Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПАЛЕОКОНТАКТПАЛЕОКОНТАКТ
• Палеоконтактът е хипотеза за евентуален
контакт на човечеството с представители на
извънземна цивилизация в древността.
...
• Но истината е, че те са строени по различно време и тогава трябва да
се допусне, че или сме посещавани от мно­го цивилиз...
• Втори тип свидетелства са митове и легенди, в които се говори за същества, слезли
от небето. Тези свидетелства обаче са ...
ИСТОРИЯТА ОТ РОЗУЕЛ
•САЩ, от юли 1947 година, е уникална. Постоянно извиращата нова
информация по темата доказва, че там н...
1)1) В тектитите (естествено природно
стъкло) са били открити
радиоактивни изотопи на алуминий и
берилий. За това все още ...
2)2) В планините на Антиливан съществуваВ планините на Антиливан съществува
каменна плоскост нареченакаменна плоскост наре...
3)3) В пещерите около МъртвоВ пещерите около Мъртво
море са намерениморе са намерени свитъци съссвитъци със
стари ръкописи...
4)4) Джонатан Суифт е описал в
роман двата спътника на Марс 150
години преди астрономите да ги
открият.
5)5) Прецизността на календара
на маите. Съществува теория
за края на света през 2012
6) Неразгаданите рисунки в
пустинята Наска все още нямат
научно обяснение.
7) Стоунхендж
се счита за
древна
астрономическа
обсерватория.
8)8) Счита се, чеСчита се, че египетските пирамидиегипетските пирамиди саса
построени от извънземна цивилизация,построени ...
9)9) Статуите на ВеликденскияСтатуите на Великденския
островостров са направени отса направени от
скални образувания, коит...
10) Прочутите житни кръгове в
полетата на Австралия, Англия, а и на
някои други страни. Смятат се за
послания на извънземн...
Палеоконтакт
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Oбразуване на българската държава до началото на 9 ти
Next
Upcoming SlideShare
Oбразуване на българската държава до началото на 9 ти
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Палеоконтакт

Download to read offline

Ancient astronaut hypothesis presentation in Bulgarian

 • Be the first to like this

Палеоконтакт

 1. 1. ПАЛЕОКОНТАКТПАЛЕОКОНТАКТ
 2. 2. • Палеоконтактът е хипотеза за евентуален контакт на човечеството с представители на извънземна цивилизация в древността. • Нейните поддръжници сочат няколко типа факти в своя подкрепа. Първият тип са някои монументални древни паметници, например пирамидите в Египет, статуите на Великденските острови в Тихия океан, рисунките в пустинята Наска в Перу и др. • Твърди се, че и досега не е ясно как са изградени тези паметници. Всичко би се изяснило, ако се допусне, че те са построени от представители на други високоразвити звездни цивилизации, озовали се в далечното минало на Земята.
 3. 3. • Но истината е, че те са строени по различно време и тогава трябва да се допусне, че или сме посещавани от мно­го цивилизации, или от една, която е идвала многократно, без да е ясно и в двата случая какви са мотивите на по­сетителите. При това се пропускат мно­го други паметници, за които със сигур­ност се знае, че са построени от хората. Те са не по­малко величествени и монументални — нап­ ример пирамидите на майте и ацтеките или пък китайската стена.
 4. 4. • Втори тип свидетелства са митове и легенди, в които се говори за същества, слезли от небето. Тези свидетелства обаче са крайно несигурни, защото са художествена измислица, която може да се тълкува по различен начин. От не­изчерпаемото митотворчество на наро­дите винаги могат да се подберат тези, които да "доказват" предварително на­мислена теза. • Аналогични доводи имат сила и за третия тип свидетелства — ри­сунки и др., от древността. • Съществено е и това, че всички сви­детелства, сочени от привържениците на хипотезата за палеоконтакта, не са преки остатъци от извънземни посетители на Земята, а в най­добрия случай могат да се приемат като косвени дока­ателства.
 5. 5. ИСТОРИЯТА ОТ РОЗУЕЛ •САЩ, от юли 1947 година, е уникална. Постоянно извиращата нова информация по темата доказва, че там наистина е катастрофирал неземен летящ обект, пилотиран от няколко хуманоида. Историята тогава бе потулена от военните, а свидетелите се принудиха да се отрекат от показанията си. Някои от тях бяха изселени, други “признаха”, че са се шегували. Под натиска на обществото обаче президентът на САЩ Бил Клинтън разреши разсекретяването най- после и на документи, свързани със случая в Розуел. Текстовете показват, че там наистина се е случило нещо, което е разбунило духовете на целият военен генералитет, военният министър и президента на САЩ. Дори и да няма конкретни споменавания на факти текстовете показват, че това е била истинска случка. •Преди около 8 години се появява филмовият продуцент Рей Сантили, който твърди, че притежава документален филм на дисекцията на едно от загиналите в Розуел същества. Лентата показва наистина потресаващи кадри от тази аутопсия. •Господин Сантили го е закупил от тогавашен военен оператор, който е пропуснал да предаде няколко ролки за засекретяване. Лентите са предадени за изследване и признати за истински с 90% сигурност. На филма са показани контролния панел на летящата чиния с вдлъбнатина за шестпръстни ръце, както и метална гредичка с надписи върху нея.
 6. 6. 1)1) В тектитите (естествено природно стъкло) са били открити радиоактивни изотопи на алуминий и берилий. За това все още няма обяснение.
 7. 7. 2)2) В планините на Антиливан съществуваВ планините на Антиливан съществува каменна плоскост нареченакаменна плоскост наречена БаалбекскатаБаалбекската терасатераса. Не се знае кога, как, защо и от. Не се знае кога, как, защо и от кого е била построена. Някои изказваткого е била построена. Някои изказват предположение, че е стартовапредположение, че е стартова площадка за древните космонавти.площадка за древните космонавти.
 8. 8. 3)3) В пещерите около МъртвоВ пещерите около Мъртво море са намерениморе са намерени свитъци съссвитъци със стари ръкописистари ръкописи в които сев които се описва унищожаването наописва унищожаването на градовете Содом и Гоморградовете Содом и Гомор. Свитъците от Мъртво море
 9. 9. 4)4) Джонатан Суифт е описал в роман двата спътника на Марс 150 години преди астрономите да ги открият.
 10. 10. 5)5) Прецизността на календара на маите. Съществува теория за края на света през 2012
 11. 11. 6) Неразгаданите рисунки в пустинята Наска все още нямат научно обяснение.
 12. 12. 7) Стоунхендж се счита за древна астрономическа обсерватория.
 13. 13. 8)8) Счита се, чеСчита се, че египетските пирамидиегипетските пирамиди саса построени от извънземна цивилизация,построени от извънземна цивилизация, поради големината на отделнитепоради големината на отделните елементи и прецизността с която саелементи и прецизността с която са направени.направени.
 14. 14. 9)9) Статуите на ВеликденскияСтатуите на Великденския островостров са направени отса направени от скални образувания, коитоскални образувания, които не са местни за острова.не са местни за острова.
 15. 15. 10) Прочутите житни кръгове в полетата на Австралия, Англия, а и на някои други страни. Смятат се за послания на извънземните към човечеството.

Ancient astronaut hypothesis presentation in Bulgarian

Views

Total views

398

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×