 4-6
 20. 20. Texter i digitala miljöer, Rll exempel texter med länkar och texter med interakRva funkRoner. BeräSande texter och sakprosatexter 4-6
 21. 21. Ord, symboler och begrepp som används för aS uSrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Språkbruk 4-6
 22. 22. Ord, symboler och begrepp som används för aS uSrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Språkbruk 4-6
 23. 23. Ansvarsfullt agerande vid kommunikaRon i digitala och andra medier och i olika sammanhang. Språkbruk 4-6
 24. 24. Ansvarsfullt agerande vid kommunikaRon i digitala och andra medier och i olika sammanhang. Språkbruk 4-6
 25. 25. 7-9
 26. 26. Olika säS aS skapa och bearbeta egna och gemensamma texter Rll innehåll och form med hjälp av digitala verktyg. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 Läsa & skriva 7-9
 27. 27. Redigering och disposiRon av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funkRoner för språkbehandling. Läsa & skriva 7-9
 28. 28. Texter i komplexa digitala miljöer med länkar och interakRva funkRoner BeräSande texter och sakprosatexter 7-9
 29. 29. Ord, symboler och begrepp som används för aS uSrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Språkbruk 7-9
 30. 30. Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier. InformaRonssökning och källkriRk 7-9
 31. 31. “ I ett alltmer digitaliserat samhälle är det viktigt att skolan bidrar till att utveckla elevernas digitala kompetens. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för och förmåga att använda digital teknik för lärande, kommunikation, skapande, informationsbearbetning och problemlösning. De ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt för att kunna värdera information, förstå risker och se möjligheter, samt att ta ansvar för sitt eget handlande vid användning av digitala medier.
 32. 32. ”Förberedd på den okända framtiden, har eleven inte bara nått statens och våra mål, utan framförallt sina egna. Rik på kunskap och kompetenser lämnar eleven med stolthet vår skola, övertygad om sin egen förmåga, att tillsammans med andra skapa sin framtid. Alla minns sin skoltid som trygg, rolig och nyttig.”
 33. 33. Varför!?
 34. 34. Vad innebär framtiden? Hur kommer det vara att arbeta år 2080?
 Hur kommer det vara att vara människa 2080?
 35. 35. Några frågor? Du hittar mig på ◉ jacob.mollstam@edu.partille.se ◉ @jacobmollstam ◉ jacobmollstam.se / killfroken.se Tack!

×