Open Source JavaScript Mapping Framework

870 views

Published on

(Czech) presentation about Open Source and JavaScript Mapping Frameworks for students of http://www.geoinformatics.upol.cz

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
870
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Open Source JavaScript Mapping Framework

 1. 1. Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii J´achym ˇCepick´y Jarn´ı ˇskola KGI 2014, Lednice Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii J´achym ˇCepick´y Jarn´ı ˇskola KGI 2014, Lednice Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Dobr´y den
 2. 2. J´achym ˇCepick´y CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. J´achym ˇCepick´y 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Jmenuji se J´achym ˇCepick´y Od roku 2002 se pohybuj´ı ve svˇetˇe v´yvoje Open Source software pro GIS
 3. 3. . . . CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. . . . 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii • Jsem b´yval´ym ˇclenem GRASS Development teamu • p˚uvodn´ı autor programu PyWPS • pˇrispˇevatel do nˇekolika dalˇs´ıch projekt˚u, jako jsou napˇr´ıklad OpenLayers • a uˇzivatel a propag´ator otevˇren´eho software pro geooblast.
 4. 4. http://osgeo.org http://osgeo.cz CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http://osgeo.org http://osgeo.cz 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Mezi neprogram´atorsk´e aktivity patˇr´ı zejm´ena ˇclenstv´ı v pˇredstavuje pˇredstavenstvu Open Source Geospatial Foundation a jsem pˇredseda ˇcesk´eho sdruˇzen´ı Otevˇren´a geoinfrastruktura.
 5. 5. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Posledn´ıch 6 let se z´abav´am pˇredevˇs´ım v´yvojem webov´ych mapov´ych aplikac´ı pomoc´ı r˚uzn´ych framework˚u a o svoje zkuˇsenosti bych se s v´ami dnes r´ad podˇelil.
 6. 6. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Nejdˇr´ıve si mus´ıme vymezit pojmy a t´ım prvn´ım v z´ahlav´ı t´eto pˇredn´aˇsky je term´ın Open Source. Omlouv´am se, pokud m´ate pocit, ˇze toto t´ema pro v´as nen´ı nic nov´eho. Zkuˇsenost posledn´ıch let ale i mˇes´ıc˚u mˇe vˇsak nut´ı vymezit tuto problematiku alespoˇn okrajovˇe. Pod t´ımto - tedy open source, otevˇren´y softwate - pojmem zahrnuji skupinu software, kter´y je uvolnˇen pod urˇcitou licenc´ı, kter´a pˇrizn´av´a uˇzivateli tohoto software urˇcit´a pr´ava, nˇekdo by ˇrekl, ˇze svobody nebo podm´ınky:
 7. 7. Svoboda sd´ılet CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Svoboda sd´ılet 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii • Svobodu sd´ılet - d´ale distribuovat program dalˇs´ım uˇzivatel˚um ↓ • Svobodu mˇenit program ↓ • Svobodu sd´ılet tyto zmˇeny s dalˇs´ımi uˇzivateli
 8. 8. Svoboda sd´ılet Svoboda mˇenit CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Svoboda sd´ılet Svoboda mˇenit 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii • Svobodu sd´ılet - d´ale distribuovat program dalˇs´ım uˇzivatel˚um ↓ • Svobodu mˇenit program ↓ • Svobodu sd´ılet tyto zmˇeny s dalˇs´ımi uˇzivateli
 9. 9. Svoboda sd´ılet Svoboda mˇenit Svoboda sd´ılet zmˇeny CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Svoboda sd´ılet Svoboda mˇenit Svoboda sd´ılet zmˇeny 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii • Svobodu sd´ılet - d´ale distribuovat program dalˇs´ım uˇzivatel˚um ↓ • Svobodu mˇenit program ↓ • Svobodu sd´ılet tyto zmˇeny s dalˇs´ımi uˇzivateli
 10. 10. × CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. × 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii D´ıky tˇemto pr´av˚um a svobod´am se nˇekdy hovoˇr´ı o Svobodn´em software nebo Free Software (ps´ano s velk´ym F), v angliˇctinˇe je nˇekdy v´yznam slova Free mylnˇe ch´ap´an ve smyslu ceny - free as a beer - zadarmo jako pivo. Ale znamen´a to skuteˇcnˇe svobodn´y od slova svoboda (nebo free as freedom) a jsou t´ım myˇslena ona tˇri pr´ava ↓ sd´ılet, mˇenit a sd´ılet zmˇeny.
 11. 11. Svoboda sd´ılet Svoboda mˇenit Svoboda sd´ılet zmˇeny CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Svoboda sd´ılet Svoboda mˇenit Svoboda sd´ılet zmˇeny 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii D´ıky tˇemto pr´av˚um a svobod´am se nˇekdy hovoˇr´ı o Svobodn´em software nebo Free Software (ps´ano s velk´ym F), v angliˇctinˇe je nˇekdy v´yznam slova Free mylnˇe ch´ap´an ve smyslu ceny - free as a beer - zadarmo jako pivo. Ale znamen´a to skuteˇcnˇe svobodn´y od slova svoboda (nebo free as freedom) a jsou t´ım myˇslena ona tˇri pr´ava ↓ sd´ılet, mˇenit a sd´ılet zmˇeny.
 12. 12. Richard Matthew Stallman, 1983 – Operaˇcn´ı syst´em GNU CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Richard Matthew Stallman, 1983 – Operaˇcn´ı syst´em GNU 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Moˇzn´a m´ate pocit, ˇze Svobodn´y software je nˇeco nov´eho. Z pohledu IT svˇeta byl ale tento koncept pojmenov´an v 80. letech Richardem Stallmanem, kter´y zaloˇzil nadaci Free Software Foundation a zaˇcal spolu s ostan´ımi pracovat na svobodn´em operaˇcn´ım syst´emu. Vzali to opravdu z gruntu - nejdˇr´ıve naprogramovali textov´y editor pro psan´ı zdrojov´eho k´odu a pokraˇcovali kompil´atorem zdrojov´eho k´odu.
 13. 13. Vˇeda v´yzkum publikace ovˇeˇren´ı v´ysledk˚u CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Vˇeda v´yzkum publikace ovˇeˇren´ı v´ysledk˚u 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Pˇresto ale, koncept sd´ılen´ı je z´aklad naˇs´ı vˇedeck´eho pokroku naˇs´ı z´apadn´ı cilivizace. Pokud obˇev´ıte nˇeco nov´eho o ˇcem se domn´ıv´ate, ˇze stoj´ı za to zveˇrejnit, tak publikujete v´ysledky sv´eho v´yzkumu v ˇcasopise. Oˇcek´av´a se, ˇze v´aˇs popis probl´emu a vaˇseho ˇreˇsen´ı bude takov´y, ˇze nˇekdo jin´y jej m˚uˇze zopakovat, aby vaˇse z´avˇery potvrdil nebo vyvr´atil. M˚uˇze eventu´alnˇe v´aˇs pokus zmˇenit a publikovat opˇet sv´e v´ysledky s pozmˇenˇen´ym postupem.
 14. 14. Linus Torvalds, 1991 – J´adro syst´emu Linux CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Linus Torvalds, 1991 – J´adro syst´emu Linux 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Richard Stallman spolu se sv´ymi kolegy naprogramovali kompletn´ı operaˇcn´ı syst´em, jedin´e co jim do dnes chyb´ı, je j´adro syst´emu, coˇz je ˇc´ast, kter´a je odpovˇedn´a za komunikaci s hardwarem, tedy ”ˇzelezem”. V roce 1991 ale jist´y finsk´y student zaˇcal pracovat na takov´em j´adru a zveˇrejnil je pod svobodnou licenc´ı General Public License - GPL.
 15. 15. Only wimps use tape backup: real men just upload their important stuff on ftp, and let the rest of the world mirror it ;) – Linus Torvalds, 1996 CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Only wimps use tape backup: real men just upload their important stuff on ftp, and let the rest of the world mirror it ;) – Linus Torvalds, 1996 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Zcela v souladu se sv´ym v´yrokem ”jenom srabi z´alohuj´ı, opravdov´ı muˇzi nahraj´ı svou pr´aci na FTP a nechaj´ı ostatn´ı, aby si st´ahli kopii”toto j´adro zpˇr´ıstupnil ostatn´ım pod n´azvem Linux.
 16. 16. zdroj: P. Ramsey, Open Source and the Spatial Web, http://vimeo.com/92522557 CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. zdroj: P. Ramsey, Open Source and the Spatial Web, http://vimeo.com/92522557 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Linux byl pouˇzit pro operaˇcn´ı syst´em GNU a ten se stal tak ´uspˇeˇsn´ym, ˇze po sedmi letech se stal nejˇcastˇeji pouˇz´ıvan´ym operaˇcn´ım syst´emem na internetov´ych serverech. Trvalo 7 let od prototypu aˇz po dobu, kdy GNU/Linux byl akceptov´an podnikovou sf´erou. Stalo se tak bez marketingov´eho oddˇelen´ı, bez liceˇcn´ı politiky, bez faktick´eho vlastnictv´ı, pˇr´ım´ych prodej˚u nebo jak´ekoliv kontroly.
 17. 17. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Cel´e to ale nen´ı pr´ace jednoho nebo dvou lid´ı. Je to spolupr´ace obrovsk´e komunity v´yvoj´aˇr˚u, kteˇr´ı spolu navz´ajem sd´ılej´ı pr´aci. Proˇc by ale nˇekdo sd´ılel svou pr´aci s ostatn´ımi? ↓ Protoˇze Linux je Open Source a tak jak´akoliv pr´ace nˇekoho jin´eho je okamˇzitˇe pˇr´ıstupn´a vˇsem ostatn´ım.
 18. 18. Svoboda sd´ılet Svoboda mˇenit Svoboda sd´ılet zmˇeny CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Svoboda sd´ılet Svoboda mˇenit Svoboda sd´ılet zmˇeny 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Cel´e to ale nen´ı pr´ace jednoho nebo dvou lid´ı. Je to spolupr´ace obrovsk´e komunity v´yvoj´aˇr˚u, kteˇr´ı spolu navz´ajem sd´ılej´ı pr´aci. Proˇc by ale nˇekdo sd´ılel svou pr´aci s ostatn´ımi? ↓ Protoˇze Linux je Open Source a tak jak´akoliv pr´ace nˇekoho jin´eho je okamˇzitˇe pˇr´ıstupn´a vˇsem ostatn´ım.
 19. 19. Open Source vytv´aˇr´ı Intelektu´aln´ı spoluvlastnictv´ı CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Open Source vytv´aˇr´ı Intelektu´aln´ı spoluvlastnictv´ı 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Open Source vytv´aˇr´ı intelektu´aln´ı spoluvlastnictv´ı, kter´e nikdy nem˚uˇze b´yt eliminov´ano. Lid´e se chtˇej´ı na tomto bohatstv´ı pod´ılet zp˚usobem, jak´ym by se asi nikdy nepod´ılely na soukr´em vlastnictv´ı. Lid´e celkem ochotnˇe zvl´aˇstˇe ted’ na jaˇre ukl´ızej´ı odpadky v les´ıch a na cest´ach, ale m˚uj tr´avn´ık mi nikdo neposek´a. Ale Open Source nen´ı izolovan´ym pˇr´ıkladem tohoto spoleˇcensk´eho hnut´ı. D´ıky internetu vznikla cel´a ˇrada dalˇs´ıch spoleˇcn´ych intelektu´aln´ıch bohatstv´ı.
 20. 20. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Takov´ym pˇr´ıkladem m˚uˇze b´yt ´uspˇeˇsn´a encyklopdie Wikipedia, kter´a zatlaˇcila do pozad´ı encyklopedii Britanica. Britanica v podstatˇe skonˇcila, protoˇze byla pˇrev´alcov´ana ne National Geographic nebo jin´ym ´uspˇeˇsn´ym medi´aln´ı domem. Ale komunitou soustˇredˇenou okolo jednoho projektu, sd´ılej´ıc´ı spoleˇcn´e vˇedomosti. Nen´ı to tak, ˇze by se to stalo ze dne na den. Britanica samozˇrejmˇe tento proces sledovala po nˇekolik let, ale nedok´azala jej zastavit. Nemohli spustit wiki.britanica.com, protoˇze nikdo by jim nepˇrisp´ıval. Nikdo nechce pracovat zadarmo pro nˇekoho jin´eho. Lid´e radˇeji pracuj´ı na wikipedii, ale proˇc?
 21. 21. Creative Commons sd´ılet mˇenit sd´ılet zmˇenu CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Creative Commons sd´ılet mˇenit sd´ılet zmˇenu 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Protoˇze d´ıky licenci, kterou Wikipedia pouˇz´ıv´a - Creative Commons, coˇz je vlastnˇe open source licence - m˚uˇzete sd´ılet, mˇenit a sd´ılet zmˇenˇenou informaci s ostan´ımi a ostatn´ı s v´ami. Tato prezentace je mimochodem dostupn´a pod licenc´ı Creative Commons na githubu.
 22. 22. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii T´ım se dost´av´ame od obecn´eho ke konkr´etn´ımu – k geoinformatice. Asi v´ıte ˇze vˇetˇsina geodat v ˇCesk´e republice je vytv´aˇrena a spravov´ana ˇcesk´ym ´uˇradem zemˇemˇeˇriˇcsk´ym a katastr´aln´ım. Autorsk´y z´akon obsahuje v´yjimku, na z´akladˇe kter´e ´uˇredn´ı d´ıla jsou automaticky pˇr´ıstupn´a vˇsem. Pouze s v´yjimkou st´atn´ıho mapov´eho d´ıla, kde pro voln´e pouˇz´ıt je dostuln´a pouze katastr´aln´ı mapa a to jen proto, ˇze se zde nepˇripouˇst´ı ˇz´adn´a tv˚urˇc´ı autorsk´a invence. Ostatn´ı ˇc´asti st´atn´ıho mapov´eho d´ıla jsou ˇs´ıˇreny za pomˇernˇe tvrd´ych licenˇcn´ıch podm´ınek.
 23. 23. Celkem: 3 726 925 Kˇc http://geoportal.cuzk.cz/ (S(pi4gmefgc1dw3s55gomgoo45))/Default.aspx? mode=eShop&head_tab=sekce-01-gp&menu=13 CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Celkem: 3 726 925 Kˇc http://geoportal.cuzk.cz/ (S(pi4gmefgc1dw3s55gomgoo45))/Default.aspx? mode=eShop&head_tab=sekce-01-gp&menu=13 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Pokud potˇrebujete napˇr´ıklad polohopisnou mapu Z´akladn´ı b´aze geografick´ych dat, tak si ji mus´ıte koupit, protoˇze tyto data maj´ı v´yjimku z v´yjimky autorsk´eho z´akona. Autorsk´y z´akon v ˇCesk´e republice explicitnˇe ˇr´ık´a, ˇze veˇsker´a ´uˇredn´ı d´ıla j´ım nejsou chr´anˇena. Co je ale z´akladn´ı mapa jin´eho, neˇz ´uˇredn´ı d´ılo? Vznik´a za st´atn´ı pen´ıze, spravuje ji st´atn´ı instituce ... proˇc ta data nem˚uˇzeme volnˇe pouˇz´ıvat? Ta data si m˚uˇzete koupit. ˇCesk´a republika jako celek v´as vyjde na bratru 4 miliony korun, ale mysl´ım, ˇze byste dostali mnoˇzstevn´ı slevu 10%. Ortofoto by v´as vyˇslo na Celkem: 2 366 501 Kˇc
 24. 24. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Samozˇrejmˇe m˚uˇzete pouˇz´ıvat mapy komerˇcn´ıch firem, ty jsou levnˇejˇs´ı (i kdyˇz data v´am nikdo nenab´ıdne, maxilnˇe obr´azky v podobˇe dlaˇzdic) a dokonce m˚uˇzete tato data pomoc´ı n´astroj˚u pom´ahat vylepˇsit a funguje to, s´am jsem si to zkusil. Nev´ım, jestli jste to nˇekdy udˇelali, ale nem´ate pocit, ˇze ten vztah je trochu nevyv´aˇzen´y? Vy oprav´ıtˇe pokladov´a data a vaˇsi pr´aci, vaˇse intelektu´aln´ı vlastnictv´ı, pouˇzije nˇejak´a firma pro vylepˇsen´ı sv´e roˇcn´ı bilance?
 25. 25. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii V roce 2007 ale zaˇcal mal´y universitn´ı projekt jm´enem OpenStreetMap, kter´y mˇel za c´ıl vytvoˇrit spoleˇcn´e intelektu´aln´ı vlastnictv´ı geodat. Tento projekt je velice ´uspˇeˇsn´y, protoˇze zaplnil popt´avku, hlad po dobr´ych geodatech nebo po geodatech, kter´a jsou ”dostateˇcnˇe dobr´a”. Jejich licence umoˇzˇnuje data sd´ılet, mˇenit a opˇet sd´ılet.
 26. 26. Bing http://tools.geofabrik.de/mc CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Bing http://tools.geofabrik.de/mc 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Na internetu m˚uˇzete naj´ıt celou ˇradu konkr´etn´ıch srovn´an´ı mezi r˚uzn´ymi sluˇzbami, jako je Bing maps, ↓ Nokia mapy ↓ nebo Google a OpenStreetMap, kdy OpenStreetMap ↓ vyjde jako zdroj s nejlepˇs´ım pokryt´ım. V ˇCesk´e republice nˇekdy vych´az´ı l´epe OpenStreetMap, nˇekdy komerˇcn´ı mapy. Co je ale podstatn´e: Existuje datov´y zdroj, otevˇren´y datov´y zdroj, kter´y nab´ız´ı data pro vaˇse pouˇzit´ı.
 27. 27. Here http://tools.geofabrik.de/mc CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Here http://tools.geofabrik.de/mc 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Na internetu m˚uˇzete naj´ıt celou ˇradu konkr´etn´ıch srovn´an´ı mezi r˚uzn´ymi sluˇzbami, jako je Bing maps, ↓ Nokia mapy ↓ nebo Google a OpenStreetMap, kdy OpenStreetMap ↓ vyjde jako zdroj s nejlepˇs´ım pokryt´ım. V ˇCesk´e republice nˇekdy vych´az´ı l´epe OpenStreetMap, nˇekdy komerˇcn´ı mapy. Co je ale podstatn´e: Existuje datov´y zdroj, otevˇren´y datov´y zdroj, kter´y nab´ız´ı data pro vaˇse pouˇzit´ı.
 28. 28. Google http://tools.geofabrik.de/mc CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Google http://tools.geofabrik.de/mc 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Na internetu m˚uˇzete naj´ıt celou ˇradu konkr´etn´ıch srovn´an´ı mezi r˚uzn´ymi sluˇzbami, jako je Bing maps, ↓ Nokia mapy ↓ nebo Google a OpenStreetMap, kdy OpenStreetMap ↓ vyjde jako zdroj s nejlepˇs´ım pokryt´ım. V ˇCesk´e republice nˇekdy vych´az´ı l´epe OpenStreetMap, nˇekdy komerˇcn´ı mapy. Co je ale podstatn´e: Existuje datov´y zdroj, otevˇren´y datov´y zdroj, kter´y nab´ız´ı data pro vaˇse pouˇzit´ı.
 29. 29. OSM http://tools.geofabrik.de/mc CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. OSM http://tools.geofabrik.de/mc 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Na internetu m˚uˇzete naj´ıt celou ˇradu konkr´etn´ıch srovn´an´ı mezi r˚uzn´ymi sluˇzbami, jako je Bing maps, ↓ Nokia mapy ↓ nebo Google a OpenStreetMap, kdy OpenStreetMap ↓ vyjde jako zdroj s nejlepˇs´ım pokryt´ım. V ˇCesk´e republice nˇekdy vych´az´ı l´epe OpenStreetMap, nˇekdy komerˇcn´ı mapy. Co je ale podstatn´e: Existuje datov´y zdroj, otevˇren´y datov´y zdroj, kter´y nab´ız´ı data pro vaˇse pouˇzit´ı.
 30. 30. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Ne jen pˇredgenerovan´e dlaˇzdice - obr´azky, ale p˚uvodn´ı data se vˇs´ım, co se do dlaˇzdic neveˇslo. A ta data jsou pro ˇradu aplikac´ı dostateˇcnˇe kvalitn´ı. Projekt, kter´y pˇri pohledu z venˇc´ı dˇel´a p´ar bl´azn˚u s GPSkami je neboj´ım se to ˇr´ıci vele´uspˇeˇsn´y a zdatnˇe konkuruje komerˇcn´ım projekt˚um, za kter´ymi stoj´ı finanˇc´ı kapit´al nebo st´atn´ı pen´ıze. Ten projekt vzniknul z potˇreby, z nedostatku leg´aln´ıch dat. Kdyby existovala dostupn´a otevˇren´a geodata, pravdˇepodobnˇe by nikdy nebyl potˇreba. Pokud potˇrebujete data pˇres celou republiku, neˇrku-li Evropu, v´ıte kam s´ahnout. Nast´avaj´ı z m´eho pohledu absurdn´ı situace, kdy veˇrejn´e instituce, neˇz aby ˇreˇsili licence a n´akup a poskytov´an´ı dat s povˇeˇrenou osobou (jako pˇr´ıklad m˚uˇzeme vz´ıt pr´avˇe ˇcesk´y zˇemˇemˇeˇricsk´y ´uˇrad), radˇeji pouˇzij´ı OpenStreetMap pro sv´e intern´ı potˇreby.
 31. 31. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Abych tuto ˇc´ast nˇejak uzavˇrel: Open Source software je jenom jedna ˇc´ast tohoto zp˚usobu vytv´aˇren´ı spoleˇcn´e znalostn´ı b´aze. Ale stejn´ym zp˚usobem pracuje Wikipedia nebo OpenStreetMap. Komunity spojen´e internetem vytv´aˇrej´ı hodnoty, pro jejichˇz vytvoˇren´ı byly dˇr´ıve potˇreba velk´e instituce.
 32. 32. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii M˚uˇze to zn´ıt jako poh´adka. Ale ve skuteˇcnosti je to kombinace spoleˇcn´ych potˇreb a z´ajm˚u, pravidel pro sd´ılen´ı, kter´a nikoho nestav´ı do podˇr´ızeneck´e role, a modern´ıch komunikaˇcn´ıch technologi´ı, kter´e umoˇzˇnuj´ı spolupr´aci lid´ı, kteˇr´ı se nikdy nevidˇeli.
 33. 33. Sd´ılen´ı a spolupr´ace nen´ı nic neobvykl´eho CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Sd´ılen´ı a spolupr´ace nen´ı nic neobvykl´eho 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Open Source software a otevˇren´y zp˚usob spolupr´ace nen´ı nˇejak´e n´aboˇzenstv´ı, nne´ı to abnormalita. ↓ Je to prostˇe norm´aln´ı. Lid´e spolu sd´ıleli svoje znalosti v minulosti a dˇelaj´ı tak i v souˇcasnosti. Otevˇrenost je norma. Open Source software je vˇsude kolem n´as.
 34. 34. Sd´ılen´ı a spolupr´ace je norm´aln´ı CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Sd´ılen´ı a spolupr´ace je norm´aln´ı 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Open Source software a otevˇren´y zp˚usob spolupr´ace nen´ı nˇejak´e n´aboˇzenstv´ı, nne´ı to abnormalita. ↓ Je to prostˇe norm´aln´ı. Lid´e spolu sd´ıleli svoje znalosti v minulosti a dˇelaj´ı tak i v souˇcasnosti. Otevˇrenost je norma. Open Source software je vˇsude kolem n´as.
 35. 35. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Google by nebyl ˇc´ım je bez tis´ıc˚u linuxov´ych server˚u, na kter´ych bˇeˇz´ı. Facebook by neexistoval ze stejn´eho d˚uvodu. Android pouˇz´ıv´a linuxov´e j´adro. Tyto ´uspˇeˇsn´e firmy nejen ˇze pouˇz´ıvaj´ı Open Source (v pˇr´ıpadˇe Facebooku napˇr. MySQL, PHP, samozˇrejmˇe tak´e Linux), ale sami jej aktivnˇe vytv´aˇr´ı – Google mimo jin´e prohl´ıˇzeˇc Chromium, javascriptovou knihovnu Closure, Facebook ´uspˇeˇsn´y ˇsablonovac´ı syst´em React nebo nosql datab´azi Cassandra. Vˇetˇsina vaˇsich routr˚u doma pouˇz´ıv´a Open Source.
 36. 36. Open Source Geo- CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Open Source Geo- 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Takˇze jak je to v naˇsem geosvˇetˇe s open source? No, oˇcek´aval bych asi vˇetˇs´ı podporu pro Open Source technologie v ˇcesk´e geo-komunitˇe, neˇz jakou vid´ım. Ale proˇc to tak je?
 37. 37. Open Source Geo- Pouˇz´ıv´am, co zn´am CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Open Source Geo- Pouˇz´ıv´am, co zn´am 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Pˇredevˇs´ım - lid´e pouˇz´ıvaj´ı co znaj´ı, co je ”norm´aln´ı”. Norm´aln´ı je, co zn´ate ze ˇskoly, s ˇc´ım jste vyrostli, co v´as prov´az´ı vaˇs´ım profesn´ım ˇzivotem.
 38. 38. Open Source Geo- Pouˇz´ıv´am, co zn´am Zmˇena bol´ı CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Open Source Geo- Pouˇz´ıv´am, co zn´am Zmˇena bol´ı 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Zadruh´e je to mnoˇzstv´ı znalost´ı, kter´e potˇrebujete na zaˇc´atku, neˇz m˚uˇzete software zaˇc´ıt pouˇz´ıvat. Zmˇena vˇzdycky bol´ı. Projekty se snaˇz´ı zploˇstit tak zvanou kˇrivku uˇcen´ı, ale pro nˇekoho je prostˇe st´ale pˇr´ıliˇs exponci´aln´ı.
 39. 39. Open Source Geo- Pouˇz´ıv´am, co zn´am Zmˇena bol´ı Kde zaˇc´ıt? CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Open Source Geo- Pouˇz´ıv´am, co zn´am Zmˇena bol´ı Kde zaˇc´ıt? 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii A nakonec: Open Source nem´a marketingov´e oddˇelen´ı. Nen´ı tu nikdo kdo by v´am ˇrekl, ˇze potˇrebujete tu a tu funkci. Lid´e maj´ı tendenci zkracovat a ˇr´ıkat, ˇze potˇrebuj´ı ten a ten konkr´etn´ı produkt, m´ısto aby se nejdˇr´ıve zamysleli nad celkovou architekturou a teprve podle t´e mohou udˇelat dobr´e rozhodnut´ı o tom, jak´y proudukt tyto potˇreby splˇnuje.
 40. 40. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Abych to vzal od zaˇc´atku: kaˇzd´a webov´a aplikace bez ohledu jestli open source nebo postaven´a z propriet´arn´ıch komponent m´a tˇri nebo ˇctyˇri z´akladn´ı komponenty:
 41. 41. Datab´azov´y server CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Datab´azov´y server 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Nˇekde na serveru jsou surov´a data v nˇejak´e datab´azi.
 42. 42. Datab´azov´y server Mapov´y server CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Datab´azov´y server Mapov´y server 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Z tˇechto dat jsou generov´any kartografick´e a datov´e v´ystupy pomoc´ı nˇejak´eho mapov´eho serveru.
 43. 43. Datab´azov´y server Mapov´y server Dlaˇzdicov´a cache CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Datab´azov´y server Mapov´y server Dlaˇzdicov´a cache 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Pokud chcete vˇeci zrychlit, pouˇzite ˇcasto caschovac´ı mezivrstvu, kter´a ukl´ad´a pˇredgenerovan´e dlaˇzdice a m˚uˇze tak rychleji s menˇs´ı reˇzij´ı vybavit poˇzadavky klienta.
 44. 44. Datab´azov´y server Mapov´y server Dlaˇzdicov´a cache Webov´a aplikace CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Datab´azov´y server Mapov´y server Dlaˇzdicov´a cache Webov´a aplikace 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii A koneˇcnˇe na klinetsk´e stranˇe je nˇejak´a webov´a str´anka, kter´a zobrazuje tyto obr´azky. Vˇsechny modern´ı open source nebo komerˇcn´ı syst´emy pouˇz´ıvaj´ı pro ´uˇcely zobrazen´ı program napsan´y v programovac´ım jazyk JavaScript. U starˇs´ıch syst´em˚u se m˚uˇzete setkat s Flashem nebo SilverLightem. Mapa mluv´ı bud’ pˇr´ımo se serverem a dost´av´a ˇcerstvˇe vyrenderovan´a nebo pˇr´ımo surov´a data, nebo s dlaˇzdicovou cash´ı a dost´av´a pˇredgenerovan´e statick´e dlaˇzdice a uspoˇr´ad´a je do mapov´eho pohledu.
 45. 45. Datab´azov´y server – PostGIS Mapov´y server Dlaˇzdicov´a cache Webov´a aplikace CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Datab´azov´y server – PostGIS Mapov´y server Dlaˇzdicov´a cache Webov´a aplikace 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Asi mi vˇeˇr´ıte, ˇze bychom mohli jednotliv´e ˇc´asti tohoto stacku hodiny rozeb´ırat a zvaˇzovat aspekty r˚uzn´ych softwarov´ych bal´ık˚u, at’ uˇz jsou open source nebo propriet´arn´ı. Asi v´as nepˇrekvap´ı, ˇze na serveru bych j´a asi zvolil datab´azi PostgreSQL s nadstavbou PostGIS, ↓ mapov´y server bych nasadil MapServer nebo GeoServer ↓ na cache bych nasadil napˇr. MapCash.
 46. 46. Datab´azov´y server – PostGIS Mapov´y server – MapServer Dlaˇzdicov´a cache Webov´a aplikace CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Datab´azov´y server – PostGIS Mapov´y server – MapServer Dlaˇzdicov´a cache Webov´a aplikace 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Asi mi vˇeˇr´ıte, ˇze bychom mohli jednotliv´e ˇc´asti tohoto stacku hodiny rozeb´ırat a zvaˇzovat aspekty r˚uzn´ych softwarov´ych bal´ık˚u, at’ uˇz jsou open source nebo propriet´arn´ı. Asi v´as nepˇrekvap´ı, ˇze na serveru bych j´a asi zvolil datab´azi PostgreSQL s nadstavbou PostGIS, ↓ mapov´y server bych nasadil MapServer nebo GeoServer ↓ na cache bych nasadil napˇr. MapCash.
 47. 47. Datab´azov´y server – PostGIS Mapov´y server – MapServer Dlaˇzdicov´a cache – MapCache Webov´a aplikace CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Datab´azov´y server – PostGIS Mapov´y server – MapServer Dlaˇzdicov´a cache – MapCache Webov´a aplikace 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Asi mi vˇeˇr´ıte, ˇze bychom mohli jednotliv´e ˇc´asti tohoto stacku hodiny rozeb´ırat a zvaˇzovat aspekty r˚uzn´ych softwarov´ych bal´ık˚u, at’ uˇz jsou open source nebo propriet´arn´ı. Asi v´as nepˇrekvap´ı, ˇze na serveru bych j´a asi zvolil datab´azi PostgreSQL s nadstavbou PostGIS, ↓ mapov´y server bych nasadil MapServer nebo GeoServer ↓ na cache bych nasadil napˇr. MapCash.
 48. 48. Datab´azov´y server – PostGIS Mapov´y server – MapServer Dlaˇzdicov´a cache – MapCache Webov´a aplikace CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Datab´azov´y server – PostGIS Mapov´y server – MapServer Dlaˇzdicov´a cache – MapCache Webov´a aplikace 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Tato pˇredn´aˇska by se ale mˇela t´ykat pˇredevˇs´ım t´e klientsk´e webov´e ˇc´asti - frontendu, pˇres kter´y komunikuj´ı pˇr´ımo uˇzivatel´e. Je d˚uleˇzit´e zm´ınit, ˇze at’ uˇz pouˇzijete jak´ykoukoliv technologii na stranˇe serveru v nˇekter´e z jeho ˇc´ast´ı, drˇzte se standard˚u OGC a zvaˇzujte vz´ajemnou kompatibilitu a interoperabilitu. T´ım si zajist´ıte, ˇze budete v budoucnu schopni nevyhovuj´ıc´ı technologii nahradit jinou, at’ uˇz to bude z technologick´ych, licenˇcn´ıch nebo v´ykonnostn´ıch d˚uvod˚u.
 49. 49. Bez programov´an´ı to nejde CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Bez programov´an´ı to nejde 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Chcete dˇelat mapy na webu? Bez programov´an´ı se neobejdete, pokud v´am tedy nestaˇc´ı jednoduch´e klik´an´ı v nˇekter´em z vyˇsˇs´ıch framework˚u a nastaven´ı kartografie na stranˇe serveru. Potom se ale ob´av´am, ˇze se nedostanete d´ale neˇz naklik´an´ı pravidel na desktopu a vypublikov´an´ı dat formou rastrovan´ych vektor˚u. Jdˇete a programujte. Vyberte si nˇejak´y jazyk typu Python nebo JavaScript a zaˇcnˇete tvoˇrit.
 50. 50. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Pokud se posuneme na stranu klienta a webov´eho prohl´ıˇzeˇce, m´ame na v´ybˇer v podstatˇe ze tˇr´ı hlavn´ıch moˇznost´ı: OpenLayers, Leaflet a OpenLayers 3. Urˇcit´ym zp˚usobem, z hlediska webov´e kartografie, do tohoto souboru urˇcitˇe patˇr´ı i knihovna D3.js
 51. 51. MetaCarta 2005 Google Maps API SVG, VML 2.13 OGC OWS (WMS, WFS, WPS, . . . ), GML, GeoJSON, GeoRSS, GPX Google Maps, Bing, ESRI ArcIMS CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. MetaCarta 2005 Google Maps API SVG, VML 2.13 OGC OWS (WMS, WFS, WPS, . . . ), GML, GeoJSON, GeoRSS, GPX Google Maps, Bing, ESRI ArcIMS 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii OpenLayers je nejstarˇs´ı a tud´ıˇs nejstabilnˇejˇs´ı projekt z tˇechto tˇr´ı zm´ınˇen´ych. Zaˇcala je vyv´ıjet firma MetaCarta v roce 2005. Prvn´ı pˇredstaven´ı Open Sourcov´e veˇrejnosti probˇehlo na konferenci FOSS4G (Free and Open Source Software for Geoinformatics) v roce 2006. OpenLayers tenkr´at bylo menˇs´ı senzaci. Mus´ıme si uvˇedomit, ˇze od roku 2005, kdy Google pˇredstavil svoje mapov´e rozhran´ı a v podstatˇe redefinoval zp˚usob, jak´ym jsme se do t´e doby d´ıvali na webov´e mapov´e aplikace, neexistovala pouˇziteln´a Open Source alternativa ke Google Maps. Vˇsichni tedy ˇcekali na nˇeco nebo nˇekoho, kdo se toho chop´ı a OpenLayers rychle z´ıskaly na popularitˇe. Projekt rostl prakticky do minul´eho roku. Snaˇzil se vˇzdy podporovat vˇsechny prohl´ıˇzeˇce na trhu. Pouˇz´ıval tehdy modern´ı technologie pro vykreslov´an´ı dat, jako je SVG - Scalable Vector Graphics pro webov´e prohl´ıˇzeˇce, a Vector Markup Language Language pro Internet
 52. 52. http: //www.ohloh.net/p/openlayers/ CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http: //www.ohloh.net/p/openlayers/ 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Z pohledu v´yvoj´aˇrsk´eho je to ˇcistˇe JavaScriptov´a knihovna, kter´a m´a nˇeco okolo 4 MB zdrojov´eho k´odu. Je to naps´ano velice ˇcistˇe a standardy pro pˇrijmut´ı patche - (nebo) opravy zdrojov´eho k´odu byly nastaveny ve srov´an´ı s jin´ymi projekty, se kter´ymi jsem mˇel do t´e doby nˇejakou zkuˇsenost, velice vysoko. Kromˇe pevnˇe dan´eho coding starndardu je cel´y zdrojov´y k´od pokryt unit testy. Co to vˇsechno znamen´a: OpenLayers je stabiln´ı, dlouhodobˇe udrˇzovan´y a udrˇziteln´y projekt. Pod´ıv´ate-li se na aktivitu OpenLayers napˇr. na serveru Ohloh zjist´ıte, ˇze OpenLayers maj´ı celkem 114 pˇrispˇevatel˚u do zdrojov´eho k´odu. Nejv´ıce aktivn´ıch v´yvoj´aˇr˚u bylo v roce 2012 - celkem 21.
 53. 53. http: //www.ohloh.net/p/openlayers/ CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http: //www.ohloh.net/p/openlayers/ 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Celkov´e n´aklady na v´yvoj jsou odhadov´any podle serveru Ohloh na $1.7Mil, pˇri 32 ˇclovˇeko-letech pr´ace a roˇcn´ıch n´akladech na v´yvoj´aˇre $55000. Bav´ıme se o 126 000 ˇr´adc´ıch zdrojov´eho k´odu. T´ım chci ˇr´ıct, ˇze v´yvoj Open Source software nen´ı zadarmo. U takto velk´eho projektu je potˇreba zaplatit kvalifikovan´e v´yvoj´aˇre a u OpenLayers se to daˇr´ı. Vˇetˇsina k´odu byla de-facto zaplacena nˇekolika firmami, zejm´ena firmou MetaCarta a Boundless (dˇr´ıve OpenGeo). To jsou firmy, kter´e dlouhodobˇe investuj´ı do v´yvoje Open Source mapov´ych softwar˚u a jsou skuteˇcnˇe leadry v oboru. Kde se pouˇz´ıvaj´ı?
 54. 54. http://geoportal.gov.cz CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http://geoportal.gov.cz 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii V ˇCesk´e republice je najdete napˇr. na n´arodn´ım Geoport´alu INSPIRE nebo na port´alu ˇCUZK. ↓ Ten dˇelala firma Integraph, kterou si dovol´ım oznaˇcit za vˇsechno moˇzn´e - jen ne Open Source - pozitivn´ı firmu. OpenLayers jim ale nevad´ı.
 55. 55. http://geoportal.cuzk.cz CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http://geoportal.cuzk.cz 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii V ˇCesk´e republice je najdete napˇr. na n´arodn´ım Geoport´alu INSPIRE nebo na port´alu ˇCUZK. ↓ Ten dˇelala firma Integraph, kterou si dovol´ım oznaˇcit za vˇsechno moˇzn´e - jen ne Open Source - pozitivn´ı firmu. OpenLayers jim ale nevad´ı.
 56. 56. http://geoportal.cuzk.cz CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http://geoportal.cuzk.cz 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Po nˇejak´e dobˇe OpenLayers jako projekt ponˇekud zbytnˇel. Zaˇcal obsahovat funkce, kter´e jste z 90% nevyuˇzili. V´ı nˇekdo, co je to WPS a pouˇzitl to nˇekdo z v´as na webu? Takˇze pro vˇetˇsinu z v´as je informace, ˇze OpenLayers obsahuj´ı podporu pro OGC WPS asi nic moc ˇr´ıkaj´ıc´ı (jakkoliv m˚uˇze b´yt d˚uleˇzit´a pro mˇe). Doba pokroˇcila, Microsoft pˇrestal tvrdit, ˇze v oblasti prohl´ıˇzeˇc˚u je vrchol evoluce IE 6 a zaˇcal vyd´avat nov´e prohl´ıˇzeˇce s podporou modern´ıch technologi´ı, uˇzivatelsk´e rozhran´ı se tak´e mˇen´ı, uˇzivatel´e zaˇc´ınaj´ı b´yt namlsan´ı funkcemi a chtˇej´ı v´ıce a v´ıce a hlavnˇe rychleji. OpenLayers je zv´ıˇre z minul´e geologick´e ´ery, kter´e st´ale m´a co ˇr´ıct, d´ıky dynamice, kterou nastartovalo, ale objektivnˇe mu bˇehem dalˇs´ıch let ujede vlak. A hlavnˇe je to opravdu velik´e zv´ıˇre, kter´e velk´e ˇc´asti lid´ı pˇriˇslo prostˇe moc komplikovan´e. A jak uˇz to b´yv´a, objevil se nˇekdo, kdo mˇel probl´em, lekl se OpenLayers a zaˇcal nˇeco vlastn´ıho.
 57. 57. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Ten ˇclovˇek se jmenoval Vladimir Agafonkin, je z Ukrajiny, i kdyˇz dnes se pohybuje sp´ıˇse ve Spojen´ych st´atech a vytvoˇril knihovu Leaflet.
 58. 58. http://www.ohloh.net/p/Leaflet/ CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http://www.ohloh.net/p/Leaflet/ 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Leaflet je nepomˇernˇe menˇs´ı projekt. Obsahuje cca 6000 ˇr´adk˚u k´odu
 59. 59. http://www.ohloh.net/p/Leaflet/ CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http://www.ohloh.net/p/Leaflet/ 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii n´aklady jsou odhadnuty na $78 000, tedy pˇribliˇznˇe 20x menˇs´ı, neˇz u OpenLayers.
 60. 60. 2010 M´enˇe je nˇekdy v´ıce Omezen´a pr´ace s projekcemi Generalizace na stranˇe klienta Canvas pro vykreslov´an´ı CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2010 M´enˇe je nˇekdy v´ıce Omezen´a pr´ace s projekcemi Generalizace na stranˇe klienta Canvas pro vykreslov´an´ı 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Projekt zaˇcal okolo roku 2010 a nabral ´uˇzasnou dynamiku - do t´eto chv´ıle mˇel 180 pˇrispˇevatel˚u (coˇz je dokonce o 66 v´ıce, neˇz OpenLayers). Z´ıskal si ohromnou popularitu i pˇresto - nebo pr´avˇe proto - ˇze obsahuje oproti OpenLayers asi 1/10 funkc´ı. Napˇr. podpora projekc´ı a souˇr. syst´em˚u je ˇzalostn´a ve srovn´an´ı s OpenLayers, kde m˚uˇzete na klientsk´e stranˇe transformovat vektorov´a data mezi souˇr. syst´emy, Leaflet um´ı v podstatˇe jenom Googl´ı Mercator projekci, o S-JTSK si m˚uˇzete nechat zd´at. Vladimir je p˚uvodem matematik a bav´ı ho vym´yˇslet r˚uzn´e zlepˇsov´aky a algoritmy.
 61. 61. 2010 M´enˇe je nˇekdy v´ıce Omezen´a pr´ace s projekcemi Generalizace na stranˇe klienta Canvas pro vykreslov´an´ı CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2010 M´enˇe je nˇekdy v´ıce Omezen´a pr´ace s projekcemi Generalizace na stranˇe klienta Canvas pro vykreslov´an´ı 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Leaflet zavedl celou ˇradu generalizuj´ıc´ıch algoritm˚u vektorov´ych dat, kter´e umoˇzˇnuj´ı zobrazovat velk´e objemy vektorov´ych dat pˇr´ımo na klientovi. Zaˇc´ın´ame se tady bavit o v postatˇe GISov´ych technik´ach, jak jsou prostorov´e indexy, generalizace, topologick´e operace a podobnˇe. Stejnˇe jako na desktopu, tak i u vektor˚u plat´ı, ˇze nejn´aroˇcnˇejˇs´ı operace je vykreslen´ı vektor˚u. Vyplat´ı se data 3x prohnat nˇejak´ym algoritmem, kter´y sn´ıˇz´ı poˇcet vykreslovan´ych objekt˚u na minimum. To Vladimir pochopil a zavedl a slav´ı s t´ım ´uspˇech. OpenLayers 2 si tyto vˇeci nemohli dovolit kv˚uli zpˇetn´e kompatibilitˇe. Vladimir vesele s kaˇzdou dalˇs´ı verz´ı Leafletu odstraˇnuje funkce, m´ısto aby je pˇrid´aval a dˇel´a tak Leaflet jeˇstˇe rychlejˇs´ım. OpenLayers st´ale funkce pˇrid´av´a. Leaflet je tedy mal´a knihovna, kter´a dˇel´a jednu vˇec - zobrazov´an´ı dat - a dˇel´a to fakt dobˇre.
 62. 62. http://data.blog.ihned.cz/ c1-61086960-jak-se-zmenila-politicka-mapa-republiky CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http://data.blog.ihned.cz/ c1-61086960-jak-se-zmenila-politicka-mapa-republiky-vysledky-snemovnich-voleb-v-kazde-obci-od-roku-1996-do-vcerejska 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii OpenLayers je na druh´e stranˇe vyspˇel´e prostˇred´ı GIS, kter´e v´am umoˇzn´ı prov´adˇet na webov´em prohl´ıˇzeˇci plnohodnotn´e GIS operace. Leaflet si naˇsel cestu zejm´ena do m´edi´ı. Pouˇz´ıvaj´ı ho Hospod´aˇrsk´e noviny (resp. server. IHned) ↓ a ned´avno jste si mohli vˇsimnout aplikace Volby od firmy T-Mapy. ↓ Moˇzn´a jste slyˇseli, ˇze i server pro hosting zdrojov´ych k´od˚u GitHub um´ı, pokud do nˇej uploadnete soubor ve form´atu Geo- nebo TopoJSON, jej pˇr´ımo zobrazit
 63. 63. http://volby.tmapy.cz/ CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http://volby.tmapy.cz/ 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii OpenLayers je na druh´e stranˇe vyspˇel´e prostˇred´ı GIS, kter´e v´am umoˇzn´ı prov´adˇet na webov´em prohl´ıˇzeˇci plnohodnotn´e GIS operace. Leaflet si naˇsel cestu zejm´ena do m´edi´ı. Pouˇz´ıvaj´ı ho Hospod´aˇrsk´e noviny (resp. server. IHned) ↓ a ned´avno jste si mohli vˇsimnout aplikace Volby od firmy T-Mapy. ↓ Moˇzn´a jste slyˇseli, ˇze i server pro hosting zdrojov´ych k´od˚u GitHub um´ı, pokud do nˇej uploadnete soubor ve form´atu Geo- nebo TopoJSON, jej pˇr´ımo zobrazit
 64. 64. https://github.com/jachym/datamining/blob/ master/data/metro.geojson CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. https://github.com/jachym/datamining/blob/ master/data/metro.geojson 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii OpenLayers je na druh´e stranˇe vyspˇel´e prostˇred´ı GIS, kter´e v´am umoˇzn´ı prov´adˇet na webov´em prohl´ıˇzeˇci plnohodnotn´e GIS operace. Leaflet si naˇsel cestu zejm´ena do m´edi´ı. Pouˇz´ıvaj´ı ho Hospod´aˇrsk´e noviny (resp. server. IHned) ↓ a ned´avno jste si mohli vˇsimnout aplikace Volby od firmy T-Mapy. ↓ Moˇzn´a jste slyˇseli, ˇze i server pro hosting zdrojov´ych k´od˚u GitHub um´ı, pokud do nˇej uploadnete soubor ve form´atu Geo- nebo TopoJSON, jej pˇr´ımo zobrazit
 65. 65. 2D a 3D Canvas vs DOM Generalizace a kartografie na stranˇe klienta Closure library n × MB → n × KB CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2D a 3D Canvas vs DOM Generalizace a kartografie na stranˇe klienta Closure library n × MB → n × KB 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Nicm´enˇe doba se nezastavila. V roce 2012 byly zapoˇcaty pr´ace na zcela nov´e knihovnˇe OpenLayers 3. V´yvojov´y team v ˇcele s firmami Boundless a Camp2Camp hodil za hlavu zpˇetnou kompatibilitu a navrhnul mapovou knihovnu pro toto desetilet´ı. OpenLayers 3 jsou moment´alnˇe ve f´azi BETA a snad bˇehem letoˇsn´ıho jara by mˇela b´yt uvolnˇena prvn´ı verze, kter´a by mˇela podporovat zhruba to, co um´ı OpenLayers 2. Pˇri pˇrechodu ze star´ych OpenLayers na nov´e m´ate pocit, ˇze vˇeci jsou v´ıce komplikovan´e, ale pˇri hlubˇs´ım sezn´amen´ı zjist´ıte, ˇze to cel´e d´av´a smysl.
 66. 66. 2D a 3D Canvas vs DOM Generalizace a kartografie na stranˇe klienta Closure library n × MB → n × KB CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2D a 3D Canvas vs DOM Generalizace a kartografie na stranˇe klienta Closure library n × MB → n × KB 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii OpenLayers 3 zav´adˇej´ı podporu pro 2D i 3D zobrazen´ı pˇr´ımo v mapˇe. Data jsou vykreslov´ana pomoc´ı Canvasu a WebGL - to n´am umoˇzˇnuje pracovat s datasety to deseti tis´ıch prvc´ıch. Dˇr´ıve se pouˇz´ıvala technika DOM - document object model, kter´a je absolutnˇe neefektivn´ı. Pokud jste nˇekdy dˇelali jednoduch´e webov´e str´anky, m˚uˇzete si pˇredstavit, ˇze kaˇzd´y vektorov´y objekt je samostatn´y element, kter´y se mus´ı na str´ance vykreslit. To je neuvˇeˇritelnˇe neefektivn´ı. Modern´ı prohl´ıˇzeˇce podporuj´ı tzv. Canvas - jak´esi rastrov´e pl´atno, do kter´eho m˚uˇzete objekty vykreslit a vˇse je zobrazeno najednou jako obr´azek. To pouˇz´ıv´a ˇc´asteˇcnˇe i Leaflet, ale OpenLayers 3 to pouˇz´ıvaj´ı pˇredevˇs´ım. Tak´e OpenLayers 3 zavedli generalizaˇcn´ı algoritmy, takˇze se vykresluje jenom to, co vykreslovat smysl m´a.
 67. 67. 2D a 3D Canvas vs DOM Generalizace a kartografie na stranˇe klienta Closure library n × MB → n × KB CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2D a 3D Canvas vs DOM Generalizace a kartografie na stranˇe klienta Closure library n × MB → n × KB 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii OpenLayers 3 jsou naps´any za pomoc´ı Google Closure library. V´ysledkem je, ˇze vˇetˇsina neduh˚u jazyka JavaScript se do jist´e m´ıry eliminuje. Nev´ım, jestli seledujete dˇen´ı okolo jazyka JavaScript v posledn´ı dobˇe, ale opravdu proˇsel dynamick´ym v´yvojem. Od pomocn´eho jazyka slouˇz´ıc´ıho k obarven´ı nadpisu na ˇcerveno, se znˇej stala plnohodnotn´a programovac´ı platforma s moˇznost´ı typov´e kontroly, unit testy, kompilac´ı k´odu a tak d´ale. JavaScript d´avno nen´ı jazykem webov´ych prohl´ıˇzeˇc˚u, ale je spouˇstˇen na serverech, vznikaj´ı vazby do dalˇs´ıch knihoven. Osobnˇe se domn´ıv´am, ˇze JavaScript je budouc´ı Geo- programovac´ı jazyk, podobnˇe jako j´ım je dnes Python.
 68. 68. 2D a 3D Canvas vs DOM Generalizace a kartografie na stranˇe klienta Closure library n × MB → n × KB CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2D a 3D Canvas vs DOM Generalizace a kartografie na stranˇe klienta Closure library n × MB → n × KB 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii D´ıky Closure m˚uˇzeme tzv. vybuildit - sestavit a zkomprimovat - mapovou aplikaci na m´ıru, obsahuj´ıc´ı pouze potˇrebn´e komponenty. OpenLayers 3 uˇz jsou nasazov´any v produkˇcn´ım prostˇred´ı, pˇresto ˇze jsou sotva ve f´azi beta a podstatn´e ˇc´asti knihovny se st´ale mˇen´ı pod rukama v´yvoj´aˇr˚u. Jak je to moˇzn´e?
 69. 69. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Je to Open Source software, kaˇzd´y m˚uˇze sledovat v´yvoj on-line, m˚uˇzete se z´uˇcastnit t´ydenn´ıch porad v´yvojov´eho teamu pˇres Google Hangout. Na dotaz do mailing listu dostanete relevantn´ı odpovˇed’ do p˚ul hodiny. M˚uˇzete tedy velice dobˇre ohodnotit, do jak´eho rizika a nestability jdete a nikdo v´am nepl´anovanˇe nepodtrhne nohy. Kaˇzd´a zmˇena je transparentn´ı, dokumentovan´a (poˇr´ad se bav´ıme o dynamicky vyv´ıjen´em, software), a je na v´as, kdy ji zaˇclen´ıte do sv´eho projektu. M´ate moˇznost ale vˇzdy vˇedˇet, na ˇcem jste. T´ım, ˇze je to zat´ım opravdu Beta, se v ˇcesk´e republice zat´ım moc dobrodruh˚u nenaˇslo, kteˇr´ı by OL3 nasadily.
 70. 70. http://map.geo.admin.ch CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http://map.geo.admin.ch 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii OL3 uˇz jsou pouˇzity na mapov´em port´ale ˇSv´ycarska
 71. 71. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Ve firmˇe Geosense pracujeme na nov´e prohl´ıˇzeˇcce geodat, kter´a je kompletnˇe postaven´a nad Closure a OL3. Jak ale prav´ı klasik: chozen´ı po vodˇe a psan´ı software proti standard˚um je jednoduch´e, pokud je oboj´ı zamrzl´e. OL3 jsou zat´ım pohybliv´y c´ıl.
 72. 72. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Pod´ıv´ame-li se na tyto tˇri knihovny vedle sebe, pak generaˇcnˇe vzato jsou OL2 nejn´ıˇze, Leaflet nˇekde mezi OL2 a OL3 a OpenLayer 3 povaˇzuji v tuto chv´ıli za nejvyˇsˇs´ı v´yvojov´y stupeˇn. Chcete-li zobrazit mapiˇcku, pravdˇepodobnˇe pouˇzijete Leaflet. Chcete-li v´ıc, asi s´ahnete po nˇekter´e z OpenLayers. Pokud nepotˇrebujete zrovna nejmodernˇejˇs´ı techniky, OL2 jsou st´ale dobr´a, stabiln´ı a provˇeˇren´a platforma.
 73. 73. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii D´ıky moˇznostem dneˇs´ıch prohl´ıˇzeˇc˚u se zcela zmˇenil probl´em vykeslov´an´ı dat na prohl´ıˇzeˇci. Uˇz jsem zm´ınil, ˇze vykreslit deseti tis´ıce prvk˚u nen´ı probl´em. Probl´emem je pˇrenos tˇechto dat ze strany serveru na klienta. Rastrov´a data b´yvaj´ı pouˇz´ıv´ana pouze jako podkladov´e dlaˇzdicovan´e mapy. Veˇsker´a vektorov´a data jsou trasnportov´ana na klienta a tam se odehr´av´a vlastn´ı kartografick´e stylov´an´ı. To poskytuje obrovsk´e moˇznosti anal´yz´am a vizualizac´ım pˇr´ımo ve webov´em prohl´ıˇzeˇci. Jak ale data pˇren´est?
 74. 74. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Asi ch´apete, ˇze ESRI Shapefile nen´ı nejvhodnˇejˇs´ı form´at. I kdyˇz existuj´ı webov´e zobrazovaˇcky Shapefil˚u, daleko jednoduˇsˇs´ı je pouˇz´ıt nˇejak´y textov´y form´at typu XML nebo JSON. Od XML se v posledn´ı dobˇe odkl´an´ıme pro jeho ukecanost a syst´emovou nenaˇzˇranost - sm´ım-li to tak ˇr´ıct. Modern´ı form´aty zaloˇzen´e na JSON jsou dobˇre ˇciteln´e a pˇritom ˇr´adovˇe menˇs´ı. V oblasti GIS pouˇz´ıv´ame samozˇrejmˇe roˇs´ıˇren´ı GeoJSON. Nejedn´a se o de-jure standard, ale otevˇren´y a uzn´avan´y de-facto standard. Prohl´ıˇzeˇce maj´ı menˇs´ı probl´em s jejich parserov´an´ım, nedojde tak snadno k zahlcen´ı prohl´ıˇzeˇce. Jak ale ”protlaˇcit”des´ıtky tis´ıc polygon˚u - coˇz odpov´ıd´a des´ıtk´am megabajt˚u dat - ze strany serveru na klienta, kdyˇz m´ate napˇr. mobiln´ı pˇripojen´ı tak, aby uˇzivatel nebyl nucen si j´ıt uvaˇrit kafe, neˇz se ”to”naˇcte?
 75. 75. GML → GeoJSON CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. GML → GeoJSON 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Z´akladem je komprese komunikace mezi serverem a klientem. Webov´y server Apache napˇr. um´ı data transparentnˇe zipovat. ↓ Webov´y prohl´ıˇzeˇc je na druh´e stranˇe s´am rozbal´ı a pˇred´a aplikaci. T´ım m˚uˇzete uˇsetˇrit des´ıtky procet datov´eho toku a je to pouze ot´azka jednoˇr´adkov´e konfigurace serveru. Dalˇs´ı moˇznost´ı je data kompriovat jeˇstˇe agresivnˇeji, napˇr. pˇrevodem na bin´arn´ı podobu. Trochu t´ım v´ıce zat´ıˇz´ıte server a klienta, na druhou stranu data teˇcou rychleji. To dok´aˇze napˇr. form´at MessagePage, kter´y umoˇzn´ı JSON form´aty pˇrev´ezt na bin´arn´ı a zpˇet.
 76. 76. GML → GeoJSON GeoJSON 80MB → GZIP → 6.7MB CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. GML → GeoJSON GeoJSON 80MB → GZIP → 6.7MB 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Z´akladem je komprese komunikace mezi serverem a klientem. Webov´y server Apache napˇr. um´ı data transparentnˇe zipovat. ↓ Webov´y prohl´ıˇzeˇc je na druh´e stranˇe s´am rozbal´ı a pˇred´a aplikaci. T´ım m˚uˇzete uˇsetˇrit des´ıtky procet datov´eho toku a je to pouze ot´azka jednoˇr´adkov´e konfigurace serveru. Dalˇs´ı moˇznost´ı je data kompriovat jeˇstˇe agresivnˇeji, napˇr. pˇrevodem na bin´arn´ı podobu. Trochu t´ım v´ıce zat´ıˇz´ıte server a klienta, na druhou stranu data teˇcou rychleji. To dok´aˇze napˇr. form´at MessagePage, kter´y umoˇzn´ı JSON form´aty pˇrev´ezt na bin´arn´ı a zpˇet.
 77. 77. GML → GeoJSON GeoJSON 80MB → GZIP → 6.7MB GeoJSON 80MB → TopoJSON → 3.3MB → GZIP → 473KB CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. GML → GeoJSON GeoJSON 80MB → GZIP → 6.7MB GeoJSON 80MB → TopoJSON → 3.3MB → GZIP → 473KB 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Dalˇs´ı moˇznost´ı je oˇr´ıznout data jako takov´a, napˇr. t´ım, ˇze na klienta p˚ujdou v topologicky ˇcist´e podobˇe. V pˇr´ıpadˇe polygon˚u opˇet m˚uˇzete uˇsetˇrit des´ıtky procent z objemu dat jenom t´ım, ˇze ”rozpust´ıte”dvojit´e hranice mezi sousedn´ımi polygony. Opˇet to klade urˇcitou n´aroˇcnost na klienta pˇri zpracov´an´ı, ale z pohledu uˇzivatele se ”nˇeco dˇeje”. To um´ı napˇr. form´at TopoJSON. ↓ Pˇri dalˇs´ım zasipov´an´ı uˇz to zaˇc´ın´a b´yt zaj´ımav´e
 78. 78. http://tilestache.org/ CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http://tilestache.org/ 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Posledn´ı mˇe zn´amou technikou je data rozkouskovat a pos´ılat je na klienta postupnˇe - po dlaˇzdic´ıch. Hovoˇr´ıme o dlaˇzdicovan´ych vektorech, jejichˇz asi nejvyˇsˇs´ı evoluˇcn´ı stupeˇn je dlaˇzdicovan´y TopoJSON. Pˇred uˇzivatelem se tak mapa vykresluje postupnˇe, m˚uˇzeme vektory pˇredcachovat na stranˇe serveru a o to rychleji je pak vybavovat ke klientovi. Objem dat se t´ım nezmˇen´ı, ale jejich pˇrenos se v ˇcas rozloˇz´ı.
 79. 79. de-facto × de-jure CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. de-facto × de-jure 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Uˇz jsem zm´ınil, ˇze ani GeoJSON, ani TopoJSON nejsou form´alnˇe vzato standardn´ı form´aty. O jejich v´yvoj (naposledy v GeoJSONu je pˇrid´av´ana podpora pro ˇcasovou sloˇzku) se star´a komunita, kter´e m˚uˇze b´yt souˇc´ast´ı kaˇzd´y. ↓ Konsorcium OGC trochu zaspalo a s´am jsem zvˇedav´y, jak se situace okolo GeoJSON a TopoJSON bude vyv´ıjet. ↓ D˚uleˇzit´e ale je, ˇze jsou to standardy otevˇren´e, kaˇzd´y je m˚uˇze studovat, mˇenit, d´ale distrubuovat a implemenvat do sv´eho software. ↓
 80. 80. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Uˇz jsem zm´ınil, ˇze ani GeoJSON, ani TopoJSON nejsou form´alnˇe vzato standardn´ı form´aty. O jejich v´yvoj (naposledy v GeoJSONu je pˇrid´av´ana podpora pro ˇcasovou sloˇzku) se star´a komunita, kter´e m˚uˇze b´yt souˇc´ast´ı kaˇzd´y. ↓ Konsorcium OGC trochu zaspalo a s´am jsem zvˇedav´y, jak se situace okolo GeoJSON a TopoJSON bude vyv´ıjet. ↓ D˚uleˇzit´e ale je, ˇze jsou to standardy otevˇren´e, kaˇzd´y je m˚uˇze studovat, mˇenit, d´ale distrubuovat a implemenvat do sv´eho software. ↓
 81. 81. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Uˇz jsem zm´ınil, ˇze ani GeoJSON, ani TopoJSON nejsou form´alnˇe vzato standardn´ı form´aty. O jejich v´yvoj (naposledy v GeoJSONu je pˇrid´av´ana podpora pro ˇcasovou sloˇzku) se star´a komunita, kter´e m˚uˇze b´yt souˇc´ast´ı kaˇzd´y. ↓ Konsorcium OGC trochu zaspalo a s´am jsem zvˇedav´y, jak se situace okolo GeoJSON a TopoJSON bude vyv´ıjet. ↓ D˚uleˇzit´e ale je, ˇze jsou to standardy otevˇren´e, kaˇzd´y je m˚uˇze studovat, mˇenit, d´ale distrubuovat a implemenvat do sv´eho software. ↓
 82. 82. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Naposledy se takto seˇsly projekty MapServer, OpenLayers, QGIS, PostGIS a dalˇs´ı tento rok ve V´ıdni a diskutovali spolu v´yvoj pr´avˇe dlaˇzdicovan´eho vektorov´eho topologick´eho form´atu. R´ad bych ˇrekl, ˇze je vˇsechno r˚uˇzovˇe kr´asn´e a spolupracuj´ıc´ı, ale nen´ı. Svˇet Open Source je do urˇcit´e m´ıry svˇetem chaosu a pravdou je, ˇze takov´y dlaˇzdicovan´y, kompriovan´y, topologick´y a novˇe i otevˇren´y form´at uˇz existuje. Jeho nev´yhoda je, ˇze jej vytvoˇrila jedna firma pro svou potˇrebu, za zavˇren´ymi dveˇrmi a i kdyˇz jej ted’ nab´ız´ı komunitˇe, zaˇc´atek nebyl ˇst’astn´y. Google kdysi se sv´ym form´atem KML uspˇel (kde je dneska KML?), snad se to podaˇr´ı i MapBoxu.
 83. 83. http://mapbox.com CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http://mapbox.com 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii MapBox je americk´a firma, kter´a se bez nads´azky snaˇz´ı uspˇet proti Google Maps na glob´aln´ım trhu. Nab´ız´ı pokladov´e mapy a (zat´ım) druˇzicov´e sn´ımky za rozumn´ych finanˇc´ıch podm´ınek. ˇRada jejich produkt˚u je Open Source, napˇr. n´astroj pro spr´avu dalˇzdicov´ych cash´ı TileMill. ↓ Mezi jejich zamˇestnance patˇr´ı novˇe i Vladimir Agafonkin a i kdyˇz jejich API podporuje i dalˇs´ı knihovn a standardn´ı rozhran´ı, Leaflet je vzat jako jejich v´ychoz´ı knihovna.
 84. 84. https: //www.mapbox.com/blog/mapbox-js-with-leaflet/ Straightforward API Stable Plugins Tested and Supported CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. https: //www.mapbox.com/blog/mapbox-js-with-leaflet/ Straightforward API Stable Plugins Tested and Supported 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii MapBox je americk´a firma, kter´a se bez nads´azky snaˇz´ı uspˇet proti Google Maps na glob´aln´ım trhu. Nab´ız´ı pokladov´e mapy a (zat´ım) druˇzicov´e sn´ımky za rozumn´ych finanˇc´ıch podm´ınek. ˇRada jejich produkt˚u je Open Source, napˇr. n´astroj pro spr´avu dalˇzdicov´ych cash´ı TileMill. ↓ Mezi jejich zamˇestnance patˇr´ı novˇe i Vladimir Agafonkin a i kdyˇz jejich API podporuje i dalˇs´ı knihovn a standardn´ı rozhran´ı, Leaflet je vzat jako jejich v´ychoz´ı knihovna.
 85. 85. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Uˇz jsem ˇr´ıkal, ˇze pokladov´e leteck´e sn´ımky jsou vlastnˇe sn´ımky satelitn´ımi. Topografick´y poklad pouˇz´ıv´a kompletnˇe projekt OpenStreetMap. Vˇetˇsinu dat si ale m˚uˇzete ostylovat na klientovi. MapBox k tomuto ´uˇcelu vyvinuly pr´avˇe ´usporn´y form´at pro pˇrenos dat na klienta.
 86. 86. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii To bychom mˇeli z´akladn´ı pˇrehled OpenSource JavaScriptov´ych framework˚u. Co dodat? ↓ Dod´am D3.js
 87. 87. http://d3js.org CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http://d3js.org 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii O D3.js toho moc nev´ım, protoˇze ve sv´e denn´ı pr´aci pouˇz´ıv´am knihovny, kter´e mi umoˇzˇnuj´ı stavˇet cokoliv od aplikac´ı, pˇres mapov´e port´aly aˇz po nˇeco, ˇcemu se vzneˇsenˇe ˇr´ık´a Web GIS. D3.js je jin´a.
 88. 88. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii D3.js je knihovna v jazyce javascript, slouˇz´ıc´ı k manipulaci dokument˚u, zaloˇzen´ych na datech. Pouˇz´ıv´a standardn´ı HTML, SVG a CSS techniky a nad nim stav´ı celkem sluˇsnˇe schopnou vizualizaˇcn´ı platformu.
 89. 89. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Obsahuje tak´e podporu pro kartografick´e vizualizace a j´a se osobnˇe domn´ıv´am, ˇze je na velice sluˇsn´e ´urovni. Kde byste mohli m´ıt probl´em, je mnoˇzstv´ı objekt˚u, kter´e p˚ujde rozumnˇe zobrazit, coˇz je d´ano limity pouˇzit´ych technik, hlavnˇe DOM.
 90. 90. http://datablog.ihned.cz CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http://datablog.ihned.cz 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Nicm´enˇe na ilustraˇcn´ı ˇziv´e mapy je to perfektn´ı technologie. U n´as ji pouˇz´ıvaj´ı opˇet napˇr. na datablogu HN
 91. 91. http://osmbuildings.org CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http://osmbuildings.org 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Je toho samozˇrejmˇe mnohem v´ıce. Okolo tˇechto knihoven existuje ekosyst´em nadstaveb, z´asuvn´ych modul˚u a odvozen´ych projekt˚u, napˇr. GeoExt nebo HSLayers nebo OSMBuildings abych jmenoval alespoˇn nˇekter´e.
 92. 92. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii R´ad bych na z´avˇer pˇridal p´ar rad, jak´ym zp˚usobem nejl´epe zvolit to spr´avn´e prostˇred´ı. Dobr´a spr´ava je, ˇze at’ nasad´ıte na serveru cokoliv, m˚uˇzete vymˇenit front-end a obr´acenˇe, v´ymˇena front-endov´e knihovny nezakl´ad´a d˚uvod pro zmˇenu back-endu - pokud tedy pouˇz´ıv´ate oteˇrevn´e, vz´ajemˇe interoperabiln´ı knihovny. ↓ Ot´azka nestoj´ı, jestli zvol´ıte ten nebo ten softwarov´y stack, ale ↓ M˚uˇzete si vybrat mezi vz´ajemnˇe kompatibiln´ımi platformami – sejdou-li se na otevˇren´ych standardech
 93. 93. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii R´ad bych na z´avˇer pˇridal p´ar rad, jak´ym zp˚usobem nejl´epe zvolit to spr´avn´e prostˇred´ı. Dobr´a spr´ava je, ˇze at’ nasad´ıte na serveru cokoliv, m˚uˇzete vymˇenit front-end a obr´acenˇe, v´ymˇena front-endov´e knihovny nezakl´ad´a d˚uvod pro zmˇenu back-endu - pokud tedy pouˇz´ıv´ate oteˇrevn´e, vz´ajemˇe interoperabiln´ı knihovny. ↓ Ot´azka nestoj´ı, jestli zvol´ıte ten nebo ten softwarov´y stack, ale ↓ M˚uˇzete si vybrat mezi vz´ajemnˇe kompatibiln´ımi platformami – sejdou-li se na otevˇren´ych standardech
 94. 94. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii R´ad bych na z´avˇer pˇridal p´ar rad, jak´ym zp˚usobem nejl´epe zvolit to spr´avn´e prostˇred´ı. Dobr´a spr´ava je, ˇze at’ nasad´ıte na serveru cokoliv, m˚uˇzete vymˇenit front-end a obr´acenˇe, v´ymˇena front-endov´e knihovny nezakl´ad´a d˚uvod pro zmˇenu back-endu - pokud tedy pouˇz´ıv´ate oteˇrevn´e, vz´ajemˇe interoperabiln´ı knihovny. ↓ Ot´azka nestoj´ı, jestli zvol´ıte ten nebo ten softwarov´y stack, ale ↓ M˚uˇzete si vybrat mezi vz´ajemnˇe kompatibiln´ımi platformami – sejdou-li se na otevˇren´ych standardech
 95. 95. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Uˇz jsem ˇr´ıkal, ˇze Open Source nem´a marketingov´e oddˇelen´ı. Nikdo v´am neuk´aˇze svˇet´elkuj´ıc´ı prezentaci s ´uˇzasn´ymi funkcemi, ˇz´adn´y obchodn´ık za v´as to rozhodnut´ı neudˇel´a. Nemus´ıte podepisovat ˇz´adnou smlouvu, mus´ıte se ”jenom”rozhodnout. Takˇze jak?
 96. 96. Historie Komunita Zdrojov´y k´od CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. Historie Komunita Zdrojov´y k´od 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Evaluaˇcn´ımi krit´erii pro v´ybˇer Open Source projekt je pro mˇe historie zdrojov´eho k´odu. Pokud se projekt dlouho nevyv´ıj´ı, m˚uˇze to znamenat, ˇze je vˇse hotovo. ˇCastˇeji to ale znamen´a, ˇze je mrtv´y. Dalˇs´ım krit´eriem je velikost a stabilita komunity. Existuje mailing list? Je na nˇem provoz? Jak rychle dostatete odpovˇed’? D˚uleˇzit´a je dokumentace - lze ji pouˇz´ıt? D´av´a n´avod? Pokud to um´ım, pod´ıv´am se na zdrojov´y k´od a na to, jak´y na mˇe udˇel´a dojem. To jsem ale schopen udˇelat pouze u nˇekolika projekt˚u a popravdˇe - radˇeji to nedˇel´am, pokud nemus´ım.
 97. 97. http://ohloh.org/p/openlayers CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http://ohloh.org/p/openlayers 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Urˇcit´ym vod´ıkem v´am m˚uˇze b´yt aktivita, kterou jednoduˇse uvid´ıte napˇr. na serveru Ohloh ↓ nebo Github.
 98. 98. http://github.com/openlayers/ol3 CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http://github.com/openlayers/ol3 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Urˇcit´ym vod´ıkem v´am m˚uˇze b´yt aktivita, kterou jednoduˇse uvid´ıte napˇr. na serveru Ohloh ↓ nebo Github.
 99. 99. http://osgeo.org CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http://osgeo.org 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii D´ale jsou zde r˚uzn´e organizace, zejm´ena Open Souce Geospatial Foundation - OSGeo.org. OSGeo certifikuje Open Source projekty, hodnot´ı velikost a aktivitu komunity, kvalitu zdrojov´eho k´odu, rozhodovac´ı procesy v komunitˇe atd atd. Je-li nˇejak´y projekt OSGeo-projekt, znamen´a to, ˇze je stabiln´ı a kvalitn´ı. Na okraj: OpenLayers jsou OSGeo projekt, Leaflet nen´ı, coˇz nen´ı z d˚uvodu jeho nekvality, ale protoˇze Vladimir Agafonkin prostˇe nechce. Z tohoto pohledu je Leaflet one-man-show (i kdyˇz m´a 180 pˇrispˇevatel˚u), zat´ım co OSGeo-projekty ˇr´ıd´ı project steering committee.
 100. 100. http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/ freegeocz CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/ freegeocz 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii Poˇr´ad nev´ıte? Zeptejte se na mailing listu. V ˇCesku existuje freegeocz mailing list, na kter´em je vˇetˇsina n´as uˇzivatel˚u i v´yvoj´aˇr˚u OSS a r´adi v´am porad´ıme. M´ate se kde zeptat, ale mus´ıte s zeptat.
 101. 101. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii M˚uˇze se st´at, ˇze na v´aˇs ´ukol neexistuje Open Source odpovˇed’. V tom pˇr´ıpadˇe m´ate dvˇe moˇznosti: zvaˇzte, jestli je ve vaˇsich sil´ach jakkoliv pˇrispˇet do existuj´ıc´ıho projektu nebo vytvoˇrit nov´y - je to tak snadn´e. Nebo jdˇete do propriet´arn´ıho software. Bud’te si ale vˇzdy vˇedomi, proˇc to dˇel´ate a co t´ım ztr´ac´ıte.
 102. 102. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii M´ate chut’ j´ıt do Open Source? Pˇredevˇs´ım, zaˇcnˇete na mal´em projektu, zkuste jak to funguje. Dejte v´yvoj´aˇr˚um a sami sobˇe ˇcas na uˇcen´ı a experimentov´an´ı. Na jednu stranu jste v tom sami - neexistuje marketingov´e oddˇelen´ı. ↓ Ale na druhou stranu stoj´ı za v´ami komunita o kterou se m˚uˇzete opˇr´ıt. A jsou zde i firmy ˇci jednotlivci, nab´ızej´ıc´ı profesion´aln´ı konzultaˇcn´ı ˇsluˇzby a podporu pro r˚uzn´e projekty, i v ˇCesk´e republice.
 103. 103. CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii M´ate chut’ j´ıt do Open Source? Pˇredevˇs´ım, zaˇcnˇete na mal´em projektu, zkuste jak to funguje. Dejte v´yvoj´aˇr˚um a sami sobˇe ˇcas na uˇcen´ı a experimentov´an´ı. Na jednu stranu jste v tom sami - neexistuje marketingov´e oddˇelen´ı. ↓ Ale na druhou stranu stoj´ı za v´ami komunita o kterou se m˚uˇzete opˇr´ıt. A jsou zde i firmy ˇci jednotlivci, nab´ızej´ıc´ı profesion´aln´ı konzultaˇcn´ı ˇsluˇzby a podporu pro r˚uzn´e projekty, i v ˇCesk´e republice.
 104. 104. twitter: @jachymc e-mail: jachym@les-ejk.cz http://github.com/jachym CZ.1.07/2.4.00/31.0010 Tato prezentace je spolufinancov´ana Evropsk´ym soci´aln´ım fondem a st´atn´ım rozpoˇctem ˇCR. twitter: @jachymc e-mail: jachym@les-ejk.cz http://github.com/jachym 2014-04-28 Open Source mapov´e JavaScriptov´e frameworky pro webovou kartografii

×