tentang tangga

1,381 views

Published on

DONT FORGET TO ADD ME AT FACEBOOK (www.facebook.com/izam.lukman) & SKYPE (izam.lukman)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,381
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

tentang tangga

  1. 1. tangga<br /><ul><li>Definisi</li></ul>Tanggaadalahsebahagian yang pentingdalampembinaanbangunan. Iamembolehkanperhubunganataulaluanturun-naik yang mudahdiantarasatutingkatdengantingkat yang lain didalamsesebuahbangunan.<br /><ul><li>Pembinaantanggadapatdibahagikankepada EMPAT jenisutama,iaitu: </li></ul>   a. TanggaLarianLurus<br />   b. TanggaSukuPusingan<br />   c. TanggaSeparuhPusingan<br />   d. TanggaGeometri<br />
  2. 2. TanggaLarianLurus<br /><ul><li>Tanggalarianlurusmeliputisatuderetananaktangga yang menghubungkandarisatutingkatketingkat yang lain dalamsatuarah. Untuktanggalarianlurus yang terlalupanjangbolehdiputuskandenganpembinaanpelantarperantaraansupayamendapatkanderetananaktangga yang lebihsenangdanselesadidaki. </li></li></ul><li><ul><li>Penggunaantanggalurusmemberikanrupabentuk yang paling mudahdanmurahdalampembinaantangga.</li></li></ul><li>TanggaSukuPusingan<br /><ul><li>Tanggainimeliputiduaderetananaktangga yang meningkatdarilantaibawahkelantaiatasdenganpelantar yang membeloksejauh 90 ̊ (sukupusingan) dipertengahannya</li></li></ul><li><ul><li>Penggunaantanggasukupusinganamatsesuaiuntukruangbukaantangga yang terhaddimanatanggalarianlurustidakdapatdigunakan.</li></li></ul><li>TanggaSeparuhPusingan<br /><ul><li>Tanggainimeliputiduaderetananaktanggameningkatdarilantaibawahkelantaiatasdenganpelantar yang memusingmelalui 180̊ (separuhpusingan) dipertengahannya. Kedua-duaderetanaktanggaadalahselari. Susunananaktanggadilantaiatasbiasaberakhirdiatastitikpermulaanpadalantaibawah</li></li></ul><li><ul><li>Iniakanmenghasilkanbilangananaktangga yang samauntukkedua-duaderetantanggaini. Penggunaantanggaseparuhpusinganamatsesuaisebagaitanggaawam, terutamanyasebagaitanggakecemasanuntukbangunan-bangunanpejabat yang bertingkat-tingkat.</li></li></ul><li>TanggaGeometri<br /><ul><li>Tanggainimeliputisatuderetananaktanggaberterusan yang disusunmengelilingitupangtengahmenjadikansatutanggakeliling. Pembinaantanggakelilingmemerlukankawasanlantaikeciltetapikegunaannyaadalahterhadkeranaiatidaksesuaiuntukmemindahkanbarang-barangbesarsepertiperabotdisebabkankesempitananaktanggaini.</li></li></ul><li>SekianTerimaKasih                 <br />

×