Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vjeran Piršić: Zeleno gospodarstvo

412 views

Published on

Zeleno gospodarstvo kao optimalni pravac razvoja Hrvatske (s naglaskom na Istru) naslov je predavanja koje je u sklopu Zelene knjižnice održao ekološki aktivist Vjeran Piršić na Fakultetu za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" u četvrtak 23. travnja 2015. godine u 15 sati (Preradovićeva 1, Dvorana Pula). 52 korisnika

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vjeran Piršić: Zeleno gospodarstvo

  1. 1. Zeleno gospodarstvo kao optimalni pravac razvoja Hrvatske sa naglaskom na Istru
  2. 2. 3 (skrivena pitanja)  1) što je to zeleno gospodarstvo ?  2) što je to razvoj (jučer, danas i sutra) ?  3) što je to optimalno i koji su kriteriji da se nešto proglasi optimalno ?
  3. 3. Zeleno gospodarstvo (ili "green economy") Zeleno gospodarstvo predstavlja održivu ekonomiju i društvo koje je emisiju stakleničkih plinova svelo na ugljično neutralnu razinu, a energiju proizvodi iz obnovljivih izvora energije. Zeleno gospodarstvo generira rast i zaposlenost smanjenjem emisije stakleničkih plinova i onečišćenja okoliša, poboljšava energetsku i resursnu
  4. 4. Nova paradigma
  5. 5. Zeleno gospodarstvo - nastavak Temeljna obilježja zelenog gospodarstva jesu: - energetske infrastrukutre koje imaju nultu emisiju ugljikova dioksida - voda, otpad i otpadna infrastruktura koje se temelje na dugoročnoj održivosti - zaštita ekosustava, biološke raznolikosti i šuma stvaranjem održivih poslovnih modela i metoda upravljanja te uspješno privikavanje na klimatske promjene na
  6. 6. Razvoj (i održivi razvoj)  Razvoj nekada = neprestan rast GDP-a, počesto ostvaren "savladavanjem" i neodrživim korištenjem prirode;  Razvoj danas = sve bolnije suočavanje sa greškama prošlosti, uz traženje nove paradigme (održivi razvoj);  Razvoj sutra (?) kvalitetnije održivo korištenje preostalih resursa planete uz radikalno napuštanje neoliberalne paradigme. Novi pojmovi. "degrowth",
  7. 7. Klasična definicija održivog razvoja
  8. 8. Nova definicija
  9. 9. Hrvatska danas (bez navodnika)  1) što Hrvatska danas nema (tj. Uvozi)  oko 50% hrane i oko 50% energije.  2) što hrvatska danas ima (a ne koristi)  Preko 1.250.000 ha poljoprivrednog tla  Preko 500.000 nezaposlenih u radnom kontigentu  Izobilje obnovljivih zaliha vode (za navodnjavanje) i obnovljivih izvora energije
  10. 10. Što je onda optimum ?  1) prozvoditi dovoljno hrane korištenjem suvremenih metoda u tradicionalnoj autohtonoj poljoprivredi (plantažni uzgoj, permakultura, skraćivanje lanaca dobave...);  2) promisliti i realizirati sustavnu višedesetljetnu tranziciju u post-fosilno društvo uz razvoj lokalnog gospodarstva;  3) postojeći destruktivni i sezonski masovni turizam zamijeniti razvojem cjelogodišnjih
  11. 11. Koja su onovna obilježja 1) snažan razvoj malog (mikro i mini) poduzetništva koje ne zahtjeva velike financijske injekcije već se može upotrijebiti i domaća akomulacija inertirana u bankama; 2) brzi rezultati, praktički odmah (primjer: na krov instalirani fotonaponski sustavi proizvode eletričnu energiju odmah) 3) otvaranje velikog broja novih radnih mjesta.
  12. 12. Zašto je (i) ovako promišljanje neophodno i neizbježno ? Zbog 3 epohalne promjene: 1) klimatskih promjena; 2) kraja ere fosilnih goriva; 3) ulaska RH u EU (lokalna epohalna promjena).
  13. 13. Dali je zeleno gospodarstvo ZAISTA optimalno za Hrvatsku 1) hipoteza sasvim jasno pokazuje da je uspješnost veoma izvjesna; 2)treba napraviti detaljni projekt i testirati ga na pilot projektima; 3) treba za njega postići društveni konsenzus.

×