Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stabiliti

834 views

Published on

g

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Stabiliti

  1. 1. STABILITI
  2. 2. PENGENALAN  Suatu objek dapat diimbangkan pada satu titik yang disebut pusat graviti. Pusat graviti juga disebut titik keseimbangan objek. Kedudukan pusat graviti sesuatu objek bergantung kepada bentuk objek. Bagi objek berbentuk sekata, pusat gravitinya terletak di tengah objek. Manakala bagi objek yang tidak sekata pula, pusat graviti nya terletak di luar objek.
  3. 3. PUSAT GRAVITI  Pusat graviti adalah satu titik di mana seluruh berat objek dapat diseimbangkan.
  4. 4. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESTABILAN  Sesuatu objek juga dikatakan stabil, apabila objek tersebut sukar untuk tumbang. Selain daripada pusat graviti, luas tapak juga boleh mempengaruhi kestabilan sesuatu objek. 1) Pusat Graviti Semakin rendah pusat graviti, semakin stabil sesuatu objek 2) LuasTapak Semakin luas tapak sesuatu objek, semakin stabil objek tersebut
  5. 5. KEPENTINGAN KESTABILAN DALAM KEHIDUPAN  Semua benda hidup perlu mencapai kestabilan untuk menjalani proses hidup. Bagi mempunyai badan yang stabil, hidupan tersebut perlu mempunyai pusat graviti yang rendah dan tapak yang luas. Begitu juga halnya dengan objek lain. Penggunaan objek yang tidak stabil boleh menyebabkan kemalangan dan kerugian harta benda. Oleh itu, kestabilan merupakan faktor penting yang perlu diambilkira apabila kita mereka cipta sesuatu objek.
  6. 6. Badak STABIL kerana mempunyai pusat graviti yang rendah dan badan yang berat
  7. 7. Zirafah mengangkangkan kakinya bagi mendapatkan luas tapak yang lebih besar ketika minum supaya lebih stabil
  8. 8. Kereta lumba ini STABIL kerana mempunyai pusat graviti yang rendah

×