Moja Istá Cesta K Úspechu

809 views

Published on

autor: Ing. František Kassay, CSc.

Moja istá cesta k úspechu
Kultivácia návykov úspešného a šťastného života

13 schopností pre úspešný a šťastný život:

1. Schopnosť správneho postoja a porozumenia
2. Schopnosť správnej všímavosti a vedenia
3. Schopnosť správneho uvoľnenia a pokoja
4. Schopnosť správneho nastavenia a múdrosti
5. Schopnosť správnej radosti a etiky
6. Schopnosť správneho úsilia
7. Schopnosť správnej motivácie a dôvery
8. Schopnosť správneho sústredenia
9. Schopnosť správnej životosprávy
10. Schopnosť správnej dobrosrdečnosti
11. Schopnosť správnej štedrosti
12. Schopnosť správneho rozhodovania
13. Schopnosť správnej komunikácie a spolupráce

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Moja Istá Cesta K Úspechu

 1. 1. Moja istá cesta k úspechu Kultivácia návykov úspešného a šťastného životaZákladný náčrt tohto cyklického seba zlepšovacieho nástroja spracoval môj nebohýpriateľ Ing. František Kassay, CSc., zakladateľ a prezident občianskeho združeniaHumanita a zdravie pre všetkých, ktoré sídlilo počas jeho života v Žiline. Bolo to 23.júla 2002. Systém som trošku dopracoval a doladil tak, aby sa dal využívať v našomkaždodennom živote. Ďakujeme Ti, František. Dal si nám krásny návod, ako byťčoraz lepšími a lepšími. Česť Tvojej pamiatke. Ivan Žáry – 27. septembra 201113 schopností pre úspešný a šťastný život: 1. Schopnosť správneho postoja a porozumenia 2. Schopnosť správnej všímavosti a vedenia 3. Schopnosť správneho uvoľnenia a pokoja 4. Schopnosť správneho nastavenia a múdrosti 5. Schopnosť správnej radosti a etiky 6. Schopnosť správneho úsilia 7. Schopnosť správnej motivácie a dôvery 8. Schopnosť správneho sústredenia 9. Schopnosť správnej životosprávy 10. Schopnosť správnej dobrosrdečnosti 11. Schopnosť správnej štedrosti 12. Schopnosť správneho rozhodovania 13. Schopnosť správnej komunikácie a spoluprácePrečo takto postupovaťTýždeň čo týždeň sa pri osvojovaní nových návykov – úspešnejších než boli tie doterajšie– sústredím na príslušnú schopnosť. Lepšie povedané, na jeden komplex schopností,ktoré súvisia s príslušným názvom.
 2. 2. Ako postupovať v priebehu rokaKaždý týždeň kultivujem len jednu schopnosť, jednu kvalitu. Na to sústredím pozornosť.Ostatné vykonávam tak, ako som zvyknutý.Po trinástich týždňoch – to je jeden štvrťrok – sa znovu vrátim k prvej schopnosti a užzúročím aj nové návyky a skúsenosti.Do roka takto 4-krát si zlepšujem svoje schopnosti a kvality veľmi intenzívnymspôsobom.To mi dáva šancu na postupné a reálne zlepšovanie sa až po schopnosť žiť úspešnýa šťastný život.Ako postupovať v priebehu týždňaSumár postupu upravený pre moje potreby na príslušný týždeň si vytlačím na papiera nosím stále so sebou. Vo voľných chvíľach ho premýšľam, zlepšujem a hlavne čonajviac trénujem príslušné techniky v konkrétnych situáciách.Tým mám veľkú šancu dopracovať sa rýchlo k novému návyku: v určitej situácii užnemusím riadiť, čo mám robiť, ale mi to automaticky naskočí v mysli samé – mojareakcia na situáciu(e) sa zautomatizuje.Veľmi mi pritom pomôže, keď si zavediem poznámkový zošit – denník Moja istá cestak úspechu.Jednak každý zápis znamená, že si musím precíznejšie urobiť príslušnú formuláciu.A jednak mi veľmi pomôže pri dennom a týždňovom reflektovaní.Podstatný význam však je v lepšom uvedomení si pokroku po štvrťrokoch.K jednotlivým výsledkom a záverom sa môžem kedykoľvek vrátiť.V priebehu jedného týždňa sa teda sústredíme na jednu schopnosť.
 3. 3. 1. Schopnosť správneho postoja a porozumenia – to bude na úrovni telesnej i psychickej: • Aký mám postoj k osobe, situácii, činnosti? • A prečo je môj postoj taký, aký je?TeloSnažím sa mať stále rovnú chrbticu: pri sedení, státí, chodení. Na sedenie využívamdoma fitbal alebo PC vankúš. Často cvičím polohu hora a nastavujem sa do asertívnejpolohy (len jemne sa opieram chrbticou o panvu a pritom je chrbtica čo najrovnejšia) +plecia sú jemne posunuté dozadu, a tým sú prsia von a brucho trochu zatiahnuté.Osobitnú pozornosť venujem krížovej, hrudnej a krčnej chrbtici, s ktorými mávamproblémy (bolesti, stuhnutosť), snažím sa mať chrbticu stále čo najuvoľnenejšiu. Okremtoho cvičievam kompletnú zostavu jogy. Tiež pijem 1 l vody ráno pred meditáciou,otužujem sa, plávam, posilňujem, bicyklujem, pestujem nordic walking, v zime backcountry skiing a pod. Dobrým osviežením počas dňa je aj šéfovská zostava.V priebehu dňa tiež skúmam, ako takto nastavená telo ovplyvňuje moje pocity.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a môj telesný postoj počas situácie, prípadný efekt z telesného postoja.MyseľSkúmam v dôležitých situáciách (neskôr v každej možnej situácii, kedy mi to lennapadne), aký je môj postoj. K situácii, k činnosti, k osobe, osobám.Je skôr príjemný, skôr nepríjemný alebo neutrálny.Trikrát týždenne v saune žiarim dobro dôkladne (celá zostava).Denne žiarim dobro krátko ráno a večer.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a môj postoj k nej.Keď zistím aký je, potom si dám štartovaciu otázku (technika Môj výskum): Prečo jetaký, aký je?Čakám, čo sa mi z mysle vyplaví.Zapíšem odpoveď.Ostatné techniky, postupy v tomto týždni používam tak, ako mi príde. Sústredím sa lenna tréning uvedomovať si svoje postoje k realite a hľadať porozumenie, prečo sú také.Večerné reflektovanieReflektujem priebeh dňa. V prvom rade preskúmam otázky: Ako sa mi darilo uvedomiťsi svoj postoj a porozumenie, prečo mám taký postoj počas dňa.
 4. 4. Pri podrobnejšom reflektovaní najintenzívnejšie prežitých situácií dodržiavam zásadu 3príjemné, úspešné aktivity a 2 menej úspešné, alebo aj neúspešné aktivity.Reflektovanie mi pôjde o to lepšie, čím viac situácií si počas dňa poznačím dopoznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu.Celotýždňové reflektovanieKoncom týždňa podobne reflektujem celý týždeň.
 5. 5. 2. Schopnosť správnej všímavosti a vedenia • Všímam si to, čo práve robím. • Na základe toho môžem pochopiť – aha – je to tak a tak. Plne si uvedomujem, viem.TeloSnažím sa mať stále rovnú chrbticu: pri sedení, státí, chodení. Na sedenie využívamdoma fitbal alebo PC vankúš. Často cvičím polohu hora a nastavujem sa do asertívnejpolohy (len jemne sa opieram chrbticou o panvu a pritom je chrbtica čo najrovnejšia) +plecia sú jemne posunuté dozadu, a tým sú prsia von a brucho trochu zatiahnuté.Osobitnú pozornosť venujem krížovej, hrudnej a krčnej chrbtici, s ktorými mávamproblémy (bolesti, stuhnutosť), snažím sa mať chrbticu stále čo najuvoľnenejšiu. Okremtoho cvičievam kompletnú zostavu jogy. Tiež pijem 1 l vody ráno pred meditáciou,otužujem sa, plávam, posilňujem, bicyklujem, pestujem nordic walking, v zime backcountry skiing a pod. Dobrým osviežením počas dňa je aj šéfovská zostava.V priebehu dňa tiež skúmam, ako takto nastavená telo ovplyvňuje moje pocity.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a môj telesný postoj počas situácie, prípadný efekt z telesného postoja.MyseľVšímam si v dôležitých situáciách (neskôr v každej možnej situácii, kedy mi to lennapadne), svoje okolie a seba v ňom. Sústreďujem sa na dôležité veci – pre mojubezpečnosť a bezpečnosť iných, na závažné zmeny v okolí i vo mne a na mne, sledujemsvoje reakcie a pocity a triedim ich.Trikrát týždenne v saune žiarim dobro dôkladne (celá zostava).Denne žiarim dobro krátko ráno a večer.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a výsledky mojej všímavosti.Potom si dám štartovaciu otázku (technika Môj výskum): Prečo sú veci, ktoré som sivšimol dôležité?Čakám, čo sa mi z mysle vyplaví.Zapíšem odpoveď.Ostatné techniky, postupy v tomto týždni používam tak, ako mi príde. Sústredím sa lenna tréning uvedomovať si svoje postoje k realite a hľadať porozumenie, prečo sú také.Večerné reflektovanieReflektujem priebeh dňa. V prvom rade preskúmam otázky: Ako sa mi darilo správne sivšímať seba i svoje okolie a ako to prispieva ku kvalite môjho života.
 6. 6. Pri podrobnejšom reflektovaní najintenzívnejšie prežitých situácií dodržiavam zásadu 3príjemné, úspešné aktivity a 2 menej úspešné, alebo aj neúspešné aktivity.Reflektovanie mi pôjde o to lepšie, čím viac situácií si počas dňa poznačím dopoznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu.Celotýždňové reflektovanieKoncom týždňa podobne reflektujem celý týždeň.
 7. 7. 3. Schopnosť správneho uvoľnenia a pokoja • Myslím a konám uvoľnene a v pohode. • Vyhľadávam pokoj a uvedomujem si pocit pokoja.TeloSnažím sa mať stále uvoľnené všetky svaly, ktoré nepotrebujem na udržiavaniemomentálnej polohy; dôležitá je najmä chrbtica: pri sedení, státí, chodení. Tvár jeuvoľnená, keď sa mierne usmievame – niet lepšej motivácie pre uvoľnenie svalstvatváre!Preto často vykonávam relaxáciu a nastavujem sa do relaxovaných polôh – PaU, Čo mibeží?, Som pokojný a uvoľnený...V priebehu dňa tiež skúmam, ako takto uvoľnené telo ovplyvňuje moje pocity a mojumyseľ.Snažím sa mať stále rovnú chrbticu: pri sedení, státí, chodení.Snažím sa mať stále rovnú chrbticu: pri sedení, státí, chodení. Na sedenie využívamdoma fitbal alebo PC vankúš. Často cvičím polohu hora a nastavujem sa do asertívnejpolohy (len jemne sa opieram chrbticou o panvu a pritom je chrbtica čo najrovnejšia) +plecia sú jemne posunuté dozadu, a tým sú prsia von a brucho trochu zatiahnuté.Osobitnú pozornosť venujem krížovej, hrudnej a krčnej chrbtici, s ktorými mávamproblémy (bolesti, stuhnutosť), snažím sa mať chrbticu stále čo najuvoľnenejšiu. Okremtoho cvičievam kompletnú zostavu jogy. Tiež pijem 1 l vody ráno pred meditáciou,otužujem sa, plávam, posilňujem, bicyklujem, pestujem nordic walking, v zime backcountry skiing a pod. Dobrým osviežením počas dňa je aj šéfovská zostava.V priebehu dňa tiež skúmam, ako takto nastavená telo ovplyvňuje moje pocity.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a môj telesný pocit a prežívanie v uvoľnenosti.MyseľRelaxujem v dôležitých situáciách (neskôr v každej možnej situácii, kedy mi to lennapadne), sledujem svoje reakcie a pocity, ale najmä moju uvoľnenosť a schopnosťrelaxovať na tých najnemožnejších miestach a za najneobyčajnejších (ale ajnajobyčajnejších) situácií.Trikrát týždenne v saune žiarim dobro dôkladne (celá zostava).Denne žiarim dobro krátko ráno a večer.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a výsledky mojej uvoľnenosti.Potom si dám štartovaciu otázku (technika Môj výskum): Prečo je uvoľnenosť takádôležitá?
 8. 8. Čakám, čo sa mi z mysle vyplaví.Zapíšem odpoveď.Ostatné techniky, postupy v tomto týždni používam tak, ako mi príde. Sústredím sa lenna tréning uvoľňovania tela i mysle.Večerné reflektovanieReflektujem priebeh dňa. V prvom rade preskúmam otázky: Ako sa mi darilo správne sauvoľňovať a ako to prispieva ku kvalite môjho života.Pri podrobnejšom reflektovaní najintenzívnejšie prežitých situácií dodržiavam zásadu 3príjemné, úspešné aktivity a 2 menej úspešné, alebo aj neúspešné aktivity.Reflektovanie mi pôjde o to lepšie, čím viac situácií si počas dňa poznačím dopoznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu.Celotýždňové reflektovanieKoncom týždňa podobne reflektujem celý týždeň.
 9. 9. 4. Schopnosť správneho nastavenia a múdrosti • Šikovne, múdro nastavím myseľ a telo na najlepší možný výkon.TeloSnažím sa mať stále optimálne nastavené: uvoľnené všetky svaly, ktoré nepotrebujem naudržiavanie momentálnej polohy; dôležitá je najmä chrbtica: pri sedení, státí, chodení.Tvár je uvoľnená, keď sa mierne usmievame – niet lepšej motivácie pre uvoľneniesvalstva tváre! To je najlepšie nastavenie.Preto často vykonávam relaxáciu a nastavujem sa do relaxovaných polôh – PaU, Čo mibeží?, Som optimálne nastavený – pokojný a uvoľnený... V konaní aj myslení.V priebehu dňa tiež skúmam ako takto nastavené – uvoľnené – telo ovplyvňuje mojepocity a moju myseľ.Snažím sa mať stále rovnú chrbticu: pri sedení, státí, chodení. Na sedenie využívamdoma fitbal alebo PC vankúš. Často cvičím polohu hora a nastavujem sa do asertívnejpolohy (len jemne sa opieram chrbticou o panvu a pritom je chrbtica čo najrovnejšia) +plecia sú jemne posunuté dozadu, a tým sú prsia von a brucho trochu zatiahnuté.Osobitnú pozornosť venujem krížovej, hrudnej a krčnej chrbtici, s ktorými mávamproblémy (bolesti, stuhnutosť), snažím sa mať chrbticu stále čo najuvoľnenejšiu. Okremtoho cvičievam kompletnú zostavu jogy. Tiež pijem 1 l vody ráno pred meditáciou,otužujem sa, plávam, posilňujem, bicyklujem, pestujem nordic walking, v zime backcountry skiing a pod. Dobrým osviežením počas dňa je aj šéfovská zostava.V priebehu dňa tiež skúmam, ako takto nastavené telo ovplyvňuje moje pocity.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a môj telesný pocit a prežívanie v správnom nastavení.MyseľNastavujem myseľ v dôležitých situáciách (neskôr v každej možnej situácii, kedy mi tolen napadne), sledujem svoje reakcie a pocity, ale najmä moju uvoľnenosť a schopnosťnastaviť sa optimálne a relaxovať na tých najnemožnejších miestach a zanajneobyčajnejších (ale aj najobyčajnejších) situácií. Je to o postoji ducha k sebe, okoliua konkrétnym situáciám. Múdrosť = múdre, optimálne nastavenie odzrkadľujúce pokoj,pozitívny postoj a tichú radosť.Trikrát týždenne v saune žiarim dobro dôkladne (celá zostava).Denne žiarim dobro krátko ráno a večer.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a výsledky môjho nastavovania.
 10. 10. Potom si dám štartovaciu otázku (technika Môj výskum): Prečo je správne nastavenietaké dôležité?Čakám, čo sa mi z mysle vyplaví.Zapíšem odpoveď.Ostatné techniky, postupy v tomto týždni používam tak, ako mi príde. Sústredím sa lenna tréning správneho nastavovania tela i mysle – múdrosti.Večerné reflektovanieReflektujem priebeh dňa. V prvom rade preskúmam otázky: Ako sa mi darilo správne sanastavovať a ako to prispieva ku kvalite môjho života.Pri podrobnejšom reflektovaní najintenzívnejšie prežitých situácií dodržiavam zásadu 3príjemné, úspešné aktivity a 2 menej úspešné, alebo aj neúspešné aktivity.Reflektovanie mi pôjde o to lepšie, čím viac situácií si počas dňa poznačím dopoznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu.Celotýždňové reflektovanieKoncom týždňa podobne reflektujem celý týždeň.
 11. 11. 5. Schopnosť správnej radosti a etiky • Mám radosť zo seba, činnosti, situácie, osoby, ak sa dá. • Myslím a konám eticky: príjemné pre mňa i druhých, momentálne, aj neskôr.TeloSnažím sa mať stále uvoľnené telo – dobrú náladu, optimistický pohľad na všetky bytosti,veci a na svet ako celok, úsmev na tvári a iskru v zraku. Cvičievam často „chrobáka“ -metanie nohami a rukami a hlasný smiech. Čo najčastejšie sa niečím na svojom telepoteším – PaU, úsmev v zrkadle, dobrý pocit z cvičenia, pohybu, podania ruky, pohľadudo oka, tváre...V priebehu dňa tiež skúmam ako takto nastavené – usmiate a rozradostené – teloovplyvňuje moje pocity a moju myseľ.Snažím sa mať stále rovnú chrbticu: pri sedení, státí, chodení. Na sedenie využívamdoma fitbal alebo PC vankúš. Často cvičím polohu hora a nastavujem sa do asertívnejpolohy (len jemne sa opieram chrbticou o panvu a pritom je chrbtica čo najrovnejšia) +plecia sú jemne posunuté dozadu, a tým sú prsia von a brucho trochu zatiahnuté.Osobitnú pozornosť venujem krížovej, hrudnej a krčnej chrbtici, s ktorými mávamproblémy (bolesti, stuhnutosť), snažím sa mať chrbticu stále čo najuvoľnenejšiu. Okremtoho cvičievam kompletnú zostavu jogy. Tiež pijem 1 l vody ráno pred meditáciou,otužujem sa, plávam, posilňujem, bicyklujem, pestujem nordic walking, v zime backcountry skiing a pod. Dobrým osviežením počas dňa je aj šéfovská zostava.V priebehu dňa tiež skúmam, ako takto nastavená telo ovplyvňuje moje pocity.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a môj telesný pocit a prežívanie v správnej radosti a etickosti.MyseľNastavujem myseľ na radosť v dôležitých situáciách (neskôr v každej možnej situácii,kedy mi to len napadne), sledujem svoje reakcie a pocity, ale najmä moju uvoľnenosťa schopnosť nastaviť sa optimálne na radosť zo života a okamihu a relaxovať na týchnajnemožnejších miestach a za najneobyčajnejších (ale aj najobyčajnejších) situácií. Je too postoji ducha k sebe, okoliu a konkrétnym situáciám. Múdrosť = múdre, optimálnenastavenie odzrkadľujúce pokoj, pozitívny postoj a tichú radosť.Trikrát týždenne v saune žiarim dobro dôkladne (celá zostava).Denne žiarim dobro krátko ráno a večer.Konanie
 12. 12. Konám eticky v každej možnej situácii. Aj tam a vtedy, keď iní konajú ošmekársky,usilujú sa podplácať, podliezať latky, porušovať normy a škodiť komukoľvek. Mámradosť z takéhoto priameho konania, ktoré mi umožňuje žiť v mieri sám so sebou, bezvýčitiek a v láske k sebe takému, aký naozaj som (aj keď mám ďalšie možnosti rozvoja).Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a výsledky môjho radostného nastavovania sa na radosť.Potom si dám štartovaciu otázku (technika Môj výskum): Prečo je správna radosť a etikataká dôležitá?Čakám, čo sa mi z mysle vyplaví.Zapíšem odpoveď.Ostatné techniky, postupy v tomto týždni používam tak, ako mi príde. Sústredím sa lenna tréning správnej radosti a etickosti.Večerné reflektovanieReflektujem priebeh dňa. V prvom rade preskúmam otázky: Ako sa mi darilo správne saradovať, tešiť sa zo života i zo seba samého, konať eticky a priamočiaro a ako toprispieva ku kvalite môjho života.Pri podrobnejšom reflektovaní najintenzívnejšie prežitých situácií dodržiavam zásadu 3príjemné, úspešné aktivity a 2 menej úspešné, alebo aj neúspešné aktivity.Reflektovanie mi pôjde o to lepšie, čím viac situácií si počas dňa poznačím dopoznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu.Celotýždňové reflektovanieKoncom týždňa podobne reflektujem celý týždeň.
 13. 13. 6. Schopnosť správneho úsilia • Činnosť vykonávam s minimálnym potrebným úsilím.TeloSnažím sa mať stále uvoľnené telo a používať, napínať len tie svaly, ktoré sú na danúčinnosť nevyhnutne potrebné. Všetko ostatné je uvoľnené a odpočíva. Takto šetrímtelesnú i duševnú energiu a odbúravam zlý stres.V priebehu dňa tiež skúmam, ako takto uvoľnené telo ovplyvňuje moje pocity a mojumyseľ.Snažím sa mať stále rovnú chrbticu: pri sedení, státí, chodení. Na sedenie využívamdoma fitbal alebo PC vankúš. Často cvičím polohu hora a nastavujem sa do asertívnejpolohy (len jemne sa opieram chrbticou o panvu a pritom je chrbtica čo najrovnejšia) +plecia sú jemne posunuté dozadu, a tým sú prsia von a brucho trochu zatiahnuté.Osobitnú pozornosť venujem krížovej, hrudnej a krčnej chrbtici, s ktorými mávamproblémy (bolesti, stuhnutosť), snažím sa mať chrbticu stále čo najuvoľnenejšiu. Okremtoho cvičievam kompletnú zostavu jogy. Tiež pijem 1 l vody ráno pred meditáciou,otužujem sa, plávam, posilňujem, bicyklujem, pestujem nordic walking, v zime backcountry skiing a pod. Dobrým osviežením počas dňa je aj šéfovská zostava.V priebehu dňa tiež skúmam, ako takto nastavená telo ovplyvňuje moje pocity.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a môj telesný pocit a prežívanie v správnom úsilí.MyseľNastavujem myseľ na uvoľnenie v dôležitých situáciách (neskôr v každej možnejsituácii, kedy mi to len napadne), sledujem svoje reakcie a pocity, ale najmä mojuuvoľnenosť a schopnosť relaxovať na tých najnemožnejších miestach a zanajneobyčajnejších (ale aj najobyčajnejších) situácií. Je to o postoji ducha k sebe, okoliua konkrétnym situáciám. Múdrosť = múdre, optimálne nastavenie odzrkadľujúce pokoj,pozitívny postoj a optimálnu uvoľnenosť.Trikrát týždenne v saune žiarim dobro dôkladne (celá zostava).Denne žiarim dobro krátko ráno a večer.KonanieKonám relaxovane v každej možnej situácii.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a výsledky môjho nastavovania sa na uvoľnenosť.
 14. 14. Potom si dám štartovaciu otázku (technika Môj výskum): Prečo je správne úsilie takédôležité?Čakám, čo sa mi z mysle vyplaví.Zapíšem odpoveď.Ostatné techniky, postupy v tomto týždni používam tak, ako mi príde. Sústredím sa lenna tréning správneho úsilia.Večerné reflektovanieReflektujem priebeh dňa. V prvom rade preskúmam otázky: Ako sa mi darilo správne sausilovať a ako to prispieva ku kvalite môjho života.Pri podrobnejšom reflektovaní najintenzívnejšie prežitých situácií dodržiavam zásadu 3príjemné, úspešné aktivity a 2 menej úspešné, alebo aj neúspešné aktivity.Reflektovanie mi pôjde o to lepšie, čím viac situácií si počas dňa poznačím dopoznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu.Celotýždňové reflektovanieKoncom týždňa podobne reflektujem celý týždeň.
 15. 15. 7. Schopnosť správnej motivácie a dôvery • Hľadám pre činnosť a situáciu čo najviac dôvodov a efektov, prečo mám konať ochotne. • Dôverujem sebe i druhým, ak sa dá.TeloByť správne motivovaný a dôverovať predpokladá správnu sebadôveru. Preto sacieľavedome starám o svoje telo i dušu a ducha a na samotnú túto starostlivosť hľadámčo najviac dôvodov a efektov. Ráno meditujem pokoj, po kúpeli a otužovaní cvičím jogu,aby aj telo aj myseľ boli pružné, pevné a zdravé. Dvakrát týždenne posilňujem domaa systematicky budujem silu, vytrvalosť a pružnosť tela v kombinácii so stacionárnymbicyklom a chodievam kráčať do prírody (nordic walking) a aspoň raz týždenne plávať,v zime aj back country skiing. Večer reflektujem deň a predvídam nadchádzajúci deň,potom žiarim dobro a snažím sa všímavo usínať.Snažím sa mať stále rovnú chrbticu: pri sedení, státí, chodení. Na sedenie využívamdoma fitbal alebo PC vankúš. Často cvičím polohu hora a nastavujem sa do asertívnejpolohy (len jemne sa opieram chrbticou o panvu a pritom je chrbtica čo najrovnejšia) +plecia sú jemne posunuté dozadu, a tým sú prsia von a brucho trochu zatiahnuté.Osobitnú pozornosť venujem krížovej, hrudnej a krčnej chrbtici, s ktorými mávamproblémy (bolesti, stuhnutosť), snažím sa mať chrbticu stále čo najuvoľnenejšiu. Okremtoho cvičievam kompletnú zostavu jogy. Tiež pijem 1 l vody ráno pred meditáciou,otužujem sa, plávam, posilňujem, bicyklujem, pestujem nordic walking, v zime backcountry skiing a pod. Dobrým osviežením počas dňa je aj šéfovská zostava.V priebehu dňa tiež skúmam ako takto vypracované telo a rastúca sebadôvera ovplyvňujúmoje pocity a moju myseľ.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a môj telesný pocit a prežívanie v správnej motivácii.MyseľNastavujem myseľ na dôveru v seba aj v iných v každej možnej situácii a skúmam, čo toso mnou robí. Dôverujem svojmu ja i v tom, že bedlivo sledujem aj slabé signály svojhotela a mysle a žijem v mieri so sebou samým. Naše telo a signály mysle sú častonajlepšími radcami.Trikrát týždenne v saune žiarim dobro dôkladne (celá zostava).Denne žiarim dobro krátko ráno a večer.KonanieKonám motivovane a s dôverou v každej možnej situácii.
 16. 16. Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a výsledky môjho motivovania sa a dôvery.Potom si dám štartovaciu otázku (technika Môj výskum): Prečo sú správna motivácia adôvera také dôležité?Čakám, čo sa mi z mysle vyplaví.Zapíšem odpoveď.Ostatné techniky, postupy v tomto týždni používam tak, ako mi príde. Sústredím sa lenna tréning správnej motivácie a dôvery.Večerné reflektovanieReflektujem priebeh dňa. V prvom rade preskúmam otázky: Ako sa mi darilo správne samotivovať a dôverovať ako to prispieva ku kvalite môjho života.Pri podrobnejšom reflektovaní najintenzívnejšie prežitých situácií dodržiavam zásadu 3príjemné, úspešné aktivity a 2 menej úspešné, alebo aj neúspešné aktivity.Reflektovanie mi pôjde o to lepšie, čím viac situácií si počas dňa poznačím dopoznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu.Celotýždňové reflektovanieKoncom týždňa podobne reflektujem celý týždeň.
 17. 17. 8. Schopnosť správneho sústredenia • Venujem sa len jednej činnosti. • Ostatné podnety si zapíšem (ak sú dôležité) alebo označím:“ porucha“,“ porucha“ a vrátim sa k pôvodnej činnosti.TeloSnažím sa mať stále rovnú chrbticu: pri sedení, státí, chodení. Na sedenie využívamdoma fitbal alebo PC vankúš. Často cvičím polohu hora a nastavujem sa do asertívnejpolohy (len jemne sa opieram chrbticou o panvu a pritom je chrbtica čo najrovnejšia) +plecia sú jemne posunuté dozadu, a tým sú prsia von a brucho trochu zatiahnuté.Osobitnú pozornosť venujem krížovej, hrudnej a krčnej chrbtici, s ktorými mávamproblémy (bolesti, stuhnutosť), snažím sa mať chrbticu stále čo najuvoľnenejšiu. Okremtoho cvičievam kompletnú zostavu jogy. Tiež pijem 1 l vody ráno pred meditáciou,otužujem sa, plávam, posilňujem, bicyklujem, pestujem nordic walking, v zime backcountry skiing a pod. Dobrým osviežením počas dňa je aj šéfovská zostava.V priebehu dňa tiež skúmam, ako takto nastavená telo ovplyvňuje moje pocity.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a môj telesný postoj počas situácie, prípadný efekt z telesného postoja.MyseľSústreďujem sa v dôležitých situáciách (neskôr v každej možnej situácii, kedy mi to lennapadne), na to, čo práve robím. Všetko ostatné označujem ako „porucha“, „porucha“alebo si dôležité veci (myšlienky, nápady, vízie, obrazy...) poznačím a pokojnea láskyplne sa vrátim k jadrovej činnosti.Trikrát týždenne v saune žiarim dobro dôkladne (celá zostava).Denne žiarim dobro krátko ráno a večer.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a výsledky môjho úsilia koncentrovať sa na práve vykonávanú činnosť.Potom si dám štartovaciu otázku (technika Môj výskum): Ako vplýva lepšia koncentráciana skvalitnenie môjho života?Čakám, čo sa mi z mysle vyplaví.Zapíšem odpoveď.Ostatné techniky, postupy v tomto týždni používam tak, ako mi príde. Sústredím sa lenna tréning správneho sústredenia.
 18. 18. Večerné reflektovanieReflektujem priebeh dňa. V prvom rade preskúmam otázky: Ako sa mi darilosústreďovať sa na to, čo práve robím a aký to malo vplyv na zvyšovanie kvality môjhoživota.Pri podrobnejšom reflektovaní najintenzívnejšie prežitých situácií dodržiavam zásadu 3príjemné, úspešné aktivity a 2 menej úspešné, alebo aj neúspešné aktivity.Reflektovanie mi pôjde o to lepšie, čím viac situácií si počas dňa poznačím dopoznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu.Celotýždňové reflektovanieKoncom týždňa podobne reflektujem celý týždeň.
 19. 19. 9. Schopnosť správnej životosprávy • Žijem dobre a skromne.TeloSnažím sa mať stále rovnú chrbticu: pri sedení, státí, chodení. Na sedenie využívamdoma fitbal alebo PC vankúš. Často cvičím polohu hora a nastavujem sa do asertívnejpolohy (len jemne sa opieram chrbticou o panvu a pritom je chrbtica čo najrovnejšia) +plecia sú jemne posunuté dozadu, a tým sú prsia von a brucho trochu zatiahnuté.Osobitnú pozornosť venujem krížovej, hrudnej a krčnej chrbtici, s ktorými mávamproblémy (bolesti, stuhnutosť), snažím sa mať chrbticu stále čo najuvoľnenejšiu. Okremtoho cvičievam kompletnú zostavu jogy. Tiež pijem 1 l vody ráno pred meditáciou,otužujem sa, plávam, posilňujem, bicyklujem, pestujem nordic walking, v zime backcountry skiing a pod. Dobrým osviežením počas dňa je aj šéfovská zostava.V priebehu dňa tiež skúmam, ako takto nastavená telo ovplyvňuje moje pocity.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a moje telesné nastavenie počas situácie, prípadný efekt z telesného nastavenia.MyseľSústreďujem sa v dôležitých situáciách (neskôr v každej možnej situácii, kedy mi to lennapadne), na to, ako dobre a skromne si žijem. Keď cítim nejakú potrebu niečo kúpiť,zohnať a pod., pýtam sa, či to naozaj potrebujem a ako to prispeje k dobrému, noskromnému životu. Takéto spytovanie sa by nemalo mať vplyv na výber kvalitnýcha užitočných vecí, ktoré mi umožnia skvalitniť život svoj i svojich blízkych a okolia.Trikrát týždenne v saune žiarim dobro dôkladne (celá zostava).Denne žiarim dobro krátko ráno a večer.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a výsledky môjho úsilia sústavne prehodnocovať, čo naozaj potrebujem a ako tovyužívam.Potom si dám štartovaciu otázku (technika Môj výskum): Ako vplýva snaha žiť dobre askromne na skvalitnenie môjho života?Čakám, čo sa mi z mysle vyplaví.Zapíšem odpoveď.Ostatné techniky, postupy v tomto týždni používam tak, ako mi príde. Sústredím sa lenna tréning dobrého a skromného života.Večerné reflektovanieReflektujem priebeh dňa. V prvom rade preskúmam otázky: Ako sa mi darilo žiť dobre askromne a aký to malo vplyv na zvyšovanie kvality môjho života.
 20. 20. Pri podrobnejšom reflektovaní najintenzívnejšie prežitých situácií dodržiavam zásadu 3príjemné, úspešné aktivity a 2 menej úspešné, alebo aj neúspešné aktivity.Reflektovanie mi pôjde o to lepšie, čím viac situácií si počas dňa poznačím dopoznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu.Celotýždňové reflektovanieKoncom týždňa podobne reflektujem celý týždeň.
 21. 21. 10.Schopnosť správnej dobrosrdečnosti • Prajem dobro všetkým, ak sa mi dá. • Vykonávam činnosť s nadšením, prípadne aspoň bez odporu, ak sa dá.TeloSnažím sa mať stále rovnú chrbticu: pri sedení, státí, chodení. Na sedenie využívamdoma fitbal alebo PC vankúš. Často cvičím polohu hora a nastavujem sa do asertívnejpolohy (len jemne sa opieram chrbticou o panvu a pritom je chrbtica čo najrovnejšia) +plecia sú jemne posunuté dozadu, a tým sú prsia von a brucho trochu zatiahnuté.Osobitnú pozornosť venujem krížovej, hrudnej a krčnej chrbtici, s ktorými mávamproblémy (bolesti, stuhnutosť), snažím sa mať chrbticu stále čo najuvoľnenejšiu. Okremtoho cvičievam kompletnú zostavu jogy. Tiež pijem 1 l vody ráno pred meditáciou,otužujem sa, plávam, posilňujem, bicyklujem, pestujem nordic walking, v zime backcountry skiing a pod. Dobrým osviežením počas dňa je aj šéfovská zostava.V priebehu dňa tiež skúmam, ako takto nastavená telo ovplyvňuje moje pocity.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a moje telesné nastavenie počas situácie, prípadný efekt z telesného nastavenia.MyseľSústreďujem sa v dôležitých situáciách (neskôr v každej možnej situácii, kedy mi to lennapadne), na to, ako prajem dobro všetkým a všade a aké potešenie mi robí vykonávaťdanú činnosť.Trikrát týždenne v saune žiarim dobro dôkladne (celá zostava).Denne žiarim dobro krátko ráno a večer.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a výsledky môjho úsilia želať dobro všetkým a všade a vykonávať každú činnosťs nadšením.Čakám, čo sa mi z mysle vyplaví.Zapíšem odpoveď.Ostatné techniky, postupy v tomto týždni používam tak, ako mi príde. Sústredím sa lenna tréning dobrého a skromného života.Večerné reflektovanieReflektujem priebeh dňa. V prvom rade preskúmam otázky: Ako sa mi darilo priať dobrovšetkým a všade a vykonávať činnosti s nadšením.
 22. 22. Pri podrobnejšom reflektovaní najintenzívnejšie prežitých situácií dodržiavam zásadu 3príjemné, úspešné aktivity a 2 menej úspešné, alebo aj neúspešné aktivity.Reflektovanie mi pôjde o to lepšie, čím viac situácií si počas dňa poznačím dopoznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu.Celotýždňové reflektovanieKoncom týždňa podobne reflektujem celý týždeň.
 23. 23. 11.Schopnosť správnej štedrosti • Dám, vykonám, čo môžem a čo sa mi dá.TeloSnažím sa mať stále rovnú chrbticu: pri sedení, státí, chodení. Na sedenie využívamdoma fitbal alebo PC vankúš. Často cvičím polohu hora a nastavujem sa do asertívnejpolohy (len jemne sa opieram chrbticou o panvu a pritom je chrbtica čo najrovnejšia) +plecia sú jemne posunuté dozadu, a tým sú prsia von a brucho trochu zatiahnuté.Osobitnú pozornosť venujem krížovej, hrudnej a krčnej chrbtici, s ktorými mávamproblémy (bolesti, stuhnutosť), snažím sa mať chrbticu stále čo najuvoľnenejšiu. Okremtoho cvičievam kompletnú zostavu jogy. Tiež pijem 1 l vody ráno pred meditáciou,otužujem sa, plávam, posilňujem, bicyklujem, pestujem nordic walking, v zime backcountry skiing a pod. Dobrým osviežením počas dňa je aj šéfovská zostava.V priebehu dňa tiež skúmam, ako takto nastavená telo ovplyvňuje moje pocity.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a moje telesné nastavenie počas situácie, prípadný efekt z telesného nastavenia.MyseľSústreďujem sa v dôležitých situáciách (neskôr v každej možnej situácii, kedy mi to lennapadne a kedy to je vhodné), na to, ako dávam tým, ktorí to potrebujú, alebo len tak.Trikrát týždenne v saune žiarim dobro dôkladne (celá zostava).Denne žiarim dobro krátko ráno a večer.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a výsledky môjho úsilia dávať, konať, čo môžem a čo sa mi dá.Čakám, čo sa mi z mysle vyplaví.Zapíšem odpoveď.Ostatné techniky, postupy v tomto týždni používam tak, ako mi príde. Sústredím sa lenna tréning dobrého a skromného života.Večerné reflektovanieReflektujem priebeh dňa. V prvom rade preskúmam otázky: Ako sa mi darilo dávaťa vykonávať, čo môžem a čo sa mi dá.Pri podrobnejšom reflektovaní najintenzívnejšie prežitých situácií dodržiavam zásadu 3príjemné, úspešné aktivity a 2 menej úspešné, alebo aj neúspešné aktivity.Reflektovanie mi pôjde o to lepšie, čím viac situácií si počas dňa poznačím dopoznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu.Celotýždňové reflektovanie
 24. 24. Koncom týždňa podobne reflektujem celý týždeň.
 25. 25. 12.Schopnosť správneho rozhodovania • Konám uvedomelo na základe zváženia a slobodného rozhodnutia.TeloSnažím sa mať stále rovnú chrbticu: pri sedení, státí, chodení. Na sedenie využívamdoma fitbal alebo PC vankúš. Často cvičím polohu hora a nastavujem sa do asertívnejpolohy (len jemne sa opieram chrbticou o panvu a pritom je chrbtica čo najrovnejšia) +plecia sú jemne posunuté dozadu, a tým sú prsia von a brucho trochu zatiahnuté.Osobitnú pozornosť venujem krížovej, hrudnej a krčnej chrbtici, s ktorými mávamproblémy (bolesti, stuhnutosť), snažím sa mať chrbticu stále čo najuvoľnenejšiu. Okremtoho cvičievam kompletnú zostavu jogy. Tiež pijem 1 l vody ráno pred meditáciou,otužujem sa, plávam, posilňujem, bicyklujem, pestujem nordic walking, v zime backcountry skiing a pod. Dobrým osviežením počas dňa je aj šéfovská zostava.V priebehu dňa tiež skúmam, ako takto nastavená telo ovplyvňuje moje pocity.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a moje telesné nastavenie počas situácie, prípadný efekt z telesného nastavenia.MyseľSústreďujem sa v dôležitých situáciách (neskôr v každej možnej situácii, kedy mi to lennapadne a kedy to je vhodné), na to, ako sa správne rozhodujem – konám uvedomelo nazáklade zváženia a slobodného rozhodovania.Trikrát týždenne v saune žiarim dobro dôkladne (celá zostava).Denne žiarim dobro krátko ráno a večer.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a výsledky môjho úsilia správne sa rozhodovať.Čakám, čo sa mi z mysle vyplaví.Zapíšem odpoveď.Ostatné techniky, postupy v tomto týždni používam tak, ako mi príde. Sústredím sa lenna tréning správneho rozhodovania.Večerné reflektovanieReflektujem priebeh dňa. V prvom rade preskúmam otázky: Ako sa mi darilo správne sarozhodovať.Pri podrobnejšom reflektovaní najintenzívnejšie prežitých situácií dodržiavam zásadu 3príjemné, úspešné aktivity a 2 menej úspešné, alebo aj neúspešné aktivity.
 26. 26. Reflektovanie mi pôjde o to lepšie, čím viac situácií si počas dňa poznačím dopoznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu.Celotýždňové reflektovanieKoncom týždňa podobne reflektujem celý týždeň.
 27. 27. 13.Schopnosť správnej komunikácie a spolupráce • Najskôr počúvam. Hovorím, len ak to je potrebné. • Chválim aj pri najmenšej príležitosti. • Pomáham, ak ma o to požiadajú a zvážim, či môžem pomôcť.TeloSnažím sa mať stále rovnú chrbticu: pri sedení, státí, chodení. Na sedenie využívamdoma fitbal alebo PC vankúš. Často cvičím polohu hora a nastavujem sa do asertívnejpolohy (len jemne sa opieram chrbticou o panvu a pritom je chrbtica čo najrovnejšia) +plecia sú jemne posunuté dozadu, a tým sú prsia von a brucho trochu zatiahnuté.Osobitnú pozornosť venujem krížovej, hrudnej a krčnej chrbtici, s ktorými mávamproblémy (bolesti, stuhnutosť), snažím sa mať chrbticu stále čo najuvoľnenejšiu. Okremtoho cvičievam kompletnú zostavu jogy. Tiež pijem 1 l vody ráno pred meditáciou,otužujem sa, plávam, posilňujem, bicyklujem, pestujem nordic walking, v zime backcountry skiing a pod. Dobrým osviežením počas dňa je aj šéfovská zostava.V priebehu dňa tiež skúmam, ako takto nastavená telo ovplyvňuje moje pocity.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a moje telesné nastavenie počas situácie, prípadný efekt z telesného nastavenia.MyseľSústreďujem sa v dôležitých situáciách (neskôr v každej možnej situácii, kedy mi to lennapadne a kedy to je vhodné), na to, ako správne komunikujem a spolupracujem.Trikrát týždenne v saune žiarim dobro dôkladne (celá zostava).Denne žiarim dobro krátko ráno a večer.Záznam: Do poznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu – zapíšemsituáciu a výsledky môjho úsilia správne komunikovať a spolupracovať.Čakám, čo sa mi z mysle vyplaví.Zapíšem odpoveď.Ostatné techniky, postupy v tomto týždni používam tak, ako mi príde. Sústredím sa lenna tréning správnej komunikácie a spolupráce.Večerné reflektovanieReflektujem priebeh dňa. V prvom rade preskúmam otázky: Ako sa mi darilo správnekomunikovať a spolupracovať.
 28. 28. Pri podrobnejšom reflektovaní najintenzívnejšie prežitých situácií dodržiavam zásadu 3príjemné, úspešné aktivity a 2 menej úspešné, alebo aj neúspešné aktivity.Reflektovanie mi pôjde o to lepšie, čím viac situácií si počas dňa poznačím dopoznámkového zošita – denníka Moja istá cesta k úspechu.Celotýždňové reflektovanieKoncom týždňa podobne reflektujem celý týždeň.

×