Yorungemsiler

1,148 views

Published on

Atomların Elektron Düzeyi, Küresel Koordinatlar, Manyetik Kuvantum Sayısı, Manyetik Kuvantum Sayısı, Pauli İlkesi, Elektron Spin, Elektron Spin, Stern-Gerlach Deneyi, Spin Kuvantum Sayısı , Elektronların Orbitallere Yerleştirilmesi, Orbitallerin Enerji Seviyeleri, Küresel Simetri Elektron Dağılımı, Kuvantum Sayıları Tablosu, Açısal Kuvantum Sayısı, Orbitaller.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,148
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yorungemsiler

 1. 1. YörüngemsilerProf.Dr. İbrahim USLU Prof.Dr. İbrahim USLU
 2. 2. Prof.Dr. İbrahim USLU
 3. 3. Bohr yarıçapı h2a 0.529 x 10 10 metre o 2 πmke2 h = planck sabiti = 6.626x10-34 J s m = elektron kütlesi = 9.1x10-31 kg k =kulomb sabiti=8.988x109 J m/Kulomb2 e = elektron yükü=1.62x10-19kulomb Prof.Dr. İbrahim USLU
 4. 4. Atom çapları Prof.Dr. İbrahim USLU
 5. 5. Heisenberg Belirsizlik İlkesiElektron gibi küçük taneciğin yeri ve hızı aynı anda kesin olarakbilinemez.Elektronun yeri ve hızı aynı zamanda ölçülemez. Buna bağlı olarakta elektronların çekirdek etrafında dairesel yörüngeler izlediğisöylenemez.Yörünge yerine, elektronların çekirdek etrafında bulunmaolasılıklarının fazla olduğu bölgelerden söz etmek gerekir. Prof.Dr. İbrahim USLU
 6. 6. Modern Atom Modeli• Elektron hem tanecik hem de dalga özelliği göstermektedir.• Atomdaki elektronun aynı anda yeri ve hızı saptanamaz.• Elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının en yüksek olduğu bölgelere yörüngemsi (orbital) denir. Prof.Dr. İbrahim USLU
 7. 7. Elektronların Bulunduğu Enerji BölgeleriÇekirdek etrafında elektronlar belirlienerji seviyelerinde bulunur.Elektronların çekirdek etrafındabulunma olasılığının en yüksekolduğu bölgeye Yörüngemsi (orbital)denir. Prof.Dr. İbrahim USLU
 8. 8. Yedi Temel Enerji Seviyesi• Elektronlar çekirdek etrafında yedi temel enerji seviyesinde bulunmaktadır.• Temel enerji seviyeleri, baş kuvantum sayısı “n” harfi ile gösterilir. Çekirdeğe en yakın seviyeden başlayarak n sayısı 1, 2, 3, 4, 5, ... gibi daima tam sayıdır. Çekirdeğe en yakın olan enerji seviyesinin enerjisi en düşüktür. Çekirdekten uzaklaştıkça enerji seviyelerinin enerjisi artar. Prof.Dr. İbrahim USLU
 9. 9. Atomların Elektron Düzeyi• Elektronların atom içindeki enerji durumları n,l ve m simgeleriyle gösterilir.• Baş kuvantum sayısı, n: daima tam sayıdır, ama 0 olmaz.• n = 1, 2, 3, 4, .......• Açısal kuvantum sayısı, l: baş quantum sayısına bağlıdır. Sıfırdan başlar. Açısal quantum sayısı s, p, d, f, g gibi harflerle de gösterilir.• Magnetik quantum sayısı, m: açısal kuvantum sayısına bağlıdır. Ayni koridorda karşı karşıya bulunan, fakat biri yola diğeri bahçeye bakan iki oda gibi.• m = ..., -2, -1, 0, +1, +2, ....• Spin kuvantum sayısı: elektronları kendi çevrelerinde topaç gibi dönüşünden doğduğu düşünülür. Elektronun dönüş yönüne bağlı olarak +1/2 ya da –1/2 değeri alır Prof.Dr. İbrahim USLU
 10. 10. Küresel Koordinatlar Prof.Dr. İbrahim USLU
 11. 11. Manyetik Kuvantum Sayısı (l=2) Prof.Dr. İbrahim USLU
 12. 12. Pauli İlkesi• Bir orbitalde en fazla 2 elektron bulunur.• Bu orbitaldeki elektronların spinleri birbirine zıttır.• Orbitallerde yer alan elektronların zıt spinli olmasına ait ilke Pauli ilkesi olarak bilinir. Prof.Dr. İbrahim USLU
 13. 13. Elektron Spin Prof.Dr. İbrahim USLU
 14. 14. Prof.Dr. İbrahim USLU
 15. 15. +1/2 ve -1/2 spinli Hidrojen atomu (Stern-Gerlach Deneyi)•Hidrojen ışın demeti bir manyetik alandan geçirilirse 2 demete ayrılır,birisi +1/2 spinli diğeride -1/2 spinli Hidrojen atomudur. Prof.Dr. İbrahim USLU
 16. 16. 21 cm• Hidrojen atomunun dalga boyu 21 cm olan radyasyon yayar. Bu uzunluk tüm evrende ayni olduğu için evrensel sabit adını alır.• Bilim adamları diğer dünyalarla radyo iletişimi kurma çalışmalarında hidrojen dalgasını kullanırlar.• Eğer o dünyalarda zeki yaratıklar yaşıyorsa 21 cm’in ne anlama geldiğini bilmeleri gerekmektedir. Prof.Dr. İbrahim USLU
 17. 17. Gümüş Atomları ve Spin Kuvantum SayısıBu deneyde önce gümüş bir fırında buharlaştırılmış vebuharlaştırılan gümüş atomları bir yarıktan geçirilerek demet halinegetirilmiştir. Demet bir manyetik alandan geçirilince ikiye ayrıldığıgözlenmiştir.O halde zıt spinli iki elektron, birbirini söndüren zıt manyetikalanlara sahiptir. Bunun sonucu olarak elektron çiftlerinde netmanyetik alan söz konusu değildir. Prof.Dr. İbrahim USLU
 18. 18. Elektron Dizilişi• Elektronların orbitallere yerleştirilmesini gösteren yazıma elektron dizilişi denir.• Aufbau (afbo) Kuralı : Elektronlar orbitallere yerleştirilirken, enerjisi en düşük orbitalden başlanarak, en yüksek enerjili orbitale doğru sırayla doldurulur Enerji Seviyesi s p d f Prof.Dr. İbrahim USLU
 19. 19. Elektronların Orbitallere Yerleştirilmesi7s 7p 7d 7f6s 6p 6d 6f5s 5p 5d 5f • 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p64s 4p 4d 4f3s 3p 3d 5s2 4d10 5p6 6s22s 2p1s • 12electronlar 56 38 20 4 2 Prof.Dr. İbrahim USLU
 20. 20. Orbitallerin Enerji Seviyeleri Prof.Dr. İbrahim USLU
 21. 21. Enerji Seviyeleri Prof.Dr. İbrahim USLU
 22. 22. Prof.Dr. İbrahim USLU
 23. 23. H elementinin Elektron Dizilişi• Örneğin; atom numarası 1 olan hidrojen (H) elementinin elektron dizilişi, Prof.Dr. İbrahim USLU
 24. 24. He Elektron Dizilişi• Atom numarası 2 olan helyum (He) atomunun elektron dizilişini gösteriniz? 2 2He : 1s• Helyumdaki iki elektron da 1s orbitaline yerleşmiştir. Prof.Dr. İbrahim USLU
 25. 25. Li Elektron Dizilişi• Atom numarası 3 olan lityum (Li) atomunun elektron dizilişini gösteriniz. 3Li : 1s2 2s1• temel enerji seviyesi (1s2) iki elektronla doldurulduktan sonra, geriye kalan bir elektron ise 2. temel enerji seviyesine (2s1) yerleştirilmiştir. Prof.Dr. İbrahim USLU
 26. 26. B Elektron Dizilişi• Atom numarası 5 olan bor (B) atomunun elektron dizilişini gösteriniz. 5B : 1s2 2s2 2p1• 1s ve 2s orbitalleri ikişer elektronla doldurulduktan sonra kalan bir elektron ise 2p orbitaline yerleştirilmiştir. Prof.Dr. İbrahim USLU
 27. 27. Ne Atomunun Elektron Dizilişi• Atom numarası 10 olan neon atomunun elektron dizilişini ve orbital şemasını gösteriniz. 10 Ne : 1s2 2s2 2p6 Prof.Dr. İbrahim USLU
 28. 28. C atomunun elektron dizilişini• Atom numarası 6 olan karbon atomunun elektron dizilişini ve orbital şemasını gösteriniz. 6C : 1s2 2s2 2p2 Prof.Dr. İbrahim USLU
 29. 29. Orbital Diyagramlar 1s2 2s2 2p37N7N 1s2 2s2 2px 2py 2pz8O 1s2 2s2 2px 2py 2pz Prof.Dr. İbrahim USLU
 30. 30. Azot atomunun elektron dizilişini• Atom numarası 7 olan azot atomunun elektron dizilişini ve orbital şemasını gösteriniz. 7N : 1s2 2s2 2p3 Prof.Dr. İbrahim USLU
 31. 31. Küresel Simetri• Bir atomun elektron dağılımı s1, p3, d5, f7 gibi yarı dolu orbitallerle veya s2, p6, d10, f14 gibi tam dolu orbitallerle bitiyorsa bu dağılımlara küresel simetrik elektron dağılımı denir.• Eş enerjili orbitallerin yarı dolu veya tam dolu olması durumunda, elektronlar çekirdek tarafından daha kuvvetle çekildiğinden, çekirdeğe yaklaşır ve atom çapı küçülür.• Bu durum atomun daha az enerjili ve kararlı olmasını sağlar.• Hidrojen, helyum, azot, neon vb. küresel simetrik yapıya sahip atomlardır. Prof.Dr. İbrahim USLU
 32. 32. Küresel Simetri Elektron DağılımıYanlış DoğruCr (Z = 24): [Ar] 4s2 3d4 Cr (Z = 24): [Ar] 4s1 3d5Cu (Z = 29): [Ar] 4s2 3d9 Cu (Z = 29): [Ar] 4s1 3d10 Prof.Dr. İbrahim USLU
 33. 33. Enerji Düzeyi, n, Alt düzey, s, p, d, f, g Yörüngemsi m, SpinBaş kuvantum Açısal kuvantum Magnetik kuvantum 1 (K) s 0 2 (L) s 0 1 p 0 -1 3 (M) s 0 1 p 0 -1 2 1 0 d -1 -2 Prof.Dr. İbrahim USLU
 34. 34. “n2” enerji seviyesindeki yörüngemsi sayısını,“2n2” enerji seviyesindeki toplam elektron sayısını gösterir. Temel enerji Toplam yörüngemsi türü Toplam elektron sayısı seviyesi (n) yörüngemsi ve sayısı (2n2) sayısı (n2) 1 n2 = 12 = 1 s(1) 2n2 = 2 x 12 = 2 x 1 =2 2 n2 = 22 =4 s(1) p(3) 2n2 =2 x 22 = 2 x 4 = 8 3 n2 = 32 = 9 s(1) p(3) d(5) 2n2 = 2 x 32 = 2 x 9 = 18 4 n2 = 42 = 16 s(1) p(3) d(5) 2n2 = 2 x 42 = 2 x 16 = 32 f(7) Prof.Dr. İbrahim USLU
 35. 35. Kuvantum Sayıları Tablosu Prof.Dr. İbrahim USLU
 36. 36. Açısal Kuvantum Sayısı & Periyodik Tablo Prof.Dr. İbrahim USLU
 37. 37. Açısal Kuvantum Sayılarıyla Periyodik Tablo Prof.Dr. İbrahim USLU
 38. 38. Prof.Dr. İbrahim USLU
 39. 39. Özet maksimum Başladığı enerji Şekil elektron seviyesi sayısı sayısıs 1 2 1p 3 6 2d 5 10 3f 7 14 4 Prof.Dr. İbrahim USLU
 40. 40. Prof.Dr. İbrahim USLU
 41. 41. Olasılık değeri - 2• Klasik bir dalgada (örneğin görünür ışık) dalganın genliğinin karşılığı ve şiddetinin karşılığı 2 dir. Şiddet foton yoğunluğuna bağlıdır.• Bu durumda bir elektron dalgası söz konusu ise 2 elektron yük yoğunluğuna bağlıdır.• Elektronun bulunma olasılığı elektron yük yoğunluğu ile orantılıdır.• O halde bir dalga fonksiyonunda 2 değerinin en yüksek olduğu yer taneciğin en çok bulunma olasılılığının olduğu yerdir. Prof.Dr. İbrahim USLU
 42. 42. 1s OrbitaliHidrojen atomu için (1s) in karesi 1 1 3alınarak 1s elektronunun çekirdekten r ψ (1s) 2 ( )e 2r/ao π aouzaklığında bulunabilmesinin olasılıkyoğunluğu bu formülle bulunur: Prof.Dr. İbrahim USLU
 43. 43. s (yörüngemsi) orbitali• Uzaydaki yük dağılımı simetrik ve küreseldir.• Elektronun her noktada bulunma olasılığı eşittir.• Bu orbitalde en fazla 2 elektron bulunabilir.• Orbitalin önündeki sayı büyüdükçe, orbitalin enerjisi artar.• En düşük enerjili s orbitali 1s orbitalidir. Prof.Dr. İbrahim USLU
 44. 44. 1s OrbitaliHidrojen atomu elektronu (1 s elektronu) için yük bulutununyoğunluğu çekirdeğe yaklaştıkça artar. Elektronun birimhacimde bulunma (yani çekirdeği çevreleyen küreseltabakalarda bulunma) olasılığının çekirdeğe yaklaşırken birmaksimumdan geçtiği görülmektedir. Prof.Dr. İbrahim USLU
 45. 45. 2s Orbitalinin Şekli2s elektronun radyal olasılık dağılımında r-2ao olduğu zaman olasılıksıfıra düşmektedir. Yük bulutu yoğunluğu bu noktada sıfırdır. Prof.Dr. İbrahim USLU
 46. 46. 2s Prof.Dr. İbrahim USLU
 47. 47. 3s Orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 48. 48. 3s orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 49. 49. 4s Orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 50. 50. 5s orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 51. 51. 6s orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 52. 52. 7s orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 53. 53. P orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 54. 54. p Orbitali• p orbitalleri üç tanedir. p orbitalleri en fazla altı elektron alır. Bu orbitaller özdeş ve simetriktir. Koordinat eksenlerine göre px, py ve pz şeklinde gösterilir Prof.Dr. İbrahim USLU
 55. 55. 2p Orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 56. 56. p Orbitali ve Olasılık• 2 nin değeri çekirdekte sıfırdır, her iki tarafta maksimum değere ve çekirdekten geçen çizgi üzerinde (örneğin x, y veya z ekseni) çekirdekten ( r ) uzaklığında tekrar sıfıra erişir.• O halde bir elektronun bulunma olasılığının en yüksek olduğu yer, halter şeklindeki bölgenin iki yumrusunun içerisindedir.• Bu bölge küresel simetriye sahip değildir. Prof.Dr. İbrahim USLU
 57. 57. 2p Prof.Dr. İbrahim USLU
 58. 58. 3p Orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 59. 59. 3p Prof.Dr. İbrahim USLU
 60. 60. Potasyum (K) atomu kesit görünüşü Prof.Dr. İbrahim USLU
 61. 61. 4p Orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 62. 62. 5p orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 63. 63. 6porbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 64. 64. 7p orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 65. 65. 7p orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 66. 66. d Orbitalleri• d orbitalleri beş tanedir ve en fazla on elektron alır.• Üçüncü enerji düzeyi ve daha üst enerji seviyelerinde bulunur. Prof.Dr. İbrahim USLU
 67. 67. n = 3 kabuğunda 9 orbital vardır. n l m 3 0 0 3s 3 1 -1 3 1 0 3p 3 1 1 3 2 -2 3 2 -1 3 2 0 3d 3 2 1 3 2 2 Prof.Dr. İbrahim USLU
 68. 68. 3d orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 69. 69. 3d Orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 70. 70. n=3, l=2, m=0 Prof.Dr. İbrahim USLU
 71. 71. 3dxy Orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 72. 72. Prof.Dr. İbrahim USLU
 73. 73. 4d orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 74. 74. 4d Orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 75. 75. 5d orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 76. 76. 5d Orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 77. 77. 6d orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 78. 78. 7d orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 79. 79. 7d Orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 80. 80. Kuvantum durumu n=6, l=4, and m=1: Prof.Dr. İbrahim USLU
 81. 81. Prof.Dr. İbrahim USLU
 82. 82. f orbitalleri• f orbitalleri yedi tanedir ve en fazla on dört elektron alır.• Dördüncü ve daha üst enerji seviyelerinde yer alır. Prof.Dr. İbrahim USLU
 83. 83. 7f orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU
 84. 84. 7g Prof.Dr. İbrahim USLU
 85. 85. 7g orbitali Prof.Dr. İbrahim USLU

×