Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Waag Society, Apps for Amsterdam 2012

1,184 views

Published on

www.waag.org/opendata

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Waag Society, Apps for Amsterdam 2012

 1. 1. Ivonne Jansen, ivonne@waag.org Waag Society
 2. 2. Waag Society
 3. 3. Wat is Open Data• Open data is data die door iedereen vrij gebruikt, hergebruik en verspreid mag worden• Dat betekent geen juridische of financiële beperkingen• Hooguit mag naamsvermelding gevraagd worden• Of de vraag de bewerking van de data onder gelijke voorwaarden te delen• Waarom? Dit maakt het mixen van datasets mogelijk (interoperabiliteit) www.waag.org/opendata
 4. 4. Waarom Open Data• Transparante en democratische overheid• Burgerparticipatie• Empowerment van burgers• Ontstaan van nieuwe diensten en producten• Stimuleren van innovatie• Efficiëntere services van de overheid• Vergroten van effectiviteit van de overheid• Nieuwe kennis over dataset combinaties en patronen www.waag.org/opendata
 5. 5. Quotes• ‘There will be an increase in government information, becoming ever more accessible’ - Minister Donner, launch of data.overheid.nl, september 2011• ‘We can make information accesible for free more often’ ‘This enables smart entrepeneurs to create new markets’ - Minister Verhagen, announcement national satelite images databank, oktober 2011• ‘We will be working with stakeholders on guidelines for licensing open government data: and on a pan-European portal as a single point of access to all such data’ - Vice president of European Commission, Neelie Kroes, februari 2012 www.waag.org/opendata
 6. 6. Economische waarde• De Europese Commissie schat 40 miljard op jaarbasis voor de EU• Hoe? Ruwe data is de ‘olie’ voor developers• De Open Data Strategie van de Europese Commissie luidt als volgt: • Alle data van de overheid moet beschikbaar worden gesteld voor ieder doel, tenzij door copyright van derden beschermd • Publieke instellingen mogen niet geen geld vragen voor de ontsluiting van deze data, hooguit kostprijs voor individuele verzoeken • Data moet in machine leesbare standaarden ontsloten worden • Er komt toezichthouder om deze regels te bekrachtigen • Archieven, musea en bibliotheken moeten meegaan in deze regels www.waag.org/opendata
 7. 7. Apps contestto be or not to be...
 8. 8. Kwaliteit Apps =Kwaliteit Data
 9. 9. WorldBankApps for Development
 10. 10. Nationale DatabankWegverkeersgegevens
 11. 11. < 18 jaar
 12. 12. Developers
 13. 13. Studenten
 14. 14. Bedrijven
 15. 15. Startups
 16. 16. Lokaal
 17. 17. Nationaal
 18. 18. Internationaal
 19. 19. In Nederland ?
 20. 20. Data OpenenStap voor Stap www.waag.org/opendata
 21. 21. Keuze dataset• Hoe bepaal je welke data je gaat vrijgeven, maak een overzicht: • Vraag het de community • Hoge kosten? Waardevolle data! • Makkelijk vrij te geven sets • Wat doen anderen? www.waag.org/opendata
 22. 22. Licentie• Zorg voor een juridisch correcte oplossing• Kies een ‘Open Definition’ licentie • Creative Commons, CC Zero • Open Data Commons www.waag.org/opendata
 23. 23. Data beschikbaar maken• Data in meest ruwe vorm• Zo compleet mogelijk• Machine leesbaar, open standaarden• Tijdigheid• Contactgegevens• Beschrijving en uitleg• File of API www.waag.org/opendata
 24. 24. Apps for Amsterdam 2011 www.waag.org/opendata
 25. 25. Statistieken• Amsterdam has ca. 780,000 residents • Of these, ca. 45,000 work in the IT sector and ca. 48,000 in the creative industries• Total out of pocket costs for kickoff event, hackathon event and award ceremony: Euro 16,000.-• Total hours spent on preparation and execution of the contest: ca. 900 (between the three partners)• Total cost of the price money: Euro 14,500.-, divided over 21 prizes• Funding throught Open Cities (project co-funded by European Union) plus Economic Affairs Amsterdam• 22 data sets made available by city of Amsterdam• Total of 48 Apps submitted
 26. 26. Statistieken• Nearly 60,000 unique visitors on the website in contest period• 2,076 votes through the website from 822 unique IP addresses• 20 positive remarks, including: challenging; nice, good or even excellent initiative; fun, good start, hack day a positive experience, good to be part of• Only 3 negative remarks: not enough time for development, keep Apps hidden until voting, difference between private/corporate entries unclear
 27. 27. Publieksstemmen
 28. 28. Gemeente Amsterdam• 22 data sets• Open Data Council initiative accepted Centre District• ACAM Accountancy en Advies • Dienst Stadstoezicht• Afval en Energie Bedrijf • Dienst Werk en Inkomen• Bestuursdienst • Dienst Wonen, Zorg en Samenleven• Brandweer Amsterdam-Amstelland • Dienst Zuidas• Bureau Monumenten & Archeologie • Economische Zaken• Coordinatiestelsel Werken aan de weg • GGD Amsterdam• Dienst Advies en Onderzoek • Haven Amsterdam• Dienst Basisinformatie • Ingenieursbureau Amsterdam• Dienst Belastingen • Ontwikkelingsbedrijf• Dienst ICT • Projectbureau Noordwaarts• Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer • Projectmanagement Bureau• Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling • Servicehuis Personeel• Dienst Milieu en Bouwtoezicht • Stadsarchief Amsterdam• Dienst Noord/Zuidlijn • Stadsbank van Lening• Dienstverlening en Facilitair Management • VGA Verzekeringen• Dienst Ruimtelijke Ordening • Waternet
 29. 29. Lessons learned• Define measure of succes• Validate Apps• Involve a media partner• Simplify voting for the public• Go for high quality data• Have regular stakeholder meetings• Mobilise the community• Timing & time spam• Involve academia
 30. 30. Evaluatie developers• A need for services in their own lives, like information for people with a disability.• Expanding professional network by participation in events• Talking to policymakers gave inspiration to make Apps• Many Apps (or app ideas) were born during the ‘hackathon’ coding event• Getting experience with open datasets• Creative outlet (hobby)• Curiosity about the datasets• The contest puts the developer in the spotlight• Opportunity to expand existing app with new data• Being a part of the global “Apps” movement •• Closing the gap between government and ICT entrepreneurs
 31. 31. Waag Open Space• 19 maart, Apps for Amsterdam evaluatie• +/- 50 developers aanwezig• Zij geven aan: • Meer hackathon / code events • Zoveel mogelijk contact met data eigenaren • Elkaar helpen waar mogelijk • Investeren in API’s • Duidelijke uitleg bij betekenis datasets • Meer data • Meer data • Meer data!
 32. 32. Apps for Amsterdam 2012 www.waag.org/opendata
 33. 33. Doelstelling• Meer datasets beschikbaar: we streven naar 50 datasets in 2012.• Hogere eisen aan datasets: compleet, tijdig (regelmatig geupdate), machine leesbaar, open formaat, vrij van licentie.• Centrale ontsluiting: liefst middels een Open Data portaal dat gebruik maakt van standaarden, tot die tijd via een centrale plek binnen de gemeente.• Duidelijke aanspreekpunten: developers moeten eenvoudig in contact kunnen komen met de data eigenaar voor vragen.• Verrijking van data vanuit de community: developers kunnen de gemeente helpen datasets te verbeteren en te verbreden• Duurzame apps: binnen ieder thema een app met een gedegen business model dat binnen een ecosysteem land www.waag.org/opendata
 34. 34. Gemeente Amsterdam, 2012• Contest together with AIM, Amsterdam Innovation Motor• Goal is 50+ sustainable data sets• ACAM Accountancy en Advies • Dienst Stadstoezicht• Afval en Energie Bedrijf • Dienst Werk en Inkomen• Bestuursdienst • Dienst Wonen, Zorg en Samenleven• Brandweer Amsterdam-Amstelland • Dienst Zuidas• Bureau Monumenten & Archeologie • Economische Zaken• Coordinatiestelsel Werken aan de weg • GGD Amsterdam• Dienst Advies en Onderzoek • Haven Amsterdam• Dienst Basisinformatie • Ingenieursbureau Amsterdam• Dienst Belastingen • Ontwikkelingsbedrijf• Dienst ICT • Projectbureau Noordwaarts• Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer • Projectmanagement Bureau• Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling • Servicehuis Personeel• Dienst Milieu en Bouwtoezicht • Stadsarchief Amsterdam• Dienst Noord/Zuidlijn • Stadsbank van Lening• Dienstverlening en Facilitair Management • VGA Verzekeringen• Dienst Ruimtelijke Ordening • Waternet www.waag.org/opendata
 35. 35. Weerstanden• We raken ons specialisme kwijt• We worden op de vingers gekeken• Wat als er fouten in de data zitten• Teveel risico op privacy schending• De kosten zijn te hoog• Mensen gaan foute conclusies trekken• We hebben de kwaliteit niet in de hand• Kwetsbaarheden in de infrastructuur komen naar boven www.waag.org/opendata
 36. 36. Weerstanden• We raken ons specialisme kwijt• • Er ontstaat meer vertrouwen in het specialisme We worden op de vingers gekeken• • De overheid is transparant Wat als er fouten in de data zitten• • Burgers kunnen helpen de data compleet te maken Teveel risico op privacy schending• • Geaggregeerde data is veilig De kosten zijn te hoog• • Meer efficiency en effectiviteit Mensen gaan foute conclusies trekken• • Er ontstaan verrassende combinaties We hebben de kwaliteit niet in de hand• • Best practices komen bovendrijven Kwetsbaarheden in de infrastructuur komen naar boven • Betrokkenheid van burgers wordt vergroot www.waag.org/opendata
 37. 37. Continuiteit van Apps• Voor individuele developers is het lastig een app naar een volgend niveau te tillen• Wanneer de app niet vernieuwd worden stagneert het aantal downloads snel• Apps raken verouderd wanneer de data waarmee gewerkt wordt niet geupdate wordt• De reputatie van een app developer wordt geschaad wanneer de data waarmee gewerkt wordt niet compleet of stabiel is www.waag.org/opendata
 38. 38. Thema’s• Mobiliteit Cor Vos• (Klimaat &) Energie Stef le Fevre• Leegstand Paul Oudeman• Democratie Ger Baron• Veiligheid Bart van Leeuwen• Toerisme & Cultuur Diana van Loenen www.waag.org/opendata
 39. 39. www.waag.org/opendata
 40. 40. www.waag.org/opendata
 41. 41. Programma voor 2012• Werksessies• Kennisbijeenkomsten• Lancering wedstrijd• Hackaton• Tussentijdse evaluatie concepten• Uitreiking winnaars per thema• Lessons learned event• Open Data Safari• PICNIC: Open Data Track
 42. 42. Wedstrijd• Drie fasen: • Concept ontwikkeling Open voor iedereen met een goed idee Selectie beste ideeen binnen ieder thema • App ontwikkeling Ontwikkeling van een werkende app Samenwerking realiseren met stakeholders Business model uitwerken Een (of meerder) winnaar(s) binnen ieder thema • Valoratie App vindt plek binnen ecosysteem Uitwerking van App naar Bedrijf Lessons learned event met terugblik
 43. 43. Samenwerking• Organisatie door Waag Society, Amsterdam Innovatie Motor en O&S Gemeente Amsterdam• Samenwerking met thema eigenaren• MediaGilde• Appsterdam• Hack de overheid
 44. 44. Platform• www.amsterdam.nl/data• CKAN• Open Source oplossing• Fraunhofer Instituut Berlijn
 45. 45. • https://github.com/fraunhoferfokus/opendata-platform
 46. 46. Aan de slag www.waag.org/opendata
 47. 47. Thema sessie• Doel: breng het thema in kaart voor de developers• Uitkomst wordt online gepubliceerd om ideeën en richting te geven aan de developer• 10.00 - 11.15 Breng thema in kaart: netwerk, data, processen, politiek en burger• 11:15 Pauze• 11:30 - 12.00 Inventariseer kansen en knelpunten• 12:00 - 12.30 Feedback ronde, korte presentatie thema hoofden• 12:30 Lunch
 48. 48. Thank YouIvonne Jansen, ivonne@waag.org

×