Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Entrepreneurial Thinking, Norrköping

3,906 views

Published on

Slides used by Bosse Larsson and James Nottingham in Norrköping, Sweden o 16th Nov 2011

 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Entrepreneurial Thinking, Norrköping

 1. Bosse Larsson Welcome! James Nottinghamtankvidare.nu www.p4c.com
 2. The French don‟tknow the meaning of “entrepreneur”
 3. Choose 3 typical entrepreneursDescribe their qualities 3–5 -7
 4. How entrepreneurial are they?
 5. Björn Borg – is he an entrepreneur? Spelade redan som 15-åring Davis Cup för Sverige 1974-81 elva singeltitlar i Grand Slam 1979 - 1981 rankades Björn Borg som världsetta under sammanlagt 109 veckor Varumärket Björn Borg – underkläder, skor, glasögon såldes för 124 mkr
 6. Archbishop Desmond Tutu Chair of the Truth and Reconciliation Commission Awarded Nobel Peace Prize in 1984 Coined the term Rainbow Nation Convener and Chair of the UN Elders
 7. Isabella Löwengrip - Blondinbella 2005 – (14 år) bloggen Blondinbella 2008 - startar nätbutikenBellme. 2008 – startar klädmärket Classified. 2010 - Egoboost! - överlevnadshandbok för unga tjejer. 2011- startade hon tidningen Egoboost Magazine
 8. Dame Anita Roddick, Founder of the Body Shop Roddick was born in a bomb shelter in 1942 She trained as a teacher Founded the Body Shop in 1976 The Body Shop was the first high street company to ban ingredients tested on animals Also one of the first to promote fair trade
 9. Thomas Edison Uppfann fonografen (var dock delvis döv…), rörliga kameran, glödlampan… Registrerat 1093 patent Beskrevs i skolan som ”förvirrad” – fick hemundervisning… "Genius is 1 percent inspiration, 99 percent perspiration."
 10. Nick Leeson, former stock market trader, Barings Bank Unauthorized, speculative trading caused the collapse of Barings Bank, (UK‟s oldest investment bank) After leaving prison, he became CEO of Galway United Today he is a successful after- dinner speaker
 11. Entrepreneurs … yay or nay? 1. Bjørn Borg 2. Desmond Tutu 3. Blondinbella 4. Anita Roddick 5. Thomas Edison 6. Nick Leeson
 12. How entrepreneurial are you?
 13. Were these two born to be entrepreneurs?Ingvar Kamprad, IKEA Richard Branson, Virgin
 14. Entrepreneurs as well as successful authors?Joanne Kathleen Rowling Astrid Lindgren
 15. By the time they start school Some children start school knowing 6,000 words. Others, just 500 words. Source: BBC 2009 http://news.bbc.co.uk/1/hi/ magazine/8013859.stm
 16. Number of words heard by childrenA child in a welfare-dependent family hears on average616 words an hour 500A child in a working-class home hears on average 1,251words an hour 700A child in a professional home hears on average 2,153words an hour 1100Number of words spoken by the time children are 3Hart &Risley, 1995
 17. But in school, we use terms such as …Gifted, Bright Special Needs Average
 18. Dweck identifies different attitudes to learning based on Mindset People who believe intelligence comes mainly from nature have a „fixed‟ mindset People who believe intelligence comes mainly from nurture have a „growth‟ mindset Professor Carol Dweck, Stanford
 19. Carol Dweck‟steoriom Fixed & Growth MindsetsFixed Mindset Growth MindsetIntelligens ochförmågorstatiska! Intelligens ochförmågorkanutvecklasDu födsmedvisstalang Talangärbara en startpunktVissasakerkan man bara– andrasakerkan förutveckling jag aldrigensläramig Läranytt=utmanaochanstränga sigMy priorities My prioritieso Visa migsmart! o Läramigmer!o Lyckasutanattansträngamig o Anta utmaningaro Undvikamisstagtill varjepris o LäraavmisstagMy mottos My mottoso No pain, no pain o No pain, no gaino “Effortlessly superior” o Jag kanalltidblibättreo “Om Rom intebyggdespå en dag……” o “Rom byggdesintepå en dag”
 20. Intelligence – nature or nurture? In 1904, the French government asked Binet to create a mechanism for identifying students in need of alternative education Binet created a scale of 30 tasks for 6 – 14 year olds, ranging from easy to complex ones He stated his test showed what a child had learnt to that point, and nothing else Alfred Binet 1857 - 1911
 21. Typical „entrepreneurial development‟ schemes
 22. ”Initiativförmåga och företagaranda är individens förmåga att omvandla idéer till handling.Det innebär kreativitet, innovation och risktagande och förmågan att planera och leda projekt för att uppnå de mål som ställts upp.”
 23. creativity
 24. risk-taking
 25. “All children arecreative. The problem is how to remain creative once they grow up.”Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad MartyrPatricio Clito Ruíz y Picasso (1881 –1973)
 26. Provocative Operation (PO): Assumptions
 27. Provocative Operation (PO): Boundaries
 28. Provocative Operation (PO): Essential
 29. PO: Avoidance
 30. Utmanadet du tar förgivet…
 31. Social entreprenör?
 32. Entreprenöriellt • Förhållningssätt, LÄRANDE förmågor • UF, Snille.., Projekt/TEMA Framidsfrön eller EGNA LOKALA som är verkliga enligt samma modell Dagligt ämnes- • Uppmärksamma och tema- VALDA förmågor dagligen arbete
 33. 1. Vadbetyder • Mindmap/wordsplashförmågan? 2. Vad har den för • Gör en PMI (+ - Intressant) värde? 3. Hur ser • Sagor, serier, filmer, idoler? den ut, hur märks den? 4. Hur • Själv- utvecklar jag den? skattning
 34. How entrepreneurial are you?

×