Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Partnerská    Partnerská síť Národního             rodní   lož   edé      (NUŠ   úložiště š...
Přehled              210 mm   Národní úložiště šedé literatury   (NUŠL)   Proč budujeme partnerskou ...
NUŠL                  210 mm      Národní úložiště šedé literatury (NUŠL)       rodní lož   ...
Jak to funguje?              210 mm25. května 2011    INFORUM 2011
Typy partnerů                 210 mm               edé         Producenti šedé li...
Proč partnerská síť?                  210 mm           Tvorba partnerské sítě         ...
Jak spolupracovat?                210 mm      zač          NUŠ    Jak začít spolupraco...
Kde najdete informace?              210 mm25. května 2011    INFORUM 2011
Varianty spolupráce                     210 mm     Má-li instituce repozitář:     Instituce ...
Varianty spolupráce                   210 mm      Instituce nemá repozitář:    Instituce nemá v...
Digitální repozitář               210 mm25. května 2011     INFORUM 2011
Partnerská síť NUŠL                  210 mm    Představení partnerské sítě NUŠL:     edstavení p...
Knihovna AV ČR                 210 mm  Knihovna AV ČR:       Producent šedé literatury      ...
AV ČR                 210 mm   Pracoviště AV ČR (51):   = samostatný právní subjekt → proto osloveno ...
AV ČR                         210 mm  Spolupráce pracovišť AV ČR s NUŠL:            ...
Příklady z AV ČR               210 mm  Přímo do Digitálního repozitáře NUŠL  vkládají z AV ČR:  Histor...
Vysoké školy                 210 mm   Veřejné vysoké školy (28):   vysokoškolské kvalifikační práce (V...
Příklady z VŠ                210 mm  Smluvní spolupráce (2) - AVU, VŠE  Testování připojení repozitáře ...
Vysoké školy                        210 mm  Spolupráce vysokých škol s NUŠL:          ...
Pozvánka                210 mm   4. ročník Semináře ke zpřístupňování    roč  Seminá    zpř stu...
Dotazy?         Děkuji Vám za pozornost!            Iveta Fürstová         Iveta.furstova@tec...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Partnerská síť Národního úložiště šedé literatury (NUŠL)

1,190 views

Published on

Prezentace, která zazněla na konferenci INFORUM 2011, 25. 5. 2011

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Partnerská síť Národního úložiště šedé literatury (NUŠL)

 1. 1. Partnerská Partnerská síť Národního rodní lož edé (NUŠ úložiště šedé literatury (NUŠL) Mgr. Iveta Fürstová iveta.furstova@techlib.cz Národní technická knihovna25. května 2011 INFORUM 2011
 2. 2. Přehled 210 mm Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) Proč budujeme partnerskou síť? Jak začít spolupracovat? Varianty a možnosti spolupráce Představení partnerské sítě NUŠL Konkrétní příklady25. května 2011 INFORUM 2011
 3. 3. NUŠL 210 mm Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) rodní lož edé (NUŠ Projekt: Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace (2008 – 2011), podpora Ministerstva kultury ČR Digitální repozitá NUŠ Digitální repozitář NUŠL (CDS Invenio) http://invenio.ntkcz.cz Centrální rozhraní NUŠ Centrální rozhraní NUŠL (EPS Fast) www.nusl.cz25. května 2011 INFORUM 2011
 4. 4. Jak to funguje? 210 mm25. května 2011 INFORUM 2011
 5. 5. Typy partnerů 210 mm edé Producenti šedé literatury v ČR Akademie věd ČR Veřejné výzkumné instituce (v.v.i.) Grantové agentury Univerzity a vysoké školy Orgány státní správy, samosprávy a další subjekty veřejné správy Knihovny, muzea a další pam. instituce Podniky, firmy, organizace, společnosti25. května 2011 INFORUM 2011
 6. 6. Proč partnerská síť? 210 mm Tvorba partnerské sítě partnerské Hlavní důvody: Zajištění odbornosti dokumentů šedé literatury Dodržování právních předpisů (práva autorského, práva ochrany osobních údajů a obecného smluvního práva) → metadata - volně přístupná bez smlouvy → plný text - uzavření licenční smlouvy s institucí25. května 2011 INFORUM 2011
 7. 7. Jak spolupracovat? 210 mm zač NUŠ Jak začít spolupracovat s NUŠL? 1. Zájem instituce → kontaktovat pracovníky týmu NUŠL, informace na http://nusl.techlib.cz 2. NTK osloví instituci oficiálním dopisem → návrh spolupráce s NUŠL + informace o NUŠL + licenční podmínky + možnosti a formy spolupráce25. května 2011 INFORUM 2011
 8. 8. Kde najdete informace? 210 mm25. května 2011 INFORUM 2011
 9. 9. Varianty spolupráce 210 mm Má-li instituce repozitář: Instituce má vlastní repozitář 1. Do Centrálního rozhraní NUŠL Centrální rozhraní NUŠ př OAI- jako zdroj přes OAI-PMH → bez dlouhodobé archivace v NTK 2. Do Centrálního rozhraní NUŠL Centrální rozhraní NUŠ OAI- přes OAI-PMH → s možností dlouhodobé archivace v Digitálním repozitáři NUŠL v NTK25. května 2011 INFORUM 2011
 10. 10. Varianty spolupráce 210 mm Instituce nemá repozitář: Instituce nemá vlastní repozitář nemá Nabí 3. Nabízíme software CDS Invenio vytvoření vlastní repozitá k vytvoření vlastního repozitáře → volně ke stažení http://nusl.techlib.cz 4. Ukládat data přímo do Uklá př Digitální repozitá NUŠ Digitálního repozitáře NUŠL v NTK → vlastní sbírka http://invenio.ntkcz.cz25. května 2011 INFORUM 2011 10
 11. 11. Digitální repozitář 210 mm25. května 2011 INFORUM 2011
 12. 12. Partnerská síť NUŠL 210 mm Představení partnerské sítě NUŠL: edstavení partnerské NUŠ Knihovna AV ČR (systém ASEP) Pracoviště AV ČR (21) Centrum výzkumu veřejného mínění (CVVM) Vysoké školy (AVU, VŠE, VFU, UK, MENDELU, ČZU, atd.) Národní lékařská knihovna (NLK) Osobní archiv25. května 2011 INFORUM 2011
 13. 13. Knihovna AV ČR 210 mm Knihovna AV ČR: Producent šedé literatury Zprostředkovatel dat pro NUŠL přes Automatizovaný systém evidence publikací (ASEP) do Digitálního repozitáře NUŠL harvestována z ASEP metadata o šedé literatuře ze všech ústavů AV ČR.25. května 2011 INFORUM 2011
 14. 14. AV ČR 210 mm Pracoviště AV ČR (51): = samostatný právní subjekt → proto osloveno každé pracoviště zvlášť → po uzavření licenční smlouvy → do NUŠL plné texty nabídnuty 4 varianty spolupráce s NUŠL jednání a osobní schůzky → pro AV ČR nejvhodnější úprava systému ASEP pro vkládání ŠL → harvestováno do NUŠL 21 pracovišť AV ČR → licenční smlouvu: vkládat šedou literaturu do ASEP (75%) → do NUŠL vkládat šedou literaturu do Digitálního repozitáře NUŠL (25%)25. května 2011 INFORUM 2011
 15. 15. AV ČR 210 mm Spolupráce pracovišť AV ČR s NUŠL: Spolupráce pracovišť AV ČR s NUŠL 25 20 15 23 21 10 5 7 0 ANO MOŽNÁ NE25. května 2011 INFORUM 2011
 16. 16. Příklady z AV ČR 210 mm Přímo do Digitálního repozitáře NUŠL vkládají z AV ČR: Historický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum výzkumu veřejného mínění (CVVM) Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.Vyhledá plnéVyhledání plnéhotextu dokumentu: …25. května 2011 INFORUM 2011
 17. 17. Vysoké školy 210 mm Veřejné vysoké školy (28): vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) ostatní šedá literatura → NUŠL jako institucionální repozitář nabídnuty 4 varianty spolupráce s NUŠL → každá škola využívá variantu, která jí nejlépe vyhovuje25. května 2011 INFORUM 2011
 18. 18. Příklady z VŠ 210 mm Smluvní spolupráce (2) - AVU, VŠE Testování připojení repozitáře školy k Centrálnímu rozhraní NUŠL (6) – UK, MENDELU, ČZU, UPa, AMU, ČVUT Dále jednáme (10) Nevyjádřilo se (7) Zamítlo spolupráci (3)Vyhledá plnéVyhledání plnéhotextu dokumentu: …25. května 2011 INFORUM 2011
 19. 19. Vysoké školy 210 mm Spolupráce vysokých škol s NUŠL: Spolupráce vysokých škol s NUŠL 10 10 10 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ANO MOŽNÁ NE25. května 2011 INFORUM 2011
 20. 20. Pozvánka 210 mm 4. ročník Semináře ke zpřístupňování roč Seminá zpř stupňová šedé literatury 2011 edéNa co se můžete těšit? můžůžete těInformace o šedé literatuřez ČR i zahraničí (zahraničníhosté), právní specifika šedéliteratury (PF MU Brno),nová verze CDS Invenia 1.0a další zajímavá témata … 25. 10. 2011 25. 10. 2011 v NTK v Ballingově sále Ballingov ově25. května 2011 INFORUM 2011
 21. 21. Dotazy? Děkuji Vám za pozornost! Iveta Fürstová Iveta.furstova@techlib. Iveta.furstova@techlib.cz furstovahttp://nusl.techlib.czhttp://www.nusl.cz25. května 2011 INFORUM 2011

×