Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation1

282 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation1

 1. 1. Afstudeeronderzoek Bart van Esch
 2. 2. ‘The eyes are notresponsible whenthe mind doesthe seeing’Publilius Syrus QuickTime™ en een -decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.
 3. 3. QuickTime™ en een Quick -decompressor -dec zijn vereist om deze afbeelding weer te geven. zijn vereist om deze an een QuickTime™ en een or -decompressor weer te geven. zijn vereist om deze afbeelding weer te geven. QuickTime™ en een QuickTime™ en -decompressor -decompress zijn vereist om deze afbeelding weer te geven. zijn vereist om deze afbeelding
 4. 4. QuickTime™ en een -decompress orzijn vereist om deze afbeelding weer te geven. • Web 2.0 • Streaming video • Wikipedia • mobile next web • 100 $ laptops • Gaming via internet
 5. 5. QuickTime™ and a Motion JPEG A decompressor are needed to see this picture.Mediawijsheid geïntegreerd, K.S.E
 6. 6. ‘Onderzoek naar de meerwaarde van Media Educatie voor jongeren tussen de 12en 14 jaar op het K.S.E. in Etten-Leur.’
 7. 7. Visuele geletterdheid:Een belangrijk onderdeel van mediawijsheid. Een leerling die visueelgeletterd is, kan op een kritische en actieve manier naar beeldenkijken, beelden gebruiken en beelden produceren.Mediawijsheid:Geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgerszich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe,veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. QuickTime™ en een -decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.
 8. 8. ONDERZOEKBrugklas (heterogeen):• Toetsing mediageletterdheid / ontleden verschillende media-afbeeldingen• Enquête / meting mediagebruik2e klas (vmbo, havo, vwo):• Zelf beeld produceren/ kunstmanipulatie / beeldverhaal (+ andere opdr.)• 0 - meting / ontleden verschillende media-afbeeldingen / klassikaal• Enquête / meting mediagebruik• Toetsing mediageletterdheid / ontleden verschillende media-afbeeldingenToetsing:• Door wie is het gemaakt? (reclamebureau, newsredactie, fotograaf etc.?)• Wat is het doel? (te informeren, peroonlijk gebruik, verkoop etc.?)• Wat is de boodschap? (wat wil de maker ons vertellen?)• Hoe is het gemaakt? (camera, computermanipulatie, getekend etc.?)• Voor wie is het gemaakt? (jongeren, bejaarden, auto liefhebbers etc.?)
 9. 9. MEDIA EDUCATIE / KSE Inbreng Media Educatie: • 2004 / CKV • 2004 / Cultuurprofielschool / budget • Inzet Media Educatie / speerpunt mediawijsheid • 1e, 2e, 3e klassen periode van 8 weken / verspreidt over 3 jaar • Rooster 80 min. / 2e klassen iedere week les / gehele jaar • Leergebied kunst en cultuur Opdrachten: • Magazine cover • Horrorposter • Beeldverhaal • Kunst manipulatie QuickTime™ en een -decompressor • Hoorspel zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.
 10. 10. Plaatjes werk kids
 11. 11. MEDIA DOELENLeergebied specifieke doelen:• Toename in mediageletterdheid (beelden bekijken, gebuiken en produceren)Kernvaardigheden:• Produceren• Presenteren• Beleven• Verslaglegging• Reflecteren (van wie? doel? boodschap? hoe? voor wie?)Leergebied vakoverstijgende doelen:• Sturing zelfbeeld• Sociaal gedrag QuickTime™ en een -decompressor• Doelgericht en kritisch naar bronnen zoeken zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.• Samenwerken• Overlapping andere vakken• Doorstroom vervolgopleidingen
 12. 12. MEDIA-NOTA’SPatti Valkenburg, hoogleraar kind en media‘Schadelijke media en weerbare jeugd’, een beleidsvisie 2005-2010Knelpunten in het media-aanbod:• Commercialisering media-aanbod• Media gebruiken voor sociale interactie• Mediagebruik om identiteit te definiëren• Vergrote privacy van kinderen• Vermenging van fictie en realiteit in digitale media• MultitaskenRaad van Cultuur, nota over mediawijsheid‘De ontwikkeling van een nieuw burgerschap’, 2005Mediawijsheid:• Verbreding van Media Educatie naar mediawijsheid• Consumptie naar productie / reflectie naar expressie QuickTime™ en een -decompressor• Effecten mediagebruik op zichzelf en anderen zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.
 13. 13. ONDERWIJSKUNDEProfessor Wim Veen, TU Delft‘HOMO ZAPPIENS’ student in NederlandHomo Zappien leert anders:Homo Zappiens Homo Sapiens• super snelheid normale snelheid• veel tegelijkertijd één ding tegelijkertijd• leren door spelen spelen en leren gescheiden• niet in volgorde op volgorde• beelden eerst lezen eerst• verbonden stand alone• samenwerken concurrentie• actief passief• continu actie geduld QuickTime™ en een -decompressor• fantasie realiteit zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.
 14. 14. Auteur Steven Johnson‘Everything bad is good for you’, 2005 QuickTime™ and a QuickTim e™ en een -decompressor Motion JPEG A decompressorzijn vereist om deze afbeelding weer te geven. are needed to see this picture.
 15. 15. Rob Martens, onderwijspsycholoog‘Positive learning met Multimedia’Leerlingen:• Inzicht en begrip• Nieuwschierigheid en willen ontdekken• Zelfregulatie motiveert• Samenwerken stimuleert tot leren• Gebruik multimediaRol docent hierin:• Verdieping aanbrengen QuickTime™ en een -decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.• Dialoog aangaan• Krachtige leeromgeving creëren
 16. 16. PSYCHOLOGIECarel Frederik van Parreren, onderwijsleerpsycholoog‘Ontwikkelend onderwijs’Het constructivisme:• Verwerven van kennis en vaardighedenis het resultaat van denkresultaten van de leerlingen zelf• Nieuwe informatie verbinden aan wat ze al weten• Leren is een sociaal proces• Zone van naaste ontwikkelingRol Docent hierin:• Niet enkel alleen de overdrager van kennis• Krachtige leeromgeving creëren, leerlingen gaan zelf op zoek naar kennis• Begeleidende, coachende rol
 17. 17. Van Parreren principes over onderwijs:• Dialogisch• Motivering• Deelstappen• Trapsgewijs onderwijs• Gebruik van verschillende kanalen• Gevarieerde oefeningen• Stimulering initiatief en creativiteit• Begeleiding van de leerlingmotivatie• Pedagogisch klimaat• Activiteiten deelname en rolverdeling QuickTime™ en een -decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.
 18. 18. Abraham Harold Maslow, psycholoog‘Behoeftepiramide’Behoeftepiramide Media Educatie:Behoeftepiramide internet: QuickTime™ en een -decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.
 19. 19. Edward L. Deci and Richard M. Ryan, wetenschappers‘Self-determination theory’
 20. 20. PEDAGOGIEKProfessor Wim Veen, TU DelftFrans Jacobs, informatiemanagement en ICT, Hogeschool ZuydPeer-to-peer vorming• Tegenover ‘top-down’ vorming door leraren en ouders• Horizontale, onderlinge vorming• Social networks• Niet minder dan ‘face-to-face’• Digitale kloof QuickTime™ en een -decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.
 21. 21. Scholingsconcept / vormingsconcept• 1e jaars, consument / 2e jaars, producent• Overdacht informatie, toetsen leerstof / creëren rijke leeromgeving zelf op zoek naar antwoordenAandachtpunten:• Versnelde pubertijd• Identiteitsontwikkeling (zelfbeeld, zelfvertrouwen)• Effecten van media (sex, geweld, manipulatie)• Veiligheid (msn, social networks, multitasken) QuickTime™ en een -decompressor• Behoeften zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.• Toekomst• Buitenschools• Respect• Motivatie
 22. 22. DIDACTIEKVisuele communicatie• Beeldcultuur waar jongeren tegenwoordig in leven• Communiceren van gedachten, omgezet naar beeld• Storyboard, (foto) beeldverhaal, poster, magazine cover, reclamespot, videoclip etc.• Actief en passief (mentaal) met beelden laten omgaan QuickTime™ en een -decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven. QuickTime™ en een -decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.
 23. 23. A. Gerritse, didacticusDialectische didactiek• D.m.v. tegenstellingen naar de waarheid zoeken• Zienswijze trapsgewijs veranderen (beeldaspecten)• Waarnemen / vormgeven / zelfreflectie / veranderende kijk op beeldcultuur• Verhaal schrijven / storyboard / fotograferen / manipuleren / werkelijkheid• Dialoog docent / leerling en leerlingen onderling QuickTime™ en een -decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven. QuickTime™ en een -decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven. QuickTime™ en een -decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.
 24. 24. David Kolb, leerpsycholoog / pedagoog‘Leerstijlen van Kolb’Leerstijlen met software• Doener, experimenteren / theorie later• Dromer, imiteert anderen / veel oplossingen in ontwerpproces• Denker, eerst theorie / dan ontwerpproces• Beslisser, theorie en praktijk tegelijkertijd Verschil in streams: • Vmbo, Havo, Vwo QuickTime™ en een -decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven. QuickTime™ en een -decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.

×