Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kme12, 1

802 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kme12, 1

 1. 1. KOMMUNIKATIONSMILJØER v. Janus Holst Aaen Anders Hjortskov Larsen
 2. 2. JANUS HOLST AAEN Medievidenskabelig baggrund Arbejder med: sociale medier communities kommunikation læring imvjaa@hum.au.dk http://pages-tdm.au.dk/members/janusaaen/
 3. 3. ANDERS HJORTSKOV LARSEN Medievidenskabelig/journalististisk baggrund Arbejder med: Journalistik i nye medier tværmediel kommunikation ahlarsen@tdm.au.dk http://pages-tdm.au.dk/members/anders_larsen/
 4. 4. CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER (CUDiM)
 5. 5. DENNE KURSUSGANG: 1. De studerende præsenterer sig selv og deres forventninger til faget 2. Præsentation af faget 3. It-setup, gruppearbejde 4. Pause 5. Introduktion til internettet 6. Gruppearbejde 7. Afsluttende fælles diskussion
 6. 6. RUNDEN
 7. 7. Formål:Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på,i hvor høj grad den studerende:- demonstrerer kendskab forskellige kommunikationsmiljøer og –aktiviteter samt deres forskellige præmisser.- evne til at kunne analysere og reflektere overkommunikationsmiljøer og –aktiviteter samt hvorledes forskelligekommunikationsmiljøer kan faciliteter samarbejde og læring.
 8. 8. Undervisningsform:Undervisningen er tilrettelagt som et antal forelæsninger, som følges op afgruppebaserede diskussioner og vejledning, hvori indgår tilstedeværelses-baserede og netmedierede fora. Undervisningens omdrejningspunkt ersamarbejde bl.a. i forbindelse med case-baserede opgaver.
 9. 9. HOLDGRUPPEN: http://pages-tdm.au.dk/groups/kommunikationsmijoer-e12/ • Vores primære kommunikationsplatform • Vi bruger altså IKKE AULA! • Bliver brugt til oplysninger fra underviseren til studerende. Særligt vigtige beskeder bliver sendt ud til alle gruppemedlemmer via mail (altså den mail i har oprettet jer med på Pages) • I bestemmer selv, hvad i ellers har lyst til at bruge gruppen til. Er oplagt til spørgsmål om faget, eksamen osv. Alle kan spørge og alle kan svare. Anders og Janus følger med derinde. • I er velkomne til at oprette egne grupper i Pages til fx gruppearbejde osv.
 10. 10. HOLD-BLOGGEN: http://pages-tdm.au.dk/digitalkommunikation/ • En faglig blog • Til slides, præsentationer, opgavebesvarelser, links osv. • Er åben for omverden. Det betyder at alt, hvad der lægges op i princippet skal kunne læses og forståes af udenforstående • Deles med jeres søsterfag på kandidatuddannelsen, ‘kommunikation på internettet’ • I skal oprettes på bloggen i dag for at i kan lave indlæg og kommentere • I er velkomne til at oprette egne blogs i Pages
 11. 11. Vi bruger Google Drive til fildeling og Google Docs tilsamarbejde i grupperne
 12. 12. SEMESTER- PLANEN
 13. 13. IT-SETUP
 14. 14. HVAD ER INTERNETTET?
 15. 15. HVAD ER SÆRLIGT VED INTERNETTET? Internettet kan fungere som distributions-netværk for kommunikationsformer, som vi normalt kender fra andre medier
 16. 16. HVAD ER SÆRLIGT VED INTERNETTET? Internettet er et kommunikationsmiddel, der for første gang gør det muligt for mange at kommunikere med mange på et givent tidspunkt og på globalt plan – Castells
 17. 17. HVAD ER SÆRLIGT VED INTERNETTET? Internettet er både et massemedie og et personligt interaktionsmedie
 18. 18. The digital age is distinguished by rapid transformations in the kind oftechnological mediation through which we encounter each other – Baym
 19. 19. Virtuel vs. Virkelig
 20. 20. MINIOPGAVE: Diskuter ved bordet i ti minutter: 1. Hvad er kommunikation? 2. Hvilke konsekvenser har brugen af internettet for kommunikation? 3. Lav blogindlæg. Husk at brug kategorien KMe12 og tag med relevante nøgleord.
 21. 21. Refleksionsøvelse Hvad tror du bliver den største udfordring ved at skrive bacheloropgaven? •Skriv mindst 3 punkter (3 min., individuelt) •Sammenligne punkter med sidemand (5 min.) •Pointer i plenum
 22. 22. NÆSTE GANG:Corporate internet v. Janus - Hvordan kan organisationer navigere i dagens medievirkelighed? - Hvordan håndterer man tilstedeværelse i sociale medier. - Opgave til næste gang: Find et bud på succesfuld kommunikation fra en organisation og præsentér det i et individuelt blogindlæg. Husk kategori ‘KMe12’ og tag med ‘corporate internet’ - Overvej gruppedannelse til næste gang: Lav aftale med hvem i vil skrive med og/eller find ud af hvad jeres interesseområde er indenfor faget

×