Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kirjastokokoelman KehittäMinen25102007

1,877 views

Published on

Luento Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa. 25.10.2007.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kirjastokokoelman KehittäMinen25102007

 1. 1. Kirjastokokoelman kehittäminen <ul><ul><li>esimerkkeinä Espoon kaupunginkirjaston hankkeet </li></ul></ul>
 2. 2. Kuka minä olen?
 3. 3. Kuka minä olen? <ul><li>Jaakko Sannemann </li></ul><ul><li>Espoon kaupunginkirjasto </li></ul><ul><li>Keski-Espoon kirjasto </li></ul><ul><li>Aikuisten suomenkielinen kirjallisuus </li></ul><ul><li>Aluekirjaston suunnitteluryhmä </li></ul>
 4. 4. HelMet-kirjasto
 5. 5. HelMet-kirjasto <ul><li>HelMet-kirjastot </li></ul><ul><ul><li>Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa </li></ul></ul><ul><li>HelMet-kirjasto 2006 </li></ul><ul><ul><li>63 kirjastoa ja 6 kirjastoautoa </li></ul></ul>
 6. 6. HelMet-kirjasto <ul><ul><li>384 059 lainaajaa </li></ul></ul><ul><ul><li>17 294 820 lainaa </li></ul></ul><ul><ul><li>11 062 571 kirjastokäyntiä </li></ul></ul><ul><ul><li>3 517 242 nidettä </li></ul></ul><ul><ul><li>1 102 793 nimekettä </li></ul></ul>
 7. 7. Kokoelmat 2,84 11,55 93 544 97 745 Kauniainen 7,85 3,15 3,74 3,50 Kokoelma/ asukas 2,57 5,48 4,82 4,90 Lainaus/ kokoelma 233 474 326 448 449 327 Nimekkeet 589 879 867 290 1 962 328 Kokoelmat Koko maa Vataa Espoo Helsinki
 8. 8. Kokoelmat 359,98 Opm: 500 594,78 228,20 285,64 220,93 Hankinnat/ 1000 as. 7,70% 5,15% 4 478 5 033 Kauniainen 5,49 7,25% 7,63% 6,32% Hankinnat/ kokoelmat 4,84 9,65% 13,17% 8,17% Poistot/ Kokoelmat 16 913 16 155 27 296 Hankitut nimekkeet 42 738 66 185 123 923 Hankinnat Koko maa Vataa Espoo Helsinki
 9. 9. Yhteisiä asioita <ul><li>HelMet-kirjasto </li></ul><ul><li>HelMet-aineistohaku </li></ul><ul><li>Varasto </li></ul><ul><li>Aineistotoimittajien kilpailutus </li></ul><ul><li>Valinnan yhteistyö </li></ul><ul><li>Uusi hankintajärjestelmä </li></ul>
 10. 10. Espoon kaupunginkirjasto
 11. 11. Espoo <ul><li>Väkiluku: 231 704 </li></ul><ul><li>Kirjastoja: 14 </li></ul><ul><li>Kirjastoautoja: 2 </li></ul><ul><li>Lainaajia: 86 362 </li></ul><ul><li>Lainaajia/asukasluku: 37,27 </li></ul><ul><li>Kokonaislainaus: 4 179 024 </li></ul><ul><li>Lainaa/asukas: 10,71 </li></ul>
 12. 12. Espoo <ul><li>Viisi aluekeskusta </li></ul><ul><li>Viisi aluekirjastoa </li></ul><ul><li>Lähikirjastoja ja kirjastoauto </li></ul><ul><li>Ei pääkirjastoa </li></ul><ul><li>Ei kaupungin keskustaa </li></ul>
 13. 13. Lähikirjastot <ul><li>Kävijät vähenevät </li></ul><ul><li>Lainaus laskee </li></ul><ul><li>Aineistorahat pienenevät </li></ul><ul><li>Kokoelmat rapistuvat </li></ul><ul><li>Lähikirjastojen lakkauttaminen </li></ul>
 14. 14. Lähikirjaston uudet roolit <ul><li>Kirjastoverkkoselvityksen yhteydessä hyväksymissään linjauksissa kaupunginhallitus halusi pääosin säilyttää lähikirjastoverkon nykyisellään. Säilyttämisen reunaehtona kehotettiin tehostamaan lähikirjastojen käyttöastetta. </li></ul>
 15. 15. Koulun ja kirjaston yhteistyöprojekti <ul><li>Kirjaston tilat ja kokoelma koulujen aktiiviseen käyttöön </li></ul><ul><li>Lähikirjasto koulukirjastona </li></ul><ul><li>Itsenäiskäyttö </li></ul><ul><li>Kirjasto kouluttaa opettajat </li></ul>
 16. 16. Kirjasto kansalaisten olohuoneena <ul><li>Tehostaa kirjaston tilojen käyttöä </li></ul><ul><li>Tarjota kansalaistoiminnalle uusia mahdollisuuksia </li></ul><ul><li>Kirjastosta rajataan tilaa muulle toiminnalle </li></ul>
 17. 17. Aluekirjasto <ul><li>Liikekeskuksessa </li></ul><ul><li>Suuret kävijämäärät </li></ul><ul><li>Suuri lainaus </li></ul><ul><li>Sitä mitä espoolainen haluaa </li></ul><ul><li>Kalliit vuokratilat </li></ul><ul><li>Olohuone </li></ul><ul><li>Ei voi olla käytöstä poistetun materiaalin varasto. </li></ul><ul><li>Kirjallisuusillat ja muut tapahtumat </li></ul>
 18. 18. Kokoelmien kehittäminen
 19. 19. Kuka tekee aineistopäätöksiä? <ul><li>Kaupunki : Budjetti. Ohjaa toimintaa. </li></ul><ul><li>Helmet-Kirjasto : Seudun yhteinen aineistorahatavoite, bestseller-kokeilu </li></ul><ul><li>Espoon kaupunginkirjasto : Aineistonvalintaperiaatteet. Johtoryhmä jakaa aineistorahan alueille ja aineistolajeille ja päättää vuoden painotuksista. </li></ul>
 20. 20. Kuka tekee aineistopäätöksiä? <ul><li>Alue : Alueiden vuosittaiset toimintasuunnitelmat. Aluejohtaja jakaa rahan alueensa kirjasoille ja aineistolajeille. Aluejohtaja päättää lastenaineiston osuuden hankinnasta. </li></ul><ul><li>Kirjasto : Aineistorahan käyttö. Käytännön kokoelmatyö </li></ul><ul><li>Minä : Toteutan omaa näkemystäni annetun rahan ja muun resurssin puitteissa. </li></ul>
 21. 21. Aineistokeskus <ul><li>Täydennyslistoja kysytyimmille </li></ul><ul><li>Kokoelmanhoitoinfoja </li></ul><ul><li>Valinnan ja hankinnan rationalisointia </li></ul><ul><li>Kokoelmatehtäviä ja kilpailuja </li></ul><ul><li>Auttaa kirjastoja toteuttamaan HelMet-kirjaston, Espoon kaupunginkirjaston tai Espoon kaupungin antamia tavoitteita </li></ul>
 22. 22. Tietohallinto <ul><li>Tuottaa ja toimittaa tilastoja ja listauksia kokoelmatyön tueksi </li></ul><ul><li>i-code </li></ul><ul><li>millenium lainaustilastot </li></ul><ul><li>create list </li></ul><ul><li>kävijätilastot </li></ul><ul><li>Tilastoja ja listauksia tehtäviin ja kilpailuihin </li></ul>
 23. 23. Uusi hankintaohjelma <ul><li>Samanaikainen hankinta kaikissa HelMet-kirjastoissa </li></ul><ul><li>Mahdollistaa oikean nidemäärän etsinnän HelMet-kirjastossa </li></ul><ul><li>Otetaan käyttöön vuodenvaihteessa </li></ul>
 24. 24. Kokoelma kenelle? <ul><li>Seikkaileva asiakas </li></ul><ul><ul><li>Shoppailija </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitä kivaa hyllystä löytyy? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitä kivaa kirjastossa tapahtuu? </li></ul></ul><ul><li>HelMet-asiakas </li></ul><ul><ul><li>Tietää mitä haluaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Osaa käyttää HelMet-aineistohakua </li></ul></ul><ul><ul><li>Kirjastotila vain varauksen noutopiste. </li></ul></ul>
 25. 25. Mitä kokoelmaa kehitämme? <ul><li>HelMet-kokoelma </li></ul><ul><ul><li>Seudullisia päätöksiä </li></ul></ul><ul><ul><li>Seudullista yhteistyötä </li></ul></ul><ul><li>Lähikokoelma </li></ul><ul><ul><li>Edellisten lisäksi paikallista työtä </li></ul></ul><ul><ul><li>Estetiikkaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Neuvontaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisön tuntemusta </li></ul></ul>
 26. 26. HelMet-kokoelma <ul><li>Kuinka paljon uusia kirjoja pitää hankkia? </li></ul><ul><li>Kuinka paljon vanhoja kirjoja pitää säilyttää? </li></ul><ul><li>Kuinka paljon painotamme kysytyintä aineistoa? </li></ul><ul><li>Kuinka osaamme valita oikean määrän vähiten kysyttyä aineistoa? </li></ul>
 27. 27. Espoolainen tavoite <ul><li>Kirjastossa pitää olla uusia kirjoja </li></ul><ul><li>Kirjaston kokoelman pitää olla tuore </li></ul><ul><li>Kirjaston kokoelman pitää kiertää hyvin </li></ul><ul><li>HelMet-kokoelman pitää olla monipuolinen </li></ul>
 28. 28. Kysytyimpien kirjojen tuominen lukijoille
 29. 29. Kirjastossa pitää olla uusia kirjoja ! <ul><li>Asiakkaat etsivät kirjastosta kysyttyjä uusia kirjoja </li></ul><ul><li>Asiakkaan kokemuksen kannalta on tärkeää, että hän löytää kirjastosta myös kysyttyjä uusia kirjoja </li></ul><ul><ul><li>Tähtikirja </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestseller </li></ul></ul><ul><ul><li>Siirrot </li></ul></ul>
 30. 30. Tähtikirja <ul><li>2000-luvun alussa. </li></ul><ul><li>Kysytyimpiä kirjailijoita valittiin heti alkuun suuri määrä. </li></ul><ul><li>Espoo: Aineistokeskus laati listan, jossa lueteltiin ykkös- ja kakkossarjan tähtikirjailijat ja montako nidettä ison, keskisuuren tai pienen kirjaston piti tällaisen kirjailijan uusia teoksia ottaa. </li></ul><ul><li>Idea: Jos uutta Hietamiestä tarvitaan 14 nidettä. Silloin pitää ottaa 14 Hietamiestä. Jos kolmen kuukauden jälkeen tarvitaan vain 4 hietamiestä, silloin poistetaan ylimääräiset. </li></ul>
 31. 31. Tähtikirjan vaikutus <ul><li>Jos minulla on käytössäni aluekirjaston aineistomääräraha, minun on valittava uutuuksia ja ennen kaikkea kysyttyjä uutuuksia HelMet-kokoelmaa varten ison kirjaston tavalla. </li></ul><ul><li>Ajattelen ja toimin seudullisesti. </li></ul><ul><li>Joskus se tarkoittaa sitä, että valitsen enemmän kuin mitä tiedän oman toimipisteeni lainaajien tarvitsevan. </li></ul>
 32. 32. Bestseller <ul><li>Kysytyimpiä uutuuksia </li></ul><ul><li>Viikon laina-aika </li></ul><ul><li>Ei voi uusia </li></ul><ul><li>Ei voi varata </li></ul><ul><li>HelMet-tuote </li></ul><ul><li>Bestseller-hylly tuo kysyttyjä uutuuksia näkyville kirjastotilaan </li></ul>
 33. 33. Bestseller 2 <ul><li>HelMet-kirjaston HelMet-kokoelma löytyy HelMet-aineistohaun kautta verkosta. </li></ul><ul><li>HelMet-aineistohaun käyttäjät osaavat löytää ja varata kysyttyjä uutuuksia verkon kautta. </li></ul><ul><li>Seikkaileva asiakas, joka tulee katsomaan onko kirjastossa jotain uutta ja kivaa, ei näe uutuuksia ainakaan vuoteen. </li></ul><ul><li>Kirjasto, jossa ei ole julkisuudessa esillä olevia uutuuksia, on huono kirjasto. </li></ul>
 34. 34. Kysytyimmät <ul><li>Riittävän suuri hankinta jo ennakoissa </li></ul><ul><li>Riittävä täydennystilaus heti kun nähdään jono </li></ul><ul><li>Ylimääräiset niteen poistettava, kun uutuuden innostus vähenee </li></ul>
 35. 35. Kokoelman tuoreus
 36. 36. Kokoelman tuoreus <ul><li>Kirjastosta saatavan tiedon tulee olla ajantasaista. </li></ul><ul><li>Kun HelMet-kirjaston kokoelma on monipuolinen ja syvä, jokaisen HelMet-kirjaston toimipisteen kokoelman ei tarvitse olla monipuolinen ja syvä. </li></ul><ul><li>Asiakas päättää, mikä sisältö on vanhentunutta. </li></ul><ul><li>Kirjasto päättää, mikä nide ei enää kuntonsa puolesta täytä kirjaston vaatimuksia. </li></ul>
 37. 37. Keinoja kokoelmien tuoreuden hallintaan <ul><li>Inventointi </li></ul><ul><li>Ikätilastot </li></ul><ul><li>Poistopalkinto </li></ul>
 38. 38. Iventointi <ul><li>Iventoinnin avulla verkossa oleva HelMet-kokoelma pidetään siistissä kunnossa </li></ul><ul><li>Voidaan tehdä johtopäätöksiä hävikin jakautumisen perusteella </li></ul><ul><ul><li>Musiikkia ja elokuvaa ei tarvitse pitää tiskin takana. </li></ul></ul><ul><li>Inventointi on tausta muille listauksille </li></ul>
 39. 39. 0-kiertolistat <ul><li>Kokoelmasta saadaan poistettua aineisto, jolle ei ole enää käyttöä </li></ul><ul><li>Kuluvan vuoden lainaus tärkeintä </li></ul><ul><li>Edellisen vuoden lainaus voi vaikuttaa </li></ul><ul><li>Kirjan ikä ei juuri vaikuta </li></ul>
 40. 40. Ikätilastot <ul><li>Hei kaikki! </li></ul><ul><li>KOTI-ryhmä on esittänyt seudun kirjastoille kokoelmatehtäväksi tänä vuonna kokoelmien iän kohentamista. Tavoitteeksi on asetettu seuraava: </li></ul><ul><li>Kirjaston kokoelmien tulee olla vähintään 60%:ti alle 10 vuotta vanhaa. Kääntäen siis yli kymmenen vuotta vanhaa saa olla 40% kokoelmista. Tässä vaiheessa tarkastellaan aikuisten suomen- ja ruotsinkielistä tieto- ja kaunokirjallisuutta. Lasten kokoelmien luvut tulevat mukana tiedoksi. Vieraskielistä kokoelmaa koskeva tehtävä annetaan vuodelle 2008. </li></ul><ul><li>Pyrin lähettämään tämän kuun aikana joka kirjastolle oman ikätilastonsa ja Annukka Karonen tekee pyynnöstä listauksia aikuisten yli kymmenen vuotta vanhoista suomen- ja ruotsinkielisistä nimekkeistä. Koko laaja tilasto tulee Ekiin. </li></ul><ul><li>Aikaa kokoelmatyölle on tämä vuosi ja joryn päätöksestä (kokous 3.4.) kokoelmiaan hyvin tuorentaneita muistetaan vuoden 2008 rahanjaossa. </li></ul><ul><li>Aurinkoista kevättä! </li></ul><ul><li>T: Oili, Minna ja Annukka </li></ul>
 41. 41. Ikätilastot <ul><li>Kun käymme läpi yli 10 vuotta vanhojen kirjojen listoja, jokaisen yli 10 vuotta vanhan kirjan säilyttämiselle pitää olla peruste. </li></ul><ul><li>Uusien kirjojen hankinnassa on hyvä tehdä kulttuuritekoja. Vanhojen kirjojen säilyttämisessä ei. </li></ul>
 42. 42. Poistopalkinto <ul><li>Kilpailu: mikä kirjasto poistaa eniten </li></ul><ul><li>Palkintoraati kiersi kirjastot ja katsoi minkä näköiseksi poisto oli hyllyt tehnyt </li></ul><ul><li>Poistojen pitää tehdä hyllyt vetävän näköisiksi </li></ul><ul><li>Poistaminen on toisille hyvin kipeä asia. Kilpailun ja palkinnon on tarkoitus luoda poistotyölle positiivisempaa mielikuvaa </li></ul>
 43. 43. Kiertävä kokoelma
 44. 44. Miksi hyvin kiertävä kokoelma? <ul><li>HelMet-kokoelma </li></ul><ul><li>Pasilan kirjavarasto </li></ul><ul><li>Kuopion varastokirjasto </li></ul><ul><li>Pääkaupunkiseudun tieteelliset ja erikoiskirjastot </li></ul><ul><li>Kun meillä on käytössämme näin monipuolinen välineistö, miksi Keski-Espoon kirjaston pitäisi säilöä kirjallisuutta, mitä kirjaston asiakkaat eivät enää halua lukea? </li></ul>
 45. 45. Miksi hyvin kiertävä kokoelma? <ul><li>Asiakaslähtöisyys - Taloudellisuus </li></ul><ul><ul><li>Kokoelmassa pitää olla kirjoja, joita asiakkaat haluavat lukea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Haluaako asiakas veronmaksajana kustantaa kirjoja, joita kukaan ei lue? </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiakkaiden uudet tarpeet kirjastotilan käytölle. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vuokratilassa ei ole varaa varastoida aineistoja, joille ei ole enää käyttöä. </li></ul></ul><ul><ul><li>korkea kiertoluku ei ole itsetarkoitus, mutta se on merkki siitä, että kirjaston kokoelma vastaa kysyntää. </li></ul></ul>
 46. 46. Tuore kokoelma kiertää <ul><li>Pitämällä kokoelma tuoreena parannetaan myös kiertoa. </li></ul><ul><li>Uusien kirjojen ongelmat: </li></ul><ul><ul><li>Uutuuden suosio on usein lyhyt </li></ul></ul><ul><ul><li>Paljonko pitää hankkia kirjoja, joita ei kukaan halua lukea uutenakaan? </li></ul></ul>
 47. 47. Peruskama <ul><li>Hannu Raittila: Atlantis (2004)‏ </li></ul><ul><ul><li>15 lainassa </li></ul></ul><ul><ul><li>81 hyllyssä </li></ul></ul><ul><li>Hannu Raittila: Pamisoksen purkaus (2005)‏ </li></ul><ul><ul><li>18 lainassa </li></ul></ul><ul><ul><li>66 hyllyssä </li></ul></ul><ul><li>Olisiko pitänyt tilata vähemmän? </li></ul><ul><li>Kauanko hyllyssä seisovia niteitä pitää varastoida? </li></ul>
 48. 48. Siirrot <ul><li>Pienten lähikirjastojen aineistomäärärahat eivät mahdollista erikoisemman materiaalin hankkimista. </li></ul><ul><li>Pienten lähikirjastojen aineiston kysyntä ei puolla sitä, että pienet lähikirjastot hankkisivat harvoin kysyttyä aineistoa. </li></ul><ul><li>Espoon kaupunginkirjasto kierrättää ruotsin, englannin ja harvinaisempien kielten kirjoja siirtokirjoina, jolloin ne ovat muutaman kuukauden lähikirjastojen asiakkaiden nähtävänä. </li></ul><ul><li>5K-alueella Keski-Espoon kirjasto kierrättää lähes kaiken aikuisten kirjallisuuden siirtokirjoina alueellaan. Keski-Espoon kirjasto lähettää siirtoina myös musiikkia ja dvd-elokuvia. </li></ul>
 49. 49. 0-1 –kertaa lainatut <ul><li>Tehtävä aineiston valitsijoille: Miksi valitsit kirjan, joka ei mennyt lainaan kertaakaan tai yhden kerran ensimmäisen vuotensa aikana? </li></ul><ul><li>Miten perustelet valinnan? </li></ul><ul><li>Miten perustelet kaikki 0-valinnat? </li></ul>
 50. 50. 0-1 –kertaa lainatut <ul><li>Kun valitsen HelMet-kirjaston/oman kirjaston kokoelmaan kirjaa, jonka en usko tulevan suosituksi, miksi teen valinnan? </li></ul><ul><li>Kulttuuriteko </li></ul><ul><li>Paikallisesti tärkeä </li></ul><ul><li>Kokoelma vaatii </li></ul>
 51. 51. 0-1 –kertaa lainatut <ul><li>Montako kulttuuritekoa voin tehdä kuukaudessa? </li></ul><ul><li>Jos erehdyn toistuvasti kirjan suosion arvaamisessa, missä teen väärin? </li></ul><ul><li>Tarkoitus on valita kirjoja lukijoille. Ei kokoelmalle. </li></ul>
 52. 52. Hankinnan haasteet <ul><li>Kysytyintä aineistoa pitää hankkia niin paljon, että jonotusajat pysyvät kilpailukykyisinä kirjakaupoille. </li></ul><ul><li>Peruskamaa pitää hankkia muistaen, että vuosi kirjan ilmestymisen jälkeen suurin osa niteistä seisoo hyllyssä. </li></ul><ul><li>HelMet-kokoelman pitää olla monipuolinen. Kuriositeettien nimeke ja nidemäärä on pidettävä kurissa. </li></ul>
 53. 53. Espoolaiset esimerkit
 54. 54. Keski-Espoon aluekirjasto 2006 <ul><li>Kokoelma: 57 305 (2005: 54 271)‏ </li></ul><ul><ul><li>Kirjoja: 44 803 (2005: 44 902)‏ </li></ul></ul><ul><li>Hankinta: 11 568 (20,2%)‏ </li></ul><ul><ul><li>Kirjoja: 7 393 </li></ul></ul><ul><li>Poistot: 8 760 (15,3%)‏ </li></ul><ul><li>Lainaus: 300 516 </li></ul><ul><ul><li>Kirjoja: 195 328 </li></ul></ul>
 55. 55. Keski-Espoon aluekirjato <ul><li>Tilaa yli 2000 m ² </li></ul><ul><li>Asiakkaiden tila </li></ul><ul><li>Kokoelma kasvaa vähän </li></ul><ul><li>Kirjakokoelma ei kasva </li></ul><ul><li>Aikuisten kirjojen määrä vähenee </li></ul>
 56. 56. Keski-Espoon aluekirjasto <ul><li>Uutuudet luovat aikalaiskuvan kulttuuristamme. </li></ul><ul><li>Yritämme hankkia rohkeasti kiinnostavia kirjoja. </li></ul><ul><li>Jos kirja ei löydä uutenakaan lukijaa, se poistetaan nopeasti. </li></ul><ul><li>Viisi vuotta vanhalla kirjalla pitää olla peruste pysyä kokoelmassa. </li></ul><ul><li>Kirjalla, jota ei ole lainattu tänä vuonna, pitää olla peruste pysyä kokoelmassa. </li></ul>
 57. 57. Kauklahden kirjasto <ul><li>Kokoelma: 25 224 (2005: 28 520)‏ </li></ul><ul><ul><li>Kirjoja: 23 653 (2005: 26 406)‏ </li></ul></ul><ul><li>Hankinta: 1 237 (4,9%)‏ </li></ul><ul><ul><li>Kirjoja: 1 150 </li></ul></ul><ul><li>Poistot: 4708 (18,7%)‏ </li></ul><ul><li>Lainaus: 66 733 </li></ul><ul><ul><li>Kirjoja: 51 583 </li></ul></ul>
 58. 58. Kauklahden kirjasto <ul><li>Kirjasto oli kokenut itsensä keskisuureksi kirjastoksi, jolla pitää olla iso ja monipuolinen kokoelma </li></ul><ul><li>Jotta kokoelma kasvaisi, mitään ei poistettu </li></ul><ul><li>Lainaus ja kävijät vähenivät </li></ul><ul><li>Aineistomääräraha laski </li></ul><ul><li>Kokoelma vanheni entisestään </li></ul>
 59. 59. Kauklahden kirjasto <ul><li>Koulu ja kirjasto –projektin pilotti </li></ul><ul><li>Käsikirjasto/lehtilukusali nuortentilaksi </li></ul><ul><li>Vanhentuneen aineiston poistaminen </li></ul><ul><li>Uutta aineistoa siirroilla ja lisämäärärahalla </li></ul><ul><li>Hyllyjä matalammaksi </li></ul><ul><li>Lainaus lähtenyt nousuun! </li></ul>
 60. 60. Epilogi
 61. 61. Logistiikka <ul><li>HelMet-kokoelman tehokas käyttö lisää kuljetusta </li></ul><ul><li>Uutuudet liikkuvat ensimmäisen vuotensa varausjonossa </li></ul><ul><li>Myös harvoinkysyttyjen kirjojen pitää siirtyä tarvitsijalle varauksen kautta </li></ul><ul><li>Espoon kaupunginkirjaston kuljetukset haavoittuva systeemi. Kolme kuskia ja yksi auto </li></ul><ul><li>Kuljetuksen ulkoistaminen toisi varmuutta, mutta nostaisi kustannuksia selvästi </li></ul>

×