Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 pgrto priem_2017-2018

4,526 views

Published on

ПГРТО - Плевен
Прием за 2017/2018 г.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2 pgrto priem_2017-2018

 1. 1. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ – ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. “Цар Самуил" №2 ; тел./факс 064 / 827235, тел. 064 / 827195; e-mail: pgrtopleven@abv.bg, www.pgrto.com
 2. 2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ – ПЛЕВЕН Член на Асоциация на училищата по ресторантьорство и хотелиерство Член на Асоциация на Кеймбридж училищата в България
 3. 3. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ – ПЛЕВЕН осигурява качествено образование и професионална подготовка; обучава ученици в най-търсените професионални области – ресторантьорство, кетъринг, хлебопроизводство и сладкарство; успешно се вписва в икономика на град Плевен, региона и страната, като осигурява отлично подготвени специалисти; Едно училище, в което мечтите се сбъдват! Едно желано училище, което … не само учи, но и създава личности. Едно престижно училище, което … дава възможност на всеки да се чувства значим и обичан като в свой дом;
 4. 4. ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА Професия/специалност Прием след завършено основно образование Клас Форма на обучение Срок на обучение Брой паралелки Брой ученици С разширено изучаване на чужд език 541030 ХЛЕБАР - СЛАДКАР             5410303 ДЕКОРАЦИЯ НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ 8 дневна 4 0,5 13   811060 РЕСТОРАНТЬОР             8110603 КЕТЪРИНГ 7 дневна 5 0.5 13 Английски език 811060 РЕСТОРАНТЬОР 8110603 КЕТЪРИНГ 7 дневна 5 0.5 13 Испански език 811060 РЕСТОРАНТЬОР 8110603 КЕТЪРИНГ 8 дневна 4 1 26   811070 ГОТВАЧ   8110701 ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ 7 дневна 5 1 26   811070 ГОТВАЧ   8110701 ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ  8 дневна  4 0,5 13  
 5. 5. ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА Начин на кандидатстване - ІХ клас 1. Подаване на документи до директора на ПГРТО - Плевен: - заявление за класиране по образец на училището; - свидетелството за завършено основно образование /копие/; - медицинско свидетелство за здравословното състояние на кандидата. 2. Класиране - извършва се от комисия в училището в три етапа. 3. Начин за образуване на бала: Сбор от балообразуващи оценки - математика, български език и литература и изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование. 4. Записване на класираните ученици - в училището, в съответните срокове, като се подават оригиналите на документите.
 6. 6. ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА Срокове за кандидатстване - ІХ клас Първи етап на класиране 1. Подаване на документи - 03-05.07.2017 г. 2. Записване на приетите ученици - 07.07.2017 г. Втори етап на класиране 1. Подаване на документи - 11.07.2017 г. 2. Записване на приетите ученици - 14.07.2017 г. Трети етап на класиране 1. Подаване на документи - 19.07.2017 г. 2. Записване на приетите ученици - 21.07.2017 г. Попълване на незаетите места – определя се от директора - до 04.09.2017 г.
 7. 7. ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА Начин на кандидатстване - VIII клас 1. Подаване на документи до началника на Регионалното управление на образованието - Плевен: - заявление за участие в класиране по образец с подредени желания; - свидетелството за завършено основно образование /копие/; - служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване; - медицинско свидетелство за здравословното състояние на кандидата. 2. Класиране - извършва се централизирано на областно ниво от комисия в Регионалното управление на образованието в три етапа. 3. Начин за образуване на бала: Сбор от утроения резултат от националното външно оценяване по български език и литература, резултата от националното външно оценяване по математика и оценките по два предмета - география и икономика и изобразително изкуство, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 4. Записване на класираните ученици - в ПГРТО - Плевен, в съответните срокове, като се подават оригиналите на документите.
 8. 8. ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА Срокове за кандидатстване - VIII клас Първи етап на класиране 1. Подаване на документи - 16-22.06.2017 г. 2. Записване на приетите ученици - 28-30.06.2017 г. Втори етап на класиране 1. Подаване на заявление - 28-30.06.2017 г. 2. Записване на приетите ученици - 05-07.07.2017 г. Трети етап на класиране 1. Подаване на документи - 11-13.07.2017 г. 2. Записване на приетите ученици - 18-19.07.2017 г. Попълване на незаетите места – определя се от директора - до 04.09.2017 г.
 9. 9. Професия Ресторантьор Специалност Кетъринг
 10. 10. Професия Готвач Специалност Производство на кулинарни изделия и напитки
 11. 11. Професия Хлебар-сладкар Специалност Декорация на сладкарски изделия
 12. 12. КАБИНЕТИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 13. 13. КАБИНЕТИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 14. 14. БИБЛИОТЕКА С БОГАТ, РАЗНООБРАЗЕН, ТЕМАТИЧНО КОМПЛЕКТОВАН БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД
 15. 15. МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА ЗА КЕТЕРИНГ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
 16. 16. УЧЕБНИ КАБИНЕТИ ПО СЕРВИРАНЕ, БАРМАНСТВО И СОМЕЛИЕРСТВО
 17. 17. УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ ПО ГОТВАРСТВО И КАРВИНГ
 18. 18. УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ ПО ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО
 19. 19. квалифицирани специалисти; екип, който работи за издигане престижа на училището.  учители с богат опит и стремеж да актуализират познанията и подхода си по отношение на образователно-възпитателния процес;
 20. 20. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ – ПЛЕВЕН Защото образованието е избор за цял живот! pgrtopleven@abv.bg www.pgrto.com

×