Presentació itineraris 4t ESO 2014

376 views

Published on

Presentació itineraris 4t ESO 2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació itineraris 4t ESO 2014

 1. 1. ITINERARIS FORMATIUS A 4t D’ESO INS Argentona, maig 2014
 2. 2. ESTRUCTURA CURRÍCULUM DE 4t D’ESO MATÈRIES COMUNES MATÈRIES OPTATIVES N’ha de cursar tres entre les següents: • Ciències socials, geografia i història • Educació ètica cívica • Educació física • Llengua catalana i literatura • Llengua castellana i literatura • Matemàtiques • Llengua estrangera • Biologia i geologia • Educació visual i plàstica • Física i química • Informàtica • Llatí • Música • Segona llengua estrangera • Tecnologia
 3. 3. MATÈRIES COMUNES MATÈRIES Hores / setmana Llengua catalana i literatura 3 Llengua castellana i literatura 3 Llengua estrangera 3 Matemàtiques 4 Ciències socials. Geografia i història 3 Educació ètica cívica 1 Educació física 2 Cultura religiosa /matèries alternatives 1 Tutoria 1 21
 4. 4. PROJECTE DE RECERCA MATÈRIES OPTATIVES El projecte de recerca del quart curs esta constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. Al llarg del projecte, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització. Té una dedi- cació d’unes 35 hores i es presenta el tercer trimestre. Amb l’objectiu d’orientar l’alumnat, les matèries optatives de quart curs s’agrupen en diferents opcions, d’acord amb els estudis poste- riors que vulguin fer o d’acord amb les seves preferències.
 5. 5. MATÈRIES OPTATIVES Itinerari cicle formatiu - Educació visual i plàstica - Informàtica - Tecnologia - Biologia i geologia - Francès 2n idioma - Música Itinerari humanístic i socioeconòmic -Llatí - Informàtica - Francès 2n idioma - Música - Educació Visual i plàsmica - Biologia i geologia Itinerari científic i tecnològic -Física i Química - Biologia i Geologia - Informàtica - Francès 2n idioma - Tecnologia - Educació visual i plàstica - Música
 6. 6. ITINERARI CICLE FORMATIU OPTATIVES DE MODALITAT (Útils per la majoria de cicles) Ed. visual i plàstica 3 Informàtica 3 HORES 6 3ª OPTATIVA Cicles F Tecno Tecnologia 3* Cicles F Sanitat Biologia i geologia Cicles F Altres Francès 2n idioma Música TOTAL HORES 3 * Cal triar una d’aquestes matèries
 7. 7. ORIENTACIÓ DE L’ITINERARI CICLE FORMATIU: • Cicles formatius de grau mitjà • Activitats físiques i esportives • Administració i gestió agrària • Arts gràfiques • Comerç i màrqueting • Edificació i obra civil • Electricitat i electrònica • Fabricació mecànica • Fusta, moble i suro • Hoteleria i turisme • Imatge i so • Imatge personal • Indústries alimentàries • Informàtica i comunicació • Instal·lació i manteniment • Marítimopesquera • Química • Sanitat • Serveis socioculturals i a la comunitat • Tèxtil, confecció i pell • Transport i manteniment de vehicles Famílies professionals:
 8. 8. Per a més informació sobre cicles formatius  Informació de l'FP al portal del Departament d'Educació (Estudiar a Catalunya / Formació Professional / L’FP en imatges. S’hi pot veure algun vídeo)  Estudiar a Catalunya (Oferta dels diferents cicles formatius)  Cercador directe (Consulta de centres i ensenyaments. Hi trobareu l’estudi / lloc on es fa) Després d’un cicle formatiu de grau mitjà es pot accedir a un cicle formatiu de grau superior, amb una prova d’accés o superant el nou curs d’accés a cicles de grau superior: CAS.
 9. 9. ITINERARI HUMANÍSTIC I SOCIOECONÒMIC OPTATIVES DE MODALITAT Llatí 3 Informàtica 3 HORES 6 3ª OPTATIVA Francès 2n idioma 3* Música Educació visual i plàstica Biologia i geologia TOTAL HORES 3 * Cal triar una d’aquestes matèries
 10. 10. ORIENTACIÓ DE L’ITINERARI HUMANÍSTIC I SOCIOECONÒMIC: • Batxillerat modalitat Humanitats i Ciències socials La realització d’aquesta modalitat de batxillerat porta a: • Graus universitaris com Filologia, Periodisme, Història, Filosofia, Empresarials, Econòmiques, Dret,... • Cicles formatius de grau superior de les famílies del professionals relacionades.
 11. 11. ITINERARI CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC OPTATIVES DE MODALITAT Física i química 3 Biologia i geologia o Informàtica 3 HORES 6 3ª OPTATIVA Francès 2n idioma 3* Tecnologia Educació visual i plàstica Música TOTAL HORES 3 * Cal triar una d’aquestes matèries
 12. 12. ORIENTACIÓ DE L’ITINERARI CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC: • Batxillerat modalitat Ciències i Tecnologia La realització d’aquesta modalitat de batxillerat porta a: • Graus universitaris com Medicina o Infermeria (2ª optativa biologia) • Enginyeries (3ª optativa: Tecnologia) • Arquitectura (3ª optativa: E. visual i plàstica)... • Cicles formatius de grau superior de les famílies del professionals relacionades.
 13. 13. ALTRES OPCIONS • Batxillerat artístic – Els dos itineraris de 4t de batxillerat porten a l’artístic triant música o plàstica. • Aula oberta-4t B / PQPI Opcions d’escolarització especial per anar a treballar però també amb opcions a CFGM. AO: lnstitut + Estada a l’empresa; PQPI: externa amb aula-taller i E. Empresa.
 14. 14. PER FER UNA BONA ELECCIÓ  Quins són els meus interessos? Què m’agrada?  Avaluar les aptituds i habilitats pròpies.  Assessorament tutoria i enllaços orientació web. Per ampliar la informació: www.insargentona.cat (apartat informació pedagògica)

×