Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Románico

61 views

Published on

arte románica

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Románico

 1. 1. Arte románica
 2. 2. Capela palatina de Aquisgrán
 3. 3. Coroación de Carlomagno polo Papa León III, no nadal do ano 800, nunha miniatura francesa do século XIV
 4. 4. Denario de Carlomagno que imita a moeda romana (Karolus Imperator Augustus)
 5. 5. Carlomagno por Durero (1512): escudos coa águila xermana e a flor de lis francesa
 6. 6. A batalla de Hastings do 1066 no tapiz de Bayeux
 7. 7. O califa Al-Mansur (Almanzor) por Zurbarán
 8. 8. As relacións de vasalaxe pódense dar entre o rei e a nobreza, ou entre señores e cabaleiros. En calquera caso, estas relacións danse entre iguais (todos son nobres) e co mesmo obxectivo e consecuencias: partición do poder e extensión do sistema feudal.
 9. 9. Llibre Verd de Barcelona (s.XIV-XVII) - Xuramento de fidelidade dos vasalos a Jaume I, o conquistador
 10. 10. Cerimonia da homenaxe: inmixtio manum
 11. 11. Harold Sacramentum Fecit Willelmo Duci ("Harold fai xuramento [rinde homenaxe] ó Duque Guillermo" xurando ante reliquias sagradas-). O incumprimento de compromiso selado por este acto (e que en interpretación de Guillermo outorgáballe o trono de Inglaterra) xustificou a invasión normanda de 1066. Tapiz de Bayeux (s. XI).
 12. 12. A fragmentación política da Europa do ano 1.000
 13. 13. As tarefas dos vasalos no feudo no mes de Agosto. Ciclo dei mesi (Trento, s.XIV)
 14. 14. Les très riches heures du Duc de Berry (s. XV) - detalle do mes de outubro
 15. 15. Les très riches heures du Duc de Berry - Xaneiro
 16. 16. Maqueta de Santiago de Compostela no século XIII
 17. 17. Os catro xinetes da Apocalipse na iluminación dos comentarios do Beato de Liébana
 18. 18. Santiago matamouros na batalla de Clavijo (cruceiro da Catedral de Santiago)
 19. 19. Santiago como “miles christi” nun códice medieval
 20. 20. Os reinos de taifas cara 1037
 21. 21. «Nesta venerable basílica, é tradición que descansa con todos os honores o corpo venerado de Santiago, debaixo do altar maior que se levantou no seu honor, gardado nunha arca de mármore, nun magnífico sepulcro de bóveda» Guía do peregrino medieval, Libro V do Codex Callixtinus Na imaxe o achado da tumba por Teodomiro (Libro dos Tombos, s. XII)
 22. 22. Reliquias de Santa Fe de Agen, queimada e decapitada ós 13 anos de idade, en Conques (Francia)
 23. 23. Odón de Cluny, reformador da orde benedictina no século X
 24. 24. primeiro románico: San Vicente de Cardona
 25. 25. Primeiro románico: San Clemente de Tahull
 26. 26. Ábsida San Clemente de Tahull
 27. 27. Primeiro románico: Santa María de Tahull
 28. 28. Ábsida Santa María de Tahull
 29. 29. San Pedro de Burgal (LLeida)
 30. 30. Ábsida de San Pedro de Burgal
 31. 31. Canzorros da Igrexa parroquial de Uncastillo (Aragón)
 32. 32. Canzorros da Igrexa parroquial de Uncastillo (Aragón)
 33. 33. Reproducións de canzorros de San Martín de Frómista (Palencia)
 34. 34. San Pedro de Cervatos (Cantabria)
 35. 35. Cuberta de madeira de San Miniato al Monte (Florencia)
 36. 36. Arcos de faixa e arcos formeiros da basílica de San Isidoro de León
 37. 37. Arcos do interior da catedral de Santiago de Compostela
 38. 38. Santa Mª Magdalena de Vézelay
 39. 39. Piares cruciformes de Santa Magdalena de Vézelay
 40. 40. San Martín de Frómista (Palencia)
 41. 41. Portada Sur de San Pedro de Moissac
 42. 42. Recreación da fachada de Praterías da Catedral de Santiago de Compostela
 43. 43. Estrutura do mosteiro
 44. 44. Mosteiro de Santo Domingo de Silos (Burgos)
 45. 45. Mosteiro de Leyre (Navarra)
 46. 46. Tribuna de Santa Fe de Conques
 47. 47. Tribuna de Santiago de Compostela
 48. 48. Tribuna de Santiago de Compostela, tramo da xirola
 49. 49. Contrafortes da igrexa do mosteiro deLeyre
 50. 50. Claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos)
 51. 51. Miniatura que recrea o scriptorium da abadía de Echternach (Luxemburgo)
 52. 52. Igrexas de peregrinación
 53. 53. Santa Fe de Conques
 54. 54. Xirola de Santa Fe de Conques
 55. 55. San Marcial de Limoges
 56. 56. San Sernín de Tolousse
 57. 57. Nave central San Sernín de Tolousse
 58. 58. Alzado Saint Sernín de Tolousse
 59. 59. Ábsida San Sernín de Tolousse
 60. 60. Táboa do s. XV que representa a translatio de Sanctus Iacobus de Zebedeo a Iria Flavia , Museo Diocesano de Camerino, Italia.
 61. 61. Bernat Martín (1480-1490): Traslado do corpo de Santiago el Mayor ante o palacio da raína Lupa. A raíña Lupa, filla de Cayo César, observa dende o seu palacio
 62. 62. Do tombo A: O bispo Teodomiro descubre o sepulcro
 63. 63. Altar e sepulcros do bosque Libredón
 64. 64. Basílica que promove o rei astur Alfonso II no 834
 65. 65. Basílica de Alfonso III, consagrada no 899
 66. 66. Situación da Basílica de Alfonso III en relación á Catedral
 67. 67. A Catedral románica (1075-1188)
 68. 68. Os promotores: arcebispo Diego Xelmírez no Tombo de Toxosoutos, s. XIII
 69. 69. Pazo de Xelmírez
 70. 70. Arquitectura no camiño: Catedral de Jaca
 71. 71. Arquitectura no camiño: San Isidoro de León
 72. 72. Escultura: influencia das artes menores (eboraria, metal...). Crucifixo de Doña Sancha
 73. 73. Escultura: influencia das artes menores (eboraria, metal...). Tríptico bizantino de Areobindus
 74. 74. Esmaltes de Limoges
 75. 75. Daniel no foso dos leóns. Capitel da igrexa visigoda de San Pedro de la Nave
 76. 76. Lei de suxeición ao marco arquitectónico: Eva de San Lázaro de Autun
 77. 77. Capitel de San Martín de Frómista
 78. 78. Isocefalia, perspectiva xerárquica, pés colgantes na Dúbida de Santo Tomás. Machón do claustro de santo Domingo de Silos
 79. 79. Xuízo Final. San Pedro de Moissac
 80. 80. Xuízo Final. Tímpano da portada de Santa fe de Conques
 81. 81. Detalle da Virxe e San Pedro
 82. 82. Carlomagno e o abade Dadon
 83. 83. Santa Fe baixo a man de Deus
 84. 84. Pesando as almas. Xuízo Final de Santa Fe de Conques.
 85. 85. porta de Praterías da catedral de Santiago
 86. 86. Tímpano dereito: epifanía e paixón
 87. 87. Tímpano esquerdo: tentacións
 88. 88. Rei David
 89. 89. Creación de Eva
 90. 90. Creación de Adán
 91. 91. A transición ao gótico. O pórtico do mestre Mateo.
 92. 92. Anastasis ou baixada de Cristo ao limbo
 93. 93. Cristo e San Miguel separan elixidos de condenados

×