Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Matematičke igre

5,091 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Matematičke igre

  1. 1. Matematičke igre
  2. 2. Prva igra Izradila: Iva Golec
  3. 3. Učenici sjede poredani u krug.Svaki u ruci drži kamenčić, od 1 do, na primjer, 10.Učenici redom stavljaju kamenčiće tvoreći manji krug iizgovarajući brojeve od 1 do 10.Nakon toga ponovno uzimaju kamenčiće izgovarajući brojeveod 10 do 1.Umjesto kamenčića mogu stavljati orahe ili neke drugeplodove. Izradila: Iva Golec
  4. 4. Druga igra Izradila: Iva Golec
  5. 5. Po deset učenika stoji u vrsti (jedan do drugoga).Svaki učenik u ruci drži kartončić s jednim brojem od 1 do 10.Brojevi nisu složeni po redoslijedu.Zadatak je što brže zamijeniti mjesta i složiti brojeve pravilnimredoslijedom.Pobjeđuje skupina koja to prva učini. Izradila: Iva Golec
  6. 6. Treća igra Izradila: Iva Golec
  7. 7. Učenici su podijeljeni u dvije skupine.Jedna skupina drži kartončiće s brojevima a druga skupinakartončiće s određenim brojem krugova (cvjetića, snjegovićaili drugih oblika).Parovi se slobodno kreću u prostoru, a na zadani znak semoraju pronaći (kartončić s brojem sa kartončićem sodgovarajućim brojem nacrtanih oblika). Na kraju svi parovi stanu u vrstu s obzirom na pravilanredoslijed brojeva, od najmanjeg do najvećeg. Izradila: Iva Golec
  8. 8. Osmislili:• Učenici 4. razreda zajedno sa učiteljicom Željkom Peras Izradila: Iva Golec

×