Successfully reported this slideshow.

7. O Imperialismo

2

Share

Upcoming SlideShare
Presentacion imperialismo
Presentacion imperialismo
Loading in …3
×
1 of 13
1 of 13

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

7. O Imperialismo

 1. 1. Ismael Vide González IES María Soliño Cangas do Morrazo (Pontevedra) O Imperialismo
 2. 2. Colonialismo e Imperialismo Colonialismo: Imperialismo - Época: s. XV-XVIII - Época: s. XIX-XX <ul><li>Potencias coloniais: España </li></ul>e Portugal. <ul><li>Potencias imperialistas: In- </li></ul>glaterra e Francia. <ul><li>Áreas de expansión: América </li></ul>e costas de África e Asia. - Áreas de expansión: África, Asia e Oceanía. <ul><li>Ocupación: pequenos encla- </li></ul>ves. - Ocupación: extensas zonas. - Control: económico. <ul><li>Control: militar, político e </li></ul>económico. <ul><li>Impulso: capitalismo mercan- </li></ul>til. <ul><li>Impulso: capitalismo indus- </li></ul>trial e financeiro. <ul><li>Novos países imperialistas: </li></ul>EE.UU. E Xapón.
 3. 3. Posesións coloniais das potencias europeas 1870-1914
 4. 4. As causas do imperialismo Políticas Económicas Tecnolóxicas Ideolóxicas - Busca de prestixio político internacio- nal. - Nacionalismo. - Desviar a atención da opinión pública doutros asuntos. - Intereses estraté- xicos. - Busca de novos mer- cados e materias primas. - Exportación de ca- pitais. - Dar saída ao exce- dente de poboa- ción. - Crises económicas (sobreprodución e subconsumo.) - Superioridade tec- nolóxica e militar occidental. - Revolución dos trans- portes e comunica- cións. - Avances sanitarios e hixiénicos. - Superioridade da “ raza branca”. - Misión civilizadora. - Misión evanxeliza- Dora. - Xustificación Trátase dun conxunto de factores que influíron de xeito variable en cada un dos países que participaron no fenómeno imperialista.
 5. 5. As vías de colonización Exploracións científicas Actividades misioneiras Iniciativas privadas En Mungo Park Livingstone Stanley Brazza En Africa Asia Pacífico A través de Tratados cos indíxenas                                                                                                                          
 6. 7. Formas de explotación colonial Explotación económica Colonias Protectorados Interese comercial Concesións Territorios metropolitanos Dominios Colonias de poboamento
 7. 8. O proceso de colonización en África
 8. 9. A colonización de Asia
 9. 11. As críticas e a oposición ao imperialismo Presenta tres formas Loita armada Oposición política Posturas críticas - Bóxeres en China. - Sipaios na India. - Zulúes en África Austral. - Maorís en Nova Zelandia. - Organízase des- pois da Segunda Guerra Mundial. - Na India organíza- se un partido in- independentista en 1885. - Intelectuais socia- Listas. - Ordes misioneiras
 10. 12. Crise luso-británica (1890) Crise anglo-francesa de Fachoda (1896) Guerra anglo-bóer (!899-1902) Guerra de España- EE.UU. (1898) Guerra de España- EE.UU. (1898) Guerra chino-xaponesa (1894-1895) Guerra ruso-xaponesa. (1905) Crise de Marrocos (1905 e 1911) Os conflictos coloniais (1870-1914)
 11. 13. Consecuencias do imperialismo Fronteiras artificiais Modificación da estructura social Aculturación europea Desequilibrios demográficos Intercambio desigual Infraestructuras viarias

×