Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BDP TURKEY PRESENTATION    İNANÇ ÜŞENTİ / AIR CARGO REGIONAL MANAGER
From small beginnings:A tradition of customer intimacy• Logistics and transport management enterprise, serving global sup...
Large enough to leverage…Small enough to care• Annual sales – 2.2 Billion USD• 150,000 monthly transactions• 15% to 20% ye...
Global Network
BDP Turkey Network     İstanbul     İstanbul           Ankara            Ankaraİzmir İzmir ...
Air Transportation Services• Global offices and a network of strategic partners• Global corporate procurement program with...
Air Transport Products         • Value service         • Consolidated Shipments         • Trans...
BDP Air Freight  Over 30 carrier partners
Chemical Clients
Global Projec Logistics
BDP Smart Technology
Technology – BDPSmart.com
Vision:To be the best provider of global logistics solutions
HAVA KARGO ACENTALARININGÖREV,YETK İ VESORUMLULUKLARI
ICAO,ECAC ve IATA kurallarına bağlı olarak başta ülke ve taşıyıcıkısıtlamaları göz önünde bulundurulmak üzere, malların (p...
Yerli ve yabancı hava taşıyıcılarının kargo kabul edeceği kargo acentaları hizmetverecekleri her havalimanı için , Ulaştır...
•Hizmet verilmesi planlanan havaalanları,•Bu talimat gereğince bulundurulması gereken tehlikeli maddeler ve kargokonusunda...
• İşletmenin ortaklarının/hissedarlarının isim listesi,• Kuruluşu temsil ve ilzam yetkisi bulunan şahısların isim listesi ...
• Kurucu ortakların başka ticari kuruluşlardaki ticari bağlantıları ve bu kuruluşların ticari faaliyetleri hakkında detay...
Bu talimatta istenen koşulları sağlayan Kargo acentalarına verilecek yetki belgesi5 yıl için geçerlidir.Ruhsatlı acentalar...
• Düzen ve güven içerisinde yürütülmesini sağlamak amacı ile kargo acentalarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda b...
• Kargonun kabulü, işleme konması ve taşınması işlemleri ile güvenlik kontrollerinin bu konuda eğitimli personel tarafınd...
– Göndericinin kendisi veya yetkili temsilcisi/acentası haricindeki kişiler tarafından teslim edilen gönderiler,– Karşıla...
– Ruhsatlı acenta hakkındaki isim, adres ve diğer detaylı bilgiler,  – Göndericinin isim ve adresi,   – Gönderinin muh...
TEŞEKKÜRLER
BDP International Global Sales Turkey
BDP International Global Sales Turkey
BDP International Global Sales Turkey
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BDP International Global Sales Turkey

1,109 views

Published on

BDP International - Inanc Usenti

Published in: Business
 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

BDP International Global Sales Turkey

 1. 1. BDP TURKEY PRESENTATION İNANÇ ÜŞENTİ / AIR CARGO REGIONAL MANAGER
 2. 2. From small beginnings:A tradition of customer intimacy• Logistics and transport management enterprise, serving global supply chains – Privately-held corporation founded in 1966 – Principal industries: chemical, retail consumer goods, healthcare life sciences, machinery – Operations spanning 120 countries in every major market • Wholly-owned subsidiaries, equity partners, joint ventures, agent affiliates • Regional Centers of Excellence in Antwerp, Frankfurt, Hong Kong, Houston, Philadelphia, and Singapore – 3,000 employees worldwide
 3. 3. Large enough to leverage…Small enough to care• Annual sales – 2.2 Billion USD• 150,000 monthly transactions• 15% to 20% year-over-year growth to date• Value proposition built on best-in-class processes, global presence, client-driven systems, flawless tactical execution and a nimble, small-company customer service culture• Proven Assets – Talented, caring employees with deep, domain expertise – Practical technology tools that deliver visibility, reliability and connectivity – Uncommon ideas for a climate of perpetual change • Solutions that simplify complex problems
 4. 4. Global Network
 5. 5. BDP Turkey Network İstanbul İstanbul Ankara Ankaraİzmir İzmir Mersin Mersin
 6. 6. Air Transportation Services• Global offices and a network of strategic partners• Global corporate procurement program with executive and staff• Market competitive global air freight product services• Customer focused employees with industry knowledge• Advanced technology infrastructure• End to end visibility• Commitment to quality and compliance• Specialized knowledge and experience with transporting hazardous goods with certified staff
 7. 7. Air Transport Products • Value service • Consolidated Shipments • Transit time 4-7 days • Consolidation service • Direct flights • Transit time 3-5 days • Next-flight-out for special cases • Direct or indirect service • Non-consolidation • Transit time 1-3 days
 8. 8. BDP Air Freight Over 30 carrier partners
 9. 9. Chemical Clients
 10. 10. Global Projec Logistics
 11. 11. BDP Smart Technology
 12. 12. Technology – BDPSmart.com
 13. 13. Vision:To be the best provider of global logistics solutions
 14. 14. HAVA KARGO ACENTALARININGÖREV,YETK İ VESORUMLULUKLARI
 15. 15. ICAO,ECAC ve IATA kurallarına bağlı olarak başta ülke ve taşıyıcıkısıtlamaları göz önünde bulundurulmak üzere, malların (posta ve bagaj hariç)paketlenmesi, etiketlenmesi, evrakların uygun bir şekilde hazırlanması ve birhava aracı ile sevk edilmesi “hava kargo taşımacılığı” olarak tanımlanabilir.ICAO : International Civil Aviation Organization (Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı)IATA : International Air Transport Association (Uluslararası Hava Taşıyacıları Birliği)ECAC : European Civil Aviation Conference (Avrupa Sivil Havacılık Konferansı)
 16. 16. Yerli ve yabancı hava taşıyıcılarının kargo kabul edeceği kargo acentaları hizmetverecekleri her havalimanı için , Ulaştırma Bakanlığı ( SHGM) ndan yetki belgesialınması zorunludur.Yetki belgesi almak için talepte bulunacak kargo acentalarının, Turk Ticaret Kanunugereğince ticari tescilini yaptırmak ve esas mukavelesi hazırlayarak yayımlamak vebir suretini Ulaştırma Bakanlığına sunmak zorundadır.Kargo Acentaları yetki belgesi almak için aşağıda istenen bilgi ve belgeleri UlaştırmaBakanlığı (SHGM)’na sunmak zorundadır:
 17. 17. •Hizmet verilmesi planlanan havaalanları,•Bu talimat gereğince bulundurulması gereken tehlikeli maddeler ve kargokonusunda eğitim görmüş uzman personelin noter tasdikli veya ilgili kuruluşcaonaylı sertifikası, özgeçmişi, maaş bordrosu, ikametgah ilmühaberi ve SSKtarafından onaylanmış Aylık Prim ve Hizmet Belgesi,•Kargo taşımacılığında kullanılan araçların ruhsat örnekleri (Kiralık ise kirasözleşmeleri),•İşletmenin organizasyon şeması ile kargo taşımacılığı ve tehlikeli maddelerkonusunda verilen/verilecek olan hizmetiçi eğitim programı,
 18. 18. • İşletmenin ortaklarının/hissedarlarının isim listesi,• Kuruluşu temsil ve ilzam yetkisi bulunan şahısların isim listesi ve imza sirküleri,• Şirket ile (g) ve (h) bentlerindeki şahısların noter tasdikli tebligat adresleri,• Özel hukuk tüzel kişiliklerin kurucu ortakları/hissedarların ve tüzel kişiliği temsile yetkili yöneticilerinin, 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 18. Maddesinde belirtilen suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin adli sicil kayıtları,• Kuruluşun veya ortaklarının ticari faaliyetlerinden dolayı devlete vergi ve sigorta prim borcunun olmadığını gösteren resmi belgeler,
 19. 19. • Kurucu ortakların başka ticari kuruluşlardaki ticari bağlantıları ve bu kuruluşların ticari faaliyetleri hakkında detaylı bilgi,• İşletmenin ticari ünvanını, en son ortak yapısı/hisse dağılımı ile iştigal alanını gösteren ticaret sicil gazetesi,• Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,• IATA üyeliğinin geçerli olduğuna dair belge,• Kargo Acentası Kargo Güvenliği Beyan Formu,• SHGM Hizmet tarifesinde belirtilen ücretin yatırıldığına dair resmi belge,• SHGM, kargo acentalarının faaliyetlerini ICAO, ECAC ve IATAnın belirlediği uluslararası standartlarda ve sağlıklı olarak kamu yararına yürütülebilmesini teminen, ilave bilgi ve belgeler isteyebilir.
 20. 20. Bu talimatta istenen koşulları sağlayan Kargo acentalarına verilecek yetki belgesi5 yıl için geçerlidir.Ruhsatlı acentalar ;kargo taşımacılığında kullandıkları araçlar kiralık dahi olsa,kargonun teslim alındığı noktadan itibaren ,hava alanında ilgili kuruluşlara teslimedildiği noktaya kadar geçen süre içinde, gerek kendi taşıdıkları, gerekseanlaşmalı taşıdıkları nakliyecileri tarafından gönderilen kargonun,uluslararasıstandartlarda taşınmasından ve saklanmasından ,güvenliğinin sağlanmasındansorumludurlar.
 21. 21. • Düzen ve güven içerisinde yürütülmesini sağlamak amacı ile kargo acentalarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:• Göndericinin adresini ve kimlik bilgilerini saptayıp, kaydetmek ve göndericiyi temsilen gönderilen kargoyu teslim edecek kişinin konu ile ilgili yetkili olup olmadığını kontrol etmek,• Gönderilen kargonun içinde, ICAO EK-17 standart 4.1.1 ile 5. Maddede ve ECAC Doküman 30’da belirtilen yasaklı maddelerin her hangi birini içermediğini kontrol etmek amacıyla, rastgele kontrol yöntemiyle veya tarama yöntemiyle kontrol etmek ve sonuçları taşıma senedine (AIRWAYBILL)/kargo manifestosuna işlemek,• Kabulden sonra, kargonun yasadışı müdahalelere karşı korunmasını sağlamak ve kargoya erişimi kontrol altında tutmak,
 22. 22. • Kargonun kabulü, işleme konması ve taşınması işlemleri ile güvenlik kontrollerinin bu konuda eğitimli personel tarafından yapılmasını sağlamak,• Gerekli güvenlik kontrollerinin yerine getirilmesinden ve denetlenmesinden sorumlu, sivil havacılık güvenliği/kargo güvenliği ile ilgili eğitim almış en az bir personel görevlendirmek,• f) Gerekli güvenlik kontrollerinden geçmediği müddetçe, aşağıda çeşitleri belirtilen kargonun hava yoluyla taşınmasına engel olmak; – Kargo gibi gönderilmek istenen sahipsiz bagajlar (eşlik edilmeyen), – Bilinmeyen göndericiden gelen gönderiler,
 23. 23. – Göndericinin kendisi veya yetkili temsilcisi/acentası haricindeki kişiler tarafından teslim edilen gönderiler,– Karşılaştırıldığında, teslim edilen muhteviyat belgesiyle bire bir tutmayan malzemeler içeren gönderiler,– Göndericisi tarafından, gönderinin herhangi bir yasak madde içermediğine dair beyan edilmemiş gönderiler. • Havayoluyla taşınacak her türlü gönderinin taşınabilmesi için, ruhsatlı acenta aşağıdaki bilgileri içeren bir taşıma senedi (AIRWAYBILL) düzenlemek ve bir örneğini de anlaşmalı havayoluna vermek,
 24. 24. – Ruhsatlı acenta hakkındaki isim, adres ve diğer detaylı bilgiler, – Göndericinin isim ve adresi,  – Gönderinin muhteviyatı, – Gönderinin güvenlik statüsünün durumu, • Gönderinin teslim alınması ve nakliyesi esnasında, yasadışı her hangi bir müdahale olayına maruz kalmadığı hakkında EK-4’de yer alan Nakliye Güvenlik Formunu düzenlemek,•i) Ruhsatlı Acenta, EK-3 yer alan  Kargo Acentası Kargo Güvenliği Beyan Formunu onaylayarak Ulaştırma Bakanlığı (SHGM)’na vermek, zorundadır.
 25. 25. TEŞEKKÜRLER

×