Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lärorikt 2016: Undervisningsexempel

194 views

Published on

Lärorikt 2016: Undervisningsexempel utifrån förslaget till nationella IT-strategier för grundskolan. En presentation jag gav i Partille 2016-10-31.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lärorikt 2016: Undervisningsexempel

 1. 1. Hej!
 2. 2. Digitala texttyper och skrivprocesser
 3. 3. En läroplan i förändring 2011: LGR 11 2013: Nya kommentarmaterial 2016: Reviderad läroplan 20??: Nationella IT-strategier
 4. 4. “ ”Med och utan digitala verktyg”
 5. 5. “ Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och andra.
 6. 6. “ I ett alltmer digitaliserat samhälle är det viktigt att skolan bidrar till att utveckla elevernas digitala kompetens. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för och förmåga att använda digital teknik för lärande, kommunikation, skapande, informationsbearbetning och problemlösning. De ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt för att kunna värdera information, förstå risker och se möjligheter, samt att ta ansvar för sitt eget handlande vid användning av digitala medier.
 7. 7. Svenska Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i en digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter.
 8. 8. VAD MENAS EGENTLIGEN MED DIGITALA TEXTVÄRLDAR!?
 
 VADÅ DIGITAL SKRIVPROCESSER!?
 9. 9. DIGITALA TEXTVÄRLDAR
 DIGITALA TEXTTYPER
 10. 10. IIS: Internet och eleverna 2015
 11. 11. “ I ett alltmer digitaliserat samhälle är det viktigt att skolan bidrar till att utveckla elevernas digitala kompetens. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för och förmåga att använda digital teknik för lärande, kommunikation, skapande, informationsbearbetning och problemlösning. De ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt för att kunna värdera information, förstå risker och se möjligheter, samt att ta ansvar för sitt eget handlande vid användning av digitala medier.
 12. 12. “ ”Vi läser snarare av nyckelord än all text på webben och de flesta läser inte mer än en femtedel av texten så det gäller att fånga in läsaren snabbt och hålla kvar intresset, annars försvinner läsarna snabbt.” Det kan vara lätt att tro att folk aldrig läser webbtexter noggrannt. Så är det inte. Först skumläser de för att se om det finns något intressant. Därefter läser de eventuellt noga, om skumläsningen gav resultat. Man kan beskriva detta som att ”skumläsa och sedan dyka in i den text man valt”. Det ger ett behov av värda underrubriker och annat som förenklar skumläsningen.
 13. 13. 1-3 HandsPl och aQ skriva med digitala verktyg. HandsPl samt aQ skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.4-6 Redigering och disposiPon av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funkPoner för språkbehandling.7-9
 14. 14. 1-3 Enkla texter i digitala miljöer för barn, Pll exempel texter med länkar och texter med interakPva funkPoner. BeräQande texter och sakprosatexter
 15. 15. 1-3: Enkla texter i digitala miljöer för barn, Pll exempel texter med länkar och texter med interakPva funkPoner. BeräQande texter och sakprosatexter Texter i digitala miljöer, Pll exempel texter med länkar och texter med interakPva funkPoner. 4-6
 16. 16. 4-6: Texter i digitala miljöer, Pll exempel texter med länkar och texter med interakPva funkPoner. 1-3: Enkla texter i digitala miljöer för barn, Pll exempel texter med länkar och texter med interakPva funkPoner. BeräQande texter och sakprosatexter Texter i komplexa digitala miljöer med länkar och interakPva funkPoner 7-9
 17. 17. ?
 18. 18. DIGITALA SKRIVPROCESSER
 19. 19. 1-3 4-6 7-9
 20. 20. Enkla former för textbearbetning, Pll exempel aQ i e[erhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. 
 AQ skapa och bearbeta texter Pllsammans med andra. 1-3 Läsa & skriva
 21. 21. 4-6 Olika säQ aQ bearbeta egna och andras texter Pll innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. AQ skapa och bearbeta gemensamma texter. Läsa & skriva
 22. 22. Olika säQ aQ skapa och bearbeta egna och gemensamma texter Pll innehåll och form med hjälp av digitala verktyg. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 Läsa & skriva 7-9
 23. 23. 1-3 4-6 7-9
 24. 24. IIS: Internet och eleverna 2015
 25. 25. VAD MENAS EGENTLIGEN MED DIGITALA TEXTVÄRLDAR!?
 
 VADÅ DIGITAL SKRIVPROCESSER!?
 26. 26. ”Förberedd på den okända framtiden, har eleven inte bara nått statens och våra mål, utan framförallt sina egna. Rik på kunskap och kompetenser lämnar eleven med stolthet vår skola, övertygad om sin egen förmåga, att tillsammans med andra skapa sin framtid. Alla minns sin skoltid som trygg, rolig och nyttig.”
 27. 27. Varför!?
 28. 28. Vad innebär framtiden? Hur kommer det vara att arbeta år 2080?
 Hur kommer det vara att vara människa 2080?
 29. 29. Några frågor? Du hittar mig på ◉ jacob.mollstam@edu.partille.se ◉ @jacobmollstam ◉ jacobmollstam.se / killfroken.se Tack!

×