Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proces izrade web sajta

2,533 views

Published on

Slajdovi sa prezentacije održane pred predstavnicima lokalne samouprave u opštini Visoko, BiH o procesu razvoja web sajta od početka do kraja.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Proces izrade web sajta

 1. 1. Moderan Web sajt Kompletan proces od ideje do održavanja @ivancosic www.ivancosic.rs http://fb.me/plainandhill
 2. 2. Istorijat1996.Internet je “došao” na ove prostore
 3. 3. Istorijat1996.Internet je “došao” na ove prostore1997-2000..com (dot kom) boom u svijetu
 4. 4. Istorijat1996.Internet je “došao” na ove prostore1997-2000..com (dot kom) boom u svijetu1999-2004.Web 2.0
 5. 5. A danas?2013.2,4 milijarde ljudi koristi Internet
 6. 6. A danas?2013.2,4 milijarde ljudi koristi InternetBiH2000. - 7,000 korisnika (0,2%)
 7. 7. A danas?2013.2,4 milijarde ljudi koristi InternetBiH2000. - 7,000 korisnika (0,2%)2010. - 1,441,000 korisnika (31,2%)
 8. 8. A danas?2013.2,4 milijarde ljudi koristi InternetBiH2000. - 7,000 korisnika (0,2%)2010. - 1,441,000 korisnika (31,2%)2011. - 1,955, 277 korisnika (42,3%)
 9. 9. A danas?2013.2,4 milijarde ljudi koristi InternetBiH2000. - 7,000 korisnika (0,2%)2010. - 1,441,000 korisnika (31,2%)2011. - 1,955, 277 korisnika (42,3%)2012. - 2,327,578 korisnika (60%)
 10. 10. Drastično povećanjebroja korisnikadovelo je do evolucijeprocesa kreiranjaWeb sajtova
 11. 11. Proces danas:1. Ideja i/ili istraživanje
 12. 12. Proces danas:1. Ideja i/ili istraživanje2. Planiranje
 13. 13. Proces danas:1. Ideja i/ili istraživanje2. Planiranje3. Dizajniranje
 14. 14. Proces danas:1. Ideja i/ili istraživanje2. Planiranje3. Dizajniranje4. Kreiranje sadržaja
 15. 15. Proces danas:1. Ideja i/ili istraživanje2. Planiranje3. Dizajniranje4. Kreiranje sadržaja5. Programiranje
 16. 16. Proces danas:1. Ideja i/ili istraživanje2. Planiranje3. Dizajniranje4. Kreiranje sadržaja5. Programiranje6. Lansiranje
 17. 17. Proces danas:1. Ideja i/ili istraživanje2. Planiranje3. Dizajniranje4. Kreiranje sadržaja5. Programiranje6. Lansiranje7. Održavanje
 18. 18. 1. Ideja i/ili istraživanje
 19. 19. 1. Ideja i/ili istraživanjea. Koja nam je ciljna grupa
 20. 20. 1. Ideja i/ili istraživanjeb. Zašto naš sajt treba da postoji?
 21. 21. 1. Ideja i/ili istraživanjec. Šta postoji od postojećih materijala?
 22. 22. 1. Ideja i/ili istraživanjed. Koji je budžet?
 23. 23. 1. Ideja i/ili istraživanjee. Koji su rokovi?
 24. 24. 1. Ideja i/ili istraživanjef. Da li postoje sajtovi istog tipa koji mogu da posluže kao vodilja?
 25. 25. 1. Ideja i/ili istraživanje:a. Koja nam je ciljna grupab. Zašto naš sajt treba da postoji?c. Šta postoji od postojećih materijala?d. Koji je budžet?e. Koji su rokovif. Da li postoje sajtovi istog tipa koji mogu da posluže kao vodilja?
 26. 26. 2. Planiranje
 27. 27. 2. Planiranjea. Kreiranje informacione arhitekture
 28. 28. 2. Planiranjeb. Skiciranje izgleda
 29. 29. 2. Planiranjec. Skiciranje algoritma korišćenja sajta
 30. 30. 2. Planiranjed. Kreiranje mape sajta
 31. 31. 2. Planiranjee. Koje emocije želimo da prenesemo (boje)
 32. 32. 2. Planiranjef. Koje tehnologije je neophodno da predvidimo
 33. 33. 2. Planiranjeg. Na kojim uređajima će se koristiti
 34. 34. 2. Planiranjeh. Definisanje potrebnih komercijalnih sadržaja
 35. 35. 2. Planiranjei. Potpisivanje ugovora
 36. 36. 2. Planiranjea. Kreiranje informacione arhitektureb. Skiciranje izgledac. Skiciranje algoritma korišćenja sajtad. Kreiranje mape sajtae. Koje emocije želimo da prenesemof. Koje su neophodne tehnologijeg. Na kojim uređajima će se koristitih. Dodatni sadržajii. Potpisivanje ugovora
 37. 37. 3. Dizajn
 38. 38. 3. Dizajna. Dizajn osnovnog template-a
 39. 39. 3. Dizajnb. Dizajn pojedinačnih strana
 40. 40. 3. Dizajnc. Dizajn pojedinačnih elemenata
 41. 41. 3. Dizajn check lista• Da li je dizajn u službi sadržaja ili odvlači pažnju?• Da li dizajn pomaže u pregledu sadržaja?• Da li je tekst čitljiv?• Da li su slike efektne / da li dobro ilustruju sadržaj?• Da li dizajn ima dovoljno praznog prostora?• Da li su dobro iskorišćene boje?• Da li pozadina sajta smeta ili dopunjuje utisak• Da li su podnaslovi i specijalni stilovi dobro istaknuti u odnosu na tekst?• Da li se dobro vidi u različitim pretraživačima?• Da li se dobro vidi na mobilnim uređajima?• Da li je navigacija intuitivna?
 42. 42. 4. Sadržaj
 43. 43. 4. Sadržaja. Priprema osnovnih sadržaja
 44. 44. 4. Sadržajb. Kreiranje uredničkog kalendara
 45. 45. 4. Dobar web sadržaj je:• adekvatan• koristan• okrenut korisniku• jasan• konzistentan• kratak• relevantan
 46. 46. 5. Programiranje
 47. 47. 5. Programiranjea. Kreiranje glavnih templejta
 48. 48. 5. Programiranjeb. Prebacivanje dizajna u stranice
 49. 49. 5. Programiranjec. Izbor CMS-a
 50. 50. 5. Programiranjed. Neophodne funkcionalnosti
 51. 51. 5. Programiranjee. Povezivanje stranica sa bazom
 52. 52. 5. Programiranjef. Punjenje osnovnim sadržajem
 53. 53. 5. Programiranjea. Kreiranje glavnih templejtab. Prebacivanje dizajna u stranicec. Izbor CMS-ad. Neophodne funkcionalnostie. Povezivanje stranica sa bazomf. Punjenje osnovnim sadržajem
 54. 54. 6. Lansiranje
 55. 55. 6. Lansiranjea. Prebacivanje na glavni hosting
 56. 56. 6. Lansiranjeb. Integracija društevnih mreža
 57. 57. 6. Lansiranjec. Reklamiranje • web marketing plan • email marketing plan • social marketing plan
 58. 58. 6. Lansiranjed. Offline aktivnosti
 59. 59. 6. Lansiranjea. Prebacivanje na glavni hostingb. Integracija društevnih mrežac. Reklamiranjed. Offline aktivnosti
 60. 60. 7. Održavanje
 61. 61. 7. Održavanjea. Analiza posjeta
 62. 62. 7. Održavanjeb. Testiranje brzine učitavanja
 63. 63. 7. Održavanjec. Optimizacija sajta
 64. 64. 7. Održavanjed. Optimizacija za pretraživače
 65. 65. 7. Održavanjee. Punjenje novim sadržajima
 66. 66. 7. Održavanjea. Analiza posjetab. Testiranje brzine učitavanjac. Optimizacija sajtad. Optimizacija za pretraživačee. Punjenje novim sadržajima
 67. 67. 1. Ideja i/ili istraživanje2. Planiranje3. Dizajniranje4. Kreiranje sadržaja5. Programiranje6. Lansiranje7. Održavanje
 68. 68. Hvala! @ivancosic www.ivancosic.rshttp://fb.me/plainandhill

×