Successfully reported this slideshow.

Microsoft Infosecurity.nl 2009

514 views

Published on

Afspraak 12 juli 2009 Joris Geertman

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Microsoft Infosecurity.nl 2009

 1. 1. Microsoft, Infosecurity.nl 2009 Leadmarketing© Strategiecoach© Floormanager© X Corporate Waarom beurzen? Marketing tools Zekerheid en Comfort Beurspresentatie
 2. 2. Agenda - Introductie Infosecurity.nl/Storage Expo/LinuxWorld/Tooling Event - Doelstellingen - Wie zijn interessante partijen? - Mogelijke insteek - Kans van slagen? Leadmarketing© Strategiecoach© Floormanager© X Corporate Waarom beurzen? Marketing tools Zekerheid en Comfort Beurspresentatie
 3. 3. Bezoekers cijfers • Het totaal aantal bezoekers in 2008 is gestegen naar 8.772 (totaal pre registraties is 12.723) In 2007 waren er 8.733 bezoekers. • Gemiddeld heeft een bezoeker 9.8 stands op eigen beurs bezocht (in 2006 gem. 8.9) • Gemiddelde bezoekduur is 4:11 (4:09 in 2007, seminars is met 2 min. gegroeid) Ta b e l 1 G e m i d d e ld a a n t a l c o n t a c t e n e n le a d s IFS/SE ‘08 Gem. aantal bezoekers per stand (gemeten badge scans) 127 Gem aantal voorregistraties (per exposant) 32 Gem. Show in aantallen (per exposant) 19 Conversie show in percentage 59.4% Bron: Marvel Leadmarketing© Strategiecoach© Floormanager© X Corporate Waarom beurzen? Marketing tools Zekerheid en Comfort Beurspresentatie
 4. 4. Bezoekersprofiel abe l 1 H e rk o m s t b e z o e k n a a r s e c to r IFS ‘08 STO ‘08 LW ‘08 TO ‘08 Automatisering - consultancy 21% 21% 25% 25% Overheid 12% 8% 10% 10% Zakelijke Dienstverlening 9% 8% 8% 10% Onderwijs 8% 5% 10% 11% Automatisering - leveranciers standaard software 6% 4% 4% 5% Automatisering - leveranciers hardware 5% 15% 3% 1% Financiële dienstverlening 5% 4% 3% 4% Telecommunicatie 4% 4% 4% 3% Automatisering - leveranciers maatwerk software 3% 3% 6% 4% Media / Communicatie 3% 4% 3% 2% Industrie 3% 3% 2% 3% Gezondheids-/welzijnszorg 3% 5% 4% 3% Groothandel & handelsbemiddeling 1% 1% 1% 1% Bouw 1% 1% 1% 1% Landbouw en visserij 1% <1% 1% <1% Verzekeringswezen 1% 1% <1% 1% Vervoer & opslag 1% 1% 1% 1% Nutsbedrijven <1% <1% <1% <1% Horeca / Toerisme <1% <1% 1% <1% Overige dienstverlening 4% 4% 4% 4% Anders 10% 11% 11% 10% Bron: bezoekersregistratie Leadmarketing© Strategiecoach© Floormanager© X Corporate Waarom beurzen? Marketing tools Zekerheid en Comfort Beurspresentatie
 5. 5. Achtergrond bezoekers Ta b e l 2 Ro l va n de be zo e ke r IFS ‘08 IFS ‘07 STO ‘08 STO ‘07 LW ‘08 LW ‘07 TO ‘08 TO ‘07 Eindgebruiker 38% 39% 37% 40% 44% 42% 50% 44% Adviseur 32% 34% 22% 23% 34% 31% 31% 32% Reseller 15% 13% 20% 16% 10% 10% 10% 12% Fabrikant/ ontwikkelaar 9% 9% 14% 14% 10% 14% 6% 4% Distributeur 5% 5% 7% 7% 2% 3% 3% 8% Bron: bezoekersregistratie l 3 B e s lis s i n g s b e v o e g d h e i d IFS ‘08 IFS ‘07 STO ‘08 STO ‘07 LW ‘08 LW ‘07 TO ‘08 TO ‘07 Eindbeslisser 16% 16% 14% 12% 21% 20% 15% 18% Medebeslisser 24% 28% 27% 31% 22% 24% 30% 31% Adviseur 35% 37% 33% 38% 31% 29% 37% 37% Niet betrokken 24% 19% 26% 19% 26% 27% 18% 14% Bron: bezoekersregistratie 4 H e r k o m s t b e z o e k n a a r b e d r ijf s g r o o t t e Aantal werknemers 2008 2007 2006 1-9 22% 21% 24% 10-99 24% 23% 24% 100-499 17% 19% 19% 500 en meer 37% 37% 33% Totaal 100% 100% 100% Bron: Marvel Leadmarketing© Strategiecoach© Floormanager© X Corporate Waarom beurzen? Marketing tools Zekerheid en Comfort Beurspresentatie
 6. 6. Doelstellingen? • Exposure (Naamsbekendheid) • Kennis (expertise tonen) • Lead generatie (Traffic) • Imago (bepaalde uitstraling) • Netwerk (klanten/partners) Be tre kke n van partne rs ? • Zijn er vertegenwoordigende partners? • Op welke manier zijn partners betrokken bij de propositie naar de klant? Leadmarketing© Strategiecoach© Floormanager© X Corporate Waarom beurzen? Marketing tools Zekerheid en Comfort Beurspresentatie
 7. 7. Wat is de gewenste doelgroep voor een Microsoft? • Uit welke sector is de gewenste doelgroep afkomstig? • Welke rol (functieniveau) vervult de gewenste doelgroep in de organisatie? • Wat is het gewenste beslissingsniveau? (CXO, IT Manager, Systeembeheerder?) • Welke bedrijfsgrootte is van belang? Leadmarketing© Strategiecoach© Floormanager© X Corporate Waarom beurzen? Marketing tools Zekerheid en Comfort Beurspresentatie
 8. 8. VNU “Leadgeneratie Tools” bij deelname • Exporoute / Catalogus (matchmaking) • Klantenportaal (rapportage & leadsdatabase) • Digitale relatiekaart (incl. bedankt mail) • Hardcopy uitnodigingskaarten • Links en banners (via beursdating website) • Kick-Off (9 September 2009) • Strategiecoach • Leadgenerator Leadmarketing© Strategiecoach© Floormanager© X Corporate Waarom beurzen? Marketing tools Zekerheid en Comfort Beurspresentatie
 9. 9. Exporoute Het doel van de module is om bezoekers via de registratie module door middel van specifieke interessevragen te matchen met het profiel van de deelnemers. Op deze manier krijgen bezoekers een concreter aanbod en zal het de intentie van bezoek vergoten, waardoor ook de exposant kwalitatief beter bezoek kan creëren op de stand of in de sessie. Deelnemers kunnen gratis “white papers” en “cases” te uploaden in de module. Dit vergroot de kans om bezoekers attent te maken op de eigen area’s of expertise. Downloads van deze documenten resulteren in concrete “leads”. Unieke bezoekers: 15.593 Aantal Whitepapers: 433 (IFS) + 239 (SE) Aantal leads: 797 (IFS) + 264 (SE) Aantal Downloads: 1.121(IFS) + 446 (SE) 30% van bezoek, bezoekt de website 2 of meer keer. Leadmarketing© Strategiecoach© Floormanager© X Corporate Waarom beurzen? Marketing tools Zekerheid en Comfort Beurspresentatie
 10. 10. Klantenportaal Leadmarketing© Strategiecoach© Floormanager© X Corporate Waarom beurzen? Marketing tools Zekerheid en Comfort Beurspresentatie
 11. 11. Zijn de doelstellingen behaald ? Leadmarketing© Strategiecoach© Floormanager© X Corporate Waarom beurzen? Marketing tools Zekerheid en Comfort Beurspresentatie
 12. 12. Voorbeeld London: “Microsoft PAVILJOEN”: Een paviljoen/plein, waar meerdere MS-partners bij elkaar staan met ieder een eigen hoek (of table top) om een centraal plein heen. Ruimte/ Lounge voor 1-op-1 meetings van bezoekers met een MS- partners om te spreken over de invulling van de MS-partner bij dat bedrijf. Bijvoorbeeld: • Geheel uitstraling is MS look&feel • MS zorgt voor contactgegevens van partners • Betrokkenheid MS naar partners is essentieel • Workshop/presentatie? • Uitnodigen van klanten door MS-partners • Lounge voor eindgebruikers Leadmarketing© Strategiecoach© Floormanager© X Corporate Waarom beurzen? Marketing tools Zekerheid en Comfort Beurspresentatie
 13. 13. Kans van slagen - Wat zijn de criteria om deelname voor 2009 te bepalen? - Vragen of opmerkingen? Leadmarketing© Strategiecoach© Floormanager© X Corporate Waarom beurzen? Marketing tools Zekerheid en Comfort Beurspresentatie

×