Beveiliging totaal slim beveiligen 1

489 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Beveiliging totaal slim beveiligen 1

  1. 1. Slim beveiligen ARTIKELEN Hidde de Jong Bepalen incidenten het verloop van uw werkweek? Zijn uw beveiligers het grootste deelvan hun tijd bezig met lopen? Baseert u het aantal in te zetten medewerkers op beschikbaarheid?Wanneer u één of meer van deze vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, dan kan uw organisatie slimmergaan beveiligen.Veiligheid is belangrijk in het bedrijfsleven. Veiligheid beïnvloedt de continuïteit en winstgevendheidvan een organisatie. Maatregelen op het gebied van veiligheid hebben opbrengsten in de vorm van eenreductie van risico’s, maar ook kosten. Die kosten moeten opwegen tegen de baten, anders is hetverstandiger om de huidige situatie tot gewenste situatie te verklaren. Risico’s zijn het uitgangspuntBij slim beveiligen zijn risico’s het uitgangspunt. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het in depraktijk lang niet altijd. Risico’s Maatregelen Risico’s zonder Maatregelen zonder maatregelen risico’s Risico’s en maatregelen in balans Bron: Sequois Business Concepts BVFiguur 1. Risico’s en maatregelen 57
  2. 2. Slim beveiligen Risico’s en maatregelen horen op elkaar aan te sluiten. In figuur 1 stelt de linker cirkel de risico’s voorARTIKELEN en de rechter cirkel de maatregelen. Idealiter overlappen beide cirkels elkaar volledig. Van nature hebben beide cirkels echter de neiging om van elkaar af te schuiven. Het is dus van belang om regelmatig te checken of de getroffen maatregelen nog wel aansluiten bij de aanwezige risico’s. Het gedeelte waar beide cirkels elkaar overlappen, illustreert dat de getroffen maatregelen aansluiten bij de aanwezige risico’s. Hier zijn risico’s en maatregelen in balans. Aan de linkerkant zijn risico’s zichtbaar waartegen geen maatregelen getroffen zijn.1 Dit kan nare gevolgen hebben. Aan de rechterkant staan maatregelen waar geen risico bij hoort. De enige passende oplossing is om deze maatregelen onmiddellijk te beëindigen. Dit is zonde van het geld. Zorgen dat maatregelen en risico’s op elkaar aansluiten, heeft te maken met effectiviteit: de juiste dingen doen. Straks gaan we ook in op efficiëntie (de dingen juist doen) van maatregelen. Het is, bij slim beveiligen, van groot belang om eerst naar de effectiviteit te kijken en daarna naar de efficiëntie. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Stel we gaan een reis maken. Effectiviteit gaat dan over het reisdoel: de bestemming. Efficiëntie gaat over hoe snel en zuinig we op de plaats van bestemming komen. Zouden we eerst naar de efficiëntie kijken, dan lopen we het risico dat we heel snel op de verkeerde plek aankomen. Blootstelling, kans op voorkomen en mogelijke consequentie bepalen de risicograad Zojuist hebben we gezien dat risico’s en maatregelen lang niet altijd op elkaar aansluiten. Laten we nu een stapje verder de diepte ingaan. Volgens de Fine-Kinney-methode bestaat de risicograad uit drie componenten: blootstelling, kans op voorkomen en mogelijke consequentie. Door de risicograad te berekenen van de aanwezige risico’s is het mogelijk om prioriteiten te stellen. De grootste risico’s pakken we als eerste beet. Bovendien geven de drie componenten ons aanknopingspunten over hoe we het risico het best kunnen reduceren. Stel dat het risico diefstal in een winkel als volgt is opgebouwd: blootstelling is 8,2 de kans op voorkomen is 33 en de mogelijke consequentie is 3.4 De risicograad bedraagt hierdoor 8 × 3 × 3 = 72. Volgens de Fine-Kinney-methode betekent een risicograad van 72 dat dit een belangrijk risico is; het is nodig om hier aandacht aan te besteden. De risicograad van 72 kunnen we afzetten tegen de risicograad van andere risico’s. Op basis daarvan kunnen we bepalen welke prioriteit de aanpak van diefstal moet krijgen. 1 Het accepteren van een risico beschouwen we ook als een maatregel. 2 De winkel is blootgesteld aan diefstal tijdens openingstijden wanneer er mensen in de winkel zijn. De schaal voor blootstelling loopt van 0 tot 10. 3 De kans op voorkomen is ongeveer 1 op 100. De schaal voor kans op voorkomen loopt van 0 tot 10. 58 4 De mogelijke consequentie is ongeveer € 1000. De schaal voor de mogelijke consequentie loopt van 0 tot 100.
  3. 3. Slim beveiligen De grootste component biedt de grootste mogelijkheden voor risicoreductie ARTIKELENVervolgens is de vraag welke maatregelen we gaan treffen om de risicograad naar een acceptabelniveau te brengen. Slim beveiligen betekent hier dat we kijken waar we de grootste reductie van derisicograad kunnen bereiken. Aangezien de risicograad een vermenigvuldiging is van blootstelling,kans op voorkomen en mogelijke consequentie, ligt het voor de hand om eerst te proberen om degrootste component te beïnvloeden. In dit geval is de grootste component de blootstelling met eenscore van 8 op een schaal van 0 tot 10.De blootstelling is op verschillende manieren te beïnvloeden. Voor blootstelling aan diefstal zijngrofweg de volgende ingrediënten nodig: een dief, een product om te stelen en een gelegenheid.Een van de mogelijkheden is om potentiële dieven niet in dezelfde ruimte te laten met de producten.Dit is bijvoorbeeld het geval in De Kijkshop. Een andere mogelijkheid is om de producten pas nabetaling werkend te maken. Zo stopt de Free Record Shop een dvd pas bij de kassa in het hoesje.Door na te gaan welke component de meeste risicoreductie op kan leveren, is het mogelijk omgerichter en creatiever na te denken over mogelijke maatregelen. Met name proactie en preventiebieden vaak nog veel mogelijkheden om de risicograad te reduceren.De hierboven geschetste situatie gaat over nieuw te treffen maatregelen. Meestal is er al een bestaandesituatie. De al getroffen maatregelen kunt u evalueren door te kijken naar de risicoreductie die demaatregel tot stand brengt. De mogelijke consequentie in ons voorbeeld is met 3 op een schaal van0 tot 100 erg laag. Maatregelen die aangrijpen op de mogelijke consequentie kunnen de risicograadmaar heel weinig reduceren. Dit soort maatregelen zal dus al snel meer kosten dan het oplevert.Nadat we de schakels proactie en preventie hebben gehad, komen we in de veiligheidsketen terechtbij preparatie en repressie. Er is een incident of een alarm en dat vereist opvolging. Daarvoor ispreparatie noodzakelijk: getrainde medewerkers die kennis hebben van het risico, de getroffenmaatregelen en de locatie. Dit is binnen slim beveiligen het omslagpunt van aandacht voor effectiviteitnaar aandacht voor efficiëntie. Bij effectiviteit gaat het om de medewerkers en hun kennis. Bijefficiëntie gaat het om het bepalen van de benodigde hoeveelheid medewerkers. Hierin zijn tweeuitersten te onderscheiden.Enerzijds kunt u de hoeveelheid medewerkers bepalen door te stellen dat een alarmopvolging altijdmet twee personen gedaan moet worden. In ons voorbeeld vindt alarmopvolging plaats tijdensopeningstijden. En helaas weten we niet wanneer, aangezien de dief niet aankondigt wanneer hij toegaat slaan. Dit betekent dat tijdens openingstijden continu twee personen beschikbaar moeten zijnvoor alarmopvolging. Deze manier van dimensioneren leidt tot de inzet van vier5 medewerkers (fte).Deze manier van beveiligen gaat uit van beschikbaarheid.5 Eén medewerker (fte) werkt 8 uur per dag. De winkel is 12 uur per dag open. We hebben continu twee alarmopvolgers nodig, dus we hebben 2 × 12 = 24 uur te vullen; dat zijn 3 fte. Maar medewerkers worden ook wel eens ziek, hebben weekend en vakantie, dus zijn 4 fte nodig om de alarmopvolging gedurende het hele jaar te borgen. 59
  4. 4. Slim beveiligen Anderzijds kunt u uitgaan van werklast. Welke taken zijn er op het gebied van beveiliging? En hoeveelARTIKELEN tijd kost het uitvoeren van die taken? Daaruit vloeit voort hoeveel medewerkers (fte) nodig zijn om de beveiliging op peil te houden. Deze manier van dimensioneren leidt in de praktijk tot een halvering6 van de benodigde capaciteit. We gaan niet langer uit van beschikbaarheidsnut, maar van bezettingsgraad. Dit betekent overigens wel dat u nog een oplossing moet vinden voor de alarm- opvolging, aangezien die met minder medewerkers uiteraard niet continu geborgd is. Dit probleem blijkt in de praktijk meestal goed op te lossen. Slim werken halveert de werklast Sequoia heeft een benchmarkonderzoek uitgevoerd op het gebied van veiligheid. Dit heeft kengetallen met betrekking tot werkzaamheden op het gebied van veiligheid opgeleverd. Tijdens de nulmeting bleek dat beveiligers tot wel 75% van hun tijd bezig waren met lopen. Deels is dit nuttige tijd; om je heen kijken hoe de situatie is, voegt waarde toe. Maar grotendeels is dit zonde van de tijd. Het gaat om een verplaatsing van plek A waar iets moet gebeuren naar plek B waar iets moet gebeuren. Dat kan slimmer. Lean Six Sigma-technieken lenen zich bij uitstek voor het beperken van tijdverspilling. Van alle activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant bekijken we of we die niet achterwege kunnen laten. De best practice is op dit moment ongeveer 25% looptijd. Dit is een halvering7 van de werklast door een slimmere werkmethode! Bijkomend voordeel van dimensioneren op basis van werklast is dat er minder discussie ontstaat over de hoeveelheid in te zetten beveiligers. U kunt aangeven welke maatregelen hoeveel tijd kosten. En wil een klant minder beveiligers inzetten, dan kunt u aangeven welke maatregelen achterwege zullen blijven. 6 Dit getal is gebaseerd op de ervaring van Sequoia bij diverse organisaties. 7 De werklast bestaat in de praktijk regelmatig uit 75% looptijd en 25% overige activiteiten. Door de looptijd terug te brengen tot 60 25% resteert 25% looptijd + 25% overige activiteiten = 50% van de oorspronkelijke werklast.

×