Küresel Isınmanın Faydaları

1,984 views

Published on

"Küresel ısınma faydalıdır diye 2005 yılından beri Türkiye'de pek çok konferansta konuşuyordum. Gazetelerde, radyolarda ve TV'de küresel ısınma sonucunda yağmur ve kar ve dolayısıyla seller artacak dedim. Pek çok kişi hayır, kuraklık olacak dediler, işte şimdi gerçekleri görüyorsunuz. Dün (03.03.2012) Hürriyet gazetesi "Dünya Buzul çağına girdi" diye manşet attı. Ne oldu küresel ısınmaya? Dünyayı buzul çağına mı soktu? Ben çeşitli konferanslarda kullandığım bu sunumumda dedimki: a) "Küresel ısınma nedeniyle yeryüzüne çarpan ışınlar artınca buharlaşma artar. b) Kutuplar eriyince denizlerin yüzey alanı artar, yer yüzeyinin güneş ışınlarını absorbe etmesi artar böylece buharlaşma artar. c) Kutupların erimesi nedeniyle deniz suyu tuz konsantrasyonu azalır, böylece buharlaşma artar. (kaynama noktası alçalması)" Buharlaşma artınca atmosferdeki nem oranı ve bulut miktarı artar ve bu bulutlarda eninde sonunda yağmur, kar ve sel miktarını artaracaktır dedim pek çok konferansta. O zamanlar kimse bana inanmadı. Şimdi sonuçları görüyorsunuz. "Dünyanın buzul çağına girdiğini" ve her yeri kar ve sel korkusu aldığını söylüyorlar. Küresel ısınma faydalıdır. Şu anda küresel ısınma sonucunda yağış ve kar miktarı artmakta, CO2 miktarı artmaktadır ve tek isteğimiz, hepimizin ağaç dikmesi ve küresel ısınmanın bu yağmur etkisini ormana dönüştürerek, dünyamızı bir cennete dönüştürmemizdir. Yağmuru sele değil ağaca dönüştürelim. Unutmayalım "Ağaçlı köyü sel basmaz"."

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Küresel Isınmanın Faydaları

 1. 1. Yer Küremiz ve Küresel Isınma Prof.Dr. Ġbrahim USLU Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 2. 2. Sera Gazları Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 3. 3. AfĢin Elbistan Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 4. 4. Kyoto Emisyon Hedefleri, (2008-12)Ülke Hedef GerçekleĢen 1990- 1990-2000 2008/12Amerika BirleĢik Devletleri -7 +18,1Avrupa Birliği -8 -1,4Japonya -6 +10,7Kanada -6 +12,8Avustralya +8 +28,8Rusya 0 -30,7 Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 5. 5. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 6. 6. GüneĢ ıĢınları Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 7. 7. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 8. 8. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 9. 9. 370 360 Atmospheric Carbon Dioxide 350CO2 Concentration ppm 340 82% 330 320 310 1940 300 18% 1900 290 280 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Year Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 10. 10. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 11. 11. 0.8 370 0.6 CO2 Concentration ppmDeviation from 1890 °C 340 0.4 0.2 310 0 -0.2 280 1880 1900 1920 1940 1960 1980 Year Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 12. 12. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 13. 13. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 14. 14. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 15. 15. George Bush Küremizi Yakıyor Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 16. 16. Al Gore ise söndürüyor Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 17. 17. Kıpkırmızı KesilmiĢ Mavi Dünyamız Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 18. 18. Kuraklıktan Tüm Ağaçları KurumuĢ Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 19. 19. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 20. 20. Küresel Isınmanın Ġspatı Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 21. 21. Küresel Isınma Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 22. 22. Yada Küresel Isınma nedeniyle oluĢan seller Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 23. 23. Yada Küresel Isınma nedeniyle oluĢan seller Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 24. 24. Evsizler Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 25. 25. Göçler Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 26. 26. Evsizler Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 27. 27. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 28. 28. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 29. 29. Kuzey Kutbu yakınlarındaki BlomstrandbreenBuzulu’nun 1918 ve 2002 yılındaki durumları Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 30. 30. Güney kutbu, Patagonya’da karasal buzulların karşılaştırılması (1928 – 2004) Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 31. 31. Yüksek Dağlarda Buzullar Eriyor•Küresel ısınmanın çokönemli baĢka bir kanıtıda kutuplarda veyüksek dağlarda(Alpler, Himalayalargibi) buzulların erimeyebaĢlamıĢ olmasıdır. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 32. 32. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 33. 33. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 34. 34. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 35. 35. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 36. 36. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 37. 37. 8 6Sea Level change millimeters 4 2 0 -2 -4 -6 Global Sea Level -8 1993 1994 1995 1996 1997 Year Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 38. 38. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 39. 39. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 40. 40. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 41. 41. Kıyı kentlerinin 3te 2si batacak• Dünyadaki büyük Ģehirlerin üçte ikisinin, küresel ısınma nedeniyle Milliyet 29 Mart 2007 yükselecek deniz sularının tehlikeli etkilerinin görüleceği kıyı Ģeritlerinde bulunduğu bildirildi. Ġngilterede yayımlanan Environment ve Urbanization dergisinin nisan sayısında yer alacak bir araĢtırmaya göre, dünyadaki her 10 insandan biri, küresel ısınma nedeniyle yükselme ihtimali bulunan deniz sularının tehdit ettiği, kıyı Ģeritlerinde yaĢıyor. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 42. 42. Katrina Kasırgası Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 43. 43. Seller Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 44. 44. ġehirler ve Sel Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 45. 45. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 46. 46. Seller ve Küresel Isınma Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 47. 47. Artık Karar Verme Zamanı• Küresel ısınma Kuraklığa mı yada aĢırı yağmur ve sele mi neden olur? Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 48. 48. Fotosentez tepkimesi Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 49. 49. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 50. 50. Bitkinin büyümesi için (a) nın (b) den büyük olması gerekir Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 51. 51. Fotosentez IĢıkla olur Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 52. 52. IĢık bitkilerin büyümesinde önemlidir Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 53. 53. Küresel Isınmada yeryüzüne çarpan ıĢık artmaktadır Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 54. 54. CO2 ve su fotosentez için önemlidir. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 55. 55. CO2 bitki için gübre gibidir Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 56. 56. K Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 57. 57. Billion Metric Tons Carbon Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 58. 58. Küresel Isınmada CO2 miktarı artmaktadır 370 360 Atmospheric Carbon Dioxide 350CO2 Concentration ppm 340 82% 330 320 310 1940 300 18% 1900 290 280 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Year Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 59. 59. Küresel Isınmada CO2 Miktarı artmaktadır Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 60. 60. Deniz seviyesi artması buharlaĢmayı artırır Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 61. 61. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 62. 62. BuharlaĢma Artar• Küresel ısınma nedeniyle yeryüzüne çarpan ıĢınlar artınca buharlaĢma artar.• Kutuplar eriyince denizlerin yüzey alanı artar buharlaĢma artar.• Kutupların erimesi nedeniyle deniz suyu tuz konsantrasyonu azalır, buharlaĢma artar. (kaynama noktası alçalması) Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 63. 63. Küresel Isınma Su miktarını artırır• BuharlaĢma artınca yağmur ve havadaki nem oranı artar yani fotosentez reaksiyonu . Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 64. 64. Çin, yapay kar yağdırdı• Milliyet 21.04.2007• Çin, hava durumunu kontrol etmede baĢarılı bir adım attı. Tibetteki meteoroloji yetkilileri, Nagku kentine yapay kar yağdırıldığını duyurdu Meteroloji bürosundan Yu Zhongshui, "Bu, insanların dünyanın en yüksek platosunda bile hava durumunu değiĢtirebileceğini gösteriyor" dedi.• Büro, deney sayesinde, 1 santimetre kalınlığında bir kar tabakası elde edildiğini bildirdi.• YU, bu geliĢme sayesinde, küresel ısınma yüzünden yeĢil görüntüsü günden güne sararan Kuzey Tibet Platosunda kuraklığa karĢı bir çözüm olarak kullanılabileceğini söyledi.• Çin, yağmur tohumlama tekniğini en çok uygulayan ülke olarak biliniyor.• Bu teknik, bir uçak ya da top gülleleriyle bulutlara katalizör olması amacıyla gümüĢ iyodür serpilmesi esasına dayanıyor. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 65. 65. Dünyada YağıĢlar genellikle artıyor Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 66. 66. Dünyada deniz seviyeleri Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 67. 67. Güler: Barajlar dolu su sorunu yaĢanmaz "Sorun yok" dedi • 19 Ocak 2007 Takvim (www.takvim.com.tr) • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, barajların her yıl olduğu gibi doluluk oranını sağladığına iĢaret ederken, “su konusunda bir problem olmadığını” söyledi. • Güler, bütün barajların günü gününe su seviyelerini ve su rejimini takip ettiklerini söyledi. • Güler, “kar yağıĢları barajlar bölgesinde gayet tatminkar, karın erimesiyle su rejiminin geçen seneden az olmayacağını düĢünüyoruz” dedi, Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 68. 68. KONYADA KAR YAĞIġI SEVĠNDĠRDĠ• Özellikle kuraklık yüzünden zor dönemler geçiren BeyĢehir ve Ereğli Havzasındaki kar yağıĢlarının uzun yıllar ortalamasının üzerinde olduğu açıklandı.• Konya Meteoroloji Bölge Müdürü Ertuğrul ġen, ocak ayının sonlarında etkili olan kar ve yağmur yağıĢının 2007 yılının ilk iki ayı toplamında Konya bölgesinde mevsim normallerine yakın seviyede düĢtüğünü söyledi. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 69. 69. Konya’da kar yolları kapattı• Ġlçemizde önceki gün gece baĢlayan kar yağıĢı nedeniyle yolları kapanan köylere ulaĢımın normale dönmesi için çalıĢmalar hızla sürüyor.• Bozkır Kaymakam Ünal Kılıçarslanın yoğun takibi sonucu Köy Hizmetlerine ait 2 greyder kardan kapanan 38 köy ile bazı beldelerin yollarını açabilmek için olağanüstü gayret sarfediliyor. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 70. 70. CO2, Su ve Yeryüzüne çarpan güneĢ ıĢınları ne demektir? Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 71. 71. IĢık ve CO2 ve Su artınca bitkiler çok geliĢir Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 72. 72. IĢık ve CO2 ve Su artınca Ormanlar Artar Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 73. 73. Yeni Zelanda da Orman ArtıĢıForest estate of 1.8 million hectares that continues togrow at around 30 000 to 40 000 hectares per annum, Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 74. 74. Unutmayın !!!!!!!!!• CO2 artıĢı bitkilerin verimliliğini artırır.• Seranız varsa lütfen dikkatle dinleyin. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 75. 75. CO2 ArtıĢı için Seralarda özel cihazlar kullanılmaktadır CO2 enrichment provides real benefits. Priva CO2 generators increase the CO2 concentration. The concentration of CO2 in the air has a strong influence on the growth and production of plants. During favourable growing conditions, increasing CO2 by 2 or 3 times the normal level accelerates growth and increases production. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 76. 76. CO2 artıĢı ve Seracılık Hakkında Kitaplar Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 77. 77. CO2 artıĢı ve Seracılık Hakkında Kitaplar • The Effects of Carbon Dioxide on the Biosphere Is carbon dioxide a harmful air pollutant, or is it an amazingly effective aerial fertilizer? Explore the positive side of the issue in this half-hour documentary. • Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 78. 78. 400 400 ppm CO2 700 ppm CO2 300 171 % 175 % 127 % 107 %Nispi Büyüme 200 100 0 Gövde ve Kökler Gövde ve dallar Ağaç BaĢına dallar Genç Genç Olgun Portakal Portakal Ağacı Portakal Ağacı Portakal Ağacı Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 79. 79. 10000 8% 370 ppm CO2 12% 550 ppm CO2 8000 21%Hektar baĢına Kg Ürün Miktarı 25% 6000 4000 2000 0 1 Kuru YaĢ Kuru YaĢ 1992-93 1993-94 Buğday Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 80. 80. 400 265% 280 ppm 350 CO2 600 ppmÜrünün 280 ppm in 100 Normalized edilmiş hali CO2 300 250 135% 114% 200 150 41% 18% 10 0 50 0 Kuru YaĢ Portakal Portaka Genç Buğday Buğday l Ağacı Çam Ağacı Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 81. 81. A.B.D.’de Mısır Üretimi ArtıĢı Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 82. 82. Genç Çam Ağacı Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 83. 83. 279 Bitki üzerindeYapılan Deney Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 84. 84. ORMANLAR ARTIYOR The Food and Agriculture Organization Report (USA)• ABD’de Ormanlar 1990’lı yıllarda % 0.12, 2000-2005 yıllarında ise 0.05 artıĢ göstermiĢtir.• Avrupada da ormanlar baĢta Ġspanya, Bulgaristan, Fransa, Portekiz ve Yunanistan olmak üzere artıĢ göstermiĢtir.• The United States reported an annual increase in forest area of 0.12 percent in the 1990s and 0.05 percent from 2000 to 2005.• In Europe, the report said the net increase was due to efforts in Spain and Italy, followed by Bulgaria, France, Portugal, and Greece. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 85. 85. Dünya Ormanları Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 86. 86. En Çok ormana sahip ülkeler Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 87. 87. En Çok ağaç diken ülkeler www.fao.org/DOCREP/003/Y0900E/y0900e05.htm Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 88. 88. Çin Orman Yangınlarını Önlemede Dünyanın en başarılı ülkesidir Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 89. 89. 2050 de dünyada ormanlar çok artacaktır Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 90. 90. Ormanlar artıyor• Hürriyet (24 Mart 2007)• DÜNYA Ormancılık günü ödül töreninde konuĢan Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, geçen yıl 35 milyon, bu yıl da 40 milyon fidan dağıtıldığını söyledi.• Hedeflerinin 5 yıl içerisinde Trakya kadar bir orman alanını Türkiye kazandırmak olduğunu söyleyen Pepe, "Türkiyenin ormanları artıyor. Bu, hem bizim hem de BirleĢmiĢ Milletlerin rakamlarıyla ortaya konuyor" dedi. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 91. 91. Türkiye ormanları geniĢliyor• Kaynak: www.haber7.com (31 Ocak 2006)• Orman Genel Müdürü Osman Kahveci, Türkiyedeki orman alanlarının azalmadığına, aksine arttığına dikkati çekerek, 1997 yılı envanter sayımına göre 20.7 milyon hektar olan orman alanı, 2004 yılı sayımına göre 21.2 milyon hektara ulaĢtı.• Buna göre, Türkiye topraklarında ormanların kapladığı alan, yüzde 26dan yüzde 27ye çıktı. Önümüzdeki 10-20 yıllık dönemde orman alanlarımız, uygulanacak genel çerçeve politikası içerisinde, yüzde 30 olan Avrupa ortalamasının üzerine çıkacak. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 92. 92. Osman Pepe’nin Açıklaması• Haber Yayın Tarihi: 27 Mart 2007 Salı Saat 21:14• Ankara ve Ġstanbulda 1926-2006 yılları arasındaki son 80 yılın iklim değiĢikliklerine bakıldığında fazla bir değiĢikliğinin söz konusu olmadığını söyledi. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 93. 93. Hürriyet (12 Kasım 2007)• Küresel ısınma yalan!• Dünyanın en önemli hava durumu kanallarından Weather Channel’ın kurucusu, John Coleman Ģok bir açıklama yaparak, “Küresel ısınma tarihin en büyük yalanıdır” dedi.• Coleman, IceCap adlı meteoroloji sitesinde yazdığı makalede, “Birkaç bilim adamı politik hedeflerini gerçekleĢtirebilmek için iklim verilerini taraflı Ģekilde yorumlayarak böyle bir fenomen olduğunu ileri sürdü. Washington’daki dostlarından büyük araĢtırma fonlarını da bu Ģekilde almayı baĢardılar. Küresel ısınma dedikleri Ģeye insanların yol açtığı da büyük bir aldatmacadır. Gezegenimiz tehlikede falan değil” görüşünü savundu. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 94. 94. Karbon Döngüsü Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 95. 95. Okyanuslar karbon deposu Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 96. 96. John Martin oceanographer 1935-1993 “Give me a half tanker of iron, and I will give you an ice Age” Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 97. 97. Planktonlar bitkilerden fazla CO2 tüketmektedir Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 98. 98. Demirsulfat ve Planktonlar• Demir sulfat phytoplankton seviyesini normalden 30 misline kadar artırıyor. 100 kızılçam eĢdeğerindeki biyokütleyi üreten planktonlar denizden 2,500 ton CO2 tüketiyorlar. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 99. 99. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 100. 100. Planktonlar ve diğer deniz canlıları Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 101. 101. 2100 de durumwww.esse.ou.edu/~gromine/iron.html Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 102. 102. Demir sulfat deneyleri• Yapılan deneylerde sadece 450 kg demir sulfat iyonu 100 km2 alana döküldüğünde okyanus yüzeyinden 2500 ton CO2’nin azaldığı görülmüĢtür.• 450 Kg of iron was spread over a 100 km2 patch of the ocean, producing a phytoplankton bloom which consumed over 2500 tons of carbon dioxide from the surface ocean waters. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 103. 103. phytoplankton-free ocean near the Galapagos Islands Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 104. 104. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 105. 105. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 106. 106. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 107. 107. Phytoplanktonları gübreleme• 19 Nisan 2004 www.scienceagogo.com/news/20040318210325data• Planktonlar özellikle demirle gübrelenirse atmosfer yüzeyinden CO2 yi almakta ve buda atmosferdeki CO2 nin azalmasına neden olmaktadır.• Plankton take-up carbon in surface waters during photosynthesis, creating a bloom that other animals feed upon.• Iron added to the ocean surface increases the plankton production, so in theory fertilizing the ocean with iron would mean more carbon would be removed from surface waters to the deep ocean. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 108. 108. Demir Gübrelemesi ve Plankton ArtıĢı Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 109. 109. Planktonların çevrimi Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 110. 110. Demir Sulfat Akvaryumlarda da Kullanılmakta Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 111. 111. John Martin oceanographer 1935-1993 “Give me a half tanker of iron, and I will give you an ice Age” Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 112. 112. Okyanuslar Karbon Deposu Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 113. 113. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 114. 114. www.seed.slb.com Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 115. 115. Çevre Bilinci ve Küresel IsınmaKüresel Isınmanın enönemli faydası yarattığıçevre bilincidir.Prof.Dr. BedrettinMercimeğin 3.5 yaĢındakikızı Gülnihal dün Babamusluktan su damlıyorkapatalım yoksa küreselısınma olacak demiĢ. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 116. 116. Bedava Orhan Veli Kanık• Bedava yaĢıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; Dere tepe bedava; Yağmur çamur bedava; Otomobillerin diĢi, Sinemaların kapısı, Camekanlar bedava; Peynir ekmek değil ama Acı su bedava; Kelle fiyatına hürriyet, Esirlik bedava; Bedava yasıyoruz, bedava. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 117. 117. Küresel Isınma – Hava ve SU Bedava değil!• Küresel ısınma ile tükenmez sandığımız kaynakların bir gün tükenmese de kirlenebileceğini ve onları korumamızın varlılığımız için çok önemli olduğunu öğrendik. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 118. 118. Ağaçlı köyü su basmaz Türk atasözü• Küresel ısınma kuraklık değil yağmur miktarını artıracaktır.• Ancak eğer yeteri kadar ağaç dikmez ve hatta orman yangınları ile bitki örtüsüne zarar verirsek felaket o zaman kapımızı çalacaktır. Sel felaketleri kaçınılmaz olacaktır. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 119. 119. Küresel ısınma ile daha yeĢil bir dünya• Küresel ısınma ile ormanlar artacak ve dünya daha yeĢil olacaktır.• Biraz da biz ağaçlandırma yapsak dünya cennet olacaktır.• Ama ya ağaçlandırma yerine ormanları tahrip edersek Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 120. 120. Ağaç Dikim ġölenleri • Ülke genelinde tüm belediyeler, üniversiteler, vakıf ve dernekler ağaç dikme için çaba harcamaktadır. • Bu yıl sadece ben 10000 at kestanesi tohumu diktim Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 121. 121. Çevre Bilinci• Küresel ısınma çevre bilinci yaratmaktadır.• Konya ġeker Fabrikası bu yıl 20 milyon dolara atık iĢleme fabrikasını faaliyete geçirecektir.• Konya Ģeker fabrikası sadece bu yıl 1 milyonun üzerinde fidan dikmiĢtir.• Konya Belediyesi 1 milyon fidan kampanyası baĢlanmıĢtır.• Tüm dünyada 1 milyar fidan dikilmesi ile ilgili kampanyalar düzenlenmiĢtir. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 122. 122. Tuz Gölü Lağım Olmadan!• Konya BüyükĢehir Belediyesi’nin önemli projeleri arasında yer alan Atıksu Arıtma Tesisi inĢaatında çalıĢmalar tüm hızıyla sürüyor.• 50 Trilyon YTL’nin üzerinde bir bütçesi bulunan tesisler, tamamlanmak üzere.• Tuz Gölü’nün kurtarılması ve gelecekte zenginliğinin korunması açısından önemli olan projeye, Çevre ve Orman Bakanlığı da destek veriyor. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 123. 123. Kuraklık ve Sel• Kuraklığın çaresi vardır. Konya ovası mavi tünel projesi ile (100 milyon dolar) 3 yıl içinde gerçekleĢecek ve her yer ekilebilir hale gelecektir. Türkiye sadece bu yıl KKTC’ye 400 milyon dolar hibe etmiĢtir.• Manavgat boĢa deniz akmaktadır.• Türkmenistandan doğal gaz ve petrol getirebilen bizler niçin kuraklığa karĢı önlem almıyoruz.• Küresel ısınma sebebi olan CO2 artıĢı ile zaten daha fazla ürün veren bitkiler su ile çoĢacaktır. Zenginlik ve refah bizim ellerimizdedir. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 124. 124. Küresel Isınma• Küresel ısınma ile buz çağı döneminde günlerce karla kaplı alanlar ekilebiliri hale dönüĢmüĢtür.• Eskiden Grönlandan Avrupa kıtasına kadar her yer buzlarla kaplı idi.• Küresel ısınma ile insanlar soğuk kıĢ Ģartlarından kurtularak daha fazla dıĢarda çalıĢma ve iĢ bulma olanaklarına kavuĢmuĢtur ve kavuĢacaktır. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 125. 125. Dünya böyle bir bir buz devri yaĢasa daha mı iyi olacak sizce Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 126. 126. Küresel piyango!• Milliyet, 12 Nisan 2007• Newsweek, küresel ısınmanın haritasını çıkardı. Newsweek "dünyanın ısınmasından bazı bölgelerin kazançlı çıkacağını" yazdı.• Haritaya göre, iklim değişiklikleri kimi ülkeleri çökertirken, kiminin işine yarayacak Mesela sıcaktan cehenneme dönecek olan Ġspanya, turizm ülkesi olma özelliğini Ġzlandaya kaptıracak. Dünya, Fransız değil, Kanada Ģarabı içecek.• Newsweekin "Küresel ısınmayla yaşamak" haberine göre, küresel ısınma Rusya ve İskandinavya gibi yerlerde iklim değişikliği yeni fırsatlar doğuracak. Girişimciler iklim değişikliğine ayak uydurarak yeni kazançlar elde edecekler. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 127. 127. Newsweeke göre, küresel Piyango Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 128. 128. Ġklim DeğiĢikliğinin Ekonomik Etkileri• The decrease of arctic ice extent and the increasing open-water periods may dramatically alter not only Canadas shipping industry, but the shipping industries of much of the Northern Hemisphere. The journey by ship between Asias Pacific coast to Western Europe covers over 12,000 nautical miles, via the Panama Canal [1]. Traveling through the arctic, via the Northwest Passage, would reduce the total distance by 1/3. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 129. 129. Buzullarda kar miktarının azalmadığı görülmekte Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 130. 130. Azalsa bilebu hayvanlar gerçekten buzulların erimesiyle mi ölecekler? Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 131. 131. Bu hayvanlar gerçekten buzulların erimesiyle mi ölecekler Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 132. 132. Sizce bu gemiler nereye gidiyor Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 133. 133. Kutuplardaki fokları beslemeye mi Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 134. 134. VahĢetin Filmi 18 yaĢından küçükler izleyemez!!!http://www.seashepherd.org/seals/ Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 135. 135. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 136. 136. Kanlı fok avında ilk gün 860 hayvan katledildi• Milliyet, 05 Nisan 2007• Kanada’da fok avı üç etapta yapılıyor. Ülkenin güneyindeki St. Lawrence körfezinde bu yıl 270 bin fokun avlanması planlanıyor.• Bu arada, av sezonunun yeni baĢlayan ikinci etabında da binlerce fokun katledilmesi bekleniyor.• Balıkçılar avladıkları fokların postlarının çoğunu Norveç, Rusya ve Çin’deki tekstil sanayine satıyor. Balıkçılar post baĢına yaklaĢık 78 dolar kazanıyor. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 137. 137. ilk gün 860 fok katledildi Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 138. 138. Küresel Isınma ve Hayvan Katliamları• Küresel ısınma sayesinde hayvan katliamlarını gördük.• Kutuplarda bizden uzakta yaĢayan sevimli canlıları ve onların katlediliĢlerini gördük.• ġimdi onları kurtarma zamanıdır.• Küresel ısınma bize bu bilinci aĢılamıĢtır.• www.kurkehayir.org• www.foklar.gen.tr gibi türk siteleri bile artık kutuplarda vahĢetle ilgilenmektedir. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 139. 139. Son Anadolu Panteri küresel ısınmadan mı öldü? Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 140. 140. En Fazla Avlayan KiĢi - Mantolu Hasan Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 141. 141. Son Anadolu Panteri sevinçle sergileniyor Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 142. 142. Tavsiyeler• CO2 gazlarından önce SO2, NO, NO2, uçucu parcacık ve uçucu küller gibi zehirli ve kanser yapıcı gazları önlemeliyiz.• Klorofloro hidrokarbonlar ozon tabakasını delmekteler. Bunların kullanımını azaltmak için çaba göstermeliyiz. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 143. 143. CO2 gazını faydalı hale dönüĢtürmeliyiz. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 144. 144. CO2 gazını faydalı hale dönüĢtürmeliyiz. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 145. 145. CO2 geri kazanım tesisleri ve Üre Gübre üretimi Abu Dabi Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 146. 146. CFC’nın klorü ve ozana etkisi Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 147. 147. Ozon tabakası çok önemli Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 148. 148. CO2 fosil kaynaklardan çıkıyor diyerek baĢka kaynaklara mı yönlendiriliyoruz? Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 149. 149. Sıcak hava doğalgaz tüketimini düĢürdü• Hürriyet (4 Mart 2007)• Geçen yıl kıĢın en çetin geçtiği dönemde, günde ortalama 135 milyon metre küp doğal gaz tüketiliyordu ve bu yılın günlük ortalama doğal gaz tüketimi olan 115 milyon metre küp seviyesi geçen yıl “kriz” seviyesinde değerlendiriliyordu. Bu da Türkiyenin dıĢa bağımlı olduğu doğal gaza talebin havaların ısınmasıyla azaldığını ortaya koydu. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 150. 150. Küresel ısınma emperyalist tezgah mı?• 06 ġubat 2007 (Yalçın DOĞAN)• Çevre ve Orman Bakanlığı yöneticilerine göre, "iklim değişikliği ya da global ısınmayla ilgili bizde telaşlanacak bir şey yok, bizde her şey kontrol altında."• “Küresel ısınma ve iklim değiĢikliği aslında, geliĢmiĢ ülkelerin bizim gibi ülkelere, teknoloji satmak için abarttıkları bir oyundan ibaret." Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 151. 151. Enerji kaynakları karĢılaĢtırılması (2003)http://www.uic.com.au/graphics/Finlandpowercosts.jpg Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 152. 152. Uranyum yakıtlarının artıĢı Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 153. 153. Küresel ısınma nedeniyle gerçekten CO2azaltımı gerekiyorsa bizden önce düĢünmesi gereken çok ülke var Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 154. 154. Ġklim değiĢikliği• Küresel ısınma raporları bilgisayar programlarına göre hazırlanmaktadır.• Ancak bu programlar ne kadar güvenilirdir. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 155. 155. 120 Ġklim değiĢikliği 100 Modellerindeki BelirsizlikWatts per square meter 80 60 40 20 0 Ocean Surface North-South Humidity Clouds Greenhouse (Doubled CO2) Flux Correction Heat Flux by Motions Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 156. 156. Türkiye Ġklim değiĢikliği raporu• Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, Tarım ve KöyiĢleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker ve Enerji Bakanı Hilmi Gülerin biraraya gelerek gerçekleĢtirdikleri Ġklim DeğiĢikliği Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısının sonuç raporu yayınlandı.• Raporun barajlar ile ilgili sonuç bölümü ise Ģöyle: "Baraj ve göletlerimizin doluluk oranı geçen yıl ile benzer bir durum göstermektedir. Ülkemizde akımların genel olarak yüzde 55-60ı ġubat-Mayıs döneminde gelmektedir. Bu sebeple ciddi bir kuraklıktan bahsetmek için erkendir. hidroelektrik enerji üretiminde bir sıkıntı olmayacaktır. http://www.haberler.com/sulama-barajlari-kuraklik-sinyali-veriyor-haberi/ Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 157. 157. Özet• Küresel ısınma ile bitkilerin verimliliği artacak ve dünya daha yeĢil olacaktır.• Bitkilerle geçinen hayvanların miktarı ve biyoçeĢitliliği artacaktır.• Planktonların artması ile denizlerde balıklar ve su ürünleri artacaktır.• Isınma gibi enerji tüketimi azalacaktır. Örneğin doğal gaz tüketimi azalmaktadır.• Yağmurlar daha fazla yağacak ve sel olmayacak ve barajlardan enerji elde etmek daha kolay olacaktır.• Deniz ulaĢımı daha ekonomik hale gelecektir.• Hastalıklar (Hindistan vb) azalacaktır.• Yeni turizm alanları açılacaktır.• Çevre bilinci artıracaktır. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 158. 158. Beni Dinlediğiniz için TeĢekkürler Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 159. 159. Qualitative Greenhouse Effect Greenhouse Effects and Hypotheses Present Radiative Hypothesis 1 Hypothesis 2 GHE Effect of CO2 IPCC Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 160. 160. Long-lived Pine Trees Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 161. 161. Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 162. 162. 100 80Maximum attained Wind Speed Meters per Second 60 Number of Violent Hurricanes 40 Atlantic Hurricanes 10 20 5 0 0 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Year Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 163. 163. 0.8Temperature trend per Decade 1940-1996 °C 0.7 Heat Island Effect in California 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 - 0.1 10,000 100,000 1,000,000 10,000,000 Population of County Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 164. 164. 0.8 IPCC Predicted Global Warming Trend 0.6Temperature change from 1979 °C 0.4 0.2 0 -0.2 Global Lower Tropospheric Temperature -0.4 1978 1983 1988 1993 1998 Year Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 165. 165. 26 Medieval Climate Optimum 25 82%Sea Surface temperature °C 24 23 22 18% 21 Temperature of Sargasso Sea Little Ice Age 20 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 Year Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 166. 166. 13US National Temperature °C 12 11 United States Surface Temperature 10 1890 1910 1930 1950 1970 1990 Year Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 167. 167. 0.8 0.6Deviation from 1979-1996 mean °C 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 Global Lower Troposphere Balloon -1 1958 1968 1978 1988 1998 Year Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 168. 168. 0.6 0.4Deviation from 1979-1996 mean °C 0.2 0 -0.2 -0.4 Global Lower Troposphere Satellite -0.6 1978 1983 1988 1993 1998 Year Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 169. 169. 0.4 0.3 0.2Deviation from 1979 - 1996 °C 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 Satellite Balloon -0.5 1979 1984 1989 1994 1999 Year Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 170. 170. 1.5 1Deviation from 1979 - 1996 °C 0.5 0 -0.5 -1 North America Surface vs. Satellite -1.5 1979 1984 1989 1994 Years Prof.Dr. Ġbrahim USLU

×