Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bahasa mandarin perbualan tahap 2

skrip bahasa mandarin perbualan tahap 2
-babak1
-babak2
-babak3

  • Login to see the comments

Bahasa mandarin perbualan tahap 2

  1. 1. BMD451 (MANDARIN LANGUAGE 2) TAJUK: SKRIP BAHASA MANDARIN NAMA: NUR ISFARINA BINTI ISMAIL (2012107003) SURAYA BINTI MOHD YUSOF (2012102845) HANIS AFIQAH BINTI IDRUS (2012596095) IZZAH AZIMAH BINTI NOH (2012717865) PROGRAM: AS247 - BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) FURNITURE TECHNOLOGY KUMPULAN: AS247 (4A) NAMA PENSYARAH: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, (UiTM) KAMPUS KHAZANAH ALAM 1
  2. 2. Bahasa Mandarin Perbualan Chǎngjǐng yī Babak 1 Mimah : Isfarina, duìbuqǐ, wǒ lái wǎn le. Mimah : Isfarina, maaf, saya terlambat. Isfarina : Nǐ wèishénme lái wǎn le? Isfarina : Kenapa awak datang lambat? Mimah : Yīnwèi wǒ de mótuōchē huài le. Mimah : Kerana motorsikal saya rosak. Isfarina : Shì ma? Wèishénme nǐ bú zuò bāshì lái? Isfarina : Yeke? Kenapa awak tidak datang dengan bas? Mimah : Wǒ qù chēzhàn děng bāshì, bāshì liǎng diàn cái lái. Mimah : Saya pergi stesen bas, pukul 2 bas baru sampai. Isfarina : Ó, guàibudé. Mimah, wǒ è le, wǒmen qù chī dōng xǐ, hǎo ma? Isfarina : Oh, patutlah. Mimah, saya lapar, jom kita pergi makan? Mimah. : Hǎode, zǒu ba! Mimah : Baiklah, jom! ………………………………………………………………………………………………...... Anis : Zhège cāntīng hěn rènao. Anis : Restoran ini sangat meriah. Suraya : Shì a, zhèlǐ yǒu hěnduō shíwù! Suraya : Ya, betul di isni ada banyak makanan! Anis : Tīngshuō zhèlǐ de shādiē hěn yǒumíng, wǒ xiàng shìyishì Anis : Dengar khabar satay di sini sangat terkenal, saya ingin cuba. Suraya : Zhèlǐ de jīfǎn, bāobǐng, yējiāngfàn yě hěn hǎochī. Suraya : Di sini ada nasi ayam, popia, nasi lemak juga sangat sedap. 2
  3. 3. Anis : Tài hǎole, qǐng nǐ bāng wǒ jiào yì pán yējiāngfàn. Anis : Bagus sekali, boleh awak tolong memesan sepinggan nasi lemak untuk saya. Suraya : Hǎode. Nǐ yào shìyishì zhèlǐ de chǎoguǒtiáo ma? Suraya : Baiklah, awak nak cuba tak kueh teow goreng di sini? Anis : Bù le, xièxiè. Anis : Tak payahlah, terima kasih. ………………………………………………………………………………………………… Mimah :ÈhIsfarina,nà búshì Suraya hé Anis? Mimah : Eh Isfarina, itu kan Suraya dan Anis? Isfarina : Shì a! Isfarina : Betul tu!. Anis : Eh, Mimah héIsfarina. Hǎo jiǔ bú jiàn.Nǐmen hǎo ma? Anis : Eh, Mimah dan Isfarina. Lama tak berjumpa. Kamu apa khabar? Isfarina : Wǒmenhěn hǎo. Cāntīng lǐmiàn hěn rènao. Isfarina : Kami berdua sihat. Di dalam restoran sangat meriah. Suraya : Zhège shíwù hěn hàochī. Suraya : Makanan di sini sangat sedap. Mimah : O, guàibudé, wǒ xiàng shìyishì zhèlǐ de chǎoguǒtiáo. Mimah : Oh, patutlah, saya ingin cuba kueh teow goreng di sini. Anis : Nà, wǒqǐng nǐmenchīfàn, hǎo ma? Anis : Kalau begitu, apa kata saya belanja kamu semua makan? Suraya :Bùyòng Ā nís, ràng wǒ qǐng nǐmen chīfàn. Suraya : Tak payah, Anis, biar saya belanja kamu semua makan. Isfarina, Anis & Mimah: Hǎo de!Xiè xie. Isfarina, Anis & Mimah: baiklah! Terima kasih. 3
  4. 4. Bahasa Mandarin Perbualan Chǎngjǐng èr Babak 2 Suraya : Mimah, nǐ de miànzishū yǒu yí gè nán háizì de zhàopiàn. Tā shì shéi? Suraya : Mimah, awak punya facebook ada foto seorang budak lelaki. Siapa dia? Mimah : O, tā shì Eric, wǒ de péngyou . Mimah : Oh, dia ialah Eric, kawan saya. Suraya : Tā jǐ suì le? Suraya : Berapa umur dia? Mimah : Tā bǐ wǒ dà, jīnnián èrshísān suì le. Mimah : Dia lebih tua daripada saya, tahun ini umurnya 23. Suraya : Tā hěn gāo yě hěn yīngjùn. Suraya : Dia sangat tinggi dan sangat kacak. Mimah : Shì a, tā bǐ wǒ de gēgegāo, búguò shòule diǎnr. Mimah : Betul tu, dia lebih tinggi daripada abang saya, tetapi sedikit kurus. Suraya : O, Tā de rén zěnmeyàng? Suraya : Oh, orangnya bagaimana? Mimah : Tā hěn qínfèn, yě hěn yōumò. Mimah : Dia sangat rajin dan sangat kelakar. Suraya : Tā zài nǎli gōngzuò? Suraya : Di manakah dia bekerja? Mimah : Tā shì jǐngchá, tā zài jǐngchájú gōngzuò. Mimah : Dia ialah polis, dia bekerja di balai polis. ………………………………………………………………………………………………….. 4
  5. 5. Isfarina : Zhège lǜshī hěn xiǎng Eric, búguò tā méiyǒu dài yǎnjīng, Eric dài yǎnjīng. Isfarina : Peguam yang ini sangat mirip Eric, tetapi dia tidak pakai cermin mata, Eric pakai cermin mata. Anis : Ó, tā jiàoJiāmíng, tā shì Eric de gēge. Anis : Oh, nama dia Jiaming, dia ialah abang kepada Eric. Isfarina : Jiāmíng hěn bái, yě hěn gāodà Isfarina : Jiaming sangat putih, juga tinggi dan tegap. Anis : Shì a, tā hěn gāodà, tā bǐ Eric gāodà. Anis : Betul tu, dia sangat tinggi dan tegap, dia lebih tegap dan tinggi dari Eric. Isfarina : Tā de rén zěnmeyàng? Isfarina : Orangnya bagaimana? Anis : Tā hěn lǎoshí yě hěn yǒushàn. Anis : Dia sangat jujur juga sangat peramah. Isfarina : Yǒu kòng de shíhou, Eric xǐhuan zuò shénme? Isfarina : Pada waktu lapang, dia suka buat apa? Anis : Tā xǐhuan cháng kǎlā OK, shàngwǎng zhǎo zì liáo hé liáotiānr. Anis : Dia suka menyanyi karaoke, melayari internet dan berborak. Isfarina : Wǒ yě xǐhuan cháng kǎlā OK. Isfarina : Saya juga suka menyanyi karaoke. Anis : Míngtiān women héJiāmíngjiànmiàn, hǎo ma? Anis : Esok kita berjumpa Jiaming, nak tak? Isfarina : Hǎo de!Xiè xie. Isfarina : Baiklah! Terima kasih. 5
  6. 6. Bahasa Mandarin Perbualan Chǎngjǐng sān Babak 3 Yīshēng : Nǐ nǎli bù shūfu? Doktor : Awak sakit apa? Isfarina : Wǒ tóutòng Isfarina : Saya sakit kepala. Yīshēng : Wǒ gěi nǐ liáng tǐwēn ba! Doktor : Saya akan sukat suhu badan awak! Isfarina : Yīshēng zěnmeyàng? Isfarina : Doktor, macamana? Yīshēng : Sānshíjiǔ dù, nǐ fāshāole. Doktor : 39 darjah celcius, awak demam. Isfarina : Yào dǎzhēn ma? Isfarina : Perlu suntik tak? Yīshēng : Yào dǎzhēn. Wǒ gěi nǐ yào, nǐ huí jiā chī yào ba. Doktor : Perlu suntik. Saya bagi awak ubat, awak balik rumah makan ubat. Isfarina : Hǎo de! Xiè xie. Isfarina : Baiklah! Terima kasih. ………………………………………………………………………………………………… Anis : Mimah, wèishéme zuótiān nǐ méiyǒu lái shàngkè? Anis : Mimah, kenapa semalam awak tidak menghadiri kelas? Mimah : Yīnwèi wǒ shēngbìngle. Mimah : Kerana saya jatuh sakit. Anis : Nǐ nǎli bù shūfu? Anis : Awak sakit apa? 6
  7. 7. Mimah : Wǒ késou wǎnshang bù néng shuìjiào. Mimah : Saya batuk, malam saya tidak boleh tidur. Anis : Nǐ qù yīyuàn kàn yīshēngle ma? Anis : Awak sudah pergi hospital jumpa doctor ke belum? Mimah : Qùle. Yīshēng shuō wǒ gǎnmàole. Mimah : Pergi. Doktor cakap saya selesema. Anis : Nǐ bù shūfu, wèishénme bùzài jiā li xiūxi ne? Anis : Awak tidak sihat, kenapa tidak berehat di rumah? Mimah : Wǒ yǐjīng chīle yào, xiànzài hǎoduōle. Mimah : Saya sudah makan ubat, sekarang sudah bertambah baik. 7
  8. 8. REFERENCES Soh Wei Nee, C. T. (2009). Bahasa Mandarin Perbualan - untuk penutur bukan jati tahap 1. Selangor: Xueer Publisher. Soh Wei Nee, C. T. (2010). Bahasa Mandarin Perbualan- untuk penutur bukan jati tahap 2. Selangor: Xueer Publisher. 8

×