Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MS Presov

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

MS Presov

  1. 1. „Miesto, kde sa nám bude žiť lepšie“ Prešov Slovenská republika
  2. 2. Realizátorky projektu: 2.trieda Červíci: p. uč. Kubusová B., Čurillová J. 5.trieda Kuriatka: p. uč. Graveczová Z., Mgr.Tuschlová P.

×