Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Economia De L Empresa Tema 2

1,911 views

Published on

Apunts d'Economia de l'Empresa. Tema 2

 • Be the first to comment

Economia De L Empresa Tema 2

 1. 1. 2.- Formes Jurídiques d’Empreses 2.1- L’empresa individual Personalitat física =propietat d’una Empresari o empresària individual persona civil privada Societat 2.2- L’empresa societària Societat civil pública Personalitat jurídica Necessari escriptura pública Societat Mercantil Inscrites d’interès social Societat al Registre Mercantil
 2. 2. Empresari o empresària individual Major de Edat Persona física Disponibilitat dels bens Empresari = Propietari (capitalista) Responsabilitat il·limitada NO fa falta un Capital mínim Raó Social ha de ser el titular Tributen IRPF
 3. 3. Societat Civil Privada Personalitat física Contracte entre les parts Pactes secrets Duració societat pactada al contracte Responsabilitat il·limitada Es constitueix en document privat NO hi ha limit de Capital Raó social pot ser qualsevol nom Tributen IRPF
 4. 4. Societat civil pública Pactes públics Escriptura pública davant notari Inscripció Registre Mercantil Personalitat jurídica Societat d'interès social No pretenen obtenir un benefici Societats cooperatives...
 5. 5. Societat Mercantil Escriptura pública Inscripció Registre Mercantil Personalitat jurídica a) Societats personalistes Soc. Col·lectiva, Comanditaria simple b) Societats capitalistes Soc. Comanditaria per accions, Soc. Resp. Limitada, Soc. Anónima, i soc laboral
 6. 6. 2.3 Societat Mercantil Societat col·lectiva Mínim per la seva constitució de 2 socis (NO MÀXIM) TOTS els socis intervenen en la gestió (No els industrials) Responen de manera solidària i il·limitada No hi ha capital mínim Raó social = nom socis +“i cia.” + “SC” (soc col.lectiva) Tributen al impost de societats
 7. 7. Societat comanditària simple 2 tipus de socis Col·lectius.- Gestionen societat, Resp. Personal, Solidària i Il·limitada Comanditaris.- Participen dels resultats, NO Gestionen. Resp. Limitada al K aportat. Nombre mínim de socis, es de dos. No lliure transmissió de la condició de soci No K mínim Raó social = nom socis ????+“c.o.s. Com.” (soc en comandita)
 8. 8. Societat comanditària per accions Soc.Capitalista. Participació comanditaris = accions Parts alíquotes del capital Normativa S.A. (K = 60.101,21 €) SUSCRIT 100% I DESEMBORSAT COM A MÍNIM UN 25% Nombre mínim de socis 2 (1 col·lectiu) Raó social = nom socis ????+“s. en c. Per a.” (soc en comandita per accions) (NO comanditarios) Tributen per l’impost de societats http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=153046
 9. 9. Societat Responsabilitat Limitada Característiques generals Constitució Escriptura de Constitució, Estatuts 2 mesos Reg. Mercantil Junta General Òrgans Administradors
 10. 10. Societat Responsabilitat Limitada Característiques generals Nombre socis un o més d’un (societats unipersonals) Drets socis Repartiment Beneficis Dret de tempteig Dret decisions socials i ser administradors Dret de informació Resp. Limitada Capital Social. 3.005,06 € Fundació simultània Raó Social = nom + soc de resp limitada o soc limitada o SRL o SL Transmissió participacions Tributen al Impost de Societats
 11. 11. Societat Limitada nova empresa Característiques Nombre MÀXIM de socis a la constitució = 5 Si el soci es persona jurídica, màxim 3 mesos Capital mínim 3.012 € màxim 120.202 € Raó Social cognom i nom soci + codi CIRCE+SLNE Ajudes Fiscals i Comptables. Facilitats per continuar com S.L. Constitució Òrgans
 12. 12. Societat Anónima Característiques Nombre socis un o més d’un (societats unipersonals) Resp. Socis Limitada al K Capital Social. 60.101.21 € ACCIONS Fundació simultània Fundació successiva (mínim 25%) Raó Social = nom + Soc Anònima (S.A.) (dividends passius) Transmissió accions és lliure Tributen al Impost de Societats Constitució
 13. 13. Societat Anónima Òrgans Junta General Junta General Ordinària 6 1rs mesos aprovació comptes Junta Extraordinària qualsevol període Junta Universal representació TOT el K i per unanimitat. Administradors Accionistes Dret de participar al repartiment Beneficis. (Dividends Actius) Dret Preferent de subscripció noves accions Dret Assistència i vot a les juntes. (Sindicació) Dret a Impugnar els acords Dret d’informació
 14. 14. Societat Laboral 1/2 S.A.o S.L. On almenys 51% del K és propietat dels treballadors. Característiques Cap Soci + 33% (Entitats públiques 49%) Mínim socis 4 (3 han de ser Treballadors) Resp. Socis Limitada al K CAPITAL. Accions / participacions 2 classes. Classe laboral Classe general Poden contractar altres treballadors 15% Raó Social = nom + Soc Anònima (S.A.L) ó SRLL
 15. 15. Societat Laboral 2/2 Transmissions accions/participacions Fons especial de reserva amb el 10% del benefici Constitució Igual que les altres + inscripció Registre Societats Laborals.
 16. 16. 2.4 Societat d'interès social Societat Cooperativa. Característiques NO ENTREN A Examen pàg. 47 Òrgans L’Assemblea General Consell Rector Comitè de Recursos Interventors Socis

×