Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tajuk 2 kecekapan pengurusan

12,600 views

Published on

Tajuk 2 kecekapan pengurusan

 1. 1. TAJUK 2:KECEKAPAN PENGURUSANPengurusan OrganisasiPengurusan KewanganPengurusan PersonelPengurusan Kemudahan
 2. 2. PENGURUSAN ORGANISASI KONSEP: KECEKAPAN: Apabila pengurusan organisasi menggunakan semua input (minima) bagi menghasilkan output yang diingini (maksima) dengan betul. PENGURUSAN: Pengendalian program tindakan berdasarkan struktur perancangan. Satu proses aktiviti tadbir urus untuk merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber-sumber secara cekap dan berkesan ke arah mencapai matlamat organisasi yang telah ditetapkan.
 3. 3. PENGURUSAN ORGANISASI KONSEP ORGANISASI: Organisasi adalah dianggotai oleh sekumpulan individu yang bekerja bersama-sama ke arah mencapai matlamat yang sama. Organisasi sebagai satu unit sosial yang mengandungi manusia yang bekerjasama dan saling bergantungan antara satu sama lain bagi mencapai matlamat setiap manusia itu dan organisasinya. Organisasi merupakan himpunan individu (dua atau lebih) yang menjalankan tugas tersendiri mengikut unit kerja yang diselaraskan untuk mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan.
 4. 4. Kepentingan Pengurusan Melaksanakan perancangan secara efektif dan tersusun dgn cara menggerakkan struktur organisasi dan sumber ke arah mencapai matlamat. Menjelaskan hala tuju prasekolah, menentukan keputusan yang perlu dibuat, mengenal pasti serta meramal peluang masa depan dan mengukur prestasi organisasi. Meningkatkan kualiti tadika dan dapat membantu perkembangan kanak-kanak yang lebih efektif dan berkesan.
 5. 5. KEMAHIRAN PENGURUSAN KEMAHIRAN MANUSIA KEMAHIRAN TEKNIKALKEMAHIRAN KONSEPTUAL
 6. 6. KEMAHIRAN MANUSIA Berupaya membentuk kerjasama dalam kumpulan Kebolehan bekerja dengan orang lain Berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik Memahami gelagat dan kepentingan individu / kumpulan yang dipimpin Keupayaan mewujudkan persekitaran komunikasi yang memberangsangkan.
 7. 7. KEMAHIRAN TEKNIKAL Berupaya mengaplikasikan pengetahuan & kepakaran khusus berkaitan dengan proses kerja, peraturan & sumber tertentu dalam menyelesaikan aktiviti yang menjadi sebahagian tugas. Berupaya membuat keputusan Berupaya mengurus masa
 8. 8. KEMAHIRAN KONSEPTUAL Berupaya mengeluarkan ide & memahami sesuatu yang abstrak. Berupaya memahami bagaimana organisasi dapat menyesuaikan diri dalam persaigan. Berupaya melihat kepada saling hubungan & pergantungan antara bahagian / unit dalam organisasi.
 9. 9. PENGURUSAN ORGANISASI DI TADIKA Mengetahui dan menghayati pelbagai peraturan dan sistem dalam pengurusan pusat pendidikan awal kanak-kanak. 1 - Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 (Akta 468) - memelihara dan melindungi kanak-kanak dr. segi jagaan, rawatan perubatan dll. 2 - Akta Pendidikan – Pengurus menyelenggara pelaksanaan tadika selaras dan bertepatan dgn hasrat, kehendak dan arah tuju KPM.
 10. 10. PENGURUSAN ORGANISASI DI TADIKA3- Kurikulum Pendidikan Prasekolah – KSPK4- Teori Perkembangan Kanak-Kanak dan ABP5- Ekosistem Kanak-Kanak –persekitaran fizikal, sosiobudaya dan persekitaran buatan manusia.6- Teori Pengurusan – untuk mencapai matlamat dgn menggunakan masa, tenaga dan kos pada tahap minimum
 11. 11. PENGURUSAN ORGANISASI DI TADIKA Menjalankan pengurusan tadika berdasarkan garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan. Menyediakan kemudahan yang sewajarnya untuk pendidikan kanak-kanak.(Bincang dlm kumpulan)
 12. 12. PENGURUSAN KEWANGAN Cara menguruskan kewangan semasa bertugas di sekolah jika guru merupakan guru kelas/ guru prasekolah. Ia termasuk merancang perbelanjaan supaya yang realistik, memantau perbelanjaan supaya menepati seperti yang dirancang.
 13. 13. Perkara-perkara yang perlu difikirkan dalampengurusan di prasekolah: Cermat menggunakan sumber kewangan – guru perlu mengamalkan sifat kemuliaan kesederhanaan serta kebijaksanaan berhemah dalam pengurusan kewangan. Membuat bajet yang realistik – Bajet merupakan penjelasan bertulis berkenaan apa yang ada dalam setiap kategori. Bajet biasanya dinyatakan dalam kertas kerja cadangan. Perlu dirancang bagi melihat bagaimana penggunaan sumber dapat mencapai keuntungan yang diharapkan. Contohnya “Pendapatan” – Guru perlu senaraikan semua sumber pendapatan bagi jangka masa yang dijangka. “Perbelanjaan” – Guru perlu masukkan semua jenis perbelanjaan dlm program spt gaji pekerja, pembelian bahan P&P, Aktiviti sukan, bahan makanan dll.
 14. 14. Sambungan………………Perkara-perkara yangperlu difikirkan dalam pengurusan diprasekolah: Memantau perbelanjaan dan pengawalan- Melibatkan perbandingan anggaran dan prestasi sebenar serta membuat perubahan. - Rekodkan pembelian dan pembayaran di dlm buku perbelanjaan harian spt: Perbelanjaan bahan basah, pembelanjaan alat / bahan pembelajaran dll - Buku rekod kewangan perlu diaudit 3 bulan sekali oleh pemeriksa kira-kira. - Semua perbelanjaan disokong dgn bil. - Semua resit, bil dan pesanan kerajaan (LO) hendaklah difailkan. - Penutupan akaun bulanan perlu dibuat pada hari terakhir setiap bulan. - Pada 31 Disem. Setiap tahun, guru prasek. Perlu menyediakan penyata kira-kira tahunan prasekolah.
 15. 15. Sambungan………………Perkara-perkara yangperlu difikirkan dalam pengurusan diprasekolah: Tahu bila hendak buat penyelarasan bajet – Penyelaran perlu berkaitan kos berubah spt bajet makanan basah dan kering, alat tulis, bahan P&P dll. Mencari jalan menambah sumber atau berjimat tanpa mengorbankan kualiti. Cth. Yuran spt. Yuran pendaftaran, yuran buku kerja, yuran peralatan dll.Derma – melalui jualan amal dll. Pinjaman cth.dari MARA dll
 16. 16. PENGURUSAN PERSONEL P. Personel terdiri drp sumber manusia spt pengurus, guru, PPM. Bil personel bergantung kepada bilangan kanak-kanak prasek. Menggaji pekerja yang berpotensi tinggi / berkelayakan spt mempunyai ijazah, diploma, sijil dll. Mengekalkan pekerja yang cekap spt: bertanggungjawab, mesra dan penyayang, penyabar, berbahasa lembut dan sopan, pering, sihat, kemas dll. Rancangkan perkembangan staf untuk membina bakat dan profesionalisme pekerja spt. Kursus2 dan bengkel spt. Kursus pertolongan cemas, kesihatan.
 17. 17. PENGURUSAN KEMUDAHAN Guru prasekolah bertanggungjawab menyediakan ruang pembelajaran. Penyediaan kemudahan, perabot dan peralatan. Guru perlu merancang spesifikasi dan susun atur bahan Guru perlu menyediakan ruang yang selamat, selesa dan sesuai dengan prinsip perkembangan kanak- kanak.

×