Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wiki

572 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wiki

 1. 1. Wiki w nauczaniu języka obcego Iwona Moczydłowska 4 listopada 2011r.
 2. 2. Przykłady5th Grade Writing Project wiki Flat Classroom Project Holocaust Wiki Project Studying Societies at JHKThousand and One Flat World Tales Project Westwood School Wiki wikiHow Wikicities Wikipedia
 3. 3. Porównanie Blogi WikiMocno spersonalizowane Znacząco uwspólnioneSkoncentrowane na procesie Nacisk na treściAdministrowane przez jednostkę Administrowane przez wiele osóbEdytowany przez twórcę Edytowane przez każdegoZorganizowane chronologicznie Niezliczone sposoby organizacjiUstrukturyzowane Elastyczne
 4. 4. Zadania• Rejestracja • Nadawanie uprawnieo,• Założenie wiki (strony) – zapraszanie członków typy (publiczny, • Dodawanie plików, chroniony, prywatny) w tym obrazów• Edycja • Oglądanie mapy strony,• Tworzenie linków • Przegląd zmian (Historia)• Tworzenie stron • Edycja paska nawigacji• Zmiana nazwy stron • Wykorzystanie funkcji• Usuwanie stron dyskusji• Zamykanie stron• Zmiana ustawieo graficznych, kolory tła, czcionka;
 5. 5. Gdzie zacząd?Handouts: http://classroomth.pbwiki.com
 6. 6. Cechy wiki• Z natury oparte na współpracy• Zróżnicowany poziom dostępu• Możliwośd wkładu, edytowania, usuwania• Historia zmian pozwala przywrócidpoprzednie wersje• Funkcja Dyskusja i komentarze umożliwiająwymianę zdao i współpracę• Możliwośd włączenia informacji i mediów zróżnorodnych źródeł (audio, video, RSS, itd.) Handouts: http://classrootech.pbwiki.com
 7. 7. Wdrażanie wiki w klasie1. Przygotowanie zadania (1h)2. Realizacja zadania (1h - 1 rok)• np. Sławne postaci (2 h)(G. Dudeney, N. Hockly, How to teach with technology, Pearson Longman 2007)• projekt np. Życie szkoły (1 miesiąc)(P. Sze, Online collaborative Writing Using Wikis, Internet TESL Journal 2008)• Cinderella – historia z punktu widzenia różnych postaci (R.Fountain)• pisanie tekstu do Wikipedii3. Ewaluacja
 8. 8. Pomysły na projekty• Informacje o książkach• Burza mózgów• Strona klasy, blog klasy• Historia szkoły• Planowanie przedsięwzięd: koncertu, przyjęcia (plan i podział obowiązków)• Tworzenie dwiczeo dla innych uczniów• Pisanie opowiadao• Wiersze• Listy do redakcji/wydawcy• Zabawa w Agony Aunt (porady)
 9. 9. Pomysły• Wzbogacanie opisu• Opowiadanie – kontynuacja• Opowiadanie z użyciem określonych wyrazów• Warsztaty poetyckie• Analiza dzieła literackiego• Recenzje• Biogramy• Klasowa encyklopedia• Broszura turystyczna• Listy słówek z przykładami użycia• Opis wycieczki• Opis tradycji – porównanie w innych krajach
 10. 10. Pomysły• Instrukcje, poradniki, słowniki• Projekt klasowy, grupowy• List lub oświadczenie całej klasy• Praca nad pomysłami, dokumentami, materiałami• Dokumenty klasy, szkoły• Uczniowskie książki, gazety• Przestrzeo do grupowej dyskusji
 11. 11. Wiki klasowe Burza mózgów Podsumowanie lekcji Dzielenie się pomysłami, wiedzą na nowe tematyRealizacja projektów Portfolia uczniowskieLinki do użytecznych stron Prace indywidualne uczniów Prosta strona internetowa Rozpowszechnienie informacji o klasie na zewnątrz Współpraca pomiędzy nauczycielami Handouts: http://classromtech.pbwiki.com
 12. 12. Korzyści z pisania w grupie• Nacisk na mocne strony wszystkich członków grupy• Przygotowanie uczniów do przyszłej pracy• Natychmiastowa informacja zwrotna od współpracowników oraz ocena rówieśnicza• Mniej do oceny dla nauczyciela
 13. 13. Korzyści z wykorzystania wiki• Możliwośd dzielenia się osiągnięciami z rodzicami, opiekunami, rówieśnikami, itd.• Promuje współpracę• Funkcja „Historia” skłania do refleksji• Sama w sobie wzmacnia sprawnośd pisania• Możliwośd publikowania• Motywujące
 14. 14. Niekorzystne cechy• Niepewna jakośd i wiarygodnośd treści• Chaos i rozproszenie• Zagrożenie dla prywatności• Niedostateczna ochrona danych• Dostęp wielu osób do edycji zawartości może skutkowad szkodami, nawet wandalizmem• Niemożliwa symultaniczna edycja
 15. 15. Użyteczne adresyTworzenie wiki• Wikispaces http://www.wikispaces.com/• PB wiki http://pbwiki.com/• Wetpaint wiki http://www.wetpaint.com/• Writeboard http://www.writeboard.com/Netografia• The STOLEN principle http://stolenprinciple.pbwiki.com/• The Wiki Revolution http://tesl-ej.org/ej44/m1.html• Using wikis for teacher development• http://nikpeachey.blogspot.com/search/label/wiki

×