El llenguatge dels nous mitjans de comunicació

587 views

Published on

el lenguaje de los nuevos medios

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El llenguatge dels nous mitjans de comunicació

 1. 1. El llenguatge dels nous mitjans de comunicació Segons Lev Manovich Fonaments i Evolució de la Multimèdia Ivan Palacios Romero U niversitat O berta de C atalunya
 2. 2. Els nous mitjans de comunicació Segons Lev Manovich <ul><li>Els 5 principis segons Lev Manovich </li></ul><ul><li>- Representació numèrica </li></ul><ul><li>- Modularitat </li></ul><ul><li>- Automatització </li></ul><ul><li>- Variabilitat </li></ul><ul><li>- Transcodificació </li></ul>
 3. 3. Representació numèrica <ul><li>Tots els objectes dels nous medis, ja sigui partint de cero a l’ordinador o pateixin una conversió aparti de fonts analògiques, es composen de codi digital. Son representacions numèriques, el que comporta dos conseqüències: </li></ul><ul><li>Un objecte dels nous medis pot ser descrit en termes formals ( matemàtics). </li></ul><ul><li>Un objecte dels nous medis esta sotmès a una manipulació algorítmica. </li></ul><ul><li>Tot es torna programable edició de fotos, edició de vídeo, tot tipus de software. </li></ul>
 4. 4. Modularitat <ul><li>Sempre te una mateixa estructura modular com un fractal. </li></ul><ul><li>Els elements mediatics ja siguin imatges, so, formes o comportaments, son representats com col·leccions de mostres discretes (píxels, polígons, caràcters,scrips). </li></ul><ul><li>S’agrupen en objectes de major escala però segueixen mantenint la seva identitat per separat com els fractals. </li></ul>
 5. 5. Automatització <ul><li>La codificació numèrica dels medis i l’estructura modular dels seus objectes, </li></ul><ul><li>principi 1 (representació numèrica) </li></ul><ul><li>principi 2 (modularitat) </li></ul><ul><li>permeten automatitzar moltes de les operacions implicades en la seva creació, manipulació i accés. </li></ul><ul><li>-Automatització de vaig nivell, on l’usuari crea de nou un objecte maniàtic a traves de plantilles o algoritmes, ex: dissenyar un web. </li></ul><ul><li>Automatització d’alt nivell, que requereix que l’ordinador entengui fins a cert punt els significats que inclouen els objectes que genera, IA intel·ligència artificial. </li></ul>
 6. 6. Variabilitat <ul><li>Un objecte dels nous medis no es una cosa fixada d’una vagada per sempre, si no que pot existir en diferents versions que potencialment son infinites. </li></ul><ul><li>La variabilitat no seria possible sense la modularitat. </li></ul><ul><li>En concret estructures dels nous mitjans tan populars com la interactivitat arborea (menú) i el hipermèdia poden veure’s com exemples particulars del principi de variabilitat . </li></ul>
 7. 7. Transcodificació <ul><li>La conseqüència mes important de la informatització dels medis </li></ul><ul><li>Al passar tots aquests medis a codi binari obtenim el resultat de que els objectes son informació per els ordinadors, i aquets ordenen tot segons format.(bases de dades) </li></ul>
 8. 8. Els mitjans que Lev Manovich no considera nous però considera potencials candidats
 9. 9. Els mitjans codificats digitalment son discrets <ul><li>Els nous mitjans son medis analògics convertits a una representació digital. A diferencia dels medis analògics, que son continus, els mitjans codificats digitalment son discrets. </li></ul>
 10. 10. Tots els suports digitals <ul><li>Tots els suports digitals (els texts, les imatges fixes, la informació dels temps en vídeo o àudio, les formes i els espais tridimensionals) comparteixen el mateix codi digital, el que permet que diferents tipus de suports es presentin per mitjà d’una sola maquina l’ordinador, que actua com un dispositiu multimèdia. </li></ul>
 11. 11. Els nous mitjans permeten l’accés aleatori <ul><li>A diferencia de la pel·lícula o de la cinta de vídeo, que guarda les dades de manera seqüencial, els mecanismes de emmagatzematge informàtics permeten accedir a qualsevol element a la mateixa velocitat. </li></ul>
 12. 12. La digitalització comporta una pèrdua de informació <ul><li>A diferencia de la representació analògica, una presentació digitalment codificada conte una quantitat fixa d’informació. </li></ul>
 13. 13. Copies il·limitades sense degradació <ul><li>A diferencia dels beis mitjans, en els quals cada copia patia unes pèrdues de qualitat, els mitjans codificats digitalment es poden copiar il·limitadament sense degradació. </li></ul>
 14. 14. Els nous mitjans són interactius. <ul><li>A diferència dels vells mitjans, on l’ordre de presentació esta fixat, ara l’usuari pot interactuar amb un objecte mediatic. </li></ul><ul><li>En aquest procés de interacció pot escollir quins elements es mostren o que direccions seguir, generant així una obra única. Així l’usuari es torna coautor de l’obra. </li></ul>

×