Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konferencja 2012

453 views

Published on

Konferencja 2012

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Konferencja 2012

 1. 1. ul. I.Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa, tel./fax 034 362 51 05Jacek Turlejski jturlejski@gmail.com Maciej Wiłun mwilun@gmail.comwt. 8.00-10.00 IX LO pn. 13.00 – 15.00cz. 16.00-18.00 IX LO cz. 12.00 – 14.00 Jacek T.
 2. 2. Jacek T.
 3. 3. Cyfrowa szkoła Program „Cyfrowa szkoła” 3507 wniosków o cyfrową szkołę /dane MEN/Wnioski do programu „Cyfrowa szkoła" złożyło niemal połowa organów prowadzących.Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego wieloletniegoprogramu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieliw zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji.W ramach programu zostało wylosowanych 41 szkół na łączną kwotęwsparcia 4 268 000 zł, w tym: 11 szkół małych (liczba uczniów w szkole wynosi od 1 do100) na kwotę 729 110,70 zł, 23 szkół średnich (liczba uczniów w szkole wynosi od 101do 300) na kwotę 2 352 216,60 zł, 7 szkół dużych (liczba uczniów w szkole wynosi 301 iwięcej ) na kwotę 1 186 672,70 zł.Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza KościuszkiSzkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra hr. Fredryźródło: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzzfe/cyfrowa_szkola.html Jacek T.
 4. 4. Nauczyciel przetrwa, bo zmieni się jego rola! Jacek T.
 5. 5. http://mailgrupowy.pl/ Jacek T.
 6. 6. Nowa podstawa programowaROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJINARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. wsprawie podstawy programowej wychowaniaprzedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wposzczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr Podstawa programowa4, poz. 17) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJIPodstawa programowa NARODOWEJ I SPORTU z dnia 27 sierpnia 2012ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI r. w sprawie podstawy programowejNARODOWEJ I SPORTU z dnia 26 lutego 2002 r. wychowania przedszkolnego oraz kształceniaw sprawie podstawy programowej wychowania ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w z 2012 r. poz. 977)poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz.458, z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005 r. Nr19, poz. 165, z 2006 r. Nr 228, poz. 1669, z2007 r. Nr 157, poz. 1100 i Nr 171, poz. 1211oraz z 2008 r. Nr 159, poz. 992) Jacek T.
 7. 7. Jacek T.
 8. 8. Przykład zadania:Przygotuj ofertę instalacji sieci oraz komputerów w firmie „SOLO”. Ofertę przygotuj w arkuszu kalkulacyjnych. Komputery pracuję w sieci bez serwera. Każdy kom Przykład zadania: Przygotuj ofertę instalacji sieci oraz komputerów w firmie „SOLO”. Ofertę przygotuj w arkuszu kalkulacyjnych. Komputery pracuję w sieci bez serwera. Każdy komputer w sieci musi mied dostęp do sieci Internet. Zaproponuj odpowiednie urządzenie sieciowe. Firma nie zezwala na okablowanie pomieszczeo. W każdym pomieszczeniu znajdowad ma się jeden komputer biurowy z systemem Windows 7 oraz pakietem Office /minimum Word, Excel, PowerPoint/. Przedstaw na poniższym rysunku rozkład zaproponowanych urządzeo sieciowych. Jacek T.
 9. 9. Co z urządzeniami mobilnymi?gadżety na telefon Jacek T.
 10. 10. Badania przeprowadzone w krajach Unii Europejskiej wskazują, że dziecizaczynają korzystad z Internetu w coraz młodszym wieku – pierwszy kontakt zInternetem przypada na wiek między 7 a 11 rokiem życia, w Polsce przeciętnywiek pierwszego logowania do sieci to 9 lat. Najwcześniej logują się po razpierwszy w Internecie dzieci ze Szwecji – 7 lat i kilku innych krajachpółnocnoeuropejskich – 8 lat. Biorąc pod uwagę wszystkie kraje europejskie,jedna trzecia 9-10–latków korzystających z Internetu jest w sieci codziennie.Wskaźnik ten rośnie do 77% w grupie 15-16–latków. Korzystanie z Internetu jestobecnie nieodłączną częścią codziennego życia dzieci: średnio w Europie 92%młodych internautów korzysta z sieci przynajmniej raz w tygodniu, a 57% logujesię codziennie lub prawie każdego dnia.W Polsce te wskaźniki są nawet wyższe: 96% loguje się przynajmniej raz natydzieo, a 72% codziennie, 24% 1-2 razy w tygodniu [Kirwil, 2010]. Jacek T.
 11. 11. Badania amerykaoskiej Kaiser Family Foundation pokazują,że dzieci i młodzież w wieku 8-18 lat spędzająw multimedialnym świecie prawie 8 godzin dziennie.Mamy do czynienia z nowym pokoleniem, zwanym M2,którego życie obraca się w kręgu multimedialnychgadżetów i programów. Jacek T.
 12. 12. http://spox.spoj.pl/http://norwid.spox.spoj.pl/ Jacek T.
 13. 13. http://norwid.spox.spoj.pl/ Jacek T.
 14. 14. Jacek T.
 15. 15. Jacek T.
 16. 16. Edytor równao - /etap kształcenia III/ Jacek T.
 17. 17. Euklides /etap kształcenia IV/ Jacek T.
 18. 18. Coś z programowania? http://ideone.com/ Jacek T.
 19. 19. Poz. 977ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJz dnia 27 sierpnia 2012 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego orazkształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkółPoz. 752ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJz dnia 21 czerwca 2012 r.w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowaniaprzedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytkuszkolnego podręczników Jacek T.
 20. 20. http://wyborcza.pl/1,95892,11688973,_Cyfrowa_szkola__okiem_wydawcy.html http://edukacjaprzyszlosci.blogspot.com/ Witold Kołodziejczyk pokolenia Y pokolenie M2 Wykorzystane adresy http://mailgrupowy.pl http://edudu.pl/ http://www.e-zadania.pl http://spox.spoj.pl Jacek T.
 21. 21. Jacek T.
 22. 22. Nauczyciele tracą, chyba już bezpowrotnie, monopol na wiedzę. http://edudu.pl/ Jacek T.
 23. 23. Nie musi konkurowad z portalami, wirtualnymi szkoleniami, mobilnymitechnologiami. Przed nim pojawia się nowe zadanie http://www.e-zadania.pl/ Jacek T.
 24. 24. O wiele bardziej fascynujące, odpowtarzania kolejny raz tych samychzajęd, jest rola opiekuna (mentora,tutora). Dzisiejszy nauczycielpowinien przede wszystkim umiedmotywowad do samodzielnej naukii pomagad w niej, chodby poprzezwskazywanie odpowiednichmateriałów, a także kontrolowadi certyfikowad zdobytą wiedzęi umiejętnośd. Jacek T.
 25. 25. http://sp50.cba.pl/ Jacek T.
 26. 26. GODZINY OTWARCIA TARGÓW19 września 2012 (środa) - 9:00 - 17:0020 września 2012 (czwartek) - 9:00 - 16:00Centrum Targowo-KonferencyjneExpo Silesiaul. Braci Mieroszewskich 12441-219 Sosnowiec Jacek T.
 27. 27. Bezpieczna praca z komputerem /etap kształcenia II/http://app.scholaris.pl/uruchom/bezpieczna,praca,z,komputerem Jacek T.
 28. 28. Najpopularniejszą, a zarazem najbardziej efektywną metodą wykorzystywanądo udostępniania wiedzy i zarządzania nią, są platformy edukacyjne. Te systemynauczania, zaprojektowane zostały zarówno do samodzielnej nauki, jak i naukipod kierownictwem instruktora za pośrednictwem Internetu.Jedną z propozycji takiej nauki są przygotowane na potrzeby projektu e-Akademia Przyszłości jednostki e-learningowe umieszczone na specjalniededykowanej platformie e-learningowej. Projekt realizowany jest, na podstawieumowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przez WSiP S.A., w partnerstwie zCombidatą Poland. Jacek T.
 29. 29. Paul Olean – dyrektor odpowiadający za interaktywne technologieedukacyjne w firmie Mimio – zwraca uwagę, że ten wzrostzainteresowania mediami mogą świetnie wykorzystad nauczyciele.Zamiast konkurowad z nowoczesnymi technologiami, powinni raczejużywad ich do skupienia uwagi i wzrostu zainteresowania uczniówtematyką swojego przedmiotu, a narzędzi jako przekaźników wiedzy.Oczywiście interaktywne programy edukacyjne nie są jedynym słusznymrozwiązaniem, lecz raczej jedną z metod pozwalającą na zwiększenieefektywności w nauczaniu. Stworzenie przez nauczycieli możliwościkorzystania z interaktywnych technologii pozwoli jednak konkurowadz komercjalnymi i rozrywkowymi mediami wśród uczniów. Jacek T.

×