Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medium theory

2,821 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medium theory

 1. 1. MEDIUM THEORY - the medium is the message
 2. 2. DENNE FORELÆSNING 1.Medium Theory, begrebsafklaring 2.Internettet som medium 3.Sociale roller på internettet 4.Minianalyse af selvvalgt case i grupperne 5.Diskussion
 3. 3. Hvad er de relativt fikserede elementer ved den enkeltekommunikationsbærer, og hvordan gør disse elementer mediet fysisk, psykologisk og socialt forskelligt fra andre medier og fra face-to-face interaktionen? - Meyrowitz, ‘Medium Theory’ 1994
 4. 4. Hvad er medium theory?›Erkendelsesinteressen Hvilke sociokulturelle implikationer har indstiftelsen af et nyt medie?
 5. 5. GUTENBERG GALAKSENDEN GLOBALE LANDSBY INTERNET GALAKSEN
 6. 6. Hvad er medium theory?›Marshall McLuhan “Medium is the message” -berømt statement fra bogen Understanding Media: The Extension of Man (1964)
 7. 7. Hvad er medium theory?›Marshall McLuhan klip fra 1969 - canadisk talkshow
 8. 8. Hvad er medium theory?›Kort oprids - Teori med udgangspunkt i medier fremfor indhold - mediets impact på den sociokulturelle kontekst er i fokus - Teori med udgangspunkt i et opgør mod indholdsfikserede studier - Grundlaget for medievidenskaben
 9. 9. Hvad er medium theory?›Definition ”A handful of scholars – mostly from fields other that communication, sociology, and psychology – have tried to call attention to the potential influences of communication technologies in addition to and appart from the content they convey. I use the singular ’medium theory’ to describe this research tradition in order to differentiate it from most other ’media theory’” (1994: 50). Medium theory interesserer sig for de potentielle måder, hvorpå medier - og ikke indhold - kan øve indflydelse.
 10. 10. Hvad er medium theory?›Definition ”Medium theory focuses on the particular characteristics of each individual medium or each particular type of media. Broadly speaking medium theorist ask ”what are the relatively fixed features of each mean of communicating and how do these features make the medium physically, psychologically and socially different from other media and from face-to-face interaction” (1994: 50). Man må forstå det enkelte medie for at forstå dets indflydelse.
 11. 11. Hvad er medium theory?›Definition ”Medium theory examines such variables as the senses that are required to attend a medium, whether the communication is bi- directional or uni-directional, how quickly messages can be disseminated, whether learning how to encode and decode in the medium is difficult or simple, how many people can attend to the same message at the same moment, and so forth. Medium theorists argue that such variables influence the mediums use and its social, political and psychological impact” (1994: 51). Medium theory undersøger ud fra variabler som, hvilke sanser et medie fordrer af brugeren, om kommunikationsmodus er en- eller to-vejs. Sådanne variabler influerer mediets social, politiske og psykologiske impact - som er det felt medium theory er interesseret i.
 12. 12. Hvad er medium theory?›Meyrowitz Mikro-niveau: hvordan valg af medium spiller ind i forhold til en specifik situation eller interaktion – nyt i forhold til, hvad Meyrowitz betegner som første generation Makro-niveau: hvordan indstiftelsen af et nyt medie i et eksisterende matrix transformerer sociale interaktioner og kulturer – her lurer den medie-/teknologideterminismen fra 1.gen lige om hjørnet.
 13. 13. Medium theory og internettet›Finnemann
 14. 14. Medium theory og internettet 1. Et medie ved siden af de andre medier 2. Et medie, der kan integrere andre medier 3. Et medie, der aflaster andre medier og fremmer refunktionalisering af disse 4. Et medie, der kan bruges i samspil med andre medier
 15. 15. Medium theory og internettet›Internettets potentialer for at præge det sociokulturelleDet interaktive potentialeDette potentiale knytter sig til brugerens mulighed for at bryde ind i, deltage i og præge kommunikationens forløb og indhold.Arkiv-potentialeInternettet er det mest omfattende arkiv nogensindeDet multisemiotiske potentialeNettet nedarver computerens multisemiotiske potentiale, og det er dermed muligt at bearbejde indhold i et vilkårligt semiotisk format – tekst, lyd, billeder og video.Nettets potentialer som medie for både offentlig og privat kommunikationHvis man har adgang til nettet har man både adgang til at kommunikere privat og offentligt.Nettets potentialer som både et lokalt, regionalt, nationalt og transnationalt medieInternettet er det medie, der tilbyder den bredest mulige adgang til at udtrykke sig offentligt. Det udvider ikke blot den enkeltes kontaktflader til den internationale verden, detrækker også længere ud i lokalsamfundene.Nettets potentialer for differentieret kommunikationNettet tillader differentiering i enhver tænkelig henseende både af indholdsudbydere og brugere. Udbyderne kan differentiere indhold efter målgrupper, og brugerne kan vælgeefter egne behov og interesser.
 16. 16. Medium theory og internettet›Nancy Bayms syv nøglebegreber - Interaktivitet - Temporal struktur - Sociale signaler - Opbevaring - Replikabilitet - Rækkevidde - Mobilitet
 17. 17. Medium theory og internettet›Nancy BaymDet dialogiske aspekt mellem medier medtages ikke -> Nye studier afmedier er opmærksomme på, at man ikke får det fulde billede ved atfokusere på socialitet indenfor et medie (Baym)
 18. 18. Medium theory›Snak med sidemandenHvordan ændrer internettet ved voresvores kultur, samfund, hverdag og socialeomgang med hinanden? - tag udgangspunkt i teorien og brug gerne jer selv og jeres egne erfaringer og oplev oplevelser som empiri
 19. 19. SOCIALE ROLLERPÅ INTERNETTET
 20. 20. Medier nedbryder klasseskel,fordi vi får den samme videnuanset status, og at vi får folkat se i andre situationer endtidligere – tv rykker os tætterepå magthaverne, vi får indbliki sidder af dem, som vi ikkegjorde før – vi erkender ihøjere grad, at de er ligesomos osv.
 21. 21. Hovedværk: The Presentation of Self in Everyday Life (1959)ERVING GOFFMAN 1922-1982
 22. 22. Teateret som metafor
 23. 23. Y YX = publikum XX X X XXXY = den optrædende
 24. 24. Audience segregation
 25. 25. Y YX = publikum XX X X XXXY = den optrædende
 26. 26. Facebook og det refleksivt distancerede selv
 27. 27. Fatisk kommunikation på Facebook
 28. 28. Gruppediskussion Find et eksempel på socialinteraktion på nettet og analyser ud fra Meyrowitz’ og Goffmanns begreber.

×