BEYİN ÖLÜMÜ DERS NOTU

9,065 views

Published on

BEYİN ÖLÜMÜ DERS NOTU

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,065
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BEYİN ÖLÜMÜ DERS NOTU

 1. 1. Beyin Ölümü Dr. Oğuz ÖZEL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD
 2. 2. Beyin sapı da dahil olmak üzere beyin işlevlerinin tam ve geri dönüşümsüz olarak durmasıdır Beyin Ölümü
 3. 3. Beyin Ölümü Tarihçesi <ul><li>1959 Dr. Mollaret Le Coma Depasse </li></ul><ul><li>1968 Harvard Üniversitesi </li></ul><ul><li>1976 Kraliyet Tıp kolejleri </li></ul><ul><li>1981 President’s komisyonu </li></ul><ul><li>1995 Noroloji akademisi </li></ul><ul><li>Türkiye’deki gelişmeler </li></ul><ul><ul><li>1979 Transplantasyon kanunu </li></ul></ul><ul><ul><li>1993 Organ nakil merkezleri yönetmeliği </li></ul></ul><ul><ul><li>2000 Organ ve doku nakli hizmetleri yönetmeliği </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Ağır kafa travmaları </li></ul><ul><li>Anevrizmal subaraknoid hemorajiler </li></ul><ul><li>İntraserebral hemorajiler </li></ul><ul><li>Beyin ödemi ve herniasyon </li></ul><ul><li>Uzamış kardiyak resusitasyon </li></ul><ul><li>Asfiksi </li></ul>Beyin Ölümü Nedenleri
 5. 5. Beyin Ölümü Klinik tanısı İçin Ön Koşullar <ul><li>Beyin hasarına yol açan nedenin belirlenmesi </li></ul><ul><li>Komanın irreversibl olduğunun gösterilmesi </li></ul><ul><ul><li>Santral vücut ısısı >32 o C </li></ul></ul><ul><ul><li>İlaç veya besin zehirlenmesi olmamalı </li></ul></ul><ul><ul><li>Nöromusküler ileti sağlam olmalı </li></ul></ul><ul><ul><li>Ağır elektrolit ve asit-baz bozuklukları olmamalı </li></ul></ul>
 6. 6. Beyin Ölümü Klinik Tanısını Güçleştiren Durumlar <ul><li>Ağır yüz travmaları </li></ul><ul><li>Pupil anomaliliklerinin önceden varlığı, pupilleri etkileyen ilaçlar </li></ul><ul><li>Kronik akciğer hastalıkları </li></ul><ul><li>Hipotansiyon </li></ul>
 7. 7. Beyin Ölümünün Klinik Bulguları <ul><li>İrreversibl koma ve yanıtsızlık </li></ul><ul><li>Beyin sapı reflekslerinin olmaması </li></ul>
 8. 8. Beyin Sapı Refleksleri <ul><li>Pupillerin büyüklüğü </li></ul><ul><li>Işık reaksiyonu </li></ul><ul><li>Göz hareketleri </li></ul><ul><ul><li>Okülosefalik ve okülovestibüler refleks </li></ul></ul><ul><li>Fasiyal duyu ve motor yanıtları </li></ul><ul><ul><li>Kornea refleksi, Jaw refleksi, grimasing </li></ul></ul><ul><li>Öğürme ve öksürme refleksi </li></ul><ul><li>Apne testi </li></ul>
 9. 9. Beyin Ölümünde Okülosefalik ve Okülovestibüler refleks Normal Kişide Beyin Sapı Fonksiyonları Okülosefalik ve Okülovestibüler refleks soğuk su ile
 10. 10. Apne Testi Ön Koşulları <ul><li>Vücut ısısı > 36 o C </li></ul><ul><li>Sistolik kan basıncı > 90 mmHg </li></ul><ul><li>Hipovolemi olmamalı </li></ul><ul><li>PaO 2 ve PaCO 2 normal değerlerde </li></ul>
 11. 11. Mekanik Ventilatörden Ayır Karina Üzerine O 2 Kanülü Yerleştir 8 dk solunum hareketlerini izle APNE Solunum var Hipotansiyon, desatürasyon veya kardiyak aritmi HAYIR HAYIR EVET EVET PaCO 2 > 60 mmHg PaCO 2 < 60 mmHg PaCO 2 < 60 mmHg PaCO 2 > 60 mmHg Beyin ölümü Testi tekrarla Beyin ölümü Destekleyici Testler Testi tekrarla
 12. 12. Beyin Ölümünde Nadir Bulgular <ul><li>Patolojik ekstansiyon ve fleksiyon dışındaki spontan hareketler </li></ul><ul><li>Tidal volüm olmaksızın interkostal genişleme </li></ul><ul><li>Terleme, kızarma, taşikardi </li></ul><ul><li>Kan basıncında ani yükselme </li></ul><ul><li>Derin tendon, yüzeyel karın ve babinski reflekslerinin olması </li></ul>
 13. 13. Beyin Ölümü Tanısı İçin Destekleyici Yöntemler <ul><li>Elektroensefalografi (EEG) </li></ul><ul><li>Beyin sapı uyarılmış potansiyelleri </li></ul><ul><li>Bilgisayarlı tomografi </li></ul><ul><li>Kontrast anjiyografi </li></ul><ul><li>Manyetik rezonans </li></ul><ul><li>Radyonükleid anjiyografi, sintigrafi </li></ul><ul><li>Transkranial doppler ultrasonografi </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Arteriografi: Beyin ölümünde yükselen kafa içi basıncı serebral vasküler rezistansı arttırır, beyin kan akımı yavaşlar veya durur. </li></ul><ul><li>Anjiografik olarak damarlar kontrast madde ile doldurulamaz. </li></ul>
 15. 18. <ul><li>Tc 99m DTPA Radyonüklid Anjiografi: Bu akım çalışmasında intrakranial kan akımı (karotis interna ve Willis halkası) ve venöz sinüs aktivitesi (sagital sinüs) değerlendirilir. </li></ul><ul><li>Beyin ölümü olan hastalarda, arteriel fazda eksternal karotiste akım izlenirken, internal karotis akımı ve venöz fazda sinüs aktivitesi (özellikle sagital sinüs) izlenmez. </li></ul>
 16. 19. <ul><li>Bunun sebebi, ölen beyin dokusunun şişmesi ve intrakranial basınç artışı nedeniyle kan akımının kesilmesidir. </li></ul><ul><li>Kafa içi boş olarak izlenirken, burun bölgesinde yüksek miktarda izlenen aktivite, beyin ölümü için tipik bir bulgu olarak bildirilmiştir </li></ul>
 17. 20. <ul><li>İzotop anjiografi:Serum albuminle işaretlenmiş Tecnetium 99m HMPAO verilerek gamma kamera ile radioaktif isotop aktivitesi incelenerek yapılır. </li></ul><ul><li>Beyin sapı ve serebellum perfüzyonunu daha iyi gösterdiği için daha çok tercih edilmelidir. </li></ul><ul><li>Perfüzyon kaybı, boş kafatası (=empty skull) bulgusu şeklinde izlenir </li></ul>
 18. 21. Hot nose sign
 19. 22. <ul><li>Transkranial Doppler USG: serebral sirkulasyon hakkında bilgi veren değerli bir testtir. </li></ul><ul><li>H er iki karotid arter ile baziller arter akımı hakkında bilgi edinilebilir. Bu yöntemin noninvaziv olması, hızlı uygulanabilmesi, yatak başına taşınabilir olması ve nispeten ucuz olması gibi avantajları vardır. Spesifitesi ve sensitivitesinin %91-100 arasında olduğu bildirilmiştir. </li></ul>
 20. 24. <ul><li>Diyastolde yanıt alınamazken erken sistolde düşük sistolik pik elde edilir bu da vasküler rezistansın olduğunu gösterir. </li></ul>
 21. 26. <ul><li>BT: İntravasküler kontrastlanma yok. </li></ul><ul><li>Diffüz serebral ödem </li></ul><ul><li>Gri-beyaz cevher ayrımı kaybolmuştur. </li></ul>
 22. 28. <ul><li>MRG: İntrakranial kan akımı görülmez. </li></ul><ul><li>Herniasyon bulguları </li></ul><ul><li>Gri-beyaz cevher ayrımı kaybolmuştur. </li></ul><ul><li>MRS’de kolin, NAA, kreatin piki azalır. </li></ul>
 23. 30. Çocuklarda Beyin Ölümü <ul><li>Bir yaş altındaki çocuklarda destekleyici testler öneriliyor </li></ul><ul><li>Yeni doğana ilk yedi günde beyin ölümü tanısı konulmuyor </li></ul>
 24. 31. Beyin Ölümü Tanısı Konulan Hastalara Yaklaşım <ul><li>Organların bağışlanması istenir </li></ul><ul><li>Organ bağışı gerçekleşmeyenlerde destek tedavilerine ve mekanik ventilasyona hasta yakınlarının izniyle son verilir </li></ul>
 25. 32. Klinik Uygulamalar <ul><li>Beyin ölümü klinik tanısı </li></ul><ul><li>EEG, Transkraniyal doppler ultrasonografi </li></ul><ul><li>Organ transplant koordinatörüne her beyin ölümü bildirilir </li></ul><ul><li>Organ bağışında donör bakımı </li></ul><ul><li>Uygun olmayan veya organ bağışı gerçekleşmeyenlerde tedavi sonlandırılır </li></ul>
 26. 33. 29.5.1979 tarih, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun <ul><li>Bölüm III. Ölüden Organ ve Doku Alınması 11. Madde; </li></ul><ul><li>“ Tıbbi ölüm hali, bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulamak suretiyle; </li></ul><ul><li>kardiyolog , nörolog , nöroşirürji , anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanından oluşan 4 kişilik hekimler kurulunca oy birliği ile saptanır”. </li></ul>
 27. 34. Beyin ölümü tanısının kesinleştirme veya doğrulanması <ul><li>20 Ağustos 1993 tarihli Organ Nakli Merkezleri Yönet.(Ek-1) </li></ul><ul><li>Etyolojisi belirlenmemiş irreversibl komada, hekimler kurulunun uygun göreceği bir yöntemle klinik bulgular teyid edilebilir. </li></ul><ul><li>1 Haziran 2000 tarihli Organ Nakli Hizmetleri Yönet.(Ek-1) </li></ul><ul><li>Klinik beyin ölümü tanısı almış hastalarda, </li></ul><ul><li>hekimler kurulunun uygun göreceği bir laboratuvar yöntemiyle beyin ölümü </li></ul><ul><li>teyid edilmelidir. </li></ul>
 28. 35. <ul><li>20 Ağustos 1993 tarihli Organ Nakli Merkezleri Yönetmeliği (Ek-1) </li></ul><ul><li>“ Hasta yakınına beyin ölümü deklare edildikten sonra organ bağış izni alınamadığında, hastaya uygulanan tıbbi destek kesilir.” </li></ul><ul><li>1 Haziran 2000 tarihli Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği (Ek-1) </li></ul><ul><li>“ Hasta yakınına beyin ölümü </li></ul><ul><li>deklare edildikten sonra hastaya uygulanan tıbbi destek kesilebilir.” </li></ul><ul><li>Yaşam desteğinin kesildiği </li></ul><ul><li>durumlar: </li></ul><ul><li>1. Organların transplantasyon amaçlı kullanılmasına, hasta yakının izin vermesi, </li></ul><ul><li>2. Hasta yakınlarının yaşam desteğinin kesilmesine izin vermesidir. </li></ul>

×