Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forum IZAZOV 2016 - MASMI regionalno istraživanje o stanju struke

Forum IZAZOV 2016

  • Login to see the comments

Forum IZAZOV 2016 - MASMI regionalno istraživanje o stanju struke

  1. 1. Istraživanje stanja struke IZAZOV 2016
  2. 2. Kvaka 22 – strategija ili/i ideja
  3. 3. Šta zapravo prodajemo – strategiju ili ideju Koliko je strateški pristup brendu (ne)važan Da li se agencije, kada ponestane ideja, kriju iza strategije Da li je strategija posao agencije ili kompanije TEME Da li su uspešnije integrisane kampanje na kojima radi više specijalizovanih agencija ili jedna full service Šta klijenti više cene
  4. 4. 14 22 Šta je važnije... (%) STRATEGIJA ILI/I IDEJA 64 I JEDNO I DRUGO STRATEGIJA DOBRA IDEJA
  5. 5. Čiji posao treba da bude kreiranje strategije komunikacije nekog brenda? (%) 9 30 61 11 17 72 Agencije Kompanije (odredjenog sektora) I kompanije i agencije Kompanije Agencije KREIRANJE STRATEGIJE 10% Agencije 22% Kompanije 68% I agencije i kompanije
  6. 6. Da li Vam je važno da u toku pitch procesa od agencije dobijete detaljnu strategiju komunikacije?(%) STRATEGIJA KOMUNIKACIJE Ne, zato što kompanija već ima razrađenu strategiju Ne, važnija mi je kreativna ideja Da, to je presudno za odabir agencije8 30 63
  7. 7. Koliko je važan strateški pristup brendu? (%) STRATEŠKI PRISTUP BRENDU 1 13 33 53 Uglavnom nije važno Niti je važno niti nije važno Uglavnom je važno Veoma je važno Kompanije Agencije 603181 4236211
  8. 8. Uspešnije su integrisane kampanje na kojima radi... (%) 20 50 30 Više specijalizovanih agencija Jedna full service agencija In-house kampanje INTEGRISANE KAMPANJE 14 41 45 Više specijalizovanih agencija Jedna full service agencija In-house kampanje 24 56 21 Više specijalizovanih agencija Jedna full service agencija In-house kampanje Agencije Kompanije
  9. 9. HVALA!

×