Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jaakkon kirjastopäivät 2011

1,201 views

Published on

Mitä minulle tapahtui alkukesästä 2011?

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jaakkon kirjastopäivät 2011

 1. 1. Jaakon kirjastopäivät <br />Oulussa 2011<br />Jaakko Sannemann Entressen kirjasto 13.6.2011<br />
 2. 2. Kirjastopäivät alkoivat keskiviikkona. Tiistaina mieltäni alkoi kalvaa ajatus: Olenko minä ilmoittautunut Kirjastopäiville?<br />Yritin selata vanhoja sähköpostejani, löydänkö viestin, jossa minut toivotetaan tervetulleeksi Kirjastopäiville ja kerrotaan ilmoittautumiseni onnistuneen.<br />Löysin kaksi viestiä: ilmoittautumisenne epäonnistunut , Kiitos varauksestanne. Lähdin kohti Oulua mukavan epätietoisena.<br />
 3. 3. Kun sain nimilapun kaulaani ja kirjastokassin käteeni, olin aidosti helpottunut, iloinen ja innostunut.<br />
 4. 4. Ensimmäinen kohteeni oli kirjastovirkailijatapaaminen.<br />
 5. 5.
 6. 6. Jaakon tilitys: 1/9<br />Jaakonkirjastopäivät 2011<br /> <br />MinänautinOulunkirjastopäivillä. Vaikka en pidähelteestäjahikoilemisesta. MuttahauskanpitojarentoutumineneivätriitäKirjastopäivienanniksi, Kirjastopäivistätäytyy olla hyötyäminullejaminunläsnäolostaniKirjastopäivilläpitää olla hyötyä Entressen kirjastollejaEspoonkaupunginkirjastolle. Tarkoitusei ole arvottaaKirjastopäiviä, ainoastaanminunmatkaani. Minäolinkolmepäivääpoissasellaisistatöistä, joidenmerkityksenminänäen. <br /> <br />Oppimistajaammatti-identiteetinvahvistamista<br /> <br />Koskaminä en ole Kirjastoseura-aktiivi, eikäminullaollutmitääntyötehtävääKirjastopäivillä, minunkirjastopäiväniolivatluennoillaistumista, verkostoitumistajakirjastolaisidentiteetinvahvistamista. <br /> <br />Opinkojotain? Verkostoiduinko? Vahvistuikoidentiteettini? Jos mokasin, minunpitäähyvittääepäonnistumisenityönantajalleni. NämäolivatkolmannetKirjastopäiväni, jotenkokemattomuuseikelpaaenääosaamattomuudenselitykseksi.<br />
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13. http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2011/05/the-future-of-the-library.html<br />
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21. Luentoja<br /> <br />OnkoKirjastopäivienluennoillatarkoitusoppiajotain? Vaiovatko ne täyteohjelmaaverkostoitumis- jaidentiteettisessioidenvälillä? Minäoletan, ettäluennolla on tarkoitusoppia. <br /> <br />Mitäminäopin?<br /> <br />1. Pätevyys<br />Näyttääsiltä, ettäkirjastoalanpätevyysvaatimuksetjanäidenluomatammattikuntarajatovatpaljonenemmänelossa, kuinmitäluulin. <br /> <br />Riippumattasiitä, mitäKirjastopäivienluennoillasanottiin, kaikkivanhatpätevyysvaatimuksetjatittelitjaammatti-identiteetitpitääheittäätuleen. Minunkirjastossanitärkeää on se, pystyyköihminenoppimaanuutta, rakentamaanuutta, jakamaanitseään, olemaanläsnä. Minunpalkkanipitäisiriippuasiitä, olenkovalinnutitsellenikirjastonstrategiankannaltakeskeisiätehtäviäjatyötapoja. <br /> <br />Yritänkehittääuusiaasioitakirjastossa (lisääpalkkaa), teen työtäaikuisasiakkaidenkanssa, vaikkatärkeimpiäasiakkaitakirjastolleovatlapset, nuoretjamaahanmuuttajat (miinustapalkkaan), en pystyosoittamaan, ettäyrityksenikehittäjänäolisilisännytkirjastonkäyttöä, tehnytkäyttäjätonnellisemmaksi tai auttanutasiakkaita. (paljonmiinustajatyönkuvanpikainentarkistus.)<br /> <br />OlkoonkaikkienkirjastolaistentittelivaikkaKirjastolainen. Sana on siitähyvä, ettäsenallevoilaittaakaikkikirjastostatykkäävätihmiset.<br />Jaakon tilitys: 2/9<br />
 22. 22. Jaakon tilitys: 3/9<br />2. Uusikirjasto<br /> <br />Kirjasto 2.0 kuolimuutamavuosisitten, muttasenhenkileijuuyhäkirjastonyllä. Kummitusvaipyhähenki? <br /> <br />Kun kuulenhienonluennoitsijanluettelevanlauseita, jotkaovatkuinsuoraanminunPowerPointistani, se tuntuuhetkenhienolta. Kunnesmuistanmiksiluentokuulostaaminunesitykseltäni. Olen lukenutnäitälauseitajovuosia. Lauseetkuulostavatyhäyhtätuoreilta, vaikkaniidenolisipitänytmuuttuaviidessävuodessakirjastonnäkymättömäksiarjeksi.<br /> <br />Puhutaankosamatluennotuudestakirjastostataaskahdenvuodenkuluttua? Vaipäätetäänköasiaunohtaatodellisuuteensopimattomana? Vaionkomuutosjokäynnissä, vaikkaminä en sitänäe.<br /> <br />Montahienoahanketta on käynnissä, muttaminäkatsonniitäniinkaukaa, että en osaasanoa, ovatko ne muuttaneetjotainkirjastojajakirjastolaisia. Ja kun minä en ole ESR-hanke, minäyritänmuuttuauudeksikirjastoksimuuttumallainhimillisemmäksi, menemmällälähemmäsihmistä. Kun ihmistenkohtaaminentilasssa on kirjastonkeskipiste. Yritykseni olla läsnäkirjastotilassatosineiedistyhyvin. Olen yhäsuuremmanosatyöajastanikokoushuoneissajakulkuneuvoissamatkallakokoukseen.<br /> <br />Muttatarvitaankouuttakirjastoa? Suomalaisetopiskelijateiväthaluakeskustellaorganisaationkanssasosiaalisessamediassa. Suomalaisetsaavatenitenhyötyäkirjastostaromaani- japuutarhanhoitokirjalainaamona. JasuomalaisettykkäävätyhäenemmänNokianälypuhelimista. Ovatkosuomalaisetjärkeviäihmisiävaimatkallakohtituhoa. PitääkökirjastonpelastaaSuomituomallaamerikkalaisenkirjastonmaailmankuvajokaiseenSuomenlähiöönjakuntaan?<br />
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29. Jaakon tilitys: 4/9<br />Verkostoitumista<br /> <br />Jos luennotovatsittenkin vain täytettäKirjastopäivienohjelmassa, verkostoituminen on jokatapauksessahyvintärkeää. Kenenkanssaminunkannattaaverkostoituakirjastopäivilläjamiksi?<br /> <br />Ihmisen, jokatekeesamanlaisiahommiakuinminä, muttaHelMet-alueenulkopuolella. Muttamitenminälöydäntällaisenihmisen? En mitenkään. Kirjastopäivilläei ole mitäänsellaisiarakenteita, jotkaauttaisivatminualöytämäänihmisiä, jotkaovatkiinnostuneitasamoistaasioistakuinminä. <br /> <br />OlihauskanähdäOulussaihmisiä, jotkatunsinjoentuudestaan. Muttaonko se verkostoitumista? Jaonkokirjastolaistenkanssaverkostoituminenniintärkeää? Eiköminunpidäverkostoitua Entressen kirjastonympäristössäyhteisössäjamahdollistenyhteistyökumppanienkanssa? <br /> <br />MinäkaipaisinKirjastopäiviä, jotkaohjaisivatminutoikeidenihmistenluokeskustelemaan, oppimaan, tekemäänyhdessäjaverkostoitumaan. Tai törmäyttäisivätminuttäysinerimaailmastatulevankirjastolaisenkanssaetsimäänyhteistäsäveltäjossainvaikeassaasiassa.<br />
 30. 30. Jaakon tilitys: 5/9<br />Suuretikäluokatlähteväteläkkeellenyt. Minäolenjoyli 40-vuotias jaminäkaipaanuudenlaisiaepäkonferenssikirjastopäiviä. TuleekoMikkeliinaivanuudenlaisetKirjastopäivät? MuuttuvatkoKirjastopäivätminuanuoremmillekirjastolaisilleyhtämerkityksettömiksikuinkirjastonpikkujoulut? Tai ehkäongelma on vain minussa?<br /> <br />Ainakinpääkaupunkiseudullakirjastolaisella on mahdollisuusverkostoituatoistenkirjastolaistenkanssapaljontehokkaammin, kuinkirjastopäivillä.<br />
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34. http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Yleinen_kirjasto_kuntalaisten_toimissa.html?lang=en<br />
 35. 35.
 36. 36.
 37. 37.
 38. 38. Jaakon tilitys: 6/9<br />Ammatti-identiteetti<br /> <br />Kolmepäivääsamassaauditoriossasatojenkollegoidenkanssaluoyhteenkuuluvuutta. Samoinyhteisetillanvietot, lounaat, kahvijonot. Muttakeitä me olemme? Olemmekokaikkikirjastolaisia? Vaikirjastotoimenjohtajia, kirjastonhoitajia, kirjastovirkailijoitajanäihinammatteihinopiskelevia? Eriarvoisiaihmisiätöissäsamassatalossa. Ylemmätestämässäalempiennousuauralla. <br /> <br />Minätunnenolevanikirjastolainen, koskaolentöissäkirjastossa. Koskaolenkirjastolainen, minävoinauttaaihmisiäkirjastossajalostamaaninformaatiota, pitämäänyhteyttätärkeisiinihmisiinjakertomaanjalöytämääntärkeitätarinoita.<br /> <br />Muttaminunkirjastolaisuutenieiperustukirjastoalankoulutukseen, koulutuksenmukaisiintyötehtäviin tai titteliin tai palkkaan. Olen kirjastolainen, koskahaluan olla jakoskakirjastonipitääminuaniinkäyttökelpoisena, ettäsaankäyttääEspoonkaupunginkirjastontyöliiviä.<br /> <br />Tuntuuhienolta olla 700 kirjastolaisenkeskellä, muttaminunpitäisi olla keskiespoolaistenkeskelläkokemassaolevaniosatätäespoolaistayhteisöä. Tai verkossa Entressen kirjastonystävienkeskellä. Mitäenemmäntunnenolevanikirjastolainen, sitäkorkeammanmuurinrakennanitsenijakirjastossakohtaamaniihmisenvälille. Oikestaanhaluan olla mahdollisimmanvähänkirjastolainen.<br /> <br />Jos olisinnuori, selvittäisinmitäNuorkirjastolaisetajattelevatnäistäasioista. Muttaminävanhaharmaantuvaukko. <br />
 39. 39.
 40. 40.
 41. 41. Jaakon tilitys: 7/9<br />Tuomio<br /> <br />MitenminäpärjäsinOulussaKirjastopäivillä 2011? Heikosti. En ilmeisestikäänoppinutluennoiltasitäviestä, jokaminunolisiolluttarkoitusoppia. En osannutverkostoitua. En kohdannutmontaaihmistä, jota en olisituntenut no aimaisemmin. Ammatti-identiteettinieivahvistunutKirjastopäivillä. Minämokasin. Toivottavastiesimiehenikeksivät, mitenvoinhyvittääkaikenkirjastolle.<br />
 42. 42. Jaakon tilitys: 8/9<br />Tuomio 2<br /> <br />Ehkä en oppinutKirjastopäivilläniitäasioita, joitaminunolisipitänytoppia. Muttaminäkohtasinkuitenkinihmisiäjaminämyöskeskustelinmuutamanihmisenkanssa. Luennotjakeskustelutherättivätminussatunteitajaajatuksia. Minunajatukseniradikalisoituivatmuutamassakysymyksessä. Minullekoulutuksetjakonferenssitovatainaolleethyvinvaikeita. Minä en osaaerottaatärkeääepäoleellisesta, minä en osaatehdämuistiinpanoja. Nämäkirjastopäivätolivatensimmäinenkerta, kun onnistuinmielestänijollaintavallaTwitterinavullakiteyttämäänitselleni, mistäpöntössäpuhutaan. <br /> <br />OlikomatkastaniOulunkirjastopäivillehyötyä Entressen kirjastolle tai Espoonkaupunginkirjastolle? Luultavastiei, muttasennäyttääaika. Kömpelönäihmisenä en luultavastihuomaa, josverkostoidun. Rangaistusnytjamahdollinenkunnianpalautussitten, jostilannemuuttuu. <br /> <br />OnkonytKuopionjaTurunKirjastopäivienloppuraporttienaika? OlenkotuonuttyöhönijakirjastoonijotainKuopiossajaTurussaoppimaani? Tutustuinkonäilläkirjastopäivilläihmisiin, joidenkanssatoteutunutyhteistyöperustuusiihen, ettätapasimmeKirjastopäivillä? Olenkokasvanutkirjastolaisenasentakia, ettäolenkäynytKirjastopäivillä?<br />
 43. 43.
 44. 44. Jaakon tilitys: 9/9<br />Ehkäminä en ole kirjastolainen. Ehkä Entressen kirjastoei ole kirjasto. Muttaainakinminäolen Entressen kirjastonfani. <br />JaOulussaoliälyttömänhienotkirjastopäivät!<br />

×