Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

List motywacyjny

58,164 views

Published on

LIST MOTYWACYJNY

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

List motywacyjny

  1. 1. Maria Kowalska Elbląg, dnia 10. 10. 2001 r. 82 – 300 Elbląg ul. Znana 1 m. 1 tel. (055) 234 – 44 – 55 Dyrektor Jan Zawadzki Wytwórnia Śrub „Gwint” 82 – 300 Elbląg ul. Akacjowa 2 Zwracam się z uprzejma prośbą o przyjęcie mnie do pracy na stanowisko sekretarki. Praca w tym zawodzie odpowiada moim zainteresowaniom i jest zgodna z moimi kwalifikacjami. Posiadając dwuletnie doświadczenie w pracy biurowej oraz jako tegoroczna absolwentka kursu dla sekretarek, czuje się odpowiednio przygotowana do objęcia tego stanowiska. Obok podstawowego przygotowania do pracy w sekretariacie posiadam umiejętność posługiwania się komputerem i obsługuję nowoczesny sprzęt telekomunikacyjny. Jestem pracownikiem zorganizowanym, szybko uczę się nowych rzeczy i łatwo nawiązuję kontakt z ludźmi. Pragnęłabym spotkać się z Panem, by omówić w jaki sposób moje umiejętności mogłyby być wykorzystane. Z poważaniem Załączniki (na przykład):  dyplomy potwierdzające kwalifikacje  referencje (opinie z poprzednich miejsc pracy)  życiorys zawodowy  kwestionariusz zawodowy  kwestionariusz osobowy ze zdjęciem  świadectwo o stanie zdrowia

×