Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stowarzyszenie lokalne salezjańskiej organizacji sportowej rzeczpospolitej polskiej w

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Stowarzyszenie lokalne salezjańskiej organizacji sportowej rzeczpospolitej polskiej w

 1. 1. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej OrganizacjiSportowej Rzeczpospolitej Polskiej w Sosnowcu
 2. 2. Cele działania1. SALOS RP prowadzi całoroczną działalność sportowo -wychowawczą wśród dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców)poprzez stowarzyszenia lokalne i inspektorialne.Posługuje się systemem prewencyjnym założyciela TowarzystwaSalezjańskiego św. Jana Bosko.2. Ponadto czerpie ze współczesnego dorobku nauk biologicznych,medycznych, kulturologicznych, ekonomicznych i praktyczno -technicznych.3. Swą ofertę programową kieruje do wszystkich młodych, aszczególnie do ubogich, biednych, pochodzących z rodzinniewydolnych wychowawczo i patologicznych. Odpowiadając nazainteresowania oraz potrzeby dzieci i młodzieży prowadzi zajęciaw następujących dyscyplinach sportu: koszykówka, piłka nożna,siatkówka, tenis stołowy oraz innych, do uprawiania których sąodpowiednie warunki geograficzne i w zakresie infrastrukturysportowo-rekreacyjnej.
 3. 3. Historia Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej w dniu 29 czerwca 1992r. w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. Dnia 30 września 1996r. została wpisana pod numerem SKF „B" 62 do rejestru stowarzyszeń i związków sportowych Sądu Okręgowego w Warszawie. Dnia 26 czerwca 2001r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 21665, sygn. akt: WA.XX NS- REJ.KRS/646/01/299. Założycielami stowarzyszenia są księża salezjanie - SDB, siostry salezjanki - FMA oraz osoby świeckie.. Salezjańska Organizacja Sportowa RP jest członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. Za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo - wychowawczej z dziećmi i młodzieżą wyróżniona dyplomami od Premiera Rzeczpospolitej, Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.
 4. 4. Sl Salos RP Sosnowiec proponuje:członkostwo w Stowarzyszeniu Sportowym Sl Salos SosnowiecRozgrywki oraz turnieje ogólnopolskie : eliminacje do mistrzostw polski czerwiec 2013; mistrzostwa polski wrzesień 2013możliwość startowania w ligach młodzieżowychobozy młodzieżowe
 5. 5. SL Salos RP SosnowiecWychowanie chrześcijańskie poprzez sportWspółpraca z innymi StowarzyszeniamiRozwój kultury np.: teatr, kino.
 6. 6. MistrzostwaPolski 2011Częstochowa
 7. 7. Taniec
 8. 8. Vip-y
 9. 9. SPORTTenisStołowy
 10. 10. SPORTKoszykówka
 11. 11. SPORTSiatkówka

×