SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
TAMADUN ISLAM
PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN ISLAM
ZAMAN
KHULAFA AL-RASYIDIN

NAME : NOOR IZATI BT MOHD PAKRI
NO ID : HR093518
SECTION : 7M
PREPARED FOR : MADAM ZEYANA
INSTITUSI KHALIFAH
PENGENALAN
Secara umumnya, pemerintahan dan pentadbiran Islam tidak terhenti
selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w.
Pemerintahan seterusnya diterajui oleh empat orang khalifah, iaitu
Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali
bin Abi Talib yang berpusat di Madinah.
Zaman tersebut dikenali sebagai ''Zaman Khulafa' al-Rasyidin''.
Pemerintahan Khulafa al-Rasyidin merupakan contoh terbaik dalam
sistem pemerintahan dan pentadbiran Islam selepas zaman Nabi
Muhammad s.a.w.
Orang yang mengetuai institusi ini dipanggil Khalifah. Khalifah
(tunggal), jamaknya Khulafa ' yang membawa maksud ''pengganti''
Nabi Muhammad s.a.w.
Tugas Khulafa' al-Rasyidin adalah memelihara agama dan syariah
Allah s.w.t yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w serta
mentadbir negara dan masyarakat Islam mengikut undang-undang
syariah.
Pelantikan khalifah adalah menerusi syura(permesyuaratan), secara
baiah dan ada juga melalui wasiat. Berikut merupakan jangka masa
pemerintahan:
(a)Abu Bakar al-Siddiq(11-13H/632-634M)
(b)Umar bin al-Khattab(13-23H/634-644M)
(c)Uthman bin Affan(23-35H/644-656M)
(d)Ali bin Abi Talib(35-40H/656-661M)
KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQ
Terdapat permasalahan sewaktu pelantikan khalifah pertama berikutan
kewafatan Nabi. Masalah ini timbul kerana baginda tidak
meninggalkan wasiat dan terdapat persaingan.
➢

Umat Islam dari kaum Muhajirin dan Ansar telah berkumpul di
Dewan Bani Saadah utk membincangkan pelantikan khalifah
pertama.Saidina Umar telah mencalonkan Saidina Abu Bakar sebagai
khalifah dan disokong oleh Abu Ubaidah.
➢

➢

Saidina Ali bin Abi Talib juga turut membaiahkan Saidina Abu Bakar.

Saidina Abu Bakar telah dibaiahkan dlm syura sebagai khalifah
pertama.
➢
SUMBANGAN KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQ
1.MENERUSKAN GERAKAN TENTERA
● Sebelum nabi wafat, baginda telah membentuk pasukan tentera yg
diketuai oleh Usamah bin Zaid ke sempadan Syam utk menyerang
Ghassan yg ketika itu berada di bawah jajahan Byzantine.
Tindakan ini dilakukan kerana beberapa org utusan nabi telah
dibunuh.
●

Selepas kewafatan nabi, saidina Abu Bakar berhasrat utk
menyambung semula usaha baginda walaubagaimanapun cadangan
tersebut kurang dipersetujui oleh sesetengah para sahabat.
●

●

Peperangan berlangsung selama 40hari, tentera Islam berjaya.
2.MENENTANG GERAKAN AL-RIDDAH
●Semasa Saidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah keadaan telah
berubah, ramai dlm kalangan mrk yg murtad iaitu enggan membayar
zakat dan mengakui nabi-nabi palsu.
Antara yg mengaku menjadi nabi palsu ialah Musailamah al-Kazzab
di Yamamah, Sajah al-Harith (perempuan), Tulaihah al-Asadi di
Yaman, dan Al- Aswad al-Ansi di Yaman.
●

●

Saidina Abu Bakar berjaya menghapuskan golongan ini.
3.PEMBUKUAN AL-QURAN
●Selepas siri Peperangan Islam-Riddah ramai orang yang mahir
menghafaz al-Quran terbunuh.
Saidina Umar Al-Khatab (khalifah yang berikutnya) meminta Saidina
Abu Bakar untuk mula menjalankan aktviti pengumpulan semula ayatayat al-Quran.
●

Saidina Uthman Affan kemudiannya melengkapkan aktiviti
pengumpulan al-Quran semasa beliau menjadi khalifah.
●
4.MENENTUKAN BAKAL KHALIFAH
●Saidina Abu Bakar telah menamakan bakal pengganti beliau iaitu
Saidina Umar al-Khattab melalui perundingan dgn para sahabat ketika
sedang sakit.
Cadangan ini tidak mendapat tentangan daripada sahabat. Beliau
telah mengarahkan Saidina Uthman menulis keputusan tersebut.
●

Tindakan beliau ini telah berjaya mengukuhkan kedudukan politik
Islam.
●
5.PELUASAN KUASA
●Saidina Abu Bakar turut meluas dan menyebarkan syiar Islam ke
seluruh semenanjung tanah Arab seperti Rom, Parsi dan Syria.
Rom merupakan sebuah kerajaan besar dan kuat yg menguasai Mesir.
Penduduknya terdiri drp pelbagai kaum dan beragama Kristian. Akibat
kezaliman pemerintahannya, rakyat sering memberontak. Keadaan ini
memudahkan pertapakan Islam di Rom.
●

Keadaan yg sama berlaku di Parsi. Panglima Khalid al-Walid dan
Muthana bin Harith dgn mudah menakluki Parsi. Penaklukan di Parsi
merupakan peluasan kuasa Islam pertama oleh Saidina Abu Bakar.
●
KEWAFATAN SAIDINA ABU BAKAR R.A
Khalifah Abu Bakar meninggal dunia pada tahun 13H dan beliau telah
melantik Umar al-Khattab sebagai pengganti. Beliau telah berbincang
dengan para sahabat.
➢
KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATTAB

Khalifah Umar r.a telah dicalonkan oleh Khalifah Abu Bakar dengan
persetujuan para sahabat.
➢

Pemilihan Umar r.a dilakukan kerana ketokohan beliau dalam bidang
agama dan politik
➢

Khalifah Umar dalam ucapannya menyatakan betapa patuhnya orang
Arab kepada kaum Quraisy dan beliau berjanji akan memimpin
mengikut jalan yang benar.
➢
PEMBAHARUAN DALAM BIDANG PENTADBIRAN
PEMBENTUKAN MAJLIS SYURA
-Khalifah Umar telah membentuk satu Majlis Syura yang merupakan
majlis perunding yang tertinggi. Ianya terbahagi kepada dua iaitu
Majlis Syura Tertinggi dan majlis Syura Am.
-Anggota Majlis Syura Tertinggi terdiri daripada Uthman b.Affan, Ali
b.Abi Talib, Zaid b.Tsabit, Abdul Rahman b.Auf, Saad b.Abi Waqas
dan Muaz b.Jabal.
-Semua pekara yang melibatkan masalah politik, keselamatan dan
sosial negara akan dibincangkan bersama-sama dalam majlis tersebut.
-Majlis Syura ini juga bertanggungjawab menentukan polisi negara
dalam soal pemerintahan dalaman dan hubungan luar.
-Melalui amalan sistem syura, Khalifah Umar dapat mengetahui apaapa permasalahan yang berlaku dalam semua segi. Beliau juga
membuka peluang dan kebebasan kepada rakyat untuk mengemukakan
fikiran dan pendapat mereka demi kebaikan dan keadilan Islam.
SUMBANGAN KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATTAB
1.PENTADBIRAN WILAYAH
Beliau telah membahagikan beberapa bahagian dan melantik pegawai
yang bertugas, iaitu gabenor, setiausaha dan ketua-ketua jabatan.
●

Pegawai yang dilantik akan diperiksa harta dan peribadinya untuk
mengelakkan berlaku salah guna kuasa.
●

Setiap tahun pegawai itu akan datang ke Makkah untuk membuat
laporan.
●

Khalifah Umar dikatakan berkebolehan dalam memilih pegawaipegawai yang cekap bagi melicinkan pentadbiran, sebagai contohnya
Muawiyah b. Abu Sufian, Amru b. al-Ash, Mughirah b. Syu’bah dan
Zaid b. Sumyah.
●
2.PENUBUHAN BAITULMAL
●

Beliau menubuhkan Baitulmal untuk menguruskan harta kerajaan.

Buku kira-kira juga disediakan untuk mengetahui jumlah kewangan
negara.
●

Sumber-sumber kewangan negara ialah zakat, ghanimah, jizyah,
kharaj dan usyur.
●

3.PENTADBIRAN TANAH
Tanah-tanah yang dikuasai oleh tentera Islam dibahagikan kepada dua
jenis, iaitu:
●

(i)Tanah dhimmah : tanah bertuan yang ditadbir oleh pemegangpemegang amanah yang dilantik daripada golongan ahl al-ayyam.
(ii)Tanah sawafi : tanah tidak bertuan yang tidak boleh dibeli atau
dimiliki bagi mengelakkan berlakunya perpecahan dlm kalangan umat
Islam.
4.MENGASASKAN AL-DIWAN
-Al-Diwan ialah daftar atau buku catatan.
-Diwujudkan untuk mencatatkan nama-nama tentera dan keluarga
mereka serta jumlah sara hidup masing-masing.
-Bayaran sara hidup dibuat berdasarkan jasa seseorang terhadap Islam.
5.MENGASASKAN TAKWIM HIJRI
-Beliau menjadikan tahun hijrah Rasulullah s.a.w ke Yathrib
(Madinah) sebagai tarikh permulaan perkiraan kalender bagi umat
Islam.
-Pengenalan takwim hijir memudahkan catatan peristiwa-peristiwa
selepasnya.
-Memudahkan umat Islam mengingati sesuatu peristiwa dan membuat
catatan mengenainya.
6.PERLUASAN WILAYAH KERAJAAN ISLAM.
●

Penaklukan merupakan antara polisi negara.

Antara wilayah yang berjaya dikuasai ialah Syria, Mesir dan Afrika
Utara
●

7.MENGGALAKKAN KEGIATAN KEILMUAN DAN
PELAJARAN
Pelbagai langkah telah dilakukan oleh Khalifah Umar untuk
mengembangkan pelajaran al-Quran. Beliau menyediakan guru-guru
bagi mengajar pelbagai ilmu berhubung dengan keilmuan dan dihantar
ke serata tempat bagi yang memerlukan serta diberi gaji yang lumayan.
●

Masjid dijadikan tempat menuntut ilmu. Umat Islam diwajibkan
menghafal surah-surah tertentu didalam al-Quran bagi menghuraikan
prinsip-prinsip utama ajaran Islam seperti surah al-Baqarah, an-Nisa,
al-Maidah dan sebagainya.
●
KEWAFATAN SAIDINA UMAR BIN AL-KHATTAB
Saidina Umar wafat pada tahun 644 M selepas dibunuh oleh seorang
hamba Majusi Parsi yang bernama Abu Lu'lu'ah atau Pirouz.
●

Abu Lu'lu'ah menikam Saidina Umar kerana menyimpan dendam
terhadap Saidina Umar. Dia menikam Saidina Umar sebanyak enam
kali sewaktu Saidina Umar menjadi imam di Masjid al-Nabawi,
Madinah.
●

Saidina Umar meninggal dunia dua hari kemudian dan dikebumikan
di sebelah makam Nabi Muhammad s.a.w. dan makam Saidina Abu
Bakar. Saidina Uthman Affan dilantik menjadi khalifah selepasnya.
●
KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN
Timbul dua golongan yang menyokong saidina Ali dan golongan yang
menyokong saidina uthman.
➢

Masalah ini telah dapat diselesaikan oleh Abd al-Rahman bin Auf
yang diamanahkan untuk meninjau dan bertanyakan kepeda mereka
tentang kesanggupan menerima jawatan khalifah.
➢

Saidina Uthman telah dipilih kerana ketegasannya dalam menjawab
soalan yang diberikan.
➢

Uthman telah dibaiah pada bulan Zulhijjah 23H dan ditabal menjadi
khalifah pada bulan muharram 24H dan disokong oleh seluruh umat
islam termasuk Ali bin Abi Talib.
➢
DASAR PEMERINTAHAN KHALIFAH UTHMAN
●Saidina uthman telah mngubah dasar lama akibat perubahan politik
yang menimbulkan banyak masalah. Antaranya :
(i)beliau tidak menyekat para sahabat tinggal di luar kota Madinah
(ii)melantik gabenor-gabenor baharu yang dianggap lebih layak dan
berpengalaman
(iii)beliau mengambil alih pentadbiran tanah safawi di Iraq daripada
kaum al-Qurra(pembaca-pembaca al-quran) dan diserahkan
kepada kaum Quraisy dan ketua-ketua kabilah.
Beliau mengambil langkah mengumpulkan al-quran dan menyatukan
bacaannya.
●
KHALIFAH UTHMAN DIFITNAH
-Antara fitnah yang dilemparkan ialah:
(i)memihak kaum keluarga(nepotisme).
(ii)hidup boros dan mengambil wang baitulmal.
(iii)membenarkan para sahabat nabi muhammad s.a.w dan kaum
quraisy memiliki tanah di Iraq.
(iv)memihak kaum quraisy dan bekas murtad
(v)membakar nashkah al-quran
SUMBANGAN KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN
1.KEGEMILANGAN
●Pada era Khalifah Uthman, wilayah Islam bertambah luas hingga ke
Kabul, di bahagian timur asia, dan Maghribi di sebelah bahagian utara
Afrika.
Beliau juga berjaya menumpaskan pemberontakan dengan kekuatan
yang dimiliki. Kekuatan angkatan kaum Muslimin terserlah sehingga
dapat menundukkan pasukan Byzentine yang menguasai laut ketika itu.
●

Dengan penaklukan sepanjang pesisiran Afrika Utara maka
pengawalan laluan laut Mediterranean terletak di bawah penguasaan
islam
●
2.MEMELIHARA KESUCIAN AL-QURAN
●Al-Quran al-Karim adalah tertulis dalam bahasa arab, yang
merupakan bahasa asing bagi jutaan manusia yang memeluk islam
ketika itu.
Apabila mereka membaca mushaf al-Quran maka bacaan mereka
menimbulkan kekeliruan dari sudut bacaan (qira’ah) ekoran dari tulisan
dan salinan yang berbeza.
●

Bagi mengelakkan al-Quran tercemar dari sudut tulisan dan bacaan
maka Khalifah Uthman mengambil langkah memusnahkan salinansalinan yang terdapat di Syria, Basrah, kufah, Mesir dan menetapkan
cuma mushaf yang terdapat di Madinah sahaja yang diakui
kesahihannya, dan sekaligus menjadi satu-satunya mushaf tumpuan
dan rujukan bagi kaum Muslimin seluruhnya.
●
3.TUGAS DAKWAH
●Khalifah Uthman menghabiskan banyak waktu dengan menyampaikan
dakwah di kalangan orang-orang tawanan perang.
Ramai bilangan mereka yang memeluk islam ekoran dakwah yang
disampaikan oleh beliau, dan di samping itu, beliau turut mengajar fiqh
kepada penganut-penganut islam, yang pada satu ketika, menunjukkan
jemaah tentang cara-cara mengambil wudhu dengan sempurna.
●
4.PENCUKAIAN DAN PERBENDAHARAAN
●Pendapatan hasil cukai untuk perbendaharaan meningkat dam hasil itu
dipergunakan sebaiknya demi kepentingan dan kebajikan rakyat.
Imbuhan ditambah untuk pelbagai peringkat dan golongan rakyat,
dan pada bulan-bulan Ramadhan, orang-orang miskin dan mereka yang
tidak berupaya disediakan makanan untuk berbuka puasa.
●

Peruntukan perbelanjaan bangunan diambil dari wang perbendaharaan
untuk membina jalan, jambatan, masjid, projek perumahan dan
kelengkapan tentera.
●

Beliau merupakan Khalifah pertama yang mengambil keputusan bagi
pembiayaan tetap untuk para Muadzin.
●
KEWAFATAN KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN
Beliau telah dibunuh sewaktu didalam rumah. Rumahnya dikepung
selama 40 hari.
●

●

Khalifah uthman ditemui terbunuh pada 18 zulhijjah tahun 35H.

Pembunuhan khalifah uthman merupakan suatu tragedi dalam sejarah
islam sekaligus mencerminkan sikap tamak kaum al-qurra sehingga
sanggup membunuh seorang khalifah yang sudah terdaya
mempertahankan diri kerana sudah tua,
●
KHALIFAH ALI BIN ABI TALIB
Khalifah terakhir dalam tamadun khulafah ar-Rasyidin ialah Saidina
Ali bin Abi Talib.
➢

Beliau merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad. Nama sebenar
beliau ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib.
➢

Beliau berasal daripada keturunan Bani Hasyim dan merupakan
golongan Arab Quraisy.
➢

Beliau telah berkhidmat sebagai khalifah selama hampir lima tahun
hingga 661 Masihi.
➢

Saidina Ali bin Abi Talib juga turut diberi gelaran sebagai Abu
Thurab dan Abu Hasan.
➢
➢

Beliau juga merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam.

Beliau didoakan sebagai karamah allahu wajhah(orang yang
dimuliakan wajahnya atau maruahnya oleh Allah kerana tidak pernah
menyembah berhala).
➢

Berkaitan dengan cara pemilihannya pula, Saidina Ali dipilih dan rela
menjadi khalifah dalam keadaan negara yang huru hara akibat
kewafatan Saidina Uthman bin Affan yang tidak mewasiatkan waris
penggantinya.
➢
PEMERINTAHAN KHALIFAH ALI R.A
Pemerintahan saidina Ali banyak dipengaruhi oleh suasana dan
kehendak semasa kerana selepas era penaklukan dan perkembangan
masyarakat Islam, banyak masalah baharu timbul.
●

Oleh sebab itu, beliau terpaksa mengubah corak pemerintahan yang
dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya.
●

Antara perubahan itu adalah memecat gabenor-gabenor yang dilantik
oleh uthman r.a yang terdiri daripada kaum keluarganya, termasuk
Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam dan menggantikan Sahl bin Hunaif.
●

●

Mendapat tentangan dari Muawiyah r.a.

Saidina ali meneruskan usaha damai dengan muawiyah. Namun tidak
berjaya.
●
PEPERANGAN YANG BERLAKU
●

Perang Jamal
-perang yang terjadi antara tentera khalifah Ali dengan tentera tokohtokoh Muhajirin(Talhah dan Zubayr).
-merupakan perang saudar pertama dalam sejarah islam.

Perang siffin
-perang siffin ialah peperangan antara tentera Ali dengan tentera
Muawiyah.
-Muawiyah menuduh saidina Ali bersubahat dalam peristiwa
pembunuhan Khalifah Uthman.
●
SUMBANGAN KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB

●

●

1.SANGGUP MENERIMA JAWATAN KHALIFAH DALAM KEADAAN
KEGOYAHAN
Beliau sanggup menerima jawatan pemimpin tertinggi kerajaan Islam pada
ketika itu walaupun pada masa itu berlaku kegoyahan di mana bermulanya
titik pertukaran politik negara Islam yang bercelaru apabila ramai pihak
yang berebut untuk berkuasa dan menjadi ketua.
Saidina Ali bin Abi Talib telah berusaha bersungguh-sungguh sehingga
dibunuh hanya kerana untuk mengekalkan keamanan dalam negara Islam
yang telah dibina oleh junjungan mulia Nabi Muhammad.
2.Menghentikan Peperangan Di Antara Umat Islam
●Beliau juga bermati-matian dalam usahanya untuk mengekalkan
kestabilan dan keharmonian negara.
Misalnya dalam satu peperangan saudara; iaitu Perang Sifin,
walaupun tenteranya hampir mencapai kemenangan dalam peperangan
terebut tetapi disebabkan ada dalam kalangan pihak musuh yang rela
mengangkat al-Quran, maka beliau sanggup menghentikan peperangan
tersebut dan memulakan proses perundingan.
●
3.Membina Markas Tentera Di Parsi Dan Syria.
●Biarpun mengutamakan keharmonian dan kedamaian, Saidina Ali bin
Abi Talib juga tidak melupakan soal pertahanan negaranya. Buktinya,
beliau telah membina markas tentera di Parsi dan di sempadan Syria.
4.Meneruskan Cukai Jizyah Kepada Zimmi.
●Untuk mengembangkan sistem ekonomi negara, kutipan jizyah
diteruskan.
Perkara ini dinyatakan dalam surat yang dihantarkan kepada alAsytar.
●

Khalifah Ali meminta beliau mengikat perjanjian dengan golongan
zimmi untuk mengenakan jizyah kepada mereka.
●
KEWAFATAN KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB
Pada tahun 661M Khalifah Ali bin Abu Talib meninggal dunia, akibat
dibunuh oleh kaum khawarij.
●

Kerana mereka tidak suka dengan perubahan yang dilakukan oleh
saidina Ali, bah kan mengganggap saidina Ali yang berkomplot
membunuh khalifah Uthman.
●
KESIMPULAN
Banyak permasalahan yang berlaku dalam pemerintahan keempatempat khalifah akibat sikap perebutan kuasa dikalangan masyarakat.
●

Pemerintahan khulafa tersebut telah banyak memberi sumbangan
kepada tamadun islam serta meluaskan wilayah islam.
●

Selepas pemerintahan khulafa' al-rasyidin, sistem pemerintahan islam
telah bertukar daripada sistem syura kepada sistem warisan, namun
begitu,sistem berkhalifah masih kekal hingga ke zaman Turki
Uthmaniyyah. Antara kerajaan yang memerintah zaman itu ialah
kerajaan Bani Umaiyah,kerajaan Abbasiyah,kerajaan Turki
uthmaniyah dan diikuti oleh kerajaan islam di India, China dan
Nusantara.
●

More Related Content

What's hot

Kerajaan Khulafa' Arrasyidin
Kerajaan Khulafa' ArrasyidinKerajaan Khulafa' Arrasyidin
Kerajaan Khulafa' ArrasyidinN2S2KJDream
 
Perkembangan pendidikan pada zaman kerajaan abbasiyyah
Perkembangan pendidikan pada zaman kerajaan abbasiyyahPerkembangan pendidikan pada zaman kerajaan abbasiyyah
Perkembangan pendidikan pada zaman kerajaan abbasiyyahKhairul Anwar
 
Falsafah pendidikan islam
Falsafah pendidikan islamFalsafah pendidikan islam
Falsafah pendidikan islammzaidin
 
Kerajaan Bani Ummayah
Kerajaan Bani UmmayahKerajaan Bani Ummayah
Kerajaan Bani UmmayahIzzat Amir
 
Ulum Hadis: Klasifikasi Hadis
Ulum Hadis: Klasifikasi HadisUlum Hadis: Klasifikasi Hadis
Ulum Hadis: Klasifikasi HadisZafirah Abdullah
 
Tentangan terhadap rasulullah
Tentangan terhadap rasulullahTentangan terhadap rasulullah
Tentangan terhadap rasulullahCamar Puteh
 
Maksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan Dengannya
Maksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan DengannyaMaksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan Dengannya
Maksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan DengannyaMuhammad Fahmi
 
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal RahimahullahPend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal RahimahullahQhaiyum Shah
 
KEPIMPINAN NABI MUHAMMAD SAW
KEPIMPINAN NABI MUHAMMAD SAWKEPIMPINAN NABI MUHAMMAD SAW
KEPIMPINAN NABI MUHAMMAD SAWGuru Sejarah PraU
 
Pengenalan kepada ahli sunnah wal jamaah
Pengenalan kepada ahli sunnah wal jamaahPengenalan kepada ahli sunnah wal jamaah
Pengenalan kepada ahli sunnah wal jamaahMohd Syahir Ismail
 
Zaman Khulafa Ar-Rasyidin
Zaman Khulafa Ar-Rasyidin Zaman Khulafa Ar-Rasyidin
Zaman Khulafa Ar-Rasyidin fieearra
 
Usuluddin mengarah akal manusia untuk berfikir dan mengkaji tentnag alam nyata
Usuluddin mengarah akal manusia untuk berfikir dan mengkaji tentnag alam nyataUsuluddin mengarah akal manusia untuk berfikir dan mengkaji tentnag alam nyata
Usuluddin mengarah akal manusia untuk berfikir dan mengkaji tentnag alam nyatadawiey
 
Khalifah umar bin al khattab dan sumbangan semasa
Khalifah umar bin al khattab dan sumbangan semasaKhalifah umar bin al khattab dan sumbangan semasa
Khalifah umar bin al khattab dan sumbangan semasaNurhawa Rosman
 
Usul fiqh, nasakh.
Usul fiqh, nasakh.Usul fiqh, nasakh.
Usul fiqh, nasakh.jimoh370
 
Khalifah-Khalifah Kerajaan Abbasiyah
Khalifah-Khalifah Kerajaan AbbasiyahKhalifah-Khalifah Kerajaan Abbasiyah
Khalifah-Khalifah Kerajaan AbbasiyahSharifah Nadia
 
Kepentingan pendidikan islam dalam melahirkan modal insan yang
Kepentingan pendidikan islam dalam melahirkan modal insan yangKepentingan pendidikan islam dalam melahirkan modal insan yang
Kepentingan pendidikan islam dalam melahirkan modal insan yangRahila Najihah
 

What's hot (20)

Imam as syafie
Imam as syafie Imam as syafie
Imam as syafie
 
Kerajaan Khulafa' Arrasyidin
Kerajaan Khulafa' ArrasyidinKerajaan Khulafa' Arrasyidin
Kerajaan Khulafa' Arrasyidin
 
Perkembangan pendidikan pada zaman kerajaan abbasiyyah
Perkembangan pendidikan pada zaman kerajaan abbasiyyahPerkembangan pendidikan pada zaman kerajaan abbasiyyah
Perkembangan pendidikan pada zaman kerajaan abbasiyyah
 
Falsafah pendidikan islam
Falsafah pendidikan islamFalsafah pendidikan islam
Falsafah pendidikan islam
 
Kerajaan Bani Ummayah
Kerajaan Bani UmmayahKerajaan Bani Ummayah
Kerajaan Bani Ummayah
 
Ulum Hadis: Klasifikasi Hadis
Ulum Hadis: Klasifikasi HadisUlum Hadis: Klasifikasi Hadis
Ulum Hadis: Klasifikasi Hadis
 
Tentangan terhadap rasulullah
Tentangan terhadap rasulullahTentangan terhadap rasulullah
Tentangan terhadap rasulullah
 
Maksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan Dengannya
Maksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan DengannyaMaksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan Dengannya
Maksud Taqlid, Hukum dan Isu-isu Berkaitan Dengannya
 
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal RahimahullahPend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
 
KEPIMPINAN NABI MUHAMMAD SAW
KEPIMPINAN NABI MUHAMMAD SAWKEPIMPINAN NABI MUHAMMAD SAW
KEPIMPINAN NABI MUHAMMAD SAW
 
Pengenalan kepada ahli sunnah wal jamaah
Pengenalan kepada ahli sunnah wal jamaahPengenalan kepada ahli sunnah wal jamaah
Pengenalan kepada ahli sunnah wal jamaah
 
Zaman Khulafa Ar-Rasyidin
Zaman Khulafa Ar-Rasyidin Zaman Khulafa Ar-Rasyidin
Zaman Khulafa Ar-Rasyidin
 
Usuluddin mengarah akal manusia untuk berfikir dan mengkaji tentnag alam nyata
Usuluddin mengarah akal manusia untuk berfikir dan mengkaji tentnag alam nyataUsuluddin mengarah akal manusia untuk berfikir dan mengkaji tentnag alam nyata
Usuluddin mengarah akal manusia untuk berfikir dan mengkaji tentnag alam nyata
 
Khalifah umar bin al khattab dan sumbangan semasa
Khalifah umar bin al khattab dan sumbangan semasaKhalifah umar bin al khattab dan sumbangan semasa
Khalifah umar bin al khattab dan sumbangan semasa
 
Usul fiqh, nasakh.
Usul fiqh, nasakh.Usul fiqh, nasakh.
Usul fiqh, nasakh.
 
Dakwah rasulullah SAW
Dakwah rasulullah SAWDakwah rasulullah SAW
Dakwah rasulullah SAW
 
Imam ahmad bin hanbal
Imam ahmad bin hanbalImam ahmad bin hanbal
Imam ahmad bin hanbal
 
Khalifah-Khalifah Kerajaan Abbasiyah
Khalifah-Khalifah Kerajaan AbbasiyahKhalifah-Khalifah Kerajaan Abbasiyah
Khalifah-Khalifah Kerajaan Abbasiyah
 
Ulum al quran
Ulum al quranUlum al quran
Ulum al quran
 
Kepentingan pendidikan islam dalam melahirkan modal insan yang
Kepentingan pendidikan islam dalam melahirkan modal insan yangKepentingan pendidikan islam dalam melahirkan modal insan yang
Kepentingan pendidikan islam dalam melahirkan modal insan yang
 

Similar to ZAMAN KHULAFA' AL-RASYIDIN

Pencerakinan Reflektif Tamadun Islam di Zaman Khulafa' al-Rasyidin
Pencerakinan Reflektif Tamadun Islam di Zaman Khulafa' al-RasyidinPencerakinan Reflektif Tamadun Islam di Zaman Khulafa' al-Rasyidin
Pencerakinan Reflektif Tamadun Islam di Zaman Khulafa' al-RasyidinEzad Azraai Jamsari
 
Sejarah T4 Khalifah umar
Sejarah T4 Khalifah umarSejarah T4 Khalifah umar
Sejarah T4 Khalifah umarSasi Villa
 
sejarah stpm sem 2 - Sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
sejarah stpm sem 2 - Sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiqsejarah stpm sem 2 - Sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
sejarah stpm sem 2 - Sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiqsaadiah alidrus
 
Al-Hajib al-Mansur bi Allah ibn Abi 'Amir (Almanzor): Satu Kajian Bibliografi...
Al-Hajib al-Mansur bi Allah ibn Abi 'Amir (Almanzor): Satu Kajian Bibliografi...Al-Hajib al-Mansur bi Allah ibn Abi 'Amir (Almanzor): Satu Kajian Bibliografi...
Al-Hajib al-Mansur bi Allah ibn Abi 'Amir (Almanzor): Satu Kajian Bibliografi...Ezad Azraai Jamsari
 
S3 PEMBENTANGAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM ERA SAHABAT
S3 PEMBENTANGAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM ERA SAHABATS3 PEMBENTANGAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM ERA SAHABAT
S3 PEMBENTANGAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM ERA SAHABATno suhaila
 
Pel 20 pemerintahan k hualafaurashidin.
Pel 20 pemerintahan k hualafaurashidin.Pel 20 pemerintahan k hualafaurashidin.
Pel 20 pemerintahan k hualafaurashidin.Shaheed Azhar
 
Kerajaan khulafa al rasyidin
Kerajaan khulafa         al rasyidinKerajaan khulafa         al rasyidin
Kerajaan khulafa al rasyidin3909032
 
Uthman
UthmanUthman
UthmanTqabel
 
Uitm~ctu151 ali bin abi talib
Uitm~ctu151 ali bin abi talibUitm~ctu151 ali bin abi talib
Uitm~ctu151 ali bin abi talibsakura rena
 
CTU151 Assignment (Khalifah Umar)
CTU151 Assignment (Khalifah Umar)CTU151 Assignment (Khalifah Umar)
CTU151 Assignment (Khalifah Umar)Adlina Zainuri
 
Pembentukkan kerajaan islam
Pembentukkan kerajaan islamPembentukkan kerajaan islam
Pembentukkan kerajaan islamRamli D'Epic
 
Saidina umar al khattab
Saidina umar al khattabSaidina umar al khattab
Saidina umar al khattabnoor afidah
 
Sejarah Sem 2- Terangkan latar belakang saidina umar dan sumbangannya
Sejarah Sem 2- Terangkan latar belakang saidina umar dan sumbangannyaSejarah Sem 2- Terangkan latar belakang saidina umar dan sumbangannya
Sejarah Sem 2- Terangkan latar belakang saidina umar dan sumbangannyaKhai Khairy
 
Kepimpinan khulafa al rasyidin
Kepimpinan khulafa al rasyidinKepimpinan khulafa al rasyidin
Kepimpinan khulafa al rasyidinKhairul Anwar
 
Era Khilafah Umawiyyah di al-Andalus (912-1031M)
Era Khilafah Umawiyyah di al-Andalus (912-1031M)Era Khilafah Umawiyyah di al-Andalus (912-1031M)
Era Khilafah Umawiyyah di al-Andalus (912-1031M)Ezad Azraai Jamsari
 
Uitm~ctu151 saidina ali bin abi talib
Uitm~ctu151 saidina ali bin abi talibUitm~ctu151 saidina ali bin abi talib
Uitm~ctu151 saidina ali bin abi talibsakura rena
 
Khalifah umar bin al khattab r
Khalifah umar bin al khattab rKhalifah umar bin al khattab r
Khalifah umar bin al khattab rraydaryl
 
Khalifah uthman bin affan (zu al nurain
Khalifah uthman bin affan (zu al nurainKhalifah uthman bin affan (zu al nurain
Khalifah uthman bin affan (zu al nurainsheraarzman
 

Similar to ZAMAN KHULAFA' AL-RASYIDIN (20)

Pencerakinan Reflektif Tamadun Islam di Zaman Khulafa' al-Rasyidin
Pencerakinan Reflektif Tamadun Islam di Zaman Khulafa' al-RasyidinPencerakinan Reflektif Tamadun Islam di Zaman Khulafa' al-Rasyidin
Pencerakinan Reflektif Tamadun Islam di Zaman Khulafa' al-Rasyidin
 
Sejarah T4 Khalifah umar
Sejarah T4 Khalifah umarSejarah T4 Khalifah umar
Sejarah T4 Khalifah umar
 
sejarah stpm sem 2 - Sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
sejarah stpm sem 2 - Sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiqsejarah stpm sem 2 - Sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
sejarah stpm sem 2 - Sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
 
INSTITUSI KHALIFAH - STPM
INSTITUSI KHALIFAH - STPMINSTITUSI KHALIFAH - STPM
INSTITUSI KHALIFAH - STPM
 
Al-Hajib al-Mansur bi Allah ibn Abi 'Amir (Almanzor): Satu Kajian Bibliografi...
Al-Hajib al-Mansur bi Allah ibn Abi 'Amir (Almanzor): Satu Kajian Bibliografi...Al-Hajib al-Mansur bi Allah ibn Abi 'Amir (Almanzor): Satu Kajian Bibliografi...
Al-Hajib al-Mansur bi Allah ibn Abi 'Amir (Almanzor): Satu Kajian Bibliografi...
 
S3 PEMBENTANGAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM ERA SAHABAT
S3 PEMBENTANGAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM ERA SAHABATS3 PEMBENTANGAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM ERA SAHABAT
S3 PEMBENTANGAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM ERA SAHABAT
 
Pel 20 pemerintahan k hualafaurashidin.
Pel 20 pemerintahan k hualafaurashidin.Pel 20 pemerintahan k hualafaurashidin.
Pel 20 pemerintahan k hualafaurashidin.
 
Kerajaan khulafa al rasyidin
Kerajaan khulafa         al rasyidinKerajaan khulafa         al rasyidin
Kerajaan khulafa al rasyidin
 
Uthman
UthmanUthman
Uthman
 
Uitm~ctu151 ali bin abi talib
Uitm~ctu151 ali bin abi talibUitm~ctu151 ali bin abi talib
Uitm~ctu151 ali bin abi talib
 
CTU151 Assignment (Khalifah Umar)
CTU151 Assignment (Khalifah Umar)CTU151 Assignment (Khalifah Umar)
CTU151 Assignment (Khalifah Umar)
 
Pembentukkan kerajaan islam
Pembentukkan kerajaan islamPembentukkan kerajaan islam
Pembentukkan kerajaan islam
 
Saidina umar al khattab
Saidina umar al khattabSaidina umar al khattab
Saidina umar al khattab
 
Sejarah Sem 2- Terangkan latar belakang saidina umar dan sumbangannya
Sejarah Sem 2- Terangkan latar belakang saidina umar dan sumbangannyaSejarah Sem 2- Terangkan latar belakang saidina umar dan sumbangannya
Sejarah Sem 2- Terangkan latar belakang saidina umar dan sumbangannya
 
Kepimpinan khulafa al rasyidin
Kepimpinan khulafa al rasyidinKepimpinan khulafa al rasyidin
Kepimpinan khulafa al rasyidin
 
Era Khilafah Umawiyyah di al-Andalus (912-1031M)
Era Khilafah Umawiyyah di al-Andalus (912-1031M)Era Khilafah Umawiyyah di al-Andalus (912-1031M)
Era Khilafah Umawiyyah di al-Andalus (912-1031M)
 
Uitm~ctu151 saidina ali bin abi talib
Uitm~ctu151 saidina ali bin abi talibUitm~ctu151 saidina ali bin abi talib
Uitm~ctu151 saidina ali bin abi talib
 
Saidina umar
Saidina umarSaidina umar
Saidina umar
 
Khalifah umar bin al khattab r
Khalifah umar bin al khattab rKhalifah umar bin al khattab r
Khalifah umar bin al khattab r
 
Khalifah uthman bin affan (zu al nurain
Khalifah uthman bin affan (zu al nurainKhalifah uthman bin affan (zu al nurain
Khalifah uthman bin affan (zu al nurain
 

ZAMAN KHULAFA' AL-RASYIDIN

 • 1. TAMADUN ISLAM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN ISLAM ZAMAN KHULAFA AL-RASYIDIN NAME : NOOR IZATI BT MOHD PAKRI NO ID : HR093518 SECTION : 7M PREPARED FOR : MADAM ZEYANA
 • 2. INSTITUSI KHALIFAH PENGENALAN Secara umumnya, pemerintahan dan pentadbiran Islam tidak terhenti selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. Pemerintahan seterusnya diterajui oleh empat orang khalifah, iaitu Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib yang berpusat di Madinah. Zaman tersebut dikenali sebagai ''Zaman Khulafa' al-Rasyidin''. Pemerintahan Khulafa al-Rasyidin merupakan contoh terbaik dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran Islam selepas zaman Nabi Muhammad s.a.w. Orang yang mengetuai institusi ini dipanggil Khalifah. Khalifah (tunggal), jamaknya Khulafa ' yang membawa maksud ''pengganti'' Nabi Muhammad s.a.w.
 • 3. Tugas Khulafa' al-Rasyidin adalah memelihara agama dan syariah Allah s.w.t yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w serta mentadbir negara dan masyarakat Islam mengikut undang-undang syariah. Pelantikan khalifah adalah menerusi syura(permesyuaratan), secara baiah dan ada juga melalui wasiat. Berikut merupakan jangka masa pemerintahan: (a)Abu Bakar al-Siddiq(11-13H/632-634M) (b)Umar bin al-Khattab(13-23H/634-644M) (c)Uthman bin Affan(23-35H/644-656M) (d)Ali bin Abi Talib(35-40H/656-661M)
 • 4. KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQ Terdapat permasalahan sewaktu pelantikan khalifah pertama berikutan kewafatan Nabi. Masalah ini timbul kerana baginda tidak meninggalkan wasiat dan terdapat persaingan. ➢ Umat Islam dari kaum Muhajirin dan Ansar telah berkumpul di Dewan Bani Saadah utk membincangkan pelantikan khalifah pertama.Saidina Umar telah mencalonkan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah dan disokong oleh Abu Ubaidah. ➢ ➢ Saidina Ali bin Abi Talib juga turut membaiahkan Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar telah dibaiahkan dlm syura sebagai khalifah pertama. ➢
 • 5. SUMBANGAN KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQ 1.MENERUSKAN GERAKAN TENTERA ● Sebelum nabi wafat, baginda telah membentuk pasukan tentera yg diketuai oleh Usamah bin Zaid ke sempadan Syam utk menyerang Ghassan yg ketika itu berada di bawah jajahan Byzantine. Tindakan ini dilakukan kerana beberapa org utusan nabi telah dibunuh. ● Selepas kewafatan nabi, saidina Abu Bakar berhasrat utk menyambung semula usaha baginda walaubagaimanapun cadangan tersebut kurang dipersetujui oleh sesetengah para sahabat. ● ● Peperangan berlangsung selama 40hari, tentera Islam berjaya.
 • 6. 2.MENENTANG GERAKAN AL-RIDDAH ●Semasa Saidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah keadaan telah berubah, ramai dlm kalangan mrk yg murtad iaitu enggan membayar zakat dan mengakui nabi-nabi palsu. Antara yg mengaku menjadi nabi palsu ialah Musailamah al-Kazzab di Yamamah, Sajah al-Harith (perempuan), Tulaihah al-Asadi di Yaman, dan Al- Aswad al-Ansi di Yaman. ● ● Saidina Abu Bakar berjaya menghapuskan golongan ini.
 • 7. 3.PEMBUKUAN AL-QURAN ●Selepas siri Peperangan Islam-Riddah ramai orang yang mahir menghafaz al-Quran terbunuh. Saidina Umar Al-Khatab (khalifah yang berikutnya) meminta Saidina Abu Bakar untuk mula menjalankan aktviti pengumpulan semula ayatayat al-Quran. ● Saidina Uthman Affan kemudiannya melengkapkan aktiviti pengumpulan al-Quran semasa beliau menjadi khalifah. ●
 • 8. 4.MENENTUKAN BAKAL KHALIFAH ●Saidina Abu Bakar telah menamakan bakal pengganti beliau iaitu Saidina Umar al-Khattab melalui perundingan dgn para sahabat ketika sedang sakit. Cadangan ini tidak mendapat tentangan daripada sahabat. Beliau telah mengarahkan Saidina Uthman menulis keputusan tersebut. ● Tindakan beliau ini telah berjaya mengukuhkan kedudukan politik Islam. ●
 • 9. 5.PELUASAN KUASA ●Saidina Abu Bakar turut meluas dan menyebarkan syiar Islam ke seluruh semenanjung tanah Arab seperti Rom, Parsi dan Syria. Rom merupakan sebuah kerajaan besar dan kuat yg menguasai Mesir. Penduduknya terdiri drp pelbagai kaum dan beragama Kristian. Akibat kezaliman pemerintahannya, rakyat sering memberontak. Keadaan ini memudahkan pertapakan Islam di Rom. ● Keadaan yg sama berlaku di Parsi. Panglima Khalid al-Walid dan Muthana bin Harith dgn mudah menakluki Parsi. Penaklukan di Parsi merupakan peluasan kuasa Islam pertama oleh Saidina Abu Bakar. ●
 • 10. KEWAFATAN SAIDINA ABU BAKAR R.A Khalifah Abu Bakar meninggal dunia pada tahun 13H dan beliau telah melantik Umar al-Khattab sebagai pengganti. Beliau telah berbincang dengan para sahabat. ➢
 • 11. KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATTAB Khalifah Umar r.a telah dicalonkan oleh Khalifah Abu Bakar dengan persetujuan para sahabat. ➢ Pemilihan Umar r.a dilakukan kerana ketokohan beliau dalam bidang agama dan politik ➢ Khalifah Umar dalam ucapannya menyatakan betapa patuhnya orang Arab kepada kaum Quraisy dan beliau berjanji akan memimpin mengikut jalan yang benar. ➢
 • 12. PEMBAHARUAN DALAM BIDANG PENTADBIRAN PEMBENTUKAN MAJLIS SYURA -Khalifah Umar telah membentuk satu Majlis Syura yang merupakan majlis perunding yang tertinggi. Ianya terbahagi kepada dua iaitu Majlis Syura Tertinggi dan majlis Syura Am. -Anggota Majlis Syura Tertinggi terdiri daripada Uthman b.Affan, Ali b.Abi Talib, Zaid b.Tsabit, Abdul Rahman b.Auf, Saad b.Abi Waqas dan Muaz b.Jabal. -Semua pekara yang melibatkan masalah politik, keselamatan dan sosial negara akan dibincangkan bersama-sama dalam majlis tersebut.
 • 13. -Majlis Syura ini juga bertanggungjawab menentukan polisi negara dalam soal pemerintahan dalaman dan hubungan luar. -Melalui amalan sistem syura, Khalifah Umar dapat mengetahui apaapa permasalahan yang berlaku dalam semua segi. Beliau juga membuka peluang dan kebebasan kepada rakyat untuk mengemukakan fikiran dan pendapat mereka demi kebaikan dan keadilan Islam.
 • 14. SUMBANGAN KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATTAB 1.PENTADBIRAN WILAYAH Beliau telah membahagikan beberapa bahagian dan melantik pegawai yang bertugas, iaitu gabenor, setiausaha dan ketua-ketua jabatan. ● Pegawai yang dilantik akan diperiksa harta dan peribadinya untuk mengelakkan berlaku salah guna kuasa. ● Setiap tahun pegawai itu akan datang ke Makkah untuk membuat laporan. ● Khalifah Umar dikatakan berkebolehan dalam memilih pegawaipegawai yang cekap bagi melicinkan pentadbiran, sebagai contohnya Muawiyah b. Abu Sufian, Amru b. al-Ash, Mughirah b. Syu’bah dan Zaid b. Sumyah. ●
 • 15. 2.PENUBUHAN BAITULMAL ● Beliau menubuhkan Baitulmal untuk menguruskan harta kerajaan. Buku kira-kira juga disediakan untuk mengetahui jumlah kewangan negara. ● Sumber-sumber kewangan negara ialah zakat, ghanimah, jizyah, kharaj dan usyur. ● 3.PENTADBIRAN TANAH Tanah-tanah yang dikuasai oleh tentera Islam dibahagikan kepada dua jenis, iaitu: ● (i)Tanah dhimmah : tanah bertuan yang ditadbir oleh pemegangpemegang amanah yang dilantik daripada golongan ahl al-ayyam. (ii)Tanah sawafi : tanah tidak bertuan yang tidak boleh dibeli atau dimiliki bagi mengelakkan berlakunya perpecahan dlm kalangan umat Islam.
 • 16. 4.MENGASASKAN AL-DIWAN -Al-Diwan ialah daftar atau buku catatan. -Diwujudkan untuk mencatatkan nama-nama tentera dan keluarga mereka serta jumlah sara hidup masing-masing. -Bayaran sara hidup dibuat berdasarkan jasa seseorang terhadap Islam. 5.MENGASASKAN TAKWIM HIJRI -Beliau menjadikan tahun hijrah Rasulullah s.a.w ke Yathrib (Madinah) sebagai tarikh permulaan perkiraan kalender bagi umat Islam. -Pengenalan takwim hijir memudahkan catatan peristiwa-peristiwa selepasnya. -Memudahkan umat Islam mengingati sesuatu peristiwa dan membuat catatan mengenainya.
 • 17. 6.PERLUASAN WILAYAH KERAJAAN ISLAM. ● Penaklukan merupakan antara polisi negara. Antara wilayah yang berjaya dikuasai ialah Syria, Mesir dan Afrika Utara ● 7.MENGGALAKKAN KEGIATAN KEILMUAN DAN PELAJARAN Pelbagai langkah telah dilakukan oleh Khalifah Umar untuk mengembangkan pelajaran al-Quran. Beliau menyediakan guru-guru bagi mengajar pelbagai ilmu berhubung dengan keilmuan dan dihantar ke serata tempat bagi yang memerlukan serta diberi gaji yang lumayan. ● Masjid dijadikan tempat menuntut ilmu. Umat Islam diwajibkan menghafal surah-surah tertentu didalam al-Quran bagi menghuraikan prinsip-prinsip utama ajaran Islam seperti surah al-Baqarah, an-Nisa, al-Maidah dan sebagainya. ●
 • 18. KEWAFATAN SAIDINA UMAR BIN AL-KHATTAB Saidina Umar wafat pada tahun 644 M selepas dibunuh oleh seorang hamba Majusi Parsi yang bernama Abu Lu'lu'ah atau Pirouz. ● Abu Lu'lu'ah menikam Saidina Umar kerana menyimpan dendam terhadap Saidina Umar. Dia menikam Saidina Umar sebanyak enam kali sewaktu Saidina Umar menjadi imam di Masjid al-Nabawi, Madinah. ● Saidina Umar meninggal dunia dua hari kemudian dan dikebumikan di sebelah makam Nabi Muhammad s.a.w. dan makam Saidina Abu Bakar. Saidina Uthman Affan dilantik menjadi khalifah selepasnya. ●
 • 19. KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN Timbul dua golongan yang menyokong saidina Ali dan golongan yang menyokong saidina uthman. ➢ Masalah ini telah dapat diselesaikan oleh Abd al-Rahman bin Auf yang diamanahkan untuk meninjau dan bertanyakan kepeda mereka tentang kesanggupan menerima jawatan khalifah. ➢ Saidina Uthman telah dipilih kerana ketegasannya dalam menjawab soalan yang diberikan. ➢ Uthman telah dibaiah pada bulan Zulhijjah 23H dan ditabal menjadi khalifah pada bulan muharram 24H dan disokong oleh seluruh umat islam termasuk Ali bin Abi Talib. ➢
 • 20. DASAR PEMERINTAHAN KHALIFAH UTHMAN ●Saidina uthman telah mngubah dasar lama akibat perubahan politik yang menimbulkan banyak masalah. Antaranya : (i)beliau tidak menyekat para sahabat tinggal di luar kota Madinah (ii)melantik gabenor-gabenor baharu yang dianggap lebih layak dan berpengalaman (iii)beliau mengambil alih pentadbiran tanah safawi di Iraq daripada kaum al-Qurra(pembaca-pembaca al-quran) dan diserahkan kepada kaum Quraisy dan ketua-ketua kabilah. Beliau mengambil langkah mengumpulkan al-quran dan menyatukan bacaannya. ●
 • 21. KHALIFAH UTHMAN DIFITNAH -Antara fitnah yang dilemparkan ialah: (i)memihak kaum keluarga(nepotisme). (ii)hidup boros dan mengambil wang baitulmal. (iii)membenarkan para sahabat nabi muhammad s.a.w dan kaum quraisy memiliki tanah di Iraq. (iv)memihak kaum quraisy dan bekas murtad (v)membakar nashkah al-quran
 • 22. SUMBANGAN KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN 1.KEGEMILANGAN ●Pada era Khalifah Uthman, wilayah Islam bertambah luas hingga ke Kabul, di bahagian timur asia, dan Maghribi di sebelah bahagian utara Afrika. Beliau juga berjaya menumpaskan pemberontakan dengan kekuatan yang dimiliki. Kekuatan angkatan kaum Muslimin terserlah sehingga dapat menundukkan pasukan Byzentine yang menguasai laut ketika itu. ● Dengan penaklukan sepanjang pesisiran Afrika Utara maka pengawalan laluan laut Mediterranean terletak di bawah penguasaan islam ●
 • 23. 2.MEMELIHARA KESUCIAN AL-QURAN ●Al-Quran al-Karim adalah tertulis dalam bahasa arab, yang merupakan bahasa asing bagi jutaan manusia yang memeluk islam ketika itu. Apabila mereka membaca mushaf al-Quran maka bacaan mereka menimbulkan kekeliruan dari sudut bacaan (qira’ah) ekoran dari tulisan dan salinan yang berbeza. ● Bagi mengelakkan al-Quran tercemar dari sudut tulisan dan bacaan maka Khalifah Uthman mengambil langkah memusnahkan salinansalinan yang terdapat di Syria, Basrah, kufah, Mesir dan menetapkan cuma mushaf yang terdapat di Madinah sahaja yang diakui kesahihannya, dan sekaligus menjadi satu-satunya mushaf tumpuan dan rujukan bagi kaum Muslimin seluruhnya. ●
 • 24. 3.TUGAS DAKWAH ●Khalifah Uthman menghabiskan banyak waktu dengan menyampaikan dakwah di kalangan orang-orang tawanan perang. Ramai bilangan mereka yang memeluk islam ekoran dakwah yang disampaikan oleh beliau, dan di samping itu, beliau turut mengajar fiqh kepada penganut-penganut islam, yang pada satu ketika, menunjukkan jemaah tentang cara-cara mengambil wudhu dengan sempurna. ●
 • 25. 4.PENCUKAIAN DAN PERBENDAHARAAN ●Pendapatan hasil cukai untuk perbendaharaan meningkat dam hasil itu dipergunakan sebaiknya demi kepentingan dan kebajikan rakyat. Imbuhan ditambah untuk pelbagai peringkat dan golongan rakyat, dan pada bulan-bulan Ramadhan, orang-orang miskin dan mereka yang tidak berupaya disediakan makanan untuk berbuka puasa. ● Peruntukan perbelanjaan bangunan diambil dari wang perbendaharaan untuk membina jalan, jambatan, masjid, projek perumahan dan kelengkapan tentera. ● Beliau merupakan Khalifah pertama yang mengambil keputusan bagi pembiayaan tetap untuk para Muadzin. ●
 • 26. KEWAFATAN KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN Beliau telah dibunuh sewaktu didalam rumah. Rumahnya dikepung selama 40 hari. ● ● Khalifah uthman ditemui terbunuh pada 18 zulhijjah tahun 35H. Pembunuhan khalifah uthman merupakan suatu tragedi dalam sejarah islam sekaligus mencerminkan sikap tamak kaum al-qurra sehingga sanggup membunuh seorang khalifah yang sudah terdaya mempertahankan diri kerana sudah tua, ●
 • 27. KHALIFAH ALI BIN ABI TALIB Khalifah terakhir dalam tamadun khulafah ar-Rasyidin ialah Saidina Ali bin Abi Talib. ➢ Beliau merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad. Nama sebenar beliau ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib. ➢ Beliau berasal daripada keturunan Bani Hasyim dan merupakan golongan Arab Quraisy. ➢ Beliau telah berkhidmat sebagai khalifah selama hampir lima tahun hingga 661 Masihi. ➢ Saidina Ali bin Abi Talib juga turut diberi gelaran sebagai Abu Thurab dan Abu Hasan. ➢
 • 28. ➢ Beliau juga merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Beliau didoakan sebagai karamah allahu wajhah(orang yang dimuliakan wajahnya atau maruahnya oleh Allah kerana tidak pernah menyembah berhala). ➢ Berkaitan dengan cara pemilihannya pula, Saidina Ali dipilih dan rela menjadi khalifah dalam keadaan negara yang huru hara akibat kewafatan Saidina Uthman bin Affan yang tidak mewasiatkan waris penggantinya. ➢
 • 29. PEMERINTAHAN KHALIFAH ALI R.A Pemerintahan saidina Ali banyak dipengaruhi oleh suasana dan kehendak semasa kerana selepas era penaklukan dan perkembangan masyarakat Islam, banyak masalah baharu timbul. ● Oleh sebab itu, beliau terpaksa mengubah corak pemerintahan yang dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. ● Antara perubahan itu adalah memecat gabenor-gabenor yang dilantik oleh uthman r.a yang terdiri daripada kaum keluarganya, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam dan menggantikan Sahl bin Hunaif. ● ● Mendapat tentangan dari Muawiyah r.a. Saidina ali meneruskan usaha damai dengan muawiyah. Namun tidak berjaya. ●
 • 30. PEPERANGAN YANG BERLAKU ● Perang Jamal -perang yang terjadi antara tentera khalifah Ali dengan tentera tokohtokoh Muhajirin(Talhah dan Zubayr). -merupakan perang saudar pertama dalam sejarah islam. Perang siffin -perang siffin ialah peperangan antara tentera Ali dengan tentera Muawiyah. -Muawiyah menuduh saidina Ali bersubahat dalam peristiwa pembunuhan Khalifah Uthman. ●
 • 31. SUMBANGAN KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB ● ● 1.SANGGUP MENERIMA JAWATAN KHALIFAH DALAM KEADAAN KEGOYAHAN Beliau sanggup menerima jawatan pemimpin tertinggi kerajaan Islam pada ketika itu walaupun pada masa itu berlaku kegoyahan di mana bermulanya titik pertukaran politik negara Islam yang bercelaru apabila ramai pihak yang berebut untuk berkuasa dan menjadi ketua. Saidina Ali bin Abi Talib telah berusaha bersungguh-sungguh sehingga dibunuh hanya kerana untuk mengekalkan keamanan dalam negara Islam yang telah dibina oleh junjungan mulia Nabi Muhammad.
 • 32. 2.Menghentikan Peperangan Di Antara Umat Islam ●Beliau juga bermati-matian dalam usahanya untuk mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Misalnya dalam satu peperangan saudara; iaitu Perang Sifin, walaupun tenteranya hampir mencapai kemenangan dalam peperangan terebut tetapi disebabkan ada dalam kalangan pihak musuh yang rela mengangkat al-Quran, maka beliau sanggup menghentikan peperangan tersebut dan memulakan proses perundingan. ●
 • 33. 3.Membina Markas Tentera Di Parsi Dan Syria. ●Biarpun mengutamakan keharmonian dan kedamaian, Saidina Ali bin Abi Talib juga tidak melupakan soal pertahanan negaranya. Buktinya, beliau telah membina markas tentera di Parsi dan di sempadan Syria. 4.Meneruskan Cukai Jizyah Kepada Zimmi. ●Untuk mengembangkan sistem ekonomi negara, kutipan jizyah diteruskan. Perkara ini dinyatakan dalam surat yang dihantarkan kepada alAsytar. ● Khalifah Ali meminta beliau mengikat perjanjian dengan golongan zimmi untuk mengenakan jizyah kepada mereka. ●
 • 34. KEWAFATAN KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB Pada tahun 661M Khalifah Ali bin Abu Talib meninggal dunia, akibat dibunuh oleh kaum khawarij. ● Kerana mereka tidak suka dengan perubahan yang dilakukan oleh saidina Ali, bah kan mengganggap saidina Ali yang berkomplot membunuh khalifah Uthman. ●
 • 35. KESIMPULAN Banyak permasalahan yang berlaku dalam pemerintahan keempatempat khalifah akibat sikap perebutan kuasa dikalangan masyarakat. ● Pemerintahan khulafa tersebut telah banyak memberi sumbangan kepada tamadun islam serta meluaskan wilayah islam. ● Selepas pemerintahan khulafa' al-rasyidin, sistem pemerintahan islam telah bertukar daripada sistem syura kepada sistem warisan, namun begitu,sistem berkhalifah masih kekal hingga ke zaman Turki Uthmaniyyah. Antara kerajaan yang memerintah zaman itu ialah kerajaan Bani Umaiyah,kerajaan Abbasiyah,kerajaan Turki uthmaniyah dan diikuti oleh kerajaan islam di India, China dan Nusantara. ●