Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Toimeentulon vaikutus lasten mielenterveyteen

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 12 Ad

Toimeentulon vaikutus lasten mielenterveyteen

Download to read offline

Köyhyys on yksi parhaiten osoitettuja riskitekijöitä lasten mieltenterveyden häiriöille. Suurten tuloerojen maissa köyhyyden vaikutus on vieläkin voimakkaampi. Perheen toimeentulon parantuessa riski pienenee ja jo aiheutuneet ongelmat korjaantuvat nopeammin. Lasten psyykkistä sairastavuutta voidaan vähentää sosiaalipoliittisin päätöksin.

Köyhyys on yksi parhaiten osoitettuja riskitekijöitä lasten mieltenterveyden häiriöille. Suurten tuloerojen maissa köyhyyden vaikutus on vieläkin voimakkaampi. Perheen toimeentulon parantuessa riski pienenee ja jo aiheutuneet ongelmat korjaantuvat nopeammin. Lasten psyykkistä sairastavuutta voidaan vähentää sosiaalipoliittisin päätöksin.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Toimeentulon vaikutus lasten mielenterveyteen (20)

Advertisement

Recently uploaded (16)

Advertisement

Toimeentulon vaikutus lasten mielenterveyteen

 1. 1. Toimeentulojalasten mielenterveys Jaana Wessman (LL, FT, lspy eval), 24.4.2016
 2. 2. Paljonontutkittu Esim Reiss (et al) 2013 katsausartikkeli: 55 tutkimusta, 52: ssa selvä yhteys alemman sosiaaliluokan ja lapsen heikomman mielenterveyden välillä. Yhdessäkään tutkimuksessa köyhyys tai alempi sosiaaliluokka ei parantanut hyvinvointia.
 3. 3. Kiistatontaon,että Heikosti toimeentulevien perheiden lapsilla on enemmän mielenterveyden häiriöitä. Perheen tulotaso vaikuttaa lasten mielenterveyteen vielä enemmän kuin vanhemman työttömyys tai koulutustaso. Matalissa sosiaaliluokissa lapsilla on jopa kolminkertainen riski sairastua mielenterveyden häiriöihin verrattuna ylempiin luokkiin.
 4. 4. Tarkemminottaenvaikuttaasiltä,että Erityisesti äidin kokemat taloudelliset vaikeudet lapsen varhaisvuosina ovat suuri riski. Vanhempien korkea koulutustaso lyhentää ongelmien kestoa jonkin verran, mutta ei poista köyhyyden vaikutuksia. Vanhempien köyhyys vaikuttaa voimakkaammin pieniin lapsiin kuin nuoriin (sic!). Vaikutuksella ei ole sukupuolieroja. Maiden välillä on tässä huomattavia eroja siten, että mitä suuremmat tuloerot, sitä suurempi vaikutus.
 5. 5. Milleköyhyysaltistaa? Voimakkaimmat yhteydet masennukseen, ahdistuneisuuteen ja käytöhäiriöihin. Jotain näyttöä myös ADHD:n yhteydestä. Runsasta alueellista vaihtelua tuloksissa (kulttuuririippuvainen ilmiasu?). Useamman kuin yhden häiriön samanaikaiselle esiintyvyydelle, “tilanteen komplisoitumiselle”. Alakouluiässä ei kiusaamiselle sinänsä, mutta kylläkin kiusaamisen pitkittymiselle (sekä uhrina että tekijänä).
 6. 6. Pitkäaikaisseurantatutkimuksistatiedetään,että Mitä pitempään köyhyys jatkuu, sitä suurempi riski sairastua on. (Annos-vaste!) Köyhyyden jatkuessa häiriön paranemisen todennäköisyys on pienempi kuin hyvin toimeentulevilla, myös lapsilla jotka saavat hoitoa. Köyhän perheen toimeentulon parantuessa riski sairastua pitenee ja jo syntyneet ongelmat paranevat nopeammin.
 7. 7. Ongelmatkasaantuvat! Köyhyys on riski yksinäänkin, vaikka lapsella muuten kaikki olisi hyvin. Köyhyyden jatkuessa kuitenkin se aiheuttaa seikkoja, jotka myös ovat riskitekijöitä. Taloudelliset vaikeudet lisäävät muun muassa: ● Vanhempien mielenterveysongelmia, päihteiden käyttöä ja väkivaltaisuutta ● Avioeroja ● Vanhemmuustaitojen puutteita ● Ulkopuolisuutta kaveriporukoista
 8. 8. Syitäjaseurauksia Köyhyys Lapsen mielenterveyden ongelmat Vanhemman mielenterveyden ongelmat Vanhemman stressi Huonot kasvatustavat Ulkopuolisuuden kokemus Yksinhuoltajuus
 9. 9. Suomessa Köyhissä perheissä elävien lasten määrä on kolminkertaistunut vuodesta 1995. Lapsiperheiden osuus alimmasta tuloluokasta on kasvanut. Lapsiperheköyhyys on yleisintä perheissä, joissa lapset ovat pieniä. Lapsiperheiden köyhyyttä lisäävät eniten työttömyys ja sosiaaliturvan ostovoiman jälkeenjääneisyys.
 10. 10. Mikäsuojaalapsia? Köyhyyden väliaikaisuus. Aikuisten mielenterveyspalvelujen hyvä saatavuus. Pienet tuloerot. Vanhempien stressitasojen laskeminen. Tasa-arvoisuuden kokemus koulussa / harrastuksissa. Kokemus lämpimistä perhesuhteista.
 11. 11. Takehomemessages Tuloerojen kasvaminen ja lapsiperheköyhyyden lisääntyminen lisää lasten käytösongelmia, masentuneisuutta ja muuta pahoinvointia. (Toisin kuin esimerkiksi kännyköiden tai tietokonepelien käyttö.) Lapsiperheköyhyyden vähentäminen on yksi tehokkaimmista tunnetuista keinoista ennaltaehkäistä lasten psyykkistä sairstavuutta.
 12. 12. Kirjallisuutta Reiss, F. Socioeconomic inequalities and mental health problems in children and adolescents: A systematic review. Social Science & Medicine 90 (2013) 24-31. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Lapsiköyhyys on Suomessa kasvussa. Stop Köyhyys -hanke, 2010.

×