Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

100513

98 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

100513

  1. 1. českoslovENSKÁ socIALISTICKÁ REPUBLIKA Pro PATENTx a vynálezy -52A} | r . - } - Třída 25 1503 - Vydáno 15. srpna 1961 Vyloženo 15. února 1961, PATENTNÍ spis č. 100513 Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. . 34/1957 sb. JAN SKŘEPEK, OLŠANY u Vyškova Osnovní pletařský stroj Přihlášeno , prosince 1959 (PV 7123-59) Platnost patentu od . prosince 1959 Vynález se týká osnovního pletařského stroje, například stávku jednolůžkového, dvoulůžkového, včetně osnovního stávku chytového s trubičkovou konstrukcí kladecích přístrojů umožňujících výrobu textilií, například koberců, potahových látek, šatovek apod. z hrubých a efektních přízí. - Známé osnovní stroje mají kladecí jehly tvaru tyčinky s plochým kruhovým zakončením, v němž je otvor pro nit. Toto uspořádání nedovoluje zpracování hrubých, zvláště efektních, přízí. Jednak tomu brání jehelní rozteč a dále kladecí jehly mají - nedostatečně veliké otvory, 10 jsou postaveny kolmo a na plocho k jazýčkovým jehlám, čímž je zabráněno plynulému průchodu osnovy z hrubých a zvláště efektních přízí, jako například příze buklé, nopkové, froté, řáskové apod. - Tyto nevýhody jsou odstraněny podle vynálezu tím, že kladecí přístroj je opatřen trubičkovými kladecími jehlami. - Tím je umožněna výroba koberců, potahových látek, bytového textilu, šátovek, plášťových a krymrövých látek pletařskou technikou, která je produktivnější než tkaní: - - Zařízení podle vynálezu jest příkladně objasněno na výkresu, kde . Značí: 20 obry1 – cín kladecího přístroje dvoulůžkového stávku v nárysu; obr. 2 — cín kladecího přístroje dvoulůžkového stávku v bokorysu; obr. 3 — cín kladėcího přístroje dvoulůžkového stávku při pohledu šikmo shora; * - -
  2. 2. 2 100513 obr. 4 – vačku ovládající kladecí přístroj dvoulůžkového stávku, přičemž čárkovaně je vyznačeno známé provedení; obr. 5 – dírkovanou lištu. a Osnovní pletařský stroj podle vynálezu kladecí přístroj opatřený trubičkovými jehlami. V cínech 2 jsou obvyklým způsobem zality tyčinky 3, nesoucí trubičky 1, kterými je vedena efektní příze. Trubičky 1 jsou měděné, mosazné neb z jiného kovu, popřípadě umělé hmoty. Jsou buď kulatého, neb oválného profilu o světlosti například 1,5 X 4,5 mm u jednolůžkového stroje hrubého saského dělení 24. Horní lišta (obr. 5) kladečího přístroje je stejného dělení s otvory 4 podle profilu trubiček 1, popřípadě většími, pro návlek efektního přístroje. Osnovní stroj podle vynálezu spočívá ve velmi jednoduché úpravě známých osnovních a chytových stávků. Například jehelní lůžko je rozděleno 1 : 1 a stejná úprava je provedena na pomocném hřebenu jednolůžkového stávku chytového. Kladecí přístroje, ve kterých jsou navlečeny nebo efektní příze, mají rovněž dělení 1 : 1. Takto vzniklé mezery v kladecích přístrojích jsou opatřeny trubičkami 1. Při zpracování hrubých efektních přízí na chytovém stávku dvoulůžkovém má zadní lůžko plný počet jehel. Přední lůžko má jednu plnou a dvě prázdné jehly. Stejně je rozdělen (1 plná, 2 prázdné) kladecí přístroj, v jehož mezerách jsou obdobně trubičky 1 s profilem, například 6 X 4 mm. Zde je kladecí přístroj s trubičkovými jehlami umístěn vždy vpředu jako první přístroj. Výkyv kladecího přístroje je přizpůsoben tak, aby kladecí přístroj s trubičkovými jehlami procházel jen předním lůžkem, zatím co základní přístroje (vazné) mohou procházet oběma lůžky. K dosažení uvedeného pohybu slouží trojcípá vačka (obr. 4). S výhodou mají jehelní lůžka větší vzdálenost než normálně, a to podle tloušťky vyráběného úpletu. Výrobní postup, vazební technika a všechny ostatní údaje jsou shodné s jednolůžkovým stávkem. Je však možné použít, vzhledem k větší světlosti trubiček, hrubších efektních přízí. Vynález umožňuje zpracování přízí, které se pletařskou technikou zpracovat nedají, a značné rozšíření sortimentu vyráběného zboží. Předmět patentu 1. Osnovní pletařský stroj vyznačený tím, že kladecí přístroj je opatřen trubičkovými kladecími jehlami. 2. Osnovní pletařský stroj podle bodu 1 vyznačený tím, že (1) kladecích jehel jsou oválného průřezu. severografia, n. p, závod 03
  3. 3. Příloha k patentnímu spisu č. 100513 - Obr. 2 Obr. 3 ----- ----------------*

×