3. A Revolución Industrial.

Ismael Vide González
Ismael Vide GonzálezProfesor de E. Secundario at Ismael Vide González
A Revolución Industrial
Plantexamento xeral da Revolución Industrial. A Revolución Industrial: Cambios profundos na estructura económica e no sistema productivo do Antigo Réxime. Cronoloxía: 2ª metade do S. XVIII País: Inglaterra Feitos máis relevantes Factores que a fixeron posible (Transformacións) Sectores pioneiros Consecuencias - Revolución agraria. - Revolución demográfica. - Revolución tecnolóxica. - Creación de capital. - Revolución nos transportes. - Expansión do comercio. - Nova mentalidade empresa- rial. - Desenvolvemento do siste- ma financeiro. - Desaparición do feudalismo. - Industria téxtil. - Industria siderúrxica. - O ferrocarril. - Medioambientais. - Sociais. - Políticas. - Culturais.
As transformacións agrarias Cambios na propiedade da terra Novos sistemas de cultivo Os open fields Son substituídos polas Enclosures Open fields antes de 1750 Enclosures en 1850 Consecuencias - Desaparecen os campesiños pobres. - Aparece unha burguesía rural rica. - Introdúcense melloras técnicas. - Aumenta a produción e créase excedente. - Creación de capital rural. - Os campesiños pobres emigran ás cidades. (Éxodo rural) 3. Barbeito. 2. C. de inverno. 1. C. de primavera. Cereais panificables: trigo 1º ano 2º ano Nabos para o gando 3º ano Cebada para homes e animais 4º ano: Forraxe para o gando Barbeito trienal Sistema Norfolk O barbeito É substituído pola Rotación Consecuencias -Estabulación do gando. - Maior cantidade de terras de cultivo. - selección de sementes e razas. - Introdución de novas especies. - Roturación de pantanos e bosques. - Aumento dos fertilizantes naturais.
A revolución demográfica Refírese ao Altísimo crecemento demográfico entre 1750 e 1850 Que se debe Descenso da mortalidade Natalidade alta Motivada por Mellora na alimentación Mellora da hixiene Avances médicos Menos catástrofes Produce cambios na Distribución espacial da poboación Provocando Migracións exteriores Migracións interiores Que dan lugar ao Éxodo rural E ao Crecemento urbano das cidades Barco de vapor
Compañía das Indias Occidentais Compañía das Indias Orientais O comercio exterior durante o século XVIII
O comercio interior Aumentou grazas á O aumento da poboación Incremento da demanda Mellora dos transportes Diversificación da oferta Xera un crecemento do consumo Incita a produción industrial Facilita os intercambios comerciais Aumenta os beneficios comerciais.
As innovacións técnicas Contribuíron ao Incremento da produción Traballo na fábrica con maquinaria Máis importantes foron A roda hidráulica Foi o primeiro avance tecnolóxico importante. Aínda que a roda hi- dráulica fora inventada polos ro- manos, viñérase perfeccionando ao longo da historia e serviu para aproveitar a forza das augas dos ríos e mover as primeiras máqui- nas nos muiños, ferrerías, minas fábricas... A lanzadeira voante Ata este momento os fíos transver- sais do tecido había que pasalos a mán dun lado a outro da peza téxtil, isto limitaba a produción e a an- chura das teas. A lanzadeira voante solucionou estes dous problemas ao aumentar a velocidade do tecido e o ancho das pezas. A máquina de vapor Sustituíu en moitos casos á roda hidráulica. A primeira máquina fora inventada por Newcomen e James Watt mellorouna. A partir deste mo- mento utilizouse na industria téxtil,nas minas e nos medios de transporte, principalmente nos barcos, e permitiu o invento do fe- rrocarril. . James Watt
Os sectores pioneiros E foron A industria téxtil A siderúrxia Os transportes Foron os que Primeiro utilizaron a mecanización Sistema doméstico Fábrica Forno de carbón vexetal Alto forno de coque Dilixencia Ferrocarril
A expansión da industrialización
O capitalismo liberal Foi sistematizado por Adam Smith (1723- 1790) economista in- glés e autor da obra: Unha investigación sobre a natureza e as causas da riqueza das nacións. Caracterízase por Lei da oferta e da demanda É o único regulador da economía: estabrece os prezos no mer- cado. Defende o librecambismo , é dicir, os intercambios comerciais sin barreiras aduaneiras nacionais. Recoñecemento da propiedade privada A propiedade privada é un ben sagrado e o Estado debe de- fendela por medio das leis. Non á intervención estatal na economía. O Estado limítase a ser un mero observador, que debe adicarse á xustiza, á asistencia social e ás obras públicas. Lei do máximo beneficio O sistema baséase no consumo crecente, para manter unha pro- dución en aumento e, así, obter o máximo beneficio. Libre competencia Non deben existir atrancos á competencia das empresas dentro dos países. Estas só estarán sometidas á lei da oferta e da de- manda.
A Segunda Revolución Industrial (1870-1914) Intensificación das transformacións económicas iniciadas durante a 1ª Revolución Industrial Innovación tecnolóxica permanente Novas fontes de enerxía: electricidade e petróleo. Novos sectores industriais: químico e eléctrico. Novos países indus- trializados: EE.UU., Xapón Novas formas de organización empresarial e do traballo Mundialización do Comercio. (Mercado mundial) Requiren Favorece Rivalidades Consolidación do sistema capitalista
 
 
O ferro e os novos metais Permiten o desenvolvemento da Siderometalurxia Grazas aos seguintes Factores Método S.G. Thomas Convertedor Bessemer Forno M. Siemens Industrias Krupp-Thyssen Sidney Gilchrist Thomas Elimina o fósforo dalgúns ti- pos de ferro e permite un mellor aproveitamento de minerais, que anteriormente non podían ser rendibles. Sección do convertedor Bessemer Permitiu a produción dun aceiro máis barato. Con- siste nun forno especial chamado convertedor e que insufla aire no fondo, facen- do que o metal fundido bur- bulle, provocando que o car- bono xere máis calor e refine mellor o metal. Sección do forno Martín- Siemens Permite reutilizar chatarra e economiza combustible. Ademais favorece a aliaxe do aceiro co niquel, dando lugar ao aceiro inoxidable, tan utilizado na época actual. Acería Krupp na conca do Rhur (1930) A súa unión favoreceu a for- mación da industria do alu- minio, que requería grandes investimentos, debido á carestía de infraestructuras e ao alto consumo enerxético.
Os transportes e as comunicacións Manifestan o seu progreso no Ferrocarril Barco de vapor Tranvía electrico Automóbil Aviación Comunicacións
Danse en Outros modelos de industrialización I Francia Bélxica Alemaña Factores de desenvolvemento: - Carbón abundante. - Agricultura desenvolvida. - Boa rede de transportes. - Situación xeográfica estratéxica. Factores de desenvolvemento: - Ferro e carbón abundante. - Sistema financeiro forte. - Investimentos no ferrocarril. Factores de desenvolvemento: - Abolición de aduanas interiores. - Carbón e ferro abundantes. - Impulso da I. metalúrxica. - Sistema financeiro forte. - Desenvolvemento da I. química.
Outros modelos de industrialización II Déronse en Estados Unidos Xapón Factores de desenvolvemento: - Agricultura desenvolvida. - Mercado interior crecente. - Innovación tecnolóxica. - Concentración empresarial Factores de desenvolvemento: - Iniciase coa Revolución Meijí. - Construción do ferrocarril. - Abundante mán de obra barata. - Acumulación de capital. - Adopción de innovacións europeas e de EE. UU.
Vías para superar a crise Concrétanse en Concentración empresarial Busca de novos mercados Nova organización do traballo e da produción En forma de Sociedades anónimas Holding Cartel Trust Monopolio Provoca a aparición do Imperialismo Que se concentra na Colonización de África Colonización de Asia Que se Materializou no Taylorismo E deu lugar ao Traballo en cadea
1 of 18

Recommended

Tema 1, revolución industrial by
Tema 1, revolución industrialTema 1, revolución industrial
Tema 1, revolución industrialagreloroberto
441 views41 slides
O proceso industrializador by
O proceso industrializadorO proceso industrializador
O proceso industrializadorHumberto Martínez
3.4K views17 slides
A revolución industrial e o movemento obreiro by
A revolución industrial e o movemento obreiroA revolución industrial e o movemento obreiro
A revolución industrial e o movemento obreirovelazquezturnesnieves
154 views79 slides
Revolución industrial by
Revolución industrialRevolución industrial
Revolución industrialLuisa Márquez Rodríguez
273 views29 slides
Tema 2 rev industrial by
Tema 2 rev industrialTema 2 rev industrial
Tema 2 rev industrialcamposseijo
540 views51 slides
Tema 2 rev industrial by
Tema 2 rev industrialTema 2 rev industrial
Tema 2 rev industrialcamposseijo
1.1K views52 slides

More Related Content

What's hot

4º historia temas 2 e 3 primeira parte by
4º historia temas 2 e 3 primeira parte4º historia temas 2 e 3 primeira parte
4º historia temas 2 e 3 primeira parteFernanda Suárez Méndez
333 views9 slides
Tema 4. revoluciones industriales. 3º eso by
Tema 4. revoluciones industriales. 3º esoTema 4. revoluciones industriales. 3º eso
Tema 4. revoluciones industriales. 3º esodudashistoria
704 views6 slides
A RevolucióN Industrial by
A RevolucióN IndustrialA RevolucióN Industrial
A RevolucióN IndustrialAulagalicia Hxg
866 views19 slides
Tema 3 by
Tema 3Tema 3
Tema 3Alexandra2013
314 views14 slides
REVOLUCION INDUSTRIAL PARTE 3 by
REVOLUCION INDUSTRIAL PARTE 3REVOLUCION INDUSTRIAL PARTE 3
REVOLUCION INDUSTRIAL PARTE 3MANEIRO
856 views9 slides
UNIDADE 5: Colonialismo by
UNIDADE 5: ColonialismoUNIDADE 5: Colonialismo
UNIDADE 5: Colonialismocamposseijo
701 views31 slides

What's hot(19)

Tema 4. revoluciones industriales. 3º eso by dudashistoria
Tema 4. revoluciones industriales. 3º esoTema 4. revoluciones industriales. 3º eso
Tema 4. revoluciones industriales. 3º eso
dudashistoria704 views
REVOLUCION INDUSTRIAL PARTE 3 by MANEIRO
REVOLUCION INDUSTRIAL PARTE 3REVOLUCION INDUSTRIAL PARTE 3
REVOLUCION INDUSTRIAL PARTE 3
MANEIRO856 views
UNIDADE 5: Colonialismo by camposseijo
UNIDADE 5: ColonialismoUNIDADE 5: Colonialismo
UNIDADE 5: Colonialismo
camposseijo701 views
Actividades industriais by masinisa
Actividades industriaisActividades industriais
Actividades industriais
masinisa698 views
Historia Contemporánea 1º BAC Unidade 5 A dominación europea do mundo by David Barrán Ferreiro
Historia Contemporánea 1º BAC Unidade 5 A dominación europea do mundoHistoria Contemporánea 1º BAC Unidade 5 A dominación europea do mundo
Historia Contemporánea 1º BAC Unidade 5 A dominación europea do mundo
Século xix revolución industrial, nacionalismo, imperialismo, movemento obreiro by Fernanda Suárez Méndez
Século xix revolución industrial, nacionalismo, imperialismo, movemento obreiroSéculo xix revolución industrial, nacionalismo, imperialismo, movemento obreiro
Século xix revolución industrial, nacionalismo, imperialismo, movemento obreiro
3º ESO. Tema 9: O sector secundario by rubempaul
3º ESO. Tema 9: O sector secundario3º ESO. Tema 9: O sector secundario
3º ESO. Tema 9: O sector secundario
rubempaul49 views
Idade contemporánea by charinho
Idade contemporáneaIdade contemporánea
Idade contemporánea
charinho229 views
Tema 3. A revolución industrial e os cambios sociais by rubempaul
Tema 3. A revolución industrial e os cambios sociaisTema 3. A revolución industrial e os cambios sociais
Tema 3. A revolución industrial e os cambios sociais
rubempaul115 views
Tema 3 ccss Alberto Rivas by Alberto Rivas
Tema 3 ccss Alberto RivasTema 3 ccss Alberto Rivas
Tema 3 ccss Alberto Rivas
Alberto Rivas241 views
A Revolución Industrial by nuriaccastelo
A Revolución IndustrialA Revolución Industrial
A Revolución Industrial
nuriaccastelo641 views
Xeografía servizos by masinisa
Xeografía servizosXeografía servizos
Xeografía servizos
masinisa1.2K views
Tema 5 traballo xeografía e historia by pablokatt
Tema 5 traballo xeografía e historiaTema 5 traballo xeografía e historia
Tema 5 traballo xeografía e historia
pablokatt111 views

Similar to 3. A Revolución Industrial.

Tema 3 by
Tema 3Tema 3
Tema 3Antía Sanmarco
363 views38 slides
A 1ª Revolucion Industrial by
A 1ª Revolucion IndustrialA 1ª Revolucion Industrial
A 1ª Revolucion IndustrialMANEIRO
517 views25 slides
A 2ª revolucion industrial by
A 2ª revolucion industrialA 2ª revolucion industrial
A 2ª revolucion industrialMANEIRO
954 views10 slides
Nuevo presentación de microsoft office power point by
Nuevo presentación de microsoft office power pointNuevo presentación de microsoft office power point
Nuevo presentación de microsoft office power pointsilvanarisitas
78 views26 slides
Nuevo presentación de microsoft office power point by
Nuevo presentación de microsoft office power pointNuevo presentación de microsoft office power point
Nuevo presentación de microsoft office power pointsilvanarisitas
189 views26 slides
T E M A 2 Rev Industrial by
T E M A 2 Rev IndustrialT E M A 2 Rev Industrial
T E M A 2 Rev Industrialcamposseijo
550 views27 slides

Similar to 3. A Revolución Industrial.(20)

A 1ª Revolucion Industrial by MANEIRO
A 1ª Revolucion IndustrialA 1ª Revolucion Industrial
A 1ª Revolucion Industrial
MANEIRO517 views
A 2ª revolucion industrial by MANEIRO
A 2ª revolucion industrialA 2ª revolucion industrial
A 2ª revolucion industrial
MANEIRO954 views
Nuevo presentación de microsoft office power point by silvanarisitas
Nuevo presentación de microsoft office power pointNuevo presentación de microsoft office power point
Nuevo presentación de microsoft office power point
silvanarisitas78 views
Nuevo presentación de microsoft office power point by silvanarisitas
Nuevo presentación de microsoft office power pointNuevo presentación de microsoft office power point
Nuevo presentación de microsoft office power point
silvanarisitas189 views
T E M A 2 Rev Industrial by camposseijo
T E M A 2 Rev IndustrialT E M A 2 Rev Industrial
T E M A 2 Rev Industrial
camposseijo550 views
Actividades e espazos industriais en España by profesor historia
Actividades e espazos industriais en EspañaActividades e espazos industriais en España
Actividades e espazos industriais en España
profesor historia599 views
A Primeira Revolucion Industrial by Fhistoria
A Primeira Revolucion IndustrialA Primeira Revolucion Industrial
A Primeira Revolucion Industrial
Fhistoria833 views
A revolución industrial by Manubure
A revolución industrialA revolución industrial
A revolución industrial
Manubure378 views
Tema 2 rev industrial by camposseijo
Tema 2 rev industrialTema 2 rev industrial
Tema 2 rev industrial
camposseijo849 views
Esquema Unidade 2 by David
Esquema Unidade 2Esquema Unidade 2
Esquema Unidade 2
David 233 views
Industrialización e Movemento Obreiro by Agrela Elvixeo
Industrialización e Movemento ObreiroIndustrialización e Movemento Obreiro
Industrialización e Movemento Obreiro
Agrela Elvixeo14.1K views

More from Ismael Vide González

6. europa a finais do século xix by
6. europa a finais do século xix6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xixIsmael Vide González
758 views11 slides
1. fontes, métodos e correntes historiográficas by
1. fontes, métodos e correntes historiográficas1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficasIsmael Vide González
1.6K views10 slides
17. a nova orde mundial. by
17. a nova orde mundial.17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.Ismael Vide González
769 views26 slides
16. un mundo en crise by
16. un mundo en crise16. un mundo en crise
16. un mundo en criseIsmael Vide González
672 views20 slides
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión by
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesiónIsmael Vide González
444 views20 slides
R. sacra by
R. sacraR. sacra
R. sacraIsmael Vide González
813 views63 slides

More from Ismael Vide González(20)

15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión by Ismael Vide González
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión

3. A Revolución Industrial.

 • 2. Plantexamento xeral da Revolución Industrial. A Revolución Industrial: Cambios profundos na estructura económica e no sistema productivo do Antigo Réxime. Cronoloxía: 2ª metade do S. XVIII País: Inglaterra Feitos máis relevantes Factores que a fixeron posible (Transformacións) Sectores pioneiros Consecuencias - Revolución agraria. - Revolución demográfica. - Revolución tecnolóxica. - Creación de capital. - Revolución nos transportes. - Expansión do comercio. - Nova mentalidade empresa- rial. - Desenvolvemento do siste- ma financeiro. - Desaparición do feudalismo. - Industria téxtil. - Industria siderúrxica. - O ferrocarril. - Medioambientais. - Sociais. - Políticas. - Culturais.
 • 3. As transformacións agrarias Cambios na propiedade da terra Novos sistemas de cultivo Os open fields Son substituídos polas Enclosures Open fields antes de 1750 Enclosures en 1850 Consecuencias - Desaparecen os campesiños pobres. - Aparece unha burguesía rural rica. - Introdúcense melloras técnicas. - Aumenta a produción e créase excedente. - Creación de capital rural. - Os campesiños pobres emigran ás cidades. (Éxodo rural) 3. Barbeito. 2. C. de inverno. 1. C. de primavera. Cereais panificables: trigo 1º ano 2º ano Nabos para o gando 3º ano Cebada para homes e animais 4º ano: Forraxe para o gando Barbeito trienal Sistema Norfolk O barbeito É substituído pola Rotación Consecuencias -Estabulación do gando. - Maior cantidade de terras de cultivo. - selección de sementes e razas. - Introdución de novas especies. - Roturación de pantanos e bosques. - Aumento dos fertilizantes naturais.
 • 4. A revolución demográfica Refírese ao Altísimo crecemento demográfico entre 1750 e 1850 Que se debe Descenso da mortalidade Natalidade alta Motivada por Mellora na alimentación Mellora da hixiene Avances médicos Menos catástrofes Produce cambios na Distribución espacial da poboación Provocando Migracións exteriores Migracións interiores Que dan lugar ao Éxodo rural E ao Crecemento urbano das cidades Barco de vapor
 • 5. Compañía das Indias Occidentais Compañía das Indias Orientais O comercio exterior durante o século XVIII
 • 6. O comercio interior Aumentou grazas á O aumento da poboación Incremento da demanda Mellora dos transportes Diversificación da oferta Xera un crecemento do consumo Incita a produción industrial Facilita os intercambios comerciais Aumenta os beneficios comerciais.
 • 7. As innovacións técnicas Contribuíron ao Incremento da produción Traballo na fábrica con maquinaria Máis importantes foron A roda hidráulica Foi o primeiro avance tecnolóxico importante. Aínda que a roda hi- dráulica fora inventada polos ro- manos, viñérase perfeccionando ao longo da historia e serviu para aproveitar a forza das augas dos ríos e mover as primeiras máqui- nas nos muiños, ferrerías, minas fábricas... A lanzadeira voante Ata este momento os fíos transver- sais do tecido había que pasalos a mán dun lado a outro da peza téxtil, isto limitaba a produción e a an- chura das teas. A lanzadeira voante solucionou estes dous problemas ao aumentar a velocidade do tecido e o ancho das pezas. A máquina de vapor Sustituíu en moitos casos á roda hidráulica. A primeira máquina fora inventada por Newcomen e James Watt mellorouna. A partir deste mo- mento utilizouse na industria téxtil,nas minas e nos medios de transporte, principalmente nos barcos, e permitiu o invento do fe- rrocarril. . James Watt
 • 8. Os sectores pioneiros E foron A industria téxtil A siderúrxia Os transportes Foron os que Primeiro utilizaron a mecanización Sistema doméstico Fábrica Forno de carbón vexetal Alto forno de coque Dilixencia Ferrocarril
 • 9. A expansión da industrialización
 • 10. O capitalismo liberal Foi sistematizado por Adam Smith (1723- 1790) economista in- glés e autor da obra: Unha investigación sobre a natureza e as causas da riqueza das nacións. Caracterízase por Lei da oferta e da demanda É o único regulador da economía: estabrece os prezos no mer- cado. Defende o librecambismo , é dicir, os intercambios comerciais sin barreiras aduaneiras nacionais. Recoñecemento da propiedade privada A propiedade privada é un ben sagrado e o Estado debe de- fendela por medio das leis. Non á intervención estatal na economía. O Estado limítase a ser un mero observador, que debe adicarse á xustiza, á asistencia social e ás obras públicas. Lei do máximo beneficio O sistema baséase no consumo crecente, para manter unha pro- dución en aumento e, así, obter o máximo beneficio. Libre competencia Non deben existir atrancos á competencia das empresas dentro dos países. Estas só estarán sometidas á lei da oferta e da de- manda.
 • 11. A Segunda Revolución Industrial (1870-1914) Intensificación das transformacións económicas iniciadas durante a 1ª Revolución Industrial Innovación tecnolóxica permanente Novas fontes de enerxía: electricidade e petróleo. Novos sectores industriais: químico e eléctrico. Novos países indus- trializados: EE.UU., Xapón Novas formas de organización empresarial e do traballo Mundialización do Comercio. (Mercado mundial) Requiren Favorece Rivalidades Consolidación do sistema capitalista
 • 12.  
 • 13.  
 • 14. O ferro e os novos metais Permiten o desenvolvemento da Siderometalurxia Grazas aos seguintes Factores Método S.G. Thomas Convertedor Bessemer Forno M. Siemens Industrias Krupp-Thyssen Sidney Gilchrist Thomas Elimina o fósforo dalgúns ti- pos de ferro e permite un mellor aproveitamento de minerais, que anteriormente non podían ser rendibles. Sección do convertedor Bessemer Permitiu a produción dun aceiro máis barato. Con- siste nun forno especial chamado convertedor e que insufla aire no fondo, facen- do que o metal fundido bur- bulle, provocando que o car- bono xere máis calor e refine mellor o metal. Sección do forno Martín- Siemens Permite reutilizar chatarra e economiza combustible. Ademais favorece a aliaxe do aceiro co niquel, dando lugar ao aceiro inoxidable, tan utilizado na época actual. Acería Krupp na conca do Rhur (1930) A súa unión favoreceu a for- mación da industria do alu- minio, que requería grandes investimentos, debido á carestía de infraestructuras e ao alto consumo enerxético.
 • 15. Os transportes e as comunicacións Manifestan o seu progreso no Ferrocarril Barco de vapor Tranvía electrico Automóbil Aviación Comunicacións
 • 16. Danse en Outros modelos de industrialización I Francia Bélxica Alemaña Factores de desenvolvemento: - Carbón abundante. - Agricultura desenvolvida. - Boa rede de transportes. - Situación xeográfica estratéxica. Factores de desenvolvemento: - Ferro e carbón abundante. - Sistema financeiro forte. - Investimentos no ferrocarril. Factores de desenvolvemento: - Abolición de aduanas interiores. - Carbón e ferro abundantes. - Impulso da I. metalúrxica. - Sistema financeiro forte. - Desenvolvemento da I. química.
 • 17. Outros modelos de industrialización II Déronse en Estados Unidos Xapón Factores de desenvolvemento: - Agricultura desenvolvida. - Mercado interior crecente. - Innovación tecnolóxica. - Concentración empresarial Factores de desenvolvemento: - Iniciase coa Revolución Meijí. - Construción do ferrocarril. - Abundante mán de obra barata. - Acumulación de capital. - Adopción de innovacións europeas e de EE. UU.
 • 18. Vías para superar a crise Concrétanse en Concentración empresarial Busca de novos mercados Nova organización do traballo e da produción En forma de Sociedades anónimas Holding Cartel Trust Monopolio Provoca a aparición do Imperialismo Que se concentra na Colonización de África Colonización de Asia Que se Materializou no Taylorismo E deu lugar ao Traballo en cadea