Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pálava, 30.4.2015

Výlet

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Pálava, 30.4.2015

  1. 1. Pálava Výlet se školou
  2. 2. Dne 30.4. jsme jeli na exkurzi na Pálavu. Na Pálavu jsme šli s paní učitelkou Babáčkovou a paní učitelkou Šlancarovou. Na vrchol Pálavy jsme šli přes Dolní Věstonice. Procházeli jsme lesem až k Dívčímu hradu. Z Dívčího hradu jsme viděli Pavlov. Jak jsme pokračovali v exkurzi, tak nám paní učitelka Babáčková ukazovala spoustu zajímavých květin. Když jsme obešli Pálavu, dorazili jsme do Horních Věstonic. V Horních Věstonicích jsme nastoupili na autobus a jeli jsme domů. Dan Morávek, 6.A
  3. 3.
  4. 4. Dívčí hrad

×