Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Community og netværk, smddf14

930 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Community og netværk, smddf14

 1. 1. COMMUNITY & NETVÆRK
 2. 2. JANUS HOLST AAEN PhD studerende Arbejder med: sociale medier communities kommunikation læring imvjaa@hum.au.dk http://pages-tdm.au.dk/members/janusaaen/
 3. 3. DAGENS KURSUSGANG 1. Jeres forståelser af fællesskab 2. Oplæg v. Janus 1. Netværk 2. Community 3. Alt det andet 3. Pause 4. Gruppearbejde, analyse af communities, blogindlæg 5. Minioplæg, diskussion 6. Næste gang
 4. 4. GRUPPEARBEJDE Hvis I skulle designe et medie, hvor fællesskabsfølelse skulle kunne opstå, hvad skal I så tage højde for, og hvad skulle der til før det kunne lykkedes? Tag udgangspunkt i en konkret ide. Lav blogindlæg. tag: community
 5. 5. “Et netværk er en samling af indbydes forbundne knudepunkter.” – Castells, Internetgalaksen, s.9
 6. 6. socialt netværkssite ≠ socialt netværk • Sociale netværkssites understøtter forskellige sociale netværk • Sociale netværkssites udgør formaliserede sociale netværk, men sociale netværk eksisterer uafhængigt og på tværs af sociale tjenester • Sociale netværk består altså af relationer – ikke af ‘friends’ eller ‘followers’ • Et socialt netværkssite er ikke determinerende for en bestemt interesse – men huser en serie af netværk og communities, der kan have en bestemt genstand
 7. 7. HVAD ER ET COMMUNITY?
 8. 8. SENSE OF COMMUNITY - Nancy Baym • • • • • Sense of space Shared practice Shared resources and support Shared identities Interpersonal relationships = sense of community
 9. 9. SENCE OF SPACE
 10. 10. SHARED PRACTICE
 11. 11. SHARED RESSOURCES AND SUPPORT
 12. 12. SHARED IDENTITIES
 13. 13. INTERPERSONAL RELATIONSSHIPS
 14. 14. http://www.lotrplaza.com Messing around • • • • • Sense of space Shared practice Shared resources and support Shared identities Interpersonal relationships
 15. 15. Hvad er et community? • • • • • Sense of space Shared resources and support Interpersonal relationships Shared practice Shared identities
 16. 16. COMMUNITY IFØLGE TÆKKE SELVORGANISERENDE INTERAKTIONSSYSTEMER Tække (2006): Mediesociografi (http://pure.au.dk/portal/files/17825022/mediesociografi)
 17. 17. COMMUNITY IFØLGE TÆKKE SELVORGANISERENDE INTERAKTIONSSYSTEMER ytring ytring ytring ytring ytring ytring ytring ytring ytring ytring ytring Tække (2006): Mediesociografi (http://pure.au.dk/portal/files/17825022/mediesociografi) ytring ytring ytring ytring ytring
 18. 18. COMMUNITY IFØLGE ANDERSON It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion... In fact, all communities larger than primordial villages of face-to-face contact (and perhaps even these) are imagined. Communities are to be distinguished, not by their falsity/genuineness, but by the style in which they are imagined. – Benedict Anderson IMAGINED COMMUNITIES En følelse af fællesskab
 19. 19. COMMUNITY IFØLGE ANDERSON 1. Common Language 2. Temporality 3. High Centers
 20. 20. sense of belonging selvorganiserende interaktionssystem imagined community selvorganiserende virtual settlement interaktionssystem klassisk community grad af forpligtelse
 21. 21. ONLINE FÆLLESSKABER Imagined community Netværk Selvorganiserende interaktionssystem (weak ties) (strong ties) klassisk community (no ties)
 22. 22. Man må forstå skellet mellem onlinefællesskaber og onlinenetværk som en skala snarere end en dikotomi – Linaa Jensen (2009), Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk
 23. 23. Alt det ind i mellem ...top users by the number of followers in Twitter are mostly celebrities and mass media and most of them do not follow their followers back. In fact Twitter shows a low level of reciprocity; 77.9% of user pairs with any link between them are connected oneway, and only 22.1% have a reciprocal relationship between them. (...)Previous studies have reported much higher reciprocity on other social networking services: 68% on Flickr and 84% on Yahoo! 360 – Kwak, Lee, Moon, & Park, 2010
 24. 24. Alt det ind i mellem
 25. 25. Alt det ind i mellem • • • • • Sense of space Shared practice Shared resources and support Shared identities Interpersonal relationships
 26. 26. Alt det ind i mellem
 27. 27. Alt det ind i mellem
 28. 28. Alt det ind i mellem Distribueret community: Pubcrawl-metaforen
 29. 29. GRUPPEARBEJDE Hvis I skulle designe et medie, hvor fællesskabsfølelse skulle kunne opstå, hvad skal I så tage højde for, og hvad skulle der til før det kunne lykkedes? Tag udgangspunkt i en konkret ide. Lav blogindlæg. Tag: community tag: community

×