Successfully reported this slideshow.

12. A Segunda Guerra Mundial

0

Share

Upcoming SlideShare
Traballo historia
Traballo historia
Loading in …3
×
1 of 17
1 of 17

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

12. A Segunda Guerra Mundial

 1. 1. A Segunda Guerra Mundial Unidade temática 12 Ismael Vide González IES María Soliño Cangas do Morrazo (Pontevedra)
 2. 2. Antecedentes da guerra. 1929-1936 O fracaso da diplomacia (1929-1933) Estivo motivada por - A crise económica. - Os movementos totalitarios. E manifestouse no/na Fracaso da Sociedade de Nacións (SDN) Ineficacia das conferencias internacionais. Patente nos Conflictos de Guerra chino- xaponesa Intervención italiana En Etiopía. Expansionismo alemán. Concretada nas Conferencia de Losana (1932) Conferencia de desarmamento de Xenebra (!933) Conferencia de Londres (1933) Non chegaron a ningún acordo. Sala de sesións da Sociedade de Nacións en Xenebra.
 3. 3. O expansionismo xaponés. Antecedentes da guerra. 1929-1936 Foi o resultado da posta en practica das Ideas de G. Tanaka e do príncipe F. Konoye Giichi Tanaka (1863-1929) Primeiro ministro e almirante da Armada Imperial Xapone- sa. Defendía o papel dirixen- te de Xapón na construción dun imperio panasiático que expulsase ás potencias occi- dentais. Fuminaro Konoye (1891-1945) Príncipe xaponés que de- cidiu aplicar as teorías de G. Tanaka acometendo a conquista definitiva de Chi- na.
 4. 4. Antecedentes da guerra. 1929-1936 A guerra civil española (1936-1939) Supón o enfron- tamento entre: As tropas sublevadas do xeneral Franco. Os sublevados recibiron apoio das potencias fascistas: Italia e Alema- ña. Francisco Franco As forzas fieis á le- galidade republicana. As forzas republicanas recibiron ar- mas e técnicos da URSS, que foron pagados coas reservas de ouro do Banco de España. Alegoría da II República española. A actitude das poten- cias occidentais. Francia e o R. Unido intentaron evi- tar o contaxio do conflicto a Europa impulsando o Pacto de non interven- ción. Bandeira das Brigadas Internacionais. A intervención estranxeira foi decisiva para o desenlace da guerra.
 5. 5. O camiño cara a guerra. A expansión alemá 1. Xaneiro de 1935: anexión da cunca do Sarre. 2. Marzo de 1936: remilitarización de Renania. 3. Marzo de 1938: Anschluss ou anexión de Austria. 4. Outubro de 1938: anexión dos Sudetes. 5. Marzo de 1939: división de Checoslovaquia. 6. Setembro de 1939: invasión de Polonia.
 6. 6. O desenvolvemento da guerra. A guerra lóstrego (Blitzkrieg) A “Guerra Lóstrego” en Polonia. Setembro de 1939
 7. 7. A fronte occidental (1939-1944) O desenvolvemento da guerra. A “Operación Overlord” 6 de xuño de de 1944
 8. 8. O desenvolvemento da guerra. A fronte oriental: A Operación Barbarroiba (1941)
 9. 9. O desenvolvemento da guerra. Ataque xaponés a Pearl Harbor. Decembro de 1941. Desembarco americano en Okinawa. Xullo de 1945. A guerra no Pacífico.
 10. 10. O desenvolvemento da guerra. A fronte de África: a Operación Torch (1942) Blindados ingleses en El Alamein. 1942 Blindado lixeiro do Áfrika Korps en Tobruk. 1942
 11. 11. O desenlace da guerra A derrota do Eixe. (1943-1945) Manifestase na ruptura das seguintes frontes Fronte de Italia División de Italia en dúas: norte/sur. Batalla de Montecassino Os aliados entran en Roma en xuño de 1944 Fronte oriental Derrotas alemás nas batallas de Kursk e Stalingrado Batalla de Kursk Os rusos en 1945 avan- zan por Europa Central cara Berlín. Fronte atlántica Operación Overlord . Desembarco de Norman- día. Desembarco de Normandía Os aliados liberan París en 1944 e avanzan cara Berlín. Fronte do Pacífico Intensificación da ofen- siva sobre Xapón. Bomba atómica sobre Hiroshima. En 1945 Xapón asina a rendición perante o xe- neral Mac Arthur. O 2 de setembro de 1945 remata a Segunda Guerra Mundial
 12. 12. Balance e valoración da guerra. Características da guerra Uso de novo armamento. Submarino Participación da poboación civil. Partisano francés Economía de guerra. Primacía da industria militar Guerra científica Bomba V2 alemá Guerra ideolóxica. Cartel de propaganda
 13. 13. Balance e valoración da guerra. As perdas humanas 1. Número de victimas superior ao da Primeira Gue- rra Mundial. 2. Os países máis afectados foron a URSS e China. 3. Houbo un gran número de victimas civís. 4. Producíronse moitas mortes nos campos de con- centración.
 14. 14. Balance e valoración da guerra. Repercusións económicas Decadencia de Europa Expansión de Estados Unidos 1. Destrución de cidades e industrias. 2. Falla de vivendas e alimentos. Colonia destruída en 1945 Racionamento 3. Infraestruturas de transporte destruídas. Destrución dunha ponte en Colonia 4. Mercado negro e inflación. Posto de mercado negro. 1. Aumento do PIB. Gráfico do PIB americano de posguerra 2. Controla a maioría das reservas mundiais de ouro. Edificio da Reserva Federal de EE. UU. 3. Subministra produtos industriais ao mundo. Escavadora americana. 4. Hexemonía económica na posguerra. O dólar, símbolo da hexemonía americana.
 15. 15. Balance e valoración da guerra. Conferencia de Casa- branca. ( Xaneiro de 1943) Os aliados deciden que só aceptarán a rendición incondicional do Eixe. Conferencia de Teherán. (Decembro de 1943) W. Churchill, J. Stalin e F. D. Roosevelt discuten so- bre a desmilitarización de Alemaña ao rematar a guerra Conferencia de Ialta. (Febreiro de 1945) Os aliados acordan o de- sarmamento e a división de Alemaña en catro zo- nas ocupadas polos ven- cedores. Conferencia de Postdam. (Xullo de 1945) Os aliados acordan modifi- car as fronteiras de Polonia As conferencias de paz
 16. 16. Europa en 1930 Balance e valoración da guerra. Cambios territoriais Europa en 1945
 17. 17. A organización da paz A ONU Principios de actuación - Igualdade soberana de todos os Estados. - Non inxerencia nos asuntos internos de cada país. - Regulación dos procesos de Paz. - Fomento das relacións inter- nacionais amistosas. - Promoción da cultura e do Benestar. - Respecto dos dereitos huma- nos en todo o mundo. Estructura Asemblea Xeral Tribunal Internacional da Haia Consello de Seguridade Secretaría Consello Económico e Social Organismos especializados FAO FMI UNICEF OMS ACNUR PNUMA UNESCO Asemblea Xeral da ONU

×