Závěrečný úkol KPI

276 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
276
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Iveta Holcmannová UČO: 400007 KPI – závěrečný úkol Na Ekonomicko-správní fakultě jsem začala tento rok studovat obor Podniková ekonomika a management. Předpokladem pro úspěšně absolvování tohoto studia je samozřejmě i znalost finančního a peněžního trhu a veškerých jejich produktů. Nedílnou součást celé ekonomiky, i našeho každodenního života, tvoří peníze. Ne vždy však měly takovou podobu, jakou známe dnes. Již od jejich vzniku se peníze stále měnily a vyvíjely. V mé práci bych se proto tomuto tématu chtěla věnovat a pokusit se shrnout vývoj a historii peněz a popsat jejich funkce a vlastnosti v ekonomice. Historie, původ a podstata penězNejobecnější definice říká, že za peníze je považováno takové aktivum, které je všeobecněuznáváno a přijímáno ekonomickými subjekty jako prostředek při provádění plateb za zboží,služby nebo k úhradě jiných závazků.1 Avšak aby mohlo být toto aktivum všeobecně uznáváno jako platební prostředek, musítaké vykazovat určité vlastnosti. Univerzální směnný prostředek musí být dobře dělitelný,trvanlivý (nekazit se a neopotřebovávat se), stejnorodý (část celku musí odpovídat částipůvodní hodnoty) a musí mít vysokou kupní sílu (množství zboží a služeb, které je možné přidaných cenách získat za určité množství peněz)2. Těmto požadavkům vyhovují nejlépenapříklad drahé kovy, jako je třeba zlato a stříbro.Kormě toho, že musí peníze vykazovat určité vlastnosti, musí také plnit určité funkce. Jednouz nejdůležitějších funkcí peněz je to, že slouží jako všeobecný prostředek směny – penízejako prostředek směny. Pokud tedy chceme směnit statek A za statek B nemusíme hledatněkoho, kdo chce prodat statek B za statek A (tzv. barterový obchod). Stačí prodat statek A,za který obdržíme určité množství peněz a statek B můžeme koupit kdykoli později.3 Dalšídůležitou funkcí peněz je to, že nám umožňují oceňovat různé statky a služby ve stejnýchjednotkách – peníze jako zúčtovací jednotka. Můžeme tak určit cenu nejen zboží a služeb,ale můžeme ocenit i lidskou práci. Peníze mají také schopnost, přenášet hodnotu do budoucna1 POLOUČEK, Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 39. Beckovyekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-152-9.2 SVOBODA, Martin. Základy financí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 7. ISBN9788021049765.3 SVOBODA, Martin. Základy financí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 8. ISBN9788021049765.
  2. 2. – peníze jako uchovatel hodnoty. Jelikož tato funkce umožňuje odložit část směny napozději, nemusí se prodej a nákup uskutečnit v jednom okamžiku.Od doby vzniku směny prošly peníze i jejich formy mnohými změnami. Dnes se penízevyskytují ve dvou hlavních formách:- hotovostní peníze- bezhotovostní penízeHotovostní peníze tvoří mince a bankovky. Bezhotovostní peníze jsou peníze, které sloužínapříklad pro bezhotovostní platby a jsou uloženy na účtech u bank a dalších peněžníchústavů. Hotovostní a bezhotovostní peníze tvoří peněžní oběh.V době, kdy si byla domácnost schopna vyprodukovat vše, co potřebovala, nebylo penězpotřeba. Domácnost ale neměla k dispozici příliš širokou škálu statků, neboť nikdo nemůževyrábět veškeré statky. Proto spolu začaly domácnosti obchodovat. Tento druh obchodu senazývá naturální směna nebo také barterový obchod. Předpokladem pro tento druh obchodubyl ale oboustranný zájem. Snaha o usnadnění naturální směny vedla k tomu, že se všeobecněžádané zboží vyčlenilo a začalo se používat jako prostředek směny. Takovému zboží se říkákomoditní peníze a jde o historicky první formu peněz. 4Časem se ukázalo, vhodnou komoditou pro tento účel jsou drahé kameny, které jsou vzácné,trvanlivé, dělitelné a všeobecně žádané – mají tedy všechny vlastnosti všeobecně uznávanéhoplatebního prostředku. Nejvíce používáno bylo zlato.Ovšem ověřit množství a kvalitu zlata nebylo snadné. Proto se začaly razit první mince.Nejstarší mince byly objeveny v Lýdii a pocházejí z roku okolo 650 př.n.l..5I mince však měly své nevýhody. Kvůli jejich hmotnosti byly těžko přenosné a manipulovánís většími částkami bylo komplikované a nepraktické. Lidé si začali ukládat své úsporyv bankách a ty jim vydávaly potvrzení o vkladu. S tímto potvrzením dávaly banky i určitýpříslib, že si toto potvrzení může jeho držitel v bance zpětně vyměnit za peníze. Lidé začalityto stvrzenky používat k placení za zboží, služby nebo například k placení dluhů. Stvrzenkyse tedy staly prostředkem směny a jakousi první formou papírových peněz. Zanedlouho alezačaly banky vydávat stvrzenky, aniž by vlastnily dostatečné množství zlata a peněz na jejichvyplacení. Tato potvrzení tedy nebyla krytá zlatem (tzv. neplnohodnotné peníze), ale nebylo4 HAVLENA, Matouš. Původ a podstata peněz, funkce peněz. In: HavlenaBlog [online]. 2009 [cit.2012-11-23]. Dostupné z: http://www.havlena.net/blog/puvod-a-podstata-penez-funkce-penez/5 Vznik a vývoj peněz. Staré národy a civilizace [online]. 2011 [cit. 2012-11-23]. Dostupné z:http://starenarody.cz/index.php?a=47
  3. 3. možné je od krytých stvrzenek rozeznat. Lidé začali k bankám ztrácet důvěru a ty častokončily krachem.6První papírové peníze se objevily v Číně kolem roku 618 a zde se také v 11. století vyvinulsystém státem vydávaných bankovek. 7V současné době jsou peníze neplnohodnotné peníze s nuceným oběhem, které nemají svouvlastní hodnotu, ale jsou prostředkem směny a účetní jednotkou a jejich kupní sílu garantujestát.86 SVOBODA, Martin. Základy financí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 7. ISBN9788021049765.7 Vznik a vývoj peněz. Staré národy a civilizace [online]. 2011 [cit. 2012-11-23]. Dostupné z:http://starenarody.cz/index.php?a=478 POLOUČEK, Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 47. Beckovyekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-152-9
  4. 4. Seznam použité literatury 1. POLOUČEK, Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-152-9.- Kvalifikovaný autor (v oboru Finance, bankovnictví a investování po inauguračním řízení na EU v Bratislavě.)- Učebnice pro studenty ekonomie- Obsahuje shrnutí, závěr- Rozdělení do kapitol- Dostatečná hloubka problematiky 2. SVOBODA, Martin. Základy financí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 9788021049765.- Kvalifikovaný autor- Kniha doporučena ministerstvem financí ( viz. https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:pDKVP4Vy_WkJ:www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/inf1006.pdf+SVOBO DA,+Martin.+Z%C3%A1klady+financ%C3%AD.+recenze&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESjtSrKaZhcWyHjeb cBzjWkVEbbhnm7YUX3gVNB8VCawbWYuIYsdEezYcl9tOwxXCu6f5a3SwOkGQkjsW-pr- GTHuC0lzo4IiNf5I9urdU8wJ5Vx296fkR3COgpr9gzGSAupQYXJ&sig=AHIEtbTgPCZUhz5D4DTLGGzhHMPpYID KVA )- Spolehlivý zdroj- Dostatečně rozebírá danou problematiku- Obsahuje odbornou terminologii Ostatní zdroje 3. HAVLENA, Matouš. Původ a podstata peněz, funkce peněz. In: HavlenaBlog [online]. 2009 [cit. 2012-11-23]. Dostupné z: http://www.havlena.net/blog/puvod-a-podstata-penez- funkce-penez/- Obsahuje jméno autora- Obsahuje seznam použité literatury- Nadpis, členěno do kapitol- Pravdivé informce- Psáno objektivně, dostatečný rozsah informací 4. Vznik a vývoj peněz. Staré národy a civilizace [online]. 2011 [cit. 2012-11-23]. Dostupné z: http://starenarody.cz/index.php?a=47- Uvedeno jméno autora i datum publikace- -uvedeny odkazy- Problematika rozebrána dostatečně- Členěno do kapitol- Informace jsou přesné (ověřeno z jiných zdrojů)
  5. 5. 5 REVENDA, Zbyněk. Peníze a zlato. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2010, 256 s. ISBN 9788072612147-odborná monografie- kvalifikovaný autor-úvod i závěr-rozdělení do kapitol-objektivní informace 6 Historie peněz. P-numismatika [online]. 2005-2009 [cit. 2012-11-23]. Dostupné z: http://p- numismatika.cz/index.php?get=kapitola4- Členěné do kapitol a podkapitol- Přehledné- obsahuje odkazy- objektivní informace- dostatečná hloubka a šířka problematiky 7 Dějiny peněz. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 30. 7. 2012 [cit. 2012-11-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_pen%C4%9Bz-i když nepatří wikipedie mezi nejdůvěryhodnější zdroje, informace které jsem hledala, jsem našla a byly správné (ověřenív jiných zdrojích)-obsahuje odkazy na použitou literaturu-datum aktualizace-informace, které jsem potřebovala, byly dostatečné-rozděleno do podkapitol 8 Numismatika. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 8. 11. 2012 [cit. 2012-11-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Numismatika- Viz zdroj 7 Klíčová slova Peníze, historie, obchod, směna, bankovky, zlato, platba, aktivum AnotaceS penězi se setkáváme každý den a bereme je jako přirozenou součást našeho života. Určitěvětšina z vás tuší, že peníze vždy neměly stejnou podobu, jakou mají dnes, ale víte také, jakvypadaly první formy peněz a jak probíhal jejich vývoj až po současnou podobu? Víte, žepeníze musejí také splňovat určité funkce a vlastnosti? Tato práce by vám měla pomocirozšířit vaše znalosti a přehledně shrnout vše, co by vás mohlo o penězích zajímat, a co bysteo nich měli určitě vědět.

×