Successfully reported this slideshow.

4. Paisaxes naturais

0

Share

Upcoming SlideShare
O solo ainara-l
O solo ainara-l
Loading in …3
×
1 of 57
1 of 57

4. Paisaxes naturais

0

Share

Download to read offline

Colección de diapositivas para o estudio das paisaxes naturais de España. Tema integrado no currículo de Xeografía de 2º curso de bacharelato

Colección de diapositivas para o estudio das paisaxes naturais de España. Tema integrado no currículo de Xeografía de 2º curso de bacharelato

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

4. Paisaxes naturais

 1. 4. Evolución do solo A idade do solo O clima A vexetación O releve O substrato A acción antrópica Tempera turas Preci- pitacións
 2. 5. Tipos de solos Poden ser Incipientes P.P. diferenciado P. diferenciado P. de deterioración Fluvisoles Litosoles Regosoles Non presentan horizontes Leptosoles Ránkers Rendzinas Xerosoles S. Salinos Vertisoles Areosoles Andosoles Sobre pendentes C. Áridos Materiais que dificultan A súa diferenciación S. Pardos P. Húmidos P. Meridionais P. Calcarios S. Vermellos Histosoles Siliceos Calcarios Humidais Podsoles Lixiviados
 3. 7. 1. 2. 3. 4. As paisaxes naturais: variables naturais.
 4. 8. As paisaxes naturais: forma
 5. 9. As paisaxes naturais: variables antrópicas.
 6. 13. Factores que inflúen na vexetación Solo Relevo Actividades humanas Clima Termófila Criófila Umbrófila Higrófila Xerófila P. Bioclimáticos Orientación da vertente Solleiro Avesedo Arxiloso Calcario Silíceo Estepa Sobreira Aciñeira Alteran a paisaxe Talas Selección De especies
 7. 14. A Sucesión ecolóxica Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4                                                                          
 8. 15. Situación de regresión ecolóxica. Incendio                                                                          
 9. 18. As especies vexetais Divídense en Autóctonas Alóctonas Silvestres Endémicas Poden ser Introducidas Ventureiras Cosmopolitas Desenvólvense De xeito natural Un amplo territorio Por Atópanse Nunha área concreta Como Canarias Baleares Andalucía Polo seu Valor económico Como O millo O tomate A pataca Poden ser Actualmente non teñen Valor económico Como A chumbeira A pita Introdúcense Involuntariamente Por exemplo As Malas herbas
 10. 25.                                                                    
 11. 48.                                                                                                                                                                                                                          
 12. 49.                                                                                                        
 13. 53. <ul><li>carballos e ameneiros ga- </li></ul><ul><li>laico-asturianos. </li></ul><ul><li>Carballos e ameniros ga- </li></ul><ul><li>laico-portugueses. </li></ul><ul><li>Carballos supratempera- </li></ul><ul><li>dos e ameneiros galaico- </li></ul><ul><li>portugueses. </li></ul><ul><li>Rebolos, faias, aciñeiras, </li></ul><ul><li>e ameneiros orocantábri- </li></ul><ul><li>cos. </li></ul><ul><li>Aciñeiras, ameneiros e ol- </li></ul><ul><li>mos mediterráneos. </li></ul><ul><li>Rebolos e ameneiros me- </li></ul><ul><li>diterráneos. </li></ul><ul><li>Xenebreiro oromediterrá- </li></ul><ul><li>neo. </li></ul><ul><li>8. Xenebreiro orotemperado </li></ul>1 2 3 4 5 6 7 8 Vexetación potencial ou Climácica de Galicia                                                                           
 14. 56. Características Tipo de vexetación Zonas Zona 1 Vexetación de ribera As plantas están totalmente fora da auga pero necesitan humidade no solo. Zona 2 Carrizal As plantas están a pouca profundidade. Zona 3 Plantas acuáticas As raíces e as follas están dentro da auga. Fora só as frores. Zona 4 Algas unicelulares Atópanse libres na auga.

×