Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1. argumentaceČeská republika je členem několika desítek organizací, zároveň ze státního rozpočtu plynoumiliony do těchto ...
HistoriePodpisem Visegradské deklarace (15. 2. 1991) se členské země domluvili na společnýchcílech, kterými hlavně byl pří...
Členské státy se zavázaly spolupracovat v těchto oblastech (Visegradgroup, 2004):  -  spolupráce mezi členskými státy, ...
které se konalo za účelem připomenout odborné veřejnosti země Visegradské skupině.Tématy tohoto setkání byly: obnovitelné ...
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION. History: Travelthroughtime…  [online]. [cit. 2012-11-26]. Dostupné z http://www.nato....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěrečný úkol - Chlanová

394 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Závěrečný úkol - Chlanová

 1. 1. 1. argumentaceČeská republika je členem několika desítek organizací, zároveň ze státního rozpočtu plynoumiliony do těchto organizací. Mezi základní organizace patří OSN či NATO. Otázkou proč, jepro nás členství v tolika skupinách důležité v následujících částech není, ale je naznačen účela souvislosti v jednom z mnoho a to Visegradské skupině, které patří k těm uznávaným vestřední Evropě. Uskupení mimo politické záležitosti pomáhá též informovat zahraničníodbornou veřejnost o kvalitách a technologiích ve střední Evropě. V následujícím textu jsemse rozhodla charakterizovat základní informace o tzv. Visegradu a jeho činnosti. 2. název práceZákladní informace o Visegrad 4 3. AnotaceJako závěrečný úkol ke kurzu práce s informacemi jsem si vybrala téma z mezinárodníhoobchodu. Přesněji řečeno na Visegradské uskupení, které vzniklo za účelem posílení vztahůve střední Evropě a zároveň k spolupráci za účelem vstupu do Evropské unie a NATA. Tytocíle byly již splněny, ale spolupráce pokračuje i nadále v rámci domluvených odvětvích(spolupráce s NATO, EU, podpora zemí, které uvažují o vstupu). Toto uskupení patřík jedněm z těch, které jsou uznávány ve světě. 4. Klíčová slovaVisegrad 4, Visegradská deklarace, V4+ 5. Text práceMluvíme-li o mezinárodní organizaci Visegrad 4, jedná se o uskupení, které vzniklo 15. 2.1991 podpisem Visegradské deklarace. Tento dokument podepsali:prezident Václav Havel zaČeskoslovenskou federativní republiku, za Polskou republiku prezident Lech Walesy a zaMaďarskou republiku předseda vlády Jezsef Antala. Dokument je podepsán členskými státy,kterými tedy jsou: Česká, Slovenská, Polská a Maďarská republika. Dále se můžeme setkats označením Visegrádská skupina, Visegrádská spolupráce či V4.
 2. 2. HistoriePodpisem Visegradské deklarace (15. 2. 1991) se členské země domluvili na společnýchcílech, kterými hlavně byl příprava na vstup do mezinárodních organizací a to (dále NATO) aEvropské unie (dále EU). Mezi další cíle bychom mohli zařadit (Visegradgroup, 1991): - rozvoj dopravní infrastruktury, - rozvíjet hospodářskou spolupráci na tržním základě, - vytvořit odpovídající podmínky pro nerušenou výměnu informací, - a další.V následujících letech spolupráce mezi uvedenými státy utichá a obnovuje se výrazněji až poparlamentních volbách v České a Slovenské republice v roce 1998.Po vstupu členských zemí do EU a NATO (Tabulka 1) byly naplněny cíle Visegradskédeklarace. Země chtěli nadále v spolupráci pokračovat, během českého předsednictví v letech2003/2004 byli dojednány nové cíle.Graf1: Vstup do EU, NATO 2005 2004 2003 2002 Česká republika 2001 Slovenská republika 2000 Polská republika 1999 Maďarská republika 1998 1997 1996 Vstup do EU Vstup do NATOZdroj: europa.eu, 2011SoučasnostDo současnosti můžeme zaznamenat dojednání nových cílů v Kroměříži 12. května 2004v dokumentu Declaracionof Prime Ministersofthe Czech Republic, the Republic ofHungary,the Republic ofPoland and theSlovak Republic on cooperationofthe Visegrád Groupcountriesafteraccession to theEuropean Union. Jedná se tedy o deklaraci členských států povstupu do Evropské unie, dokument je znám jako Kroměříž 2004. (Visegradgroup, 2004)
 3. 3. Členské státy se zavázaly spolupracovat v těchto oblastech (Visegradgroup, 2004): - spolupráce mezi členskými státy, - spolupráce v rámci Evropské unie, - spolupráce s dalšími partnery, - spolupráce s NATO a dalšími mezinárodními organizacemi, - vládní spolupráce.Z výše uvedených oblastí vychází základní cíl dohody a to spolupracovat dále v evropskéintegraci a na základě svých znalostí pomoci ucházejícím zemím se vstupem, dálespolupracovat se svými nejbližšími sousedy a zároveň s mezinárodními organizacemi.Během posledního českého předsednictví konaného v letech 2011/2012 se udály následujícídůležité události. Byl založen Mezinárodní visegrádský fond (MVF), jeho účelem je: rozšířeníčinnosti V4, ale především podpora zemí východního partnerství. Dále se členské zemědomluvili na zřízení Battlegroup, jedná se o spolupráci armád. Toto ustanovení bude funkčníod roku 2006. Mezi významnou aktivitu organizace patří deklarace V4 „Responsibilityfor aStrong NATO,“ deklarace pojednává o zavedení strategické koncepce NATO do členskýchzemí, zavázely se v ním přispět k naplnění tří úkolů (Ministerstvo zahraničních věcí, 2012): - aliance v oblasti kolektivní bezpečnosti, - krizového managementu, - spolupráce při zajišťování mezinárodní bezpečnosti.Během předsednictví se konalo několik konzultací, jak mezi jednotlivými členskými státy, alezároveň se členy Evropské unie a partnerskými státy, jakou jsou Japonsko, země Beneluxu.Spolupráce v rámci V4V roce 2011/2012 jsme zmiňovali, že Česká republika předsedala Visegradské skupině.Podařilo se jí uskutečnit několik kongresů, kde se setkali jednotliví členové skupiny, alezároveň se podíleli na rozvoji uskupení a spolupráci s dalšími zeměmi.Již během českého předsednictví se konal kongres se zeměmi západního Balkánu, běhemtohoto setkání se země shodli na podpoře rozšiřování EU a započali jednání o možnéspolupráci mezi jednotlivými zeměmi.Výše uvedená činnost i jako ta následující je činností Mezinárodní visegrádského fondu.V uskupení V4+ se konali další důležitá jednání. Můžeme jmenovat např. setkání v Japonsku,
 4. 4. které se konalo za účelem připomenout odborné veřejnosti země Visegradské skupině.Tématy tohoto setkání byly: obnovitelné zdroje, jaderná bezpečnost. O měsíc později sekonala prezentace zemí V4 se zaměřením na cestovní ruch.Jako v minulých letech v době českého předsednictví se konala schůze se zeměmi Beneluxu,během tohoto setkání si již pravidelně ministři zahraničních věcí vyměňují své názoryohledně EU a dalších partnerství v Evropě.Jednání probíhali v oblasti dopravy, financí či kultury a místního rozvoje. (Ministerstvozahraničních věcí), 2012)V současné době (2012/2013) předsedá V4 Polská republika, v říjnu se konalo další zasedáníministrů zahraničních věcí jednotlivých členských států. Hlavním problémem,jimižnavazovala na předchozí řešení, byla problematika západního Balkánu. Tohoto jednáníse zároveň účastnili jednotlivý ministři Rumunka, Bulharska a Řecka.Mezi hlavní témata tohoto sjezdu byly (Visegradgroup, 2012): - ekonomické a sociální problémy - regionální spolupráce - rozšíření právního státu.Ministři se dále potýkali s problematikou bezvízového styku s balkánskými zeměmi pro členyEU, předali výzvu k dodržování a neporušování stanovených pravidel. Dále se shodli naúspěchu jednotlivých dílčích úspěších zemí. 6. Citace Europa.eu: Členské státy Evropské unie. [online]. Evropská unie, 1995-2012 [cit. 2012- 11-26]. Dostupné z http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_cs.htm - jedná se o oficiální stránky spravované Evropskou unií MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Zahraniční vztahy: Závěrečná zpráva českého předsednictví. [online]. 31. 8. 2012. [cit. 2012-11-28]. Dostupné z http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/predsednictvi_v4/zprava_o_ceskem_predsed nictvi_ve.html - oficiální stránky ministerstva zahraničních věcí, kde jsou publikovány jednotlivé správy ministerstva
 5. 5. NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION. History: Travelthroughtime… [online]. [cit. 2012-11-26]. Dostupné z http://www.nato.int/history/index.html - oficiální stránky, spravované NATO VISEGRAD GROUP. Historie V4: Visegradská deklarace. [online]. International Visegradfound. 2000-2012. 1991 [cit. 2012-11-26]. Dostupné z http://www.visegradgroup.eu/historie VISEGRAD GROUP. Historie V4: Visegraddeklaration. [online]. International Visegradfound. 2000-2012. 2004 [cit. 2012-11-26]. Dostupné z http://www.visegradgroup.eu/historie VISEGRAD GROUP: VisegradGroup´sForeignMinistersMieetTheir Western BalkanCounterparts. [online]. International Visegradfound. 2000-2012. 25. 9. 2012 [cit. 2012-11-26]. Dostupné z http: http://www.visegradgroup.eu/visegrad-group-foreign - oficiální stránky, kde jsou ke stažení jednotlivé deklarace (viz předchozí)K danému tématu se nenachází žádné aktuální literární zdroje, je to poměrně mladáproblematika, které se věnují autoři pouze v částech bakalářských a diplomových pracích, čiv rámci prvotní problematiky (tj. do roku 1998), tyto informace již pro uvedený text nejsouaktuální.Jednotlivé uvedené zdroje jsou vybrány z důvodu oficiálních stránek, pravidelných aktualizacíjednotlivých stránek a zároveň k aktuálnosti jednotlivých dat. Jednotlivý autoři nejsou přímouvedený, ale je to pod správou úřadu a jedná se většinou pouze o statistická data, které můžepublikovat jakákoliv pověřená osoba.

×