Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Docentendag 2011

PLOT - docentendag 2011 - Toekomstvisie

 • Login to see the comments

Docentendag 2011

 1. 1. accreditatie • Overheids- financiering • Homologatie van diploma’s • Studie-ZER financiering voor studentenvisitatie
 2. 2. Euregio Vesta Pivo Genees- kundige hulp Seveso Brandweer- school Ped Cel Politie- FTE +PB school Directie onderst.Bestuurs- school
 3. 3. TrajectPLOT Samen 2011Start! 2020
 4. 4. The profit is in the process!PLOT strategisch seminarie 2011 – Dag 1-2
 5. 5. Big Hairy Audascious Goal!
 6. 6. Big Hairy Audascious Goal! Het PLOT zal de dynamische opleidingspartner in integrale veiligheid zijn met naam in Europa.
 7. 7. He t wil een1. Early Adaptor
 8. 8. 2. Het PLOT wil een organisatie zijn
 9. 9. 3. Het Plot wil een voorbeeldzijn op het vlak van veiligheid, duurzaamheid en maatschappelijkverantwoord ondernemen.
 10. 10. PLOT wil eenLerende organisatie Lerende organisatie zijn
 11. 11. SAMEN bouwen Dag 3 en 4: 13 en 15.9.2011 Workflow
 12. 12. Plan van aanpak 1. Communicatie 2. Structuur 3. Automatisatie & vereenvoudigingDag 5 en 620 en 22.9.2011Hoe doen we watwe zeggen?
 13. 13. 3 21958 1
 14. 14. 24.908 m2 18.656 m2 32.617 m2 7,6 ha 1 21958
 15. 15. 1 1958
 16. 16. pedago(o)g(e) Personeelsbeleid 1FTE Seveso Brandweer- school POAH Ped5x 0,2 FTEdetachering Cel 2x 0,2 FTE detachering 1 FTE POP detachering 17
 17. 17. Coördinator vakwerkgroep Verkeerspolitie Gerechtelijke politie Bestuurlijke politieExcellente politiezorg Sociale politie
 18. 18. 10.10.11
 19. 19. www.slideshare.net

×