Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agents geologics

32,254 views

Published on

Coneixement del Medi Natural: els agents geològics.

Published in: Education, Business, Technology
 • MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA PTESENTACIÓ.
  LA FAREM SERVIR.
  ESCOLA PONT DE L'ARCADA
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Agents geologics

 1. 1. Esquemes agents geològics externs i agents geològics interns Preparació per l’examen
 2. 2. AGENTS GEOLÒGICS EXTERNS Tenen l’ origen en l’energia del Sol . Els principals agents són: <ul><li>Aigua </li></ul><ul><li>Vent </li></ul><ul><li>Temperatura </li></ul><ul><li>Gasos atmosfèrics. </li></ul><ul><li>Els éssers vius. </li></ul><ul><li>Meteorització : trencament/alteració de les roques, causat per agents meteorològics externs: aigua, pluja, vent… </li></ul><ul><li>Erosió : arrossegament per l’aigua o vent d’aquestes roques trencades. </li></ul><ul><li>Transport : els materials de les roques són transportats a altres llocs. </li></ul><ul><li>Sedimentació : fixació d’aquests materials arrossegats a conseqüència de l’aigua, vent o gel. </li></ul>En aquesta pàgina trobareu un exemple molt ben explicat de les quatre fases, així com una mica més d’informació : http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/planeta/activitats/externs.htm
 3. 3. AGENTS GEOLÒGICS EXTERNS L’ aigua el curs del riu Curs alt Terreny amb pendent, l’aigua baixa amb molta força. Dissol roques. Erosió i transport. Curs mitjà Pendent més suau, aigua amb menys força. Sorra i còdols petits arrossegats (erosió), els grans es queden dipositats. Erosió, transport i sedimentació. Curs baix El terreny és pla i l’aigua circula més lentament. Transporta grans de sorra, però la majoria es queden dipositats. Transport i sedimentació <ul><li>1. Vall fluvial en forma de V : més oberta o més tancada segons si el material transportat és més tou o més dur. Si la roca és més tova més ràpida serà l’erosió. </li></ul><ul><li>Vall fluvial en forma de U : la neu es compacta per formar una massa de gel anomenada glacera. Els fragments que arrossega s’erosionen i forma la vall fluvial. Els materials arrossegats i acumulats formen la morrena ( http://ca.wikipedia.org/wiki/Morrena ) </li></ul>
 4. 4. AGENTS GEOLÒGICS EXTERNS El vent És aire en moviment <ul><li>Arrossega materials poc pesants, no fixats a terra (sorra). </li></ul><ul><li>Aquesta materials erosionen les roques . Com més material transporta més erosiona. </li></ul><ul><li>El material més pesant , costa d’aixecar , vola arran de terra, fet que provoca que erosioni més la base de les roques grans . </li></ul>
 5. 5. AGENTS GEOLÒGICS EXTERNS La temperatura <ul><li>Els canvis sobtats causen meteorització de les roques , facilitant l’ erosió . </li></ul><ul><li>Amb una temperatura alta les roques es dilaten . </li></ul><ul><li>Amb una temperatura baixa les roques es contreuen . </li></ul><ul><li>Aquests canvis provoquen que les roques arribin a trencar-se . </li></ul><ul><li>Si l’ aigua es gela fa més grans les esquerdes , ja que augmenta el volum . </li></ul>Els gasos <ul><li>L’oxigen oxida el ferro d’algunes roques. </li></ul><ul><li>L’òxid es transforma en polsim fàcil d’arrossegar pel vent o l’aigua. </li></ul>
 6. 6. AGENTS GEOLÒGICS EXTERNS Els éssers vius Els líquens (alga + fong), s’alimenten de les partícules de les roques on viuen, les erosionen i formen una fina capa per tal de que altres plantes arrelin . Les plantes perforen el sòl i poden esquerdar les roques i erosionar-les . També retenen el sòl i protegeixen les roques d’altres agents externs. Els animals excaven galeries que faciliten l’entrada d’aigua, així com l’erosió del terreny .
 7. 7. AGENTS GEOLÒGICS INTERNS Agents geològics interns provocats per l’energia alliberada a l’interior de la Terra Origina moviments circulars (convecció) provoca moviments de les plaques tectòniques són creadors de relleu <ul><li>Serralades i oceans: s’eleven unes parts i s’enfonsen altres. </li></ul><ul><li>Terratrèmols: provoca grans canvis en l’escorça terrestre. </li></ul><ul><li>Erupcions volcàniques: aporten materials a l’escorça que pot crear un nou relleu. </li></ul><ul><li>Zones convergents: les plaques s’ajunten , una es pot enfonsar sota l’altre. Amb les condicions de pressió i temperatura adequada pot provocar erupcions volcàniques. Formen serralades quan es rebreguen, quan es repleguen plecs i si es trenquen falles. El xoc de plaques provoca terratrèmols. </li></ul><ul><li>Zones divergents: les plaques se separen deixant sortir nous materials del mantell. A l’oceà es formen les dorsals oceàniques, en un continent provoca valls o nous oceans. També erupcions volcàniques. </li></ul><ul><li>Zones transformadores: les plaques llisquen provocant terratrèmols. </li></ul>http://cl.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Tect%F3nica+de+placas+y+volcanismo&url=/kalipediamedia/geografia/media/200806/05/geochile/20080605klpgeogch_8_Ges_LCO.png&popw=749&poph=388
 8. 8. AGENTS GEOLÒGICS INTERNS Els volcans Si en el material que hi ha a sota de l’escorça terrestre es produeixen canvis de pressió o temperatura es converteix en el magma . Surt a l’exterior per les escletxes o els punts febles de l’escorça terrestre ERUPCIÓ VOLCÀNICA FORMACIÓ D’UN VOLCÀ Un volcà en erupció expulsa materials en diferents estats: <ul><li>Líquid (laves) </li></ul><ul><li>Sòlid (Cendres o fragments de magma solidificat) </li></ul><ul><li>Gasós (vapor d’aigua, entre altres gasos) </li></ul>
 9. 9. AGENTS GEOLÒGICS INTERNS PARTS D’UN VOLCÀ
 10. 10. AGENTS GEOLÒGICS INTERNS Les serralades, els plecs i les falles <ul><li>Les serralades: causades per moviments convergents. Exerceixen gran pressió sobre el terreny, l’eleven o el deformen. Si aquesta pressió és molt gran pot crear serralades. </li></ul><ul><li>Plecs : en terrenys sedimentaris la pressió de les plaques pot fer que els estrats horitzontals s’ondulin, creant una deformació, també anomenada plegament. </li></ul><ul><li>Falla: si les roques són rígides o poc flexibles es produeix un trencament, donant lloc a l’enfonsament, aixecament o lliscament dels fragments resultants. </li></ul>Serralada del Montnegre
 11. 11. AGENTS GEOLÒGICS INTERNS Falla de Sant Andrés Plecs o plegaments
 12. 12. AGENTS GEOLÒGICS INTERNS Els terratrèmols (o sisme) Anomenem hipocentre o focus el lloc exacte on s’ origina el terratrèmol a l’interior de la Terra. On es noten més els seus efectes es diu epicentre . Provocats pels moviments o xocs entre plaques en algunes zones de l’escorça terrestre. conseqüències sacsejades, moviments bruscos i trencament de la superfície de la Terra.
 13. 13. AGENTS GEOLÒGICS INTERNS

×